Optagelseskrav og merit

You are here:

Optagelseskrav og merit

Alle uddannelser og kurser ved Innowell er voksenuddannelser, hvilket gør at minimumsalderen er 18 år. Øvrige optagelseskrav kan forekomme, afhængig af uddannelsesniveau, læs herunder.

 

Optagelseskrav på højniveauuddannelser

For at kunne blive optaget på en højniveau-uddannelse hos Innowell skal du:

 • Være minimum 18 år
 • Have gennemført en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke har en ungdomsuddannelse eller en *erhvervsuddannelse, skal du som minimum have haft 2 års *almen erhvervserfaring

*Din erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring behøver ikke at have relevans for dit uddannelsesvalg, men er alene for at sikre, at du er udstyret med den modenhed og selvdisciplin, der kræves for at tage en voksenuddannelse via fjernundervisning kombineret med skole, også kaldet blandet e-læring.

Optagelseskravene er gældende for følgende højniveau-uddannelser:

Optagelseskrav på korte uddannelser, samt kurser

For at kunne blive optaget på en kort uddannelse eller på kurser hos Innowell skal du:
 • Være minimum 18 år
Optagelseskravene er gældende for følgende korte uddannelser og kurser:

Dispensation for optagelseskrav

Der kan søges dispensation for ovenstående optagelseskrav. Læs mere om hvordan du søger dispensation under nedenstående emne “Sådan søger du dispensation for optagelseskrav“.

Dine merit muligheder på højniveauuddannelser

Der kan søges merit for følgende fag i 1. semester, ved dokumentation fra andet uddannelsessted, på minimum kvalifikationsniveau 5:

Der kan søges merit for fag i 2. semester ved dokumentation fra andet uddannelsessted. Herunder:

 • Førstehjælp
 • Klinikvejledning udvidet
 • Diverse fag som fx makeup i kosmetologuddannelsen m.m., hvis du har taget disse fag som kurser hos Innowell.

Læs mere om dine muligheder for at opnå merit herunder.

Fuld merit

Hvis du har gennemført en tidligere højniveauuddannelse hos Innowell, eller hos en anden udbyder på minimum kvalifikationsniveau 5, indeholdende alle ovennævnte fag og lektioner på 1. semester, og ønsker at overbygge med endnu en uddannelse, kan der søges fuld merit for 1. semester.

Delvis merit

Der kan søges delvis merit for 1. semester, hvis du har en relevant autorisation fra Sundhedsstyrelsen. Dette er fx gældende for læger, sygeplejersker, kiropraktorer, ergoterapeuter, fysioterapeuter m.m., som fx kan opnå merit i fagene anatomi, fysiologi og sygdomslære, klinikvejledning og psykologi i 1. semester. Det er muligt, at søge dispensation for vores meritkrav, hvis du har en anden relevant uddannelse, der opfylder ovenstående fag, lektioner og niveau.

Du kan også søge delvist merit med andre uddannelser eller kurser. Dette kan fx være gældende for:

 1. En pædagog eller lærer, der kan opnå merit for faget psykologi i 1. semester
 2. Hvis du har et førstehjælpsbevis, hvor du således kan opnå merit for dette på 2. semester

Bemærk at dispensation og merit skal søges inden køb af uddannelsen for at sikre at vores krav til merit opfyldes.

Delvis merit ved ældre sundhedsuddannelser

Hvis du har en ældre sundhedsuddannelse indeholdende ovennævnte fag, lektioner og niveauer, kan du ligeledes opnå delvis merit for 1. semester, men i dette tilfælde bør du tilkøbe faget anatomi, fysiologi og sygdomslære for at få dette genopfrisket.

Faget anatomi, fysiologi og sygdomslære hos Innowell, er det samme sundhedsfaglige enkeltfag man følger, uanset om man tager en uddannelse eller kun tager faget som et sundhedsfagligt enkeltfag, og således er det muligt for alle at komme på samme niveau som sine studiekammerater i uddannelsernes større eksamensfag.

I alle uddannelser og på alle tre semestre arbejdes der med faget anatomi, fysiologi og sygdomslære, hvor af faget også er et eksamensfag på både 1., 2. og 3. semester, og vi kan derfor ikke anbefale, at man søger merit for netop dette fag, hvis man ikke har forudsætningerne herfor. Jf. endvidere nedenstående punkt Test din forudsætning for meritsøgning.

Har du således en ældre sundhedsuddannelse indeholdende de ovennævnte fag og lektioner, og vælger at få genopfrisket faget anatomi, fysiologi og sygdomslære, så kan du trygt søge delvis merit for 1. semester, og på denne måde kan du spare mange penge og megen tid, og stadig være på samme niveau som dine studiekammerater på 2. og 3. semester.

Merit og lovgivning

Du skal være opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens uddannelseskrav til RAB-registrering eller Skats uddannelseskrav til “anden egentlig sundhedspleje” er meget komplekse lovgivninger. Søg derfor gerne en vejledende rådgivning om dine personlige meritmuligheder hos studievejledningen, hvis du ønsker at følge disse lovgivninger. For den bedste rådgivning omkring merit, anbefaler vi, at du ringer til os, så vi får mulighed for at spørge ind til dine forudgående erhvervede fag, niveauer, eksaminationsformer, fremtidsplaner m.m.

“Jeg fik merit for 1. semester fordi jeg er ergoterapeut og jeg ville jo gerne slippe så billigt så muligt 😉 Da jeg startede på 2. semester fandt jeg så ud af at mit anatomi, fysiologi og sygdomslære var for rustent, og at jeg så heller ikke kunne blive RAB-registreret fordi at jeg så også manglede det med behandlingsformer, så det kostede lige lidt ekstra besvær at få merit end jeg lige havde regnet med, for jeg var nødt til at tage fagene før jeg kunne komme videre. Sådan går det jo desværre nok ofte når man prøver at springe over hvor gærdet er lavest…. 😉  men nu er jeg færdiguddannet og har min egen klinik, – og jeg elsker mit nye arbejdsliv! TAK Innowell :-)”

 

Test din forudsætning for meritsøgning

Inden du søger merit bør du teste dine forudsætninger for at søge merit, så du sikrer at være på niveau med dine studiekammerater.

Når man opnår merit forudsætter Innowell, at du som minimum er på niveau med dine studiekammerater, og du vil derfor ikke få adgang til de studier eller den undervisning  du har opnået merit til. Det derfor vigtigt, at du sikrer dig, at du så også ér på niveau med dine studiekammerater, så du sikrer dig at have samme forudsætning for at gå til samme eksaminationer som dine studiekammerater.

1. semester tager udgangspunkt i, at man ikke kender til fagene, og får på dette semester hurtigt løftet alle studerende op på kvalifikationsniveau 5. 2. semester er et overbyggende semester og på 3. semester skal alle studerende til samme afsluttende eksamen.

Hvis du er i tvivl om dit nuværende niveau, i forhold til det dine studiekammerater lærer på 1. semester, og dermed dine forudsætninger for at søge merit, anbefaler vi, at du tester dette inden du søger merit. Innowell har flere forskellige anonyme prøveeksaminationer fra fx faget anatomi og fysiologipsykologi m.m. i 1. semester, som du helt uden beregning kan afprøve for at teste dine forudsætninger for at søge merit.

Du skal ikke fortvivle, hvis du ikke længere har forudsætningerne for at opnå merit fx på grund af en ældre sundhedsuddannelse eller måske en sundhedsuddannelse på et lavere niveau, for dine tidligere uddannelser, giver dig en stor fordel hos Innowell. Hos Innowell tilrettelægger du nemlig selv din studietid, og vi kan se, at studerende fra fx sundhedssektoren eller fra det alternative behandlingsområde ofte tager en hel uddannelse, og sideløbende med at de passer et fuldtidsarbejde, på under et år selv om de vælger ikke at søge merit.

Så kontakt studievejledningen, og lad os give dig en god vejledning i dine personlige meritmuligheder, og lad os fx guide dig via tlf. i vores eksamenstests, pensum, niveau m.m., så du sikrer dig de bedste forudsætninger for at tage vores efterspurgte sundheds- og wellness-uddannelser.

 

Sådan søger du dispensation for optagelseskravene

Du kan søge om dispensation for uddannelsernes optagelseskrav ved at sende en ansøgning om dispensation på følgende måde:

Send mail til studievejledninginfo@innowell.net og skriv “Dispensation for optagelseskrav” i emnelinjen.

I mailen skal du angive dine stamdata:

 1. Fulde navn
 2. Din adresse
 3. Dit telefonnummer
 4. Din e-mail
 5. Din fødselsdato
 6. Dit uddannelsesønske gennem Innowell fx Klinisk Kosmetolog, Klinisk Fodplejer, Klinisk Massør og Spaterapeut

Der ud over skal du forsøge at beskrive dig selv og dine kompetencer, i forhold til de beskrevne discipliner/ kompetencer. Her kan du med fordel fx beskrive:

 1. Hvilke korte eller lange uddannelser du eventuelt har, og hvornår du var under disse uddannelser
 2. Dit nuværende og dine tidligere jobs
 3. Anden erhvervserfaring, såsom frivilligt arbejde, bestyrelsesarbejde
 4. Kurser og certificeringer, eller andre udmærkelser fx spejder diplom, sportsdiplom, årets ven/ kammerat pokal m.m.
 5. De sprog, du bestrider, og dine it-kompetencer
 6. Hobbyer og personlige interesser
 7. Har du opbakning til at tage uddannelse med ansvar for egen læring
 8. Dine styrker og svagheder m.m.

 

Procedure for dispensationssøgningen

Når vi har modtaget din ansøgning vil du høre fra os indenfor 5 hverdage, med undtagelse af skolernes ferier og helligdage.

Hvis du opnår dispensation kan du blive indstillet til en optagelsessamtale og optagelsesprøve. Optagelsessamtalen kan evt. foregå på telefon, hvis du evt. bor langt fra skolen, eller på anden måde er forhindret i vores åbningstid. Hvis optagelsessamtalen går godt for begge parter, og du stadig mener at have de fornødne kompetencer, vil du blive indstillet til en optagelsesprøve.

 

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven vil være er en virkelighedsnær undervisningssituation hos Innowell.

Til optagelsesprøven vil du få anvist et lille udsnit af dit pensum, som du vil have 14 dage til at studere. Dit læste stof afsluttes med en lille test i form af en multiple choice test, som foregår via computer på skolen. Hvis du er forhindret i at møde på skolen til din prøve, er det muligt at aftale en tid, hvor studievejledningen kan hjælpe dig via Skype.

Til din test vil du på computer få nogle spørgsmål til det læste pensum, og dertil findes nogle svarmuligheder, der vælges via et enkelt klik. De valgte svar kan man fortryde, og ændre alle de gange man har lyst indenfor den givne tid. Til testen må du benytte dit pensum og dine notater, ligesom alle andre. Straks efter testen vil du kunne se dit resultat, som herefter vil blive gennemgået.

Din virkelighedsnære optagelsesprøve vil give dig en god oplevelse af, hvad det vil sige at tage uddannelse gennem nettet, og hvorfor det er en nødvendighed at have en meget høj selvdisciplin, samt evne for at arbejde struktureret og målrettet.

Får du afslag på din dispensation, vil du selvfølgelig blive skuffet, ked af det eller måske endda vred, hvilket vi til fulde forstår. Et afslag fra Innowell skal du dog ikke opfatte som en hindring for at opnå din drømmeuddannelse, da der findes mange forskellige uddannelsesinstitutioner med vores type uddannelser, der måske vil passe bedre til din uddannelsesprofil. Fx kan nævnes den offentlige kosmetikeruddannelse i stedet for kosmetolog, fodterapeutuddannelsen i stedet for fodplejer, mesterlæreuddannelser m.m.

Vi forstår, at det kan være frustrerende at få et afslag, men det er vigtigt for både dig og os, at du ikke betaler penge for en uddannelse, du måske ikke har forudsætningerne for at gennemføre. På forhånd tak for din forståelse.