Uddannelsen


Uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog og Spaterapeut består af 3 obligatoriske semester, samt den valgfri overbygning 4. semester.

Opbygning af uddannelsen

1. semester (420 lektioner)

Semestret er et semester, som er fælles for alle uddannelserne hos Innowell.

Obligatorisk fjernundervisning/e-learning med online eksamen.

Har du tidligere taget en uddannelse hos Innowell, er det muligt at få merit for 1. semester. Ligeledes er det muligt, hvis du har relevant sundhedsautorisation.

2. semester (548 lektioner)

Den primære behandlingsform kosmetologi og spaterapi. Obligatorisk fjernundervisning/ e-learning med online eksamen

3. semester (94 lektioner)

Den primære behandlingsform kosmetologi og spaterapi. Obligatorisk seminar/fysisk fremmøde med praktisk og mundtlig eksamen.

4. semester (250 lektioner speciale + 210 praktiske lektioner)

Valgfrit praktisk semester.

Når den studerende er færdiguddannet efter 3. semester, opnås titlen Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog og Spaterapeut