Klinisk praktik

You are here:

Praktisk information vedrørende skoleophold hos Innowell

Innowell udbyder uddannelser og kurser på e-læring (fjernundervisning) og blandet e-læring (fjernundervisning kombineret med få dages skoleophold), og har derfor studerende fra store dele af hele verden.

Ved blandet e-læring skal den studerende deltage i få dages tilstedeværelsesundervisning hos Innowell, og i denne forbindelse melder der sig ofte en del spørgsmål. Vi samlet alt den information, som vi ofte oplever, at de studerende har spørgsmål til omkring skoleophold. Hvis du ikke finder det du søger herunder, så ring eller skriv til studievejledning.

Landsdækkende klinisk praktik
lægeeksamineret klinisk kosmetolog og hudterapeut uddannelse

Hvad er 4. semester?

4. semester er et spændende overbyggende semester, og det sidste semester i vores kliniske højniveauuddannelser på kvalifikationsniveau 5 til:

 

Klinisk praktik i en godkendt klinik

4. semester består af klinisk praktik i en godkendt klinik. Semesteret er ikke obligatorisk, hvilket vil sige, at dette semester er en frivillig overbygning på 3. semester.

Den kliniske praktik er lærerig og spændende, og tilfører den studerende gode muligheder for praktisk læring og erfaring i en virksomhed, samt gode jobmuligheder.

 

Hvor findes praktiksteder for 4. semester?

Det er den studerende selv, der skal søge et egnet praktiksted for sin lærende praktik i sit hovedfag. Nederst på siden findes allerede godkendte praktiksteder for 4. semester, men det er også muligt selv at finde et egnet praktiksted. Det er dog en forudsætning, at klinikken opfylder de stillede krav til praktikstedet. Jf. punktet Krav til praktikstedet.

“Jeg vil da også lige slå et slag for 4. semester delen hos Innowell, det er en overbygning til den uddannelse, du allerede har taget. Det har jeg gjort og det har været endnu en fantastisk oplevelse”. Dorthe Steen Wiedenbein, Helsingør

 

Hvorfor undervisning/ 4.semester ude i erhvervslivet?

Det er vigtigt for Innowell at vores studerende med en solid teoretisk og praktisk baggrund, får mulighed for at afprøve deres viden i et virkelighedsnært miljø, og vi har også brug for, at erhvervslivet giver kritik på vores uddannelser, så vi konstant videreudvikler og tilpasser uddannelserne til arbejdsmarkedets behov.

Innowell vil være inspirationskilde og pionerer for bæredygtig læring gennem nettet. Vi vil arbejde for et bredt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og offentlige instanser, så vi sammen kan sikre den højeste uddannelseskvalitet i henhold til Verdensmål 4 og 13.

 

Krav til praktikstedet på 4. semester

Vi har brug for et geografisk bredt samarbejde med erhvervslivet, så vi kan bidrage med lige mulighed for uddannelse uanset, hvor man bor. Klinikkens beliggenhed og størrelse er derfor underordnet. Det er også uden betydning, om der kun findes en behandlerbænk, eller om der er få eller mange ansatte. Det der har betydning, er at vores studerende, opnår en kvalitetsorienteret og virkelighedsnær læring i virksomheden.

For at man kan blive godkendt som praktiksted, skal der være tilknyttet en uddannet behandler, og man skal være forsikret på sit erhverv. Ligeledes skal praktikpladsen sikre, at den studerende bærer synligt navneskilt med titlen studerende for at sikre de korrekte forsikringsforhold, og praktikværten skal også sikre, at eventuelle behandlinger foregår som elevbehandlinger, hvor klienter er vidende om, at de bliver behandlet af en studerende.

Den kliniske undervisningspraktik tilrettelægges således, at der sikres en praktisk læring i den primære behandlingsform. Det skal tilstræbes, at praktikken tilrettelægges således, at den studerende får en virkelighedsnær og professionsrettet læring i den primære behandlingsform.

Praktikstedet skal sikre kompetenceopnåelse inden for den primære behandlingsform, almindelige forekommende arbejdsfunktioner, metoder og anvendelse af materialer, maskiner og værktøjer, booking, journalføring, klientvejledning m.m. Dette kan fx være som en undervisning i et bestemt emne, følfunktion, opgaver eller andet, der har relevans for en god indsigt og læring i den primære behandlingsforms arbejdsområde ud fra de beskrevne kompetencemål.

Praktikstedet modtager et afkrydsningsskema med definerede lærings- og kompetencemål for gennemførelse af 4. semester.

Praktikstedet skal synliggøre på sin hjemmeside, at virksomheden er et Innowell-godkendt praktiksted, samt linke til Innowells uddannelsesinfo i den uddannelse praktikstedet er godkendt til. Innowell tilføjer det godkendte praktikstedet på sin hjemmeside, så eleven har let tilgang til information hos begge virksomheder.

Praktikværten og den studerende er tilknyttet en faglærer fra Innowell for rådgivning og supervision under hele praktikforløbet.

Den kliniske praktik kan til enhver tid opsiges, ophøre og afbrydes af både Innowell, praktikstedet og den studerende. Hvis et praktikforløb afbrydes vil praktikstedet ikke kunne modtage sit lærehonorar. 

Efter praktikforløbet skal den studerende evaluere sit 4. semester/praktikforløbet. Evalueringen indgår i Innowells kvalitetsikringssystem TQM.

“Jeg kan varmt anbefale at tage 4. semester, da du får mulighed at arbejde sammen med andre kollegaer, får faglig sparring, og mange gode råd med på vejen. Du gør et godt valg for dig selv og dine klienter ved at tage 4. semester”. Charlotte Christiansen. Store Heddinge

 

Lærerhonorar og ressourcer til praktikstedet på 4. semester

For at sikre at praktikstedet afsætter tid til en god modtagelse, og en lærende praktik, modtager virksomheden et lærerhonorar fra Innowell.

Den kliniske undervisningspraktik er ulønnet, hvilket vil sige, at den studerende ikke modtager løn i sin praktik, da der er tale om et kortvarigt integreret uddannelsesforløb på min. 120 lektioner fordelt over maksimalt 12 mdr. Det er dog muligt for den studerende og praktikstedet, at aftale et længere praktikforløb hvis den studerende skulle have behov for yderligere rutine, erfaring og tryghed i faget.

Da den studerende først igangsætter sin klinisk praktik efter 3. semester, betyder dette også, at praktikværten har en meget ressourcestærk studerende i sin klinik under hele praktikforløbet. Det er derfor også muligt for praktikværten at udbyde elevbehandlinger under praktikforløbet.

Efter 3. semester har den studerende som minimum gennemført følgende undervisningslektioner i sin uddannelse:

 • 200 lektioner i anatomi og fysiologi
 • 100 lektioner i sygdomslære
 • 10 lektioner i farmakologi
 • 50 lektioner i psykologi
 • 60 lektioner i klinikvejledning
 • 50 lektioner i præsentation af alternative behandlingsformer
 • minimum 400 lektioner i *behandlingsfaget i både teori og praksis (*den primære behandlingsform massage, fodpleje eller kosmetologi)
 • kvalifikationsniveau 5 og statslig valideret uddannelse
 • en færdiguddannet behandler, der ønsker efteruddannelse til højeste uddannelsesniveau.

 

Tilmelding og pris på 4. semester

4. semester koster 8.000 kr. for den studerende, hvor de 5.000 kr. går til lærerhonorar til praktikstedet efter gennemført praktikforløb.

Semesteret tilmeldes via de enkelte uddannelser på siden, og kan først påbegyndes efter gennemført 1., 2. og 3. semester. Vi anbefaler, at man venter med at tilkøbe dette semester, til man har sikret sig en praktikaftale.

 

Antal lektioner på 4. semester

4. semesters praktikforløb udgør følgende antal minimumslektioner/ timer:

Massøruddannelsen: 120 lektioner/ timer
Fodplejeuddannelsen: 120 lektioner/ timer
Kosmetologuddannelsen: 120 lektioner/ timer

 

Opstart på 4. semester

4. semester kan først påbegyndes efter gennemført 3. semester. Den studerende aftaler selv sine tilstedeværelseslektioner med praktikværten, og har 12 mdr. til at gennemføre sine lektioner. Den lange tid til at erhverve sig sin undervisningspraktik gør det muligt for den studerende at passe et arbejde, sideløbende med tage 4. semester.

 

Uddannelsesbevis på 4. semester

Efter gennemført 4. semester får den studerende et uddannelsesbevis med de beskrevne læringsmål, og kan dermed synliggøre højeste uddannelsesniveau.

 

Hvad er et Mesterlæreforløb?

Et mesterlæreforløb er en mulighed for at tage en af Innowells kliniske uddannelser til kosmetolog, fodplejer eller massør i kombination med et mesterlæreforløb hos en arbejdsgiver.

 

Et kvalitetsorienteret mesterlæreforløb eller skoleforløb er et fælles ansvar

I Danmark findes en del studerende i private mesterlæreforløb eller traditionelle skoleforløb af svingende kvalitet, hvor mange elever desværre har haft følelsen af blot at blive udnyttet som en gratis arbejdskraft. Disse elever fortæller uafhængigt af hinanden, at de ofte kun oplæres af arbejdsgiveren eller skoleejeren, samt af diverse ivrige produktleverandører, og derfor også har oplevelsen af at have uddannelsesbeviser de selv, arbejdsmarkedet, og det offentlige uddannelsessystem nærer mistillid til.

Et mesterlæreforløb, i kombination med Innowells online kvalitetssikret uddannelse, sikrer både arbejdsgiver og den studerende et fleksibelt og givende undervisningsforløb, med de bedste job- og karrieremuligheder. Mester bidrager til, at den studerende opnår praktisk læring og erfaring i et virkelighedsnært arbejdsmiljø, og Innowell bidrager til, at den studerende opnår en kvalitetssikret uddannelse, hvor læringsudbyttet er statsligt niveauvurderet til kvalifikationsniveau 5, der er Danmarks højeste kvalifikationsniveau, for denne type uddannelser.

Med et givende, lærende og inkluderende mesterlæreforløb, med gode løn og ansættelsesforhold, i kombination med Innowells online kosmetolog-, massør- eller fodplejeuddannelser på kvalifikationsniveau 5, får eleven en kvalitetssikret uddannelse og statslige validerede uddannelsespapirer, og vi kan sammen tage ansvar for, at eleverne får et udbytterigt og bæredygtigt læringsforløb med de bedste job- og karrieremuligheder.

 

Dansk Behandlerforbund og de studerende

Innowell er medlem af Dansk Behandlerforbund, der er en brancheforening for behandlere, elever og privatskoler. I Dansk Behandlerforbund kæmpes der bla. for at studerende på privatskoler eller i mesterlæreforløb:
 • skal have kvalitetssikring i uddannelserne
 • bedre uddannelsesforhold
 • bedre forbrugersikkerhed
 • klagemulighed under Uddannelses- og Forskningsministeriet m.m.
 • bedre forsikringsmuligheder
 • bedre tryghed, oplysning og vejledning
 • organisering af de studerende for at stå stærkere og gøre fælles front
Hos Dansk Behandlerforbund kan man som studerende bl.a. få gratis elevmedlemsskab, samt råd og vejledning under hele uddannelsen. Endvidere kan man købe en elevforsikring til kun 399 kr. om året m.m., der dækker eventuelle uheld ved elevbehandlinger. Kontakt evt. Dansk Behandlerforbund for at høre mere eller for råd og vejledning.

 

Et mesterlæreforløb er et ansættelsesforhold

Et mesterlæreforløb forgår oftest som et ansættelsesforhold mellem arbejdsgiver og den studerende, hvor der typisk aftales et mesterlære/uddannelsesforløb på op til 2 år.

Oftest påbegyndes mesterlæreløbet først når den studerende har gennemført sit 1. semester (grundforløbet/den sundhedsfaglige grunduddannelse) og sit 2. semester (teori i hovedfaget). Dette er ofte afhængig af de tilgængelige ressourcer hos Mester. Hvis Mester og eleven venter med at påbegynde mesterlæreforløbet til eleven har gennemført 1. og 2. semester, har eleven veloverstået al teoretisk læring, og kan udelukkende koncentrere sig om den praktiske læring.

Mester skal kun undvære sin elev i 4-6 dage på 3. semester, afhængigt af uddannelsesvalget. Dette giver Mester og elev optimal fleksibilitet i mesterlæreforløbet.

 

Betaling af uddannelsen og økonomi under mesterlæreforløbet

Løn og ansættelsesforhold er et aftale/kontraktforhold mellem arbejdsgiver og eleven. Ved et mesterlæreforløb er Innowell alene at betragte som uddannelsesleverandør, og kan i princippet sammenlignes med Mesters andre leverandører af fx hudplejeprodukter, remedier, maskiner, kurser m.m., hvor leverandøren ligeledes ikke har nogen indvirkning eller indflydelse på Mesters løn- og ansættelsesforhold.

Nogle studerende får uddannelsen betalt af deres a-kasse, kommunen eller jobcentre, mens andre får både uddannelsen betalt og modtager en offentlig ydelse under hele Mesterlæreforløbet. Mulighederne er mange, og det er Mester og Eleven selv, der undersøger muligheder hos sagsbehandlere, jobcentre, A-kasse m.m.

 

Påbegyndelse af et Mesterlæreforløb

Alle Innowells uddannelser kan påbegyndes hver dag. Dette giver Mester unikke muligheder for at ansætte en elev i et mesterlærerforløb efter behov.

 

Godkendelse af Mesterlærepladser

En mesterlæreplads skal ikke godkendes af Innowell, da en mesterlæreplads ikke er en integreret del af Innowells uddannelser, men et ansættelsesforhold mellem mester og elev.

 

Hvor finder jeg en mesterlæreplads eller en elev?

Det er mester selv, der søger sin mesterlæreelev. Nogle gange er det den uddannelsesinteresserede, der søger en mesterlæreplads, og her henviser Innowell til, at den studerende laver en uopfordret ansøgning til vores godkendte 4. semesters klinikker. Hvis du derfor gerne vil modtage disse uopfordrede ansøgninger, så kan det være en god ide, at blive godkendt til 4. semester, så eleven kan finde vej til godkendte klinikker.

 

Godkendte praktiksteder til 4. semester

Du finder vores landsdækkende godkendte praktiksteder til afvikling af 4. semester under menupunktet “Praktiksteder“.

 

Bliv godkendt som praktiksted til 4. semester

Sådan bliver du godkendt som praktiksted: 

 • Send en mail til info@innowell.net med link til din hjemmeside, samt verificer at du er uddannet behandler.
 • Du modtager retursvar fra os
 • Vi påfører begge den rette information på vores hjemmesider
 • Vi annoncerer begge vores påbegyndte samarbejde på de sociale medier, så vores følgere og studerende bliver orienteret.
 • Vi anbefaler at du følger Innowells facebookside og Innowells Instagramside, hvor vi bla. poster studerende der søger praktiksted, uddannede der søger job, klinikker der søger ansatte m.m.
 • Derefter er det blot at afvente, at den studerende tager kontakt til praktikstedet eller at praktikstedet reagere på vores opslag.

Tak for din interesse for Innowells statslige validerede online uddannelser på kvalifikationsniveau 5.