Værdigrundlag

Innowells værdigrundlag består af fire grundsten, Kvalitet, Ansvarlighed, Troværdighed og Vidensdeling.

Kvalitet

Vi brænder for en høj uddannelseskvalitet, og derfor er kvalitet en af de vigtigste værdier for Innowell. Vi har arbejdet med kompromisløs uddannelseskvalitet fra start, og derfor er vi også aktive, deltagende og engagerede bidragsydere til Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, der skal sikre, at alle har lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Fjerde verdensmål: Kvalitetsuddannelse
Afspil video

Inden 2030 skal alle kvinder og mænd sikres lige adgang til teknisk, erhvervs- og videregående uddannelse, herunder universiteter, af høj kvalitet og til en overkommelig pris. – Verdensmål 4.3.

Vi sikrer lige adgang til kvalitetsuddannelse gennem undervisningsmetoden e-learning. Hos Innowell elsker vi e-learning, som netop gør det muligt for alle, at tage uddannelse uanset hvor man bor.

For at sikre en høj uddannelseskvalitet i digitale læringsforløb, har vi designet vores læringsmiljøer ud fra fire parametre:

  1. E-learning skal skabe relation mellem underviser og den studerende
  2. Relationer de studerende imellem
  3. Aktivering og motivering af de studerende gennem differentieret læring
  4. Små holdstørrelser til den praktiske læring

En uddannelse gennem Innowell, er et fleksibelt undervisningsforløb med relationer, nærvær og et højt læringsudbytte.

Vi arbejder målrettet på konstant at opfylde vores studerendes forventninger til os, blandt andet gennem kvalitetssystemet TQM (Total Quality Management), evalueringer og analyser, samt høje faglige krav til os selv.

Troværdighed

Troværdig er ikke en selvfølge, men noget man må gøre sig fortjent til. Derfor arbejder vi med en høj grad af synlighed, nærvær og tryghed. Blandt andet har uddannelsesinteresserede mulighed for at afprøve vores undervisningsform, niveau, eksamensform m.m., samt evt. at møde deres studiekammerater inden den endelige beslutning træffes. Ligeledes ses kritiske punkter i vores købsbetingelser markeret med fed, udtalelser/anbefalinger fra studerende eller uddannede er opgivet med fulde navn og by osv.

Vidensdeling

Vidensdeling er Innowells grundstof. Vi arbejder målrettet på en bevidstliggørelse af vigtigheden af vidensdeling som en konstant og afgørende faktor for fortsat udvikling og konkurrencedygtighed. Blandt andet gennem elektroniske fora, som studiedebatten, chatfunktion, direkte mailfunktion, karrierecenter med mere.

Ansvarlighed

Vi har fra starten følt en stor grad af ansvarlighed over for vores studerende og deres fremtid. Vi føler os som uddannelsesinstitution forpligtet til konstant at udvikle os, vores pensum, muligheder for videreuddannelse, kurser, vidensdeling m.v.

Vi føler ligeledes et ansvar for vores fælles miljø og arbejder målrettet for at en stor del af vores papirmateriale, som uddannelsesbrochurer, foldere og bøger m.m., skal findes i elektronisk form for at mindske forurenende papirproduktion og udledning af CO2. Innowell deltager bl.a. i ordningen for CO2-neutrale hjemmesider. Dette betyder, at CO2-udledningen fra både websitet og brugerne af websitet er neutraliseret gennem målbare CO2-reduktioner. Reduktionerne sker bl.a. ved opstilling af nye, vedvarende energikilder fx vindmøller, og ved deltagelse i kontrollerede CO2-reducerende projekter.

Ligeledes føler vi et socialt ansvar for vores samfund, og bidrager jævnligt til velgørende formål. Ligesom flere af vores ansatte også yder et stort stykke frivilligt arbejde i diverse foreninger. Klik på nedenstående film og logoer for at læse mere om Innowells bidrag til en socialt ansvar.

Afspil video
Innowell støtter Danske Hospitalsklovne