E-Bog: Fodpleje – fra interesse til profession

Fodpleje – fra interesse til profession

“Fodpleje – fra interesse til profession” af Læge Mille Mosegaard, er en anmelderrost fagbog, der både kan købes som e-bog og som trykt bog.

Med bogen, Fodpleje – fra interesse til profession, som er en omfattende lærebog, på mere end 500 sider, kan du gå på opdagelse i fodens spændende videnskab med fodplejen som omdrejningspunkt. 

Bogen fører dig gennem et omfattende teoretisk fundament og begrebsunivers, der sikrer en basal forståelsesramme for en pragmatisk tilgang til anamnese, fodbehandling, klientvejledning og samspillet mellem fodplejeren og andre kompetenceområder.

Lærebogen tager afsæt i en forudgående basal viden om anatomi, fysiologi og sygdomslære, og læringen er derfor en overbyggende og skarpt afgrænset relevant viden i fodens videnskab. Læseren starter derfor med en grundig teoretisk tilgang til relevant anatomi, fysiologi, sygdomslære, farmakologi, biokemi, hygiejne, produktlære, remedie og materialelære og arbejdsmiljø, hvorefter der kobles en spændende praktisk viden i journalføring, praktisk fodpleje og behandling, bøjlebehandling, sårpleje, fodstatus, almen klientvejledning m.m., og afsluttes med en introduktionsguide i fodplejefaget som et selvstændigt erhverv.

Fodpleje – fra interesse til profession 2. udgave, har gennemgået en omfattende revision og opdatering, og er udvidet med mange nye sider og kapitler som fx bøjlebehandling, sårpleje og journalføring. Endvidere er der tilføjet relevant og spændende læringsmateriale i form af mange nye illustrationer, fotos og undervisningsvideoer, samt spørgsmål og opgaver, der pædagogisk understøtter fagstof og læringsstile. Lærebogens pædagogiske og didaktiske opbygning understøtter både taktile, visuelle, auditive og kinæstetiske læringsformer, hvilket giver optimale muligheder for differentieret læring, refleksion og motivation.

Bogen henvender sig til såvel fagfolk og lægfolk med interesse i fodens videnskab, og kan bl.a. benyttes som:

• undervisningsmateriale
• opslagsværk
• interessemateriale

Bogen “Fodpleje – fra interesse til profession” af læge Mille Mosegaard kan købes gennem Innowell som en e-bog, eller som en trykt bog på nettet eller i boghandlen.

 1. Studieforberedelse
 2. Anatomi, fysiologi, sygdomslære
 3. Farmakologi
 4. Biokemi
 5. Hygiejne
 6. Produktlære
 7. Remedie og materialelære
 8. Arbejdsmiljø
 9. Journalføring
 10. Praktisk fodpleje
 11. Bøljebehandling
 12. Sårpleje
 13. Almen klientvejledning
 14. Selvstændig fodplejer

Ja, det er muligt at købe bogen som en trykt bog, hos diverse boghandlere eller på nettet.

Den trykte bog udgives som en POD-bog (Print On Demand) gennem Saxo, hvilket betyder, at bogen først trykkes og sendes, når der er foretaget et køb.