Nyhed! Ny omfattende lærebog i fodbehandling

Danmarks mest omfattende lærebog i fodbehandling… 

7 års arbejde med at udvikle og forfatte Danmarks mest omfattende lærebog i fodpleje er nu slut, og vi er så stolte og glade!

Det er Læge Mille Mosegaard, der står bag det omfattende forfatterskab, og Innowell har bidraget hele vejen med bl.a. belysning af niveau og fagligt indhold, grafisk og pædagogisk opsætning m.m. Endvidere har praktiserende fodplejere, fodterapeuter, Foreningen af Danske Lægestuderende, leverandører m.fl. bidraget med et stort billedmateriale og sparring, og vi siger tusinde tak både her og i bogen! <3

Lærebogens indhold

I den omfattende lærebog “Fodpleje – fra interesse til profession” af Mille Mosegaard, kan du gå på opdagelse i fodens spændende videnskab med fodplejen som omdrejningspunkt.
Bogen fører dig gennem et omfattende teoretisk fundament og begrebsunivers, der sikrer en basal forståelsesramme for en pragmatisk tilgang til anamnese, fodbehandling, klientvejledning og samspillet mellem fodplejeren og andre kompetenceområder.

Lærebogen tager afsæt i en forudgående basal viden om anatomi, fysiologi og sygdomslære, og læringen er derfor en overbyggende og skarpt afgrænset relevant viden i fodens videnskab. Læseren starter derfor med en grundig teoretisk tilgang til relevant anatomi, fysiologi, sygdomslære, farmakologi, biokemi, hygiejne, produktlære, remedie- og materialelære og arbejdsmiljø, hvorefter der kobles en spændende praktisk viden i journalføring, praktisk fodpleje, bøjlebehandling, sårpleje og almen klientvejledning, og afsluttes med en introduktion i fodplejefaget som et selvstændigt erhverv.

Lærebogens pædagogiske opbygning

Lærebogens pædagogiske og didaktiske opbygning, understøtter både taktile, visuelle, auditive og kinæstetiske læringsformer, hvilket giver gode muligheder for differentieret, spændende og motiverende læring. Således findes både spørgsmål og opgaver, der understøtter pensum, QR koder der visualiserer praktiske opgaver og øvelser, illustrationer der understøtter latinske betegnelser og faglige begreber osv.

Fodpleje – fra interesse til profession 2. udgave

Fodpleje – fra interesse til profession 2. udgave, har gennemgået en omfattende revision og opdatering. Blandt andet er der tilføjet mange nye illustrationer og fotos, ligesom bogen er udvidet med flere nye kapitler. Endvidere er der tilføjet relevant og spændende læringsmateriale i form af spørgsmål, der pædagogisk understøtter både fagstof og læringsstile.

Lærebogens målgruppe

Bogen henvender sig til såvel fagfolk og lægfolk med interesse i fodens videnskab, og kan bl.a. benyttes som:

  • undervisningsmateriale
  • opslagsværk
  • interessemateriale

Prisen

Bogen koster 599,- + moms, og kan købes her: Bogsalg

Se evt. indholdsfortegnelse, forord og indledning i bogen herunder: