RAB-regler

You are here:

RAB-regler for RAB-godkendelse eller RAB-registrering

På denne informationsside kan du få et hurtigt overblik over Sundhedsstyrelsens Registreringsordning for alternative behandlere (RAB) også kaldet RAB-lov eller RAB-regler, samt hvordan du lynhurtigt kan opnå den eftertragtede RAB-registrering.

Bemærk at det er ulovligt at kalde sig RAB-godkendt, eller i anden kontekst at benytte ordet “Godkendt” i forbindelse med den beskyttede titel RAB, da dette er vildledende markedsføring, og i strid med markedsføringsloven. Den korrekte titel er RAB (Registreret Alternativ Behandler), og kan evt. anvendes i følgende form RAB-registreret Massør m.m.

RAB-regler for RAB-registrering

En RAB-registrering foregår gennem en brancheforening, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at måtte RAB-registrere alternative behandlere. På Sundhedsstyrelsen hjemmeside kan du se, hvilke brancheforeninger der er godkendt til at måtte RAB-registrere alternative behandlere. Her kan du se en liste over godkendte brancheforeninger: RAB-Godkendte Brancheforeninger

Blandt de mange godkendte brancheforeninger findes der også enkelte tværfaglige brancheforeninger som fx Dansk Behandlerforbund der pt. er landets største og billigste brancheforening. De tværfaglige brancheforeninger har den fordel, at hvis du fx har flere uddannelser, hvis du fx både er fodplejer og kosmetolog, så behøver du kun ét medlemskab, hvor du således er forsikret på alle dine behandlingsformer. Læs evt. mere om de forskellige brancheforeninger på deres hjemmesider.

Hvad betyder det for mig, at blive RAB-registreret?

En RAB-registrering har betydning for, om dine patienter kan opnå tilskud til dine behandlinger af Sygeforsikring Danmark. Ligeledes findes der i dag flere forsikringsselskaber, der gennem div. sundhedsforsikringer giver patienttilskud til en RAB-registreret alternativ behandler. Pt er det kun zoneterapi og akupunktur, der kan opnå tilskud fra Sygeforsikring Danmark.

Hvad er en RAB-registrering?

En RAB-registrering er en frivillig ordning, der verificerer, at du som minimum opfylder Sundhedsstyrelsens basale uddannelseskrav.

Sundhedsstyrelsens uddannelseskrav til RAB-registrering

Uddannelseskravet fra Sundhedsstyrelsen til en RAB-godkendelse eller RAB-registrering er en sundhedsmæssig uddannelse, der både indeholder teori og praksis, hvilket sammenlagt skal bestå af minimum 660 undervisningstimer eller lektioner (af minimum 45 minutters varighed):

Ved e-learning:

 • E-learning kan udgøre en mindre del af uddannelsen.
 • E-learning i forskellige former skønnes velegnet som læringsmetode idenfor teoretiske fag/ fagområder.
 • Der skal bestå et egentligt lærer/elevforhold på en sådan måde, at den studerende kan indgå i dialog med en lærer om stoffet.
 • E-learning kan udgøre op til 100% i de teoretiske fag anatomi, fysiologi og sygdomslære.
 • E-learning kan udgøre max 33% i den primære behandlingsform; i teoretisk funderede behandlingsformer, som fx homøopati, ernæringsterapi, naturopati, kan e-learning udgøre en større andel, dog max 75%.

Bemærk igen, at man skal være medlem af en RAB-godkendt brancheforening for at kunne blive RAB-registreret, og at disse kan stille yderligere uddannelseskrav for en RAB-godkendelse.

Innowell udbyder alle sundhedsfaglige enkeltfag, så du lynhurtigt kan opnå den eftertragtede RAB-registrering i bl.a. Dansk Behandlerforbund. Klik her for at få en oversigt over alle Innowells sundhedsfaglige enkeltfag.

Forskellige krav til RAB-registrering

Du skal være opmærksom på, at enhver godkendt brancheforening derudover må stille yderligere krav om uddannelse for optagelse. Fx findes der flere brancheforeninger, der har krav om førstehjælp, krav om tilstedeværelsesundervisning mm. Dette kan brancheforeningerne kræve, selv om det ikke er krav fra Sundhedsstyrelsen.

De mange forskellige optagelses- og uddannelseskrav hos diverse brancheforeninger kan derfor gøre det meget svært at gennemskue, hvad der præcist skal til, for at kunne blive RAB-registreret. Derfor anbefales det, at kontakte den brancheforening man gerne vil være medlem af for at høre om netop deres optagelseskrav, inden man køber og påbegynder uddannelse.

Der findes pt. ikke uddannelser der sikrer alle de forskellige optagelseskrav til RAB, da disse som sagt varierer afhængig af brancheforening, og det er derfor vigtigt, at undersøge nøje hvad der findes af optagelseskrav i de enkelte brancheforeninger. Nogle brancheforeninger skifter også holdning til deres egne optagelseskrav, og derfor kan det være en god idé at indhente optagelseskravene på skrift, så man kan sikrer sig en eventuel dispensations-/overgangsmulighed, hvis brancheforeningen pludselig ændrer deres egen holdning.

Der ud over er brancheforeningerne også pålagt, at stille krav om at RAB-registrerede behandlere tager jævnlig efteruddannelse, og også her ses stor variation af disse efteruddannelseskrav, som kan gøre et RAB-medlemskab meget dyrt hos div. brancheforeninger.

Mere information om RAB-regler

Har du brug for yderligere information om RAB-regler eller RAB-registrering i forhold til dine fremtidige uddannelsesønsker eller uddannelsesprofil, så anbefaler vi, at du ringer til vores studievejledning, der kan rådgive dig i dine bedste uddannelses- og meritmuligheder, samt hvordan du hurtigst og billigst kan opfylde RAB-reglerne m.m.

Kort om Moms og RAB-loven

Tager du sundhedsfaglige enkeltfag for at følge Sundhedsstyrelsen uddannelseskrav til RAB-registrering og/eller Skats uddannelseskrav til at kunne opnå momsfritagelse på anden egentlig sundhedspleje/ alternativ behandling, så bør du kende disse lovgivninger godt, før du køber uddannelse, da disse uddannelseskrav og formuleringer kan være meget svære at navigere i.

Hvis du er i tvivl om momsloven, kan vi anbefale, at du ringer til Skat for råd og vejledning eller kontakter en revisor. Hvis du er i tvivl om RAB-loven kan vi anbefale at du kontakter en RAB-godkendt brancheforening.

Flere af vores studerende i sundhedsfaglige enkeltfag er uddannede behandlere som f.eks. massører, fodplejere, alternative behandlere med mere, der tager uddannelse hos os med henblik på, hurtigt at kunne blive RAB-registreret.

Skats uddannelseskrav til momsfritagelse:

Behandlinger er momsfrie efter § 13, stk. 1 nr. 1 i momsloven, hvis behandleren opfylder følgende uddannelseskrav m.fl.:

 • Anatomi/fysiologi: 200 lektioner
 • Sygdomslære/farmakologi: 100 lektioner
 • Den primære alternative behandlingsform: 250 lektioner
 • Klinikvejledning/klientbehandling: 10 lektioner
 • Øvrig sundhedsfaglig undervisning: 100 lektioner
  • Dette kan fx være: 50 lektioner psykologi
  • Dette kan fx være: 50 lektioner introduktion til andre alternative behandlingsformer

Vær opmærksom på, at det lovmæssigt er op til den enkelte skattemedarbejder, om du kan godkendes til momsfritagelse.

Sundhedsstyrelsens uddannelseskrav til RAB-registrering:

En sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner (min. 45 minutters varighed) bestående af:

 • Min. 250 timer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform) 250 lektioner
 • Basal sundhedslovgivning (herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser)
 • Klinikvejledning og -behandling
 • Psykologi
 • Præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer)

For rådgivning omkring RAB-registrering anbefales ligeledes at søge rådgivning i landets største brancheforening Dansk Behandlerforbund.