Privatlivspolitik

You are here:

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Innowell (SpaConsulting ApS) behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
SpaConsulting ApS, Søndergade 33, 9320 Hjallerup
CVR-nr. 30809564

2. Beskrivelse af behandlingen

Levering af ydelser

Levering af vores produkter og tjenester:

 • Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af produkter og tjenester, som du har købt, tilmeldt dig og/eller tegnet abonnement på.
 • Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig. Support i forbindelse med dine køb og abonnementer samt øvrige henvendelser og sende relevant markedsføring.
 • Vi behandler dine oplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der her til formål at beskytte de opgivne personoplysninger mod hændelig eller ulovlig destruktion, forringelse eller fortabelse, samt at de ikke kommer uvedkommende i hænde.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger f.eks.:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • Fødselsdag
 • Betalingsoplysninger
 • Købs- og betalingshistorik
 • Brug af digitale ydelser
 • Studierelevante journaler

Følsomme oplysninger

 • I visse tilfælde kan personnummer være påkrævet

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra dig

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag

 • Hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i.
 • Hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.
 • Udtrykkeligt samtykke.

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder

 • Teknisk support og kundeservice.
 • Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
 • Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.
 • I forbindelse med levering af vores produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode. Der ud over opbevarer vi de oplysninger, der er givet i forbindelse med køb, undervisning og evt. specielle forhold, der kan være i forbindelse med undervisning og eventuelt specielle behov, der måtte have betydning for undervisningen. Disse oplysninger gemmes ind til videre, eller til kunden/eleven beder om at få dem slettet via info@innowell.net. En undtagelse er opbevaring af eksamensbeviser. Disse er alene gemt, for de der er opnået efter den 1. februar 2017
 • Så længe et afgivet samtykke til at modtage nyhedsbreve ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

3. Konsekvenser ved behandlingen

Når vi behandler personoplysninger om dig til brug for markedsføring, vil vi så vidt muligt analysere og profilere dig på baggrund af dine interesser for at gøre vores markedsføring og øvrig kommunikationen så relevant som muligt for dig.

4. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er obligatoriske:
Navn, adresse, fødselsdag og e-mailadresse og evt. betalingsinformation

5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gøre ved at skrive til info@innowell.net
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet.
 • Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail/sms ved at anvende afmeldingslinket direkte i udsendelsen. Herudover kan du gøre brug af dine rettigheder ved at sende en mail til: info@innowell.net
 • Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.
 • I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via email, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside.