Værdigrundlag

You are here:

Hos Innowell har vi nogle værdier, som vi prioriterer højt.

Hos Innowell er vores passion og dedikation fokuseret på at forme fremtidens uddannelse.

Innowell’s værdigrundlag bygger på tre essentielle værdier:

 • Kvalitetsuddannelse
 • Mindre Ulighed
 • Ansvarligt forbrug og produktion, samt klimaindsats.

Verdensmål 4: Kvalitets uddannelse

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse er ikke kun et mål for os, men vores kald. Vi mener, at alle bør have adgang til kvalitetsuddannelse uanset geografi.

E-læring hos Innowell er ikke blot digital uddannelse; det er en nyskabende tilgang til læring. Vores e-læringsmiljøer er designet med fokus på:

 • Menneskelig forbindelse: Skabe ægte relationer mellem undervisere og studerende, samt mellem studerende.
 • Differentieret læring: Tilbyde skræddersyet læring for at imødekomme individuelle behov og styrker.
 • Intensiv praksis: Sikre et koncentreret læringsmiljø med små holdstørrelser for praktisk dygtiggørelse.

Vi arbejder målrettet på konstant at opfylde vores studerendes forventninger til os, blandt andet gennem kvalitetssystemet TQM (Total Quality Management), evalueringer og analyser, samt høje faglige krav til os selv.

En kvalitetsuddannelse taget gennem Innowell er et fleksibelt undervisningsforløb med relationer, nærvær og et højt læringsudbytte.

Verdensmål 10 – Mindre Ulighed

I Innowell arbejder vi konstant for at nedbringe ulighed i adgang til viden og kompetenceudvikling.

Vores e-læringsplatform sikrer, at alle har adgang til kvalitetsuddannelser, uanset deres geografiske placering, hvilket aktivt bidrager til Verdensmål 10: Mindre ulighed.

Vores engagement i at nedbringe ulighed strækker sig yderligere med vores store initiativ på YouTube, der er en gratis kanal for alle. Ved at tilbyde en bred vifte af læringsvideoer frit tilgængelige for offentligheden, sikrer vi, at viden og kompetenceudvikling ikke er begrænset af økonomiske, geografiske og arbejdsmæssige barrierer.

Denne åbne og lige adgang til frie uddannelsesressourcer understreger vores tro på, at viden bør være en rettighed, og vi ser os selv som frontløbere i denne bevægelse mod en mere inkluderende og lige verden.

Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13 – Klimaindsats

Vores dedikation til e-læring går ud over blot at levere kvalitetsuddannelser. Det handler også om at forsøge at skabe en fremtid, hvor vi håber på at kunne bidrage til et ansvarligt forbrug og produktion, og en klimaindsats.

Gennem vores e-læringsmodel, håber vi på, at kunne bidrage med:

 • At minimere papirforbruget, og dermed, håber vi også på, at kunne bidrage til reducering af træfældning, vandforbrug og energiforbrug i papirproduktionen, samt også de energiressourcer, der går til trykning og distribution.
 • At kunne reducere transportemissioner ved at begrænse behovet for at pendle til og fra skole, at sikrer at varer og produkter inkluderet i uddannelserne er produceret i Europa, at sikrer delvist mulighed for online arbejde og personalemøder for personalet.
 • At kunne spare på energiintensive ressourcer ved ikke at have behov for store fysiske bygninger, opvarmning og belysning.
 • At kunne forlænge levetiden for uddannelsesmaterialer ved at opdatere vores digitale ressourcer.

Kilder, der muligvis støtter op om disse pointer, inkluderer:

 • The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) har flere rapporter om fordele ved digital læring i forhold til miljøet, specifikt i forhold til reduceret papirforbrug og relaterede besparelser i CO2-udledning. 
 • The Open University i Storbritannien har offentliggjort en undersøgelse, der viser, at e-læring kan producere op til 90% mindre CO2 end traditionelle kurser på campus.
 • “E-learning and Sustainability” af Zane L. Berge og Mauri P. Collins, som dykker ned i, hvordan e-læring kan spille en rolle i at fremme bæredygtig uddannelse.

Det vigtigt at bemærke, at mens e-læring kan have mange klimafordele, så har e-læring også mange miljøudfordringer og miljøskadelige aftryk, såsom energiforbruget fra datacentre og de elektroniske enheder, studerende bruger til at få adgang til materialer m.m., hvorfor undervisningsformen e-læring, derfor heller ikke kan betegnes som blot at være klimavenlig eller bæredygtig.

Derudover har vi implementeret læring om bæredygtighed i relevante fag og uddannelser, i håbet om at kunne være medvirkende til at fremme en kultur af behandlere med bevidsthed om fx forbrug, produktion, affaldssortering m.m. Denne tilgang, i en læringskontekst, er ikke kun i tråd med Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion, men også med Verdensmål 13: Klimaindsats.