Uddannelse og dagpenge

You are here:

Uddannelse og dagpenge

Er du ledig og på dagpenge, og drømmer om at tage en ny uddannelse indenfor wellness og sundhed, så har du ret til at modtage dagpenge på Innowells uddannelser til fx:

 

Kend dine rettigheder omkring uddannelse og dagpenge

Da alle Innowells privat uddannelser ikke hører under lov om åben uddannelse eller er SU-berettigede, og samtidig udbydes som heltidsuddannelse under 20 timer om ugen, har du ret til at modtage dagpenge under uddannelsen i henhold til Lov om arbejdsløshedsforsikring §62 A, stk. 2 jf. eventuelt nedenstående link.

Dagpenge under uddannelse som ledig og jobsøgende, er muligt på grund af Innowells uddannelsesstruktur og undervisningsformen fjernundervisning, der foregår hele døgnet, og som du selv tilrettelægger. Du har derfor mulighed for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet under hele uddannelsen, hvor du således kan:

  • aktivt søge arbejde
  • aftale jobsamtaler
  • deltage i beskæftigelsestilbud m.m.
  • tage imod et anvist arbejde eller et du selv finder

Får du arbejde, kan du blot fortsætte din uddannelse i din fritid. 93% af vores studerende tager uddannelse, mens de passer et fuldtidsarbejde.

 

Uddannelsesstrukturen og formen der godtgør dine rettigheder

Alle Innowells privat uddannelser er struktureret som blended e-learning (blandet e-læring), der er en kombination af fjernundervisning og seminar (tilstedeværelsesundervisning på skole).

Alle uddannelser er opbygget af tre obligatoriske semestre, hvor 1. og 2. semester foregår på fjernundervisning hele døgnet. 3. semester foregår som et intensivt afsluttende seminar af 4-13 sammenhængende undervisningsdage, afhængigt af dit uddannelsesvalg, og dette kan du afvikle som ferie for at sikre din dagpengeret.

 

Dagpenge og betalt privat uddannelse

I visse tilfælde kan du yderligere få Innowells privat uddannelse betalt, ofte afhængigt af om du allerede har en uddannelse, din ledighedsperiode, din alder, om du måske har en jobgaranti fra en arbejdsgiver, arbejdsmarkedsbehovet m.m. Hertil skal du søge rådgivning hos din A-kasse.

 

Procedure for dagpenge

Når du har besluttet hvilken uddannelse du ønsker gennem Innowell, skal du kontakte din A-kasse. Her skal du rekvirere en blanket til udfyldelse og aflevering, så du sikrer en skriftlig aftale og formalia. Herefter vil du modtage retursvar fra din a-kasse, og du kan herefter tilmelde dig vores uddannelser.

Hvis du har brug for hjælp til udfyldelse af din blanket, er du velkommen til at kontakte til vores studievejledning. Studievejledningen kan hjælpe dig trin for trin med udfyldelse af alle punkter i din blanket, som fx dit eksakte timeantal pr. uge, hvor mange undervisningsuger den udgør, om uddannelse opfylder loven om åben uddannelse osv.

 

Procedure for betalt uddannelse med dagpenge

Hvis du yderligere kan få uddannelsen betalt, skal du søge rådgivning hos din a-kasse, da flere forhold kan og skal være gældende for en betalt uddannelse.

Du skal ikke fortvivle hvis du får et nej til en betalt uddannelse, for dette betyder ofte, at du er i en heldigere situation end andre med behov for betalt uddannelse, fx at du allerede har gennemført en videregående uddannelse med gode jobchancer m.m.

Skal du selv betale for uddannelsen, så er en privat uddannelse med dagpenge stadig den absolut bedste mulighed for en god uddannelsesøkonomi i forhold til at skulle tage en uddannelse på SU, som også er indeholdt en større egenbetaling.

Er du i en økonomisk situation hvor uddannelsesprisen kan være svær for dig og din familie, så anbefaler vi, at du kontakter vores studievejledning, der kan rådgive dig omkring de betalingsmuligheder der findes gennem Innowell. Du kan også søge økonomisk rådgivning i dit pengeinstitut, der ofte er positivt indstillet over for investering i ny uddannelse i forhold til at gå ledig.

Får du et ja til at få uddannelsen betalt, skal du starte med at registrere dig her: Ny Konto. Herefter vil du modtage en mail hvor du skal bekræfte din registrering ved at følge linket i din mail. Derefter skal du videresende din bekræftelsesmail til info@innowell.net, så vi kan se at du er registreret korrekt. I mailen skal du ligeledes oplyse følgende:

  • dit fulde navn
  • adresse
  • dit telefonnummer
  • hvilken uddannelse du ønsker betalt
  • navnet på din sagsbehandler
  • mailadresse på din sagsbehandler

Herefter vil vi tage kontakt til dig og din sagsbehandler, og klare al formalia for dig, samt give dig retursvar på mail, når du kan gå i gang med din nye uddannelse.

 

Mere information omkring dine rettigheder

Her kan du læse mere om dine rettigheder omkring privat uddannelse med dagpenge:  Center for Klager om Arbejdsløshedforsikring