Uddannelse og bruttolønsordningen

You are here:

Uddannelse og bruttolønsordningen

Innowells sundheds- og wellness-uddannelser og kurser som bruttolønsordning er en ordning hvor private kan opnå hurtige uddannelser og kurser til ca. den halve pris.

 

Undersøg om bruttolønsordningen er en mulighed for dig

Ønsker du, at påbegynde en betalingsuddannelse til fx:

eller nogle af vores mange sundheds og wellness-kurser mens du er i job, bør du undersøge om en bruttolønsordning er en mulighed for dig, da din egenbetaling med en sådan ordning vil udgøre omkring kun halvdelen af prisen, og hvor resten opnås som fradrag.

 

Hvad er en bruttolønsordning?

En bruttolønsordning er en fleksibel lønpakke for private, i form af en aftaleordning mellem din arbejdsgiver og dig, hvor du som lønmodtager går med til en periodisk lønnedgang mod i stedet, at kunne modtage et personalegode i form af en betalingsuddannelse hvor arbejdsgiver “lægger ud” for dig. I en sådan bruttolønsaftale er der således tale om et personalegode, der over en kort periode bliver helt omkostningsfrit for din arbejdsgiver, da personalegodet således betales af dig selv og som et skattefradrag.

Virksomheder kan trække udgifter til efteruddannelse fra i skat, men det kan du som lønmodtager ikke altid. Lønmodtagere kan i dag opnå fradrag for efteruddannelse men ikke videreuddannelse, da efteruddannelse har til formål at vedligeholde og ajourføre dine kvalifikationer, mens videreuddannelse tolkes af Skat som et kvalifikationsløft, og giver derfor ikke ret til fradrag. Jf evt. Skats lovgivning om efteruddannelse som personfradrag.

 

Bruttolønsordningens store skattefordel

Med en bruttolønsordning aftalt med din arbejdsgiver kan du således opnå fradrag for både efteruddannelse eller videreuddannelse i din personlige indkomst. Dette betyder i praksis, at uddannelsen er skattefri for dig som ansat, modsat din vanlige løn hvor du skal betale skat, hvilket har gjort bruttolønsordningen til en meget populær ordning.

 

Opsummering af uddannelse og bruttolønsordningen

Kort fortalt betyder bruttolønsmodellen, at virksomhed og medarbejder indgår om, at uddannelsen finansieres af virksomheden, som kan trække en aftalt andel af medarbejderens bruttoløn for dette. Det smarte ved dette er, at medarbejderen får et gode fra virksomhedens, som er skattefrit.

Ønsker du denne løsning, skal du lave en aftale med din virksomhed, som herefter skal have SKAT til at godkende aftalen.

Hvis du har spørgsmål til uddannelser eller kurser som bruttolønsordning, så kontakt vores studievejledning for mere information.