fodplejestuderende øver fodpleje på fodplejeuddannelsen
(70 kundeanmeldelser)

Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer

Statslig niveauvurderet fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer på kvalifikationsniveau 5.
kr. 11.995
kr. 19.995
kr. 29.995
kr. 8.000
Ryd
Ratebetalings muligheder

Delbetaling
222 kr. pr. måned
36
48
60
Ved et samlet kreditbeløb på 8.000 kr. over 48 mdr.: Månedlig ydelse 222 kr. Samlede kreditomk. 2.640 kr. Samlet tilbagebetaling 10.640 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 15,79%. Der er fortrydelsesret.

Fodplejer uddannelse eller fodterapeut uddannelse?

Overvejer du en uddannelse til fodplejer eller en uddannelse til statsautoriseret fodterapeut, så er det godt at kende til nogle forskelle på en privat fodplejeruddannelse gennem Innowell og en offentlig fodterapeutuddannelse gennem teknisk skole.

En uddannelse til statsautoriseret fodterapeut foregår som fuldtids SU-berettiget tilstedeværelsesundervisning på en offentlig fodterapeutskole i Randers eller København. En fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er en privatuddannelse, der foregår som blandet e-læring, hvor du kan passe job samtidigt med at tage uddannelse til Klinisk Fodplejer.

De samlede mål for læringsudbytte for uddannelsen til statsautoriseret fodterapeut er indplaceret på kvalifikationsniveau 3 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, og de samlede mål for læringsudbytte for uddannelsen til Klinisk Fodplejer er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

Kvalifikationsrammen for livslang læring består af 8 kvalifikationsniveauer, hvor fx folkeskolen er niveau 1, 10 klasse er niveau 2, fodterapeutuddannelsen er niveau 3, social- og sundhedsassistent er niveau 4, klinisk fodplejer er niveau 5, sygeplejerskeuddannelsen er niveau 6, lægeuddannelsen er niveau 7 og PHD-uddannelser er niveau 8. Bemærk de nævnte uddannelseseksempler er vidt forskellige i både form og indhold, og derfor heller ikke kan direkte sammenlignes, hvorfor kvalifikationsniveauer på div. uddannelser derfor også alene er et udtryk for niveauet af det læringsudbytte som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer.

“Tillykke med det meget flotte kvalifikationsniveau på fodplejeruddannelsen, – et så højt niveau, vil bane vej for endnu flere kvalitetsuddannelser, i Danmark.” Dorthe Steen Wiedenbein, Bestyrelsesmedlem i Dansk Behandlerforbund.

Innowells anmelderroste fodplejeruddannelse

Innowells fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer blev Danmarks første, og stadig eneste private fodplejeuddannelse, der er blevet statsligt niveauvurderet til kvalifikationsniveau 5 af Danmarks Akkrediteringsinstitution, der er en selvstændig og fagligt uafhængig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dette gør bl.a. at du med en uddannelse fra Innowell får et statsligt vurderet uddannelsesbevis på Danmarks højeste niveau for en fodbehandleruddannelse. Bemærk at uddannelsen skal være gennemført indenfor niveauvurderingens gyldighedsperiode, der forløber frem til oktober 2024, for at kunne opnå en niveauvurderet uddannelse. Se evt. mere under menupunktet “Dokumentation for kvalifikationsniveau 5.”

Ligeledes kan du med en uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer blive medlem af brancheforeningen Dansk Behandlerforbund, der er den eneste brancheforening for fodplejere, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Fodplejeruddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er en kvalitetsuddannelse, der giver evne til selvstændig fodbehandling af forskellige former for fodlidelser.

Verdensmål 4

Innowells fodplejeruddannelse bidrager til Verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse), der skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Kvalitetsuddannelse er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang til verdensmål 4 er således afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

For at en fodplejeruddannelse kan blive statslig niveauvurderet til kvalifikationsniveau 5, er det bl.a. et krav at uddannelsens kvalitet sikres gennem et kvalitetssikringssystem, at underviserne besidder et højt fagligt niveau, at læringsudbyttet er på et højt fagligt niveau m.m. En statslig niveauvurdering på Danmarks højeste niveau for en fodplejeruddannelse på e-læring, sikrer således at bidrage til verdensmål 4, om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Ved at vælge en kvalitetsuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer hos Innowell, har du således ikke kun truffet et uddannelsesvalg, du har også truffet et valgt om at tage ansvar for Verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse).

Pressemeddelelse på fodplejeuddannelsen

Læs pressemeddelelse omkring landets pt. eneste niveauvurderede private fodplejeuddannelse her: Pressemeddelelse fodplejeuddannelse 

Stempel på kvalifikationsniveau 5

Dokumentation på kvalifikationsniveau 5

Her kan du hente dokumentation for fodplejeuddannelsens kvalifikationsniveau, gyldighedsperiode, læringsudbytte m.m.: Bevis på niveauvurdering.

Fodplejeruddannelsens struktur og opbygning i korte træk

Fodplejer uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er opbygget af tre obligatoriske semestre 1., 2. og 3. semester, samt et 4. semester der er et frivilligt overbyggende tilvalgssemester.

1. semester på fodplejeuddannelsen

1. semester (obligatorisk) består af fagene anatomi, fysiologi og sygdomslærepsykologiintroduktion til andre alternative behandlingsformer og klinikvejledning. Dette semester foregår som lærerstyret fjernundervisning, som man kan tilgå hele døgnet. 1. semester afsluttes med en skriftlig tilstedeværelseseksamen. Eksamen kan tages 5 forskellige steder i Danmark og der må benyttes hjælpemidler til eksamen. Læs evt. mere om dette her: Tilstedeværelseseksamen”

“Kære Jer på kontoret på Innowell. I går var jeg til eksamen i Ballerup, synes i skal have en tilbagemelding på, hvordan det var. Jeg må sige, at med det samme jeg kom ind følte jeg mig velkommen og tryg. Måden det hele forgik på, kan jeg kun sige, at det var en meget positiv oplevelse. Ligeledes var det en god afslutning på selve eksamen. Mange Hilsner Caroline Hye Jensen fra Slagelse.”

2. semester på fodplejeuddannelsen

2. semester (obligatorisk) indeholder fagene klinisk fodpleje, klinikvejledning udvidet og førstehjælp. 2. semester foregår igen som lærerstyret fjernundervisning, der kan tilgås hele døgnet.

3. semester på fodplejeuddannelsen

3. semester (obligatorisk) indeholder den kliniske undervisning i faget fodpleje. Dette semester er opbygget af 3 undervisningsmoduler:

Modul 1: Klinisk undervisning på skolen

Seminar af 3 sammenhængende undervisningsdage på fodplejeskolen der indeholder disse praktiske læringsmål:

 • Dag 1: Velkomst, hygiejne, remedie- og materialelære, beskæring, introduktion til klinisk fodpleje trin for trin, refleksion og opsamling.
 • Dag 2: Aflastning- og indlægslære, basal og avanceret ortonyxi, klinisk fodpleje i praksis fortsat, refleksion og opsamling.
 • Dag 3: Luksus fodpleje med klinisk ræsonnering i praksis, refleksion og opsamling.

Modul 2: Superviseret klinisk undervisning

I dette modul studeres den kliniske fodpleje fra eget hjem, dette styrker de studerendes kliniske færdigheder i et læringsrum der svarer til det miljø fodplejeren møder som udebehandler. I dette superviserede læringsrum kan den studerende fordybe sig den kliniske teori og praksis og opnå rutine og tryghed i faget klinisk fodpleje inden sin praktiske eksamen.

Ved kombinationen mellem seminar og superviserede øvelser styrkes de kliniske færdigheder i den studerendes tempo, hvor de gennem øvelser hjemme integrerer klinisk og teoretisk undervisning, og således opnår optimale professionskompetencer i forhold til de kliniske færdigheder. Superviseringen mellem elev og underviser ruster den studerende til mødet med klinisk praksis i forskellige situationer og miljøer.

Undervisningsformen skaber optimal læringsrum for erfaringsdannelse og refleksioner, samt erfaring med faglig sparring og udvikling af sin egen rolle som professionel fodplejer.

Modul 3: Opsamling, refleksion og eksamen

Fodplejeuddannelsen afsluttes med opsamling, refleksion og lægeeksamination. Lægeeksaminationen består af en skriftlig prøve, der kan tages 5 forskellige stedet i landet. Til den skriftlige prøve må der benyttes hjælpemidler i form af pensum og notater. Efter prøven tilsendes et statsligt valideret uddannelsesbevis.

4. semester på fodplejeuddannelsen (ikke obligatorisk)

4. semester er et valgfrit semester, hvor den studerende kan tilvælge at komme i klinisk praktik i 120 lektioner på en fodplejeskole eller i en klinik der er godkendt som praktiksted. Dette spændende semester foregår på et godkendt praktiksted, og kan påbegyndes efter gennemført 3. semester.

Læs mere om klinisk praktik her: Klinisk Praktik. Den studerende skal selv finde et egnet praktiksted, men vi er gerne behjælpelige.

Kontakt evt. Innowells studievejledning for at høre mere om dette.

De samlede mål for læringsudbytte for uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

Fodplejeuddannelsens læringsudbytte

Den studerende skal opnå følgende læringsudbytte fordelt på viden, færdigheder og kompetencer.

Læringsudbytte fordelt på viden

Den studerende har viden om og forståelse for:

 • menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, biokemi og farmakologi i forhold til sygdomssammenhænge og deres betydning for fodpleje
 • grundlæggende latinske betegnelser og forkortelser
 • lovgivning omkring GDPR, relevant sundhedslovgivning, arbejdsmiljø og sikkerhedsrutiner
 • fodplejefagets værdier, teorier, begreber, metoder og etiske problemstillinger
 • udvalgte kommunikationsteorier, kommunikationsmetoder og kommunikationens betydning for dialog og etablering af relationer
 • basale psykologiske tilgange, teorier og begreber
 • tværfagligt samarbejde og prioriteringer af professionsfaglige indsatser i sundhedsvæsenet og alternative behandlingsformer indenfor fodplejefagligt relevant område

Læringsudbytte fordelt på færdigheder

Den studerende har færdigheder til at:

 • vurdere og anvende situationsbestemt kommunikation ved formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og klienter
 • anvende viden om individuelle, sociale, kulturelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser af sundhedsudfordringer og fodpleje
 • anvende teknologi og remedier i observation, vurdering, planlægning og udførelse af fodpleje
 • udføre fodanalyse og optage anamnese på såvel diabetikere som øvrige klienter
 • kunne beherske scarifikation og behandling af hhv. callositet, fissur, clavi og verrucae
 • beherske hygiejniske principper i klinik og behandling
 • udføre og vejlede i neglebehandling, samt vurdere og udføre ortonyxi
 • udføre fodmassage inden for retningslinjerne ift indikation, kontraindikation, fodens funktion og smidighed, samt lægge en plan for fodøvelser og vejlede i fodtøj
 • fremstille basale ortoser, samt vurdere, vejlede i og anvende præfabrikerede ortoser
 • vurdere og formidle en behandlingsplan indenfor fodpleje
 • anvende ergonomiske principper
 • anvende basal førstehjælp

Læringsudbytte fordelt på kompetencer

Den studerende kan:

 • indgå i tværprofessionelt samarbejde i skrift og tale, der understøtter klientens fodplejebehov og udvikling
 • varetage klinisk lederskab ift. klienten og medvirke til rehabilitering, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov ift. uddannelsens mål og værdier
 • håndtere og påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori inden for et afgrænset fagområde i et fodplejeperspektiv
 • varetage kvalitetssikring- og udvikling inden for egne faglige færdigheder
 • opnå kompetence til at starte egen fodplejeklinik herunder udarbejdelse af forretningsplan, relevant lovgivning, drift og budgettering

“Jeg har i dag gennemført den lægeeksamineret kliniske fodpleje uddannelse hos Innowell. Jeg står nu tilbage med en følelse af gåpåmod og klar til at starte op i det fantastiske erhverv som fodpleje universet er, samt de muligheder der følger med. Jeg føler virkelig, at jeg har fået meget mere end jeg har betalt for hele vejen igennem uddannelsen og er allerede et godt stykke inde i at betale sig selv hjem igen, så det er herligt 🙂 Tak er et fattigt ord, men vi ses forhåbentlig når jeg skal have bygget endnu mere på mit erhverv!” Rasmus Kristensen, Give 

1. semester (obligatorisk)
Dette semester foregår som lærerstyret e-læring, der kan tilgåes hele døgnet

Dette kursus indeholder 10 lektioner.

Dette kursus indeholder 300 lektioner, og består af 10,8 ECTS point. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Anatomi, fysiologi og sygdomslære 

Dette kursus indeholder 10 lektioner.

Dette kursus indeholder 50 lektioner, og består af 1,8 ECTS point. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Psykologi 

Dette kursus indeholder 50 lektioner, og består af 1,8 ECTS point. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Alternative behandlingsformer 

Dette kursus indeholder 10 lektioner. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Klinikvejledning og klientbehandling 

1. semester afsluttes med en skriftlig tilstedeværelseseksamen i alle fag. Eksamen kan tages 5 forskellige steder i Danmark og der må benyttes hjælpemidler til eksamen. Læs evt. mere om dette her: Tilstedeværelseseksamen

2. semester (obligatorisk)
Dette semester foregår som lærerstyret fjernundervisning, der kan tilgås hele døgnet.

Dette kursus indeholder 250 lektioner.

Fagspecifik anatomi, fysiologi og sygdomslære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Skeletsystemet
 • Muskelsystemet
 • Det endokrine system
 • Nervesystemet
 • Respirationssystemet
 • Kardiovaskulærsystemet
 • Lymfesystemet
 • Fordøjelsessystemet
 • Urinvejssystemet
 • Integumentærsystemet

 

Fagspecifik farmakologi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Lokale og systemiske midler
 • Blodfortyndende midler
 • Antisvampemidler
 • Lokalbedøvende midler
 • Binyrebarkhormon
 • Diabetesmedicin
 • Antihypertensiv behandling
 • Kolesterolsænkende midler
 • Psoriasisbehandling
 • Psykiatrisk medicin
 • Smertestillende medicin
 • Naturlægemidler

 

Biokemi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Kemi i hudpleje
 • Lipider i hudplejeprodukter
 • Parabener
 • Hormoner og vitaminer i hudpleje
 • Proteiner og aminosyrer i hudpleje

 

Hygiejne indeholdende følgende overordnede emner:

 • Mikroorganismer
 • Smitte
 • Hygiejneregler
 • Hygiejnemetoder og værnemidler
 • Håndhygiejne

 

Remedie og materialelære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Inventar i fodplejeklinikken
 • Tænger
 • Sonder
 • File
 • Skafter/skalpelbladsholdere og skalpelblade
 • Fodplejemaskiner
 • Fræsere
 • Udstyr til udebehandling
 • Hygiejnemaskiner
 • Materialer til produktion af aflastning og forbinding

 

Ergonomi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Ergonomisk udstyr
 • Ergonomiske arbejdsstillinger
 • Udebehandlingens ergonomi
 • Forebyggelse af overbelastningsskader

 

Aflastning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Fejlstillinger i foden og foddeformiteter
 • De 4 aflastningsprincipper
 • Materialernes betydning for aflastningen
 • Præfabrikerede aflastninger
 • Håndlavet klientspecifik fremstillet aflastning

 

Fodtøj indeholdende følgende overordnede emner:

 • Skotypernes betydning for kroppens holdning og funktion
 • Arbejdssko
 • Den sunde fod
 • Komplikationer pga. fodtøj
 • Gangafvikling

 

Massage indeholdende følgende overordnede emner:

 • Fodmassagens virkning og evidens
 • Forholdsregler og kontraindikationer til fodmassage
 • Gennemgang af fodmassageteknikker

 

Fodtræning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Fodens bevægelighed, smidighed, styrke og reaktion
 • Helsegang
 • Øvelser til ankelled og bagerste del af foden
 • Øvelser til tæer og forfod
 • Øvelser til fodens længdebue
 • Øvelser til fodens stabilitet

 

Journalføring indeholdende følgende overordnede emner:

 • Persondataforordning og tavshedspligt
 • Kontraindikationernes begreber
 • Konsultation og anamneseoptag
 • Konsultationsprocessen: Klientdelen og behandlerdelen
 • Objektiv undersøgelse
 • Samtykke, sikkerhedsnet og plan for opfølgning
 • Sundhedsstyrelsens RAB-journal

 

Klinisk Fodpleje indeholdende følgende overordnede emner:

 • Arbejdsteknikker og stillinger
 • Sammensætningen af remedier til behandling
 • Sammensætningen af remedier til ortonyxi
 • Sammensætningen af remedier til forbinding
 • Praktisk forberedelse til klinisk fodplejebehandling
 • Håndtering af skalpelblade
 • Beskæringsteknik for hhv. planta, digiti, clavi, verrucae, ungius incarnatus
 • Sondering
 • Fræsningsteknik for hhv. negle, hud og clavi
 • Neglens behandling hhv. klipning, fræsning og afretning
 • Lakering af negle, sundhedsrisici og kontraindikationer
 • kobling af øvrige fag til den kliniske fodpleje

 

Almen klientvejledning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Den sunde fod
 • Vejledning ved køb af sko
 • Fodtyper
 • Pleje af foden
 • Fodplejerens netværk og samarbejdspartnere

 

Fagspecifik arbejdsmiljø indeholdende følgende overordnede emner:

 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Forebyggelse af uheld og utilsigtede hændelser i faget
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Stressforebyggelse indenfor faget
 • Orientering inden for arbejdsmiljølovgivning
 • APV
 • Brug af værnemidler i faget
 • Særskilte hygiejneprocedurer og retningslinjer udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Avanceret bøjlebehandling indeholdende følgende overordnede emner:

 • Hvilke negle kan behandles?
 • Alternativer til ortonyxi
 • Gennemgang af bøjlesystemer
 • Udformning og teknik til bøjleproduktion
 • Valg af bøjletype ift problematikker
 • Operation af nedgroet negl – negleresektion

 

Sårpleje indeholdende følgende overordnede emner:

 • Sårtyper
 • Fodsår baseret på ætiologi
 • Inddeling af sårtyper
 • Opheling af sår
 • Generel sårbehandling
 • Sårprodukter og deres anvendelse
 • Akutte læsioner
 • Kroniske sår
 • Sårrevision
 • Planlægning af sårbehandling
 • Støtte- og kompressionsstrømper

 

Diabetisk fodstatus/ årskontrol indeholdende følgende overordnede emner:

 • Vejledning i diabetes
 • Journalføring ift diabetisk klient
 • Diabetisk årskontrol/fodstatus
 • Den diabetiske fod og fodkomplikationer

Dette kursus indeholder 60 lektioner.

Klinikvejledning og klientbehandling udvidet indeholdende følgende overordnede emner:

 • Basal sundhedslovgivning
 • Autorisationslovens øvrige bestemmelser om sundhedsfaglig virksomhed
 • Reklamering af sundhedsydelser
 • Persondataforordningen
 • Skat, moms og lønsum
 • Etablering af egen virksomhed
 • Etablering- og driftsbudget
 • Forretningsplan
 • Klientbehandling og journalføring
 • Sundhedstilskud og helbredstillæg

Dette kursus indeholder 12 lektioner.

Førstehjælp indeholdende følgende overordnede emner:

 • De 4 hovedpunkter i førstehjælp
 • Sådan ringer du efter hjælp
 • Lavt blodsukker
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Hjerteanfald/ hjertestop
 • Hjertelungeredning
 • Hjertestarter/ AED
 • Stabilt sideleje

3. semester (obligatorisk)
Dette semester foregår som seminar, superviseret undervisning og eksamen. Lektioner: 228

Del 1: Seminar af 3 sammenhængende undervisningsdage på fodplejeskolen der indeholder disse praktiske læringsmål:

 1. Velkomst, hygiejneprocesser, remedie- og materialelære, beskæring, introduktion til klinisk fodpleje trin for trin, refleksion og opsamling m.m.
 2. Aflastnings- og indlægslære, basal- og avanceret ortonyxi, klinisk fodpleje i praksis fortsat, refleksion og opsamling m.m.
 3. Luksus fodpleje med klinisk ræsonnering, refleksion og opsamling m.m.

Superviseret Klinisk Fodpleje

Fodplejeuddannelsen afsluttes med opsamling, refleksion og eksamen. Eksamen er en lægeeksamination der består af en skriftlig prøve, der kan tages 5 forskellige steder i landet. Til den skriftlige prøve må der benyttes hjælpemidler i form af pensum og notater.

3. semester (obligatorisk)
Dette semester foregår som seminar, superviseret undervisning og eksamen. Lektioner: 228

Et eksternt praktikforløb består af 120 lektioner.

4. semester er et valgfrit semester, hvor den studerende kan tilvælge at komme i klinisk praktik hos en lokal fodbehandlerklinik, eller som skolepraktik på en nærliggende fodplejeskole. Kontakt studievejledningen for mere info omkring dette.

Fodplejer uddannelsen hos Innowell er målrettet miljø- og kvalitetsbevidste voksne, som ønsker at tage en bæredygtig fodplejeruddannelse på et højt fagligt niveau sideløbende med at kunne passe sit arbejde.

Uddannelsen henvender sig også til dagpengeberettiget der ønsker at bevare deres dagpenge under uddannelse.

De studerende på fodplejeuddannelsen

Vores studerende på fodplejeuddannelsen er oftest mellem 30-65 år, som i forvejen har en kort eller mellemlang uddannelse, samt flere års erhvervserfaring fra en helt anden branche end fodplejeerhvervet.

De fleste fodplejestuderende drømmer om at åbne egen fodplejevirksomhed, og vælger Innowells fodplejeskole og fodplejeuddannelse, fordi den opfylder højeste uddannelsesstandarder i Danmark, og fordi det er muligt at tage fodplejeuddannelsen, mens man passer sit fuldtidsarbejde.

Over 90% af de studerende på fodplejeskolen har et arbejde mens de tager vores uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, og tager samtidig fodplejeuddannelsen på under normeret tid. I gennemsnit bruger de fodplejestuderende ca. 9-12 måneder på at tage en fodplejeuddannelse sideløbende med at de passer et arbejde.

“Jeg har læst til lægeeksamineret klinisk fodplejer hos Innowell. Deres uddannelsesform passer fantastisk ind i familielivet. Jeg har undervejs kunne læse 2 måneder på fuldtid, holde pause og læse videre på deltid. -At kunne skemalægge sin egen undervisning, når det passer dig og ikke din skole, er det jeg kalder den ultimative uddannelsesform. Alle mine undervisere har under forløbet været utrolig dygtige fagligt. De har været motiverende og konstruktive. Ikke mindst vil jeg give studievejledningen kæmpe ros. Her mødes du stor faglighed, stor erhvervsviden med mange gode råd til opstart af egen virksomhed og ikke mindst stor motivation de dage man synes tingene er lidt svære. Innowell får mine bedste anbefalinger og dermed siger jeg tak for denne gang og på gensyn 🙂 Sandra Lundbek, Tarm

Drømmer du også om at blive selvstændig fodplejer?

Størstedelen af Innowells fodplejestuderende drømmer om at blive selvstændig med egen fodplejepraksis, enten med sin egen fodplejeklinik hjemme eller ude, og/eller kombineret med at være udekørende. Innowells fodplejeuddannelse er derfor skræddersyet til at du skal have det bedste fundament for en faglig bæredygtig uddannelse, samt en efterfølgende konkurrencedygtig virksomhed eller udgøre en meget attraktiv arbejdskraft.

Hjælp til at få succes som selvstændig fodplejer

Med en uddannelse som Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer gennem Innowell klæder vi dig godt på til at blive selvstændig erhvervsdrivende. Ud over en bagage fyldt med en høj faglig kompetence på Danmarks pt højeste niveau, så bliver du også udstyret med en bred viden i relevant iværksætteri.

Uanset om du allerede er en erfaren selvstændig, eller skal starte på ny, så vil du gennem din fodplejeuddannelse få både læring, og gode værktøjer, til at kunne opnå succes som selvstændig fodplejer.

Her følger en kort præsentation af den iværksætterviden du opnår gennem en uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer hos Innowell:

 • I faget klinikvejledning på 1. semester får du et hurtigt overblik over relevante love og regler, der gælder for en selvstændig fodplejer fx lønsum, reklamering af sundhedsydelser, persondataloven, lægelovens kvaksalveribestemmelser, arbejdsmiljøloven m.m. Læring omkring dette skal forebygge, at du får bøder og skader din virksomhed.
 • I faget klinikvejledning på 2. semester får du undervisning i at udfærdige en professionel forretningsplan, hvor du får et virkelig godt overblik over din drøm om at blive en selvstændig klinisk fodplejer, hvad dette indebærer, hvad det koster m.m. Her kommer du blandt andet igennem overvejelser omkring alle de vigtigste emner som selvstændig fx dit kundesegment, dine ydelser, din markedsføring, dit budget m.m.
 • På 3. semester vil du lære alt om den professionelle kliniske fodpleje, genbooking m.m. Du får også gode og brugbare idéer til din kommende markedsføring, herunder tips til hvordan du bedst præsenterer dine varer, indretter din klinik m.m. Endvidere lærer du, hvordan du sammensætter et spændende behandlingsudbud så du når ud til en bred målgruppe, samt hvordan du prissætter dine behandlinger. På 3. semester vil du også blive præsenteret for et bredt sortiment af diverse produkter, inventar og udstyr, og i alle prisklasser. Dette gør, at du henter en stor økonomisk etableringsviden, der skal sikre at du ikke laver fejlinvesteringer. Endvidere har fodplejestuderende mulighed for at købe billige opstartspakker uden udbetaling fra kun 216,- pr. mdr., så man hurtigt og meget billigt kan opstarte selvstændig virksomhed både under eller straks efter endt uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer.
 • På 3. semester vil du blive spurgt om du gerne vil have taget professionelle billeder af dig i forskellige arbejdssituationer, hvis du siger ja til dette, så må du bruge disse professionelle billeder uden beregning på fx din hjemmeside eller på alt andet materiale. Her tager vi ofte, hvis der er tid, professionelle billeder af dig ved fx påsætning af forskellige neglebøjler, ved skalpelarbejde, når du laver klientbehandling og stemningsbilleder i øvrigt.
 • Både som fodplejestuderende og når du er færdiguddannet Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, får du adgang til forskellige “lukkede” netværksgrupper, hvor du fortsat kan udvikle dit fag, networke og holde kontakten til dine studiekammerater, samt få kontakt til tidligere uddannede.
 • Når du er færdiguddannet, kan du blive medlem af Dansk Behandlerforbund og købe en erhvervsforsikring til kun 399,- om året (markedsprisen er 2000-6000 om året), og du får gratis journalkort, aftalekort, bliver markedsført på deres hjemmesiden. Endvidere har Dansk Behandlerforbund et tværfagligt vidensforum for behandlere, hvor du kan sparre med dine kollegaer over hele landet.

Har du brug for yderligere råd og vejledning i opstart af egen fodplejepraksis, er du også velkommen til at kontakte Innowells studievejledning mandag-torsdag 9-16 på 98901080.

Klinisk Fodplejer i job

Med en fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer på kvalifikationsniveau 5 vil du udgøre en attraktiv arbejdskraft, og hvis du besøger Innowells Facebookside under “opslag af besøgende” vil du kunne se arbejdsgivere der søger færdiguddannede overalt i landet.

Fodplejeuddannelsens muligheder

Fodplejeuddannelsen til Klinisk Fodplejer er en teoretisk funderet professionsuddannelse, der giver kompetence til selvstændig vurdering og behandling af forskellige former for fodproblemer eller lidelser hos raske mennesker, samt mennesker med fysisk funktionshæmning.

Kliniske Fodplejere arbejder i en selvstændig arbejdssituation, som medfører, at de både skal have ansvarsfulde holdninger og indstillinger, samt færdigheder og kundskaber om faget.

Den Kliniske Fodplejers arbejdsopgaver kan deles ind i følgende hovedarbejdsområder:

 1. Information og vejledning
 2. Forebygning, habilitering og rehabilitering
 3. Simpel aflastning for at kunne forebygge fodlidelser
 4. Diagnosticering og behandling af fodlidelser
 5. Samarbejde og henvisning til andre fagområder, herunder praktiserende læger, bandagister, fodterapeuter, fysioterapeuter med mere.

Den Kliniske Fodplejer har en naturlig plads i det forebyggende og behandlende sundhedsarbejde. Dette underbygges i form af bl.a. arbejdsmarkedets behov for fodplejere, samt at folkepensionister og førtidspensionister kan søge om helbredstillæg til fodpleje hos kommunen.

Den Kliniske Fodplejers arbejdssteder kan være på fodplejeklinikker, hudplejeklinikker som udbyder fodpleje, plejehjem, hjemmeplejen, i klinikfællesskaber og sundhedscentre m.m., samt som selvstændig klinikindehaver og/eller som udebehandlende Klinisk Fodplejer.

Studiestart for skoleåret 2024-25

1. semester: hver dag
2. semester: hver dag
3. semester: seminar udbydes hver 4. mdr. For skoleåret 2024-2025 er følgende udbudte seminardatoer: 

 • 28.-30. maj 2024 
 • 10.-12. september 2024
 • 21.-23. januar 2025
 • 3.-5. juni 2025

Uddannelsens varighed

Du kan gennemføre fodplejeuddannelsen lige så hurtigt du har mulighed for det. Den gennemsnitlige studietid på at gennemføre en hel uddannelse er 9-12 mdr. sideløbende med at passe et arbejde.

Du har 1 års studieadgang til hvert semester, hvor du har adgang hele døgnet rundt, og således kan studere på de tidspunkter der passer dig bedst.

Det er muligt at købe forlængelse af et semester, hvis du fx bliver alvorlig syg eller andet af betydning for dit studie. Det er heldigvis sjældent nødvendigt, da den gennemsnitlige studietid på en hel uddannelse er 9-12 mdr., og med 3 års studieadgang til at gennemføre din uddannelse, så er der således rigeligt med tid til andre gøremål i uddannelsen. 

Her følger nogle eksempler på varighed, som du dog helt selv bestemmer over, da du kan tage uddannelsen lige så hurtigt du har mulighed for det.

 • Eksempel på heltidsuddannelse fordelt på 1 år: 40 uger af gennemsnitlig 25 lektioner pr uge i alt 980 lektioner
 • Eksempel på deltidsuddannelse fordelt på 2 år: 80 uger af gennemsnitlig 13 lektioner pr uge i alt 980 lektioner
 • Eksempel på deltidsuddannelse fordelt på 3 år: 120 uger af gennemsnitlig 8 lektioner pr uge i alt 980 lektioner

En lektion er svarende til 45 minutter.

Varighed, planlægning og kvalifikationsniveau

Når du planlægger opstart af en kvalifikationsuddannelse, er det vigtigt at have in mente at offentlige kvalifikationsvurderinger alene er gældende i vurderingens gyldighedsperiode jf. “Bevis på niveauvurdering”. Dette vil sige, at uddannelsen skal være gennemført indenfor niveauvurderingens gyldighedsperiode, der forløber frem til oktober 2024, for at kunne opnå en niveauvurderet uddannelse. Se evt. mere under menupunktet “Dokumentation for kvalifikationsniveau 5.”

Pensum til fodplejeruddannelsen

Herunder følger en oversigt over dit pensum:

Mange vælger at starte med at købe alle bøger til fodplejeuddannelsen, og går herefter i gang med at “selvstudere” bøgerne, inden man tilmelder sig sit studie. Dette er en dårlig idé, da det er vigtig, at dine undervisere følger op på, om du har forstået dit pensum. Ligeledes er det ikke alt, du skal læse, så hvorfor bruge unødig tid på, at studere noget der slet ikke er dit eksamenspensum? At tage uddannelse hos Innowell er ikke et selvstudie, det er i stedet nærværende lærerstyret e-læring, hvor dine dygtige undervisere tager hånd om dig hele vejen, og fører dig hurtigt til mål.

Pensum til 1. semester

Til 1. semester af fodplejeruddannelsen benyttes bogmaterialet ”Menneskekroppen” af Steve Parker, ”Psykologiens veje” af Ole Shultz Larsen,  ”Samtale med sigte” af Stina Rosted og “Håndbog i Lægemidler” af Inge Olsen.

Pensum til 2. og 3. semester

Til 2. og 3. semester benyttes bogmaterialet “Fodpleje-fra interesse til profession” af Mille Mosegaard.

Anskaffelse af pensum

Bøgerne skal den studerende selv anskaffe. På hjemmesiden www.bogpriser.dk kan man se, hvor det er billigst at købe bøgerne, eller man kan låne bøgerne på biblioteket, med undtagelse af fodplejebogen “Fodpleje – fra interesse til profession” af Læge Mille Mosegaard, der købes gennem Innowell.

Vær opmærksom på, at du ikke behøver at anskaffe dig hele pensum før studiestart. Du vil løbende få oplyst, hvornår du skal anskaffe dig dit pensum i de forskellige fag, fx i faget anatomi, fysiologi og sygdomslære vil der fremgå, hvilken bog du skal anskaffe til netop dette studie osv. Så vi anbefaler ikke, at du køber bøgerne på en gang, men i stedet følger vores løbende opdateringer og udvikling af studierne. På denne måde sikrer du også at opdage, hvis der er kommet nyt oplag til en bestemt bog.

Rigtig god læselyst.

Prisen på fodplejeruddannelsen

Prisen er afhængig af om du har taget uddannelsen hos os før eller om har en anden sundhedsfaglig uddannelse der kan give dig merit eller delvis merit for 1. semester. Øverst på siden kan du se prisen på hvert semester.

Du kan vælge at betale hvert semester som en engangsbetaling eller du kan tage et uddannelseslån helt uden renter og til kun få hunderede kroner om måneden.

Øvrige udgifter i uddannelsen

Ud over uddannelsesprisen kommer udgifter til nedenstående som afregnes hos eksterne leverandører:

 • Eksamen på 1. semester til 1.500 kr.
 • Eksamen på 3. semester til 500 kr.
 • Elevkit basis fodplejeprodukter til øvebehandlinger hjemme ca. 1.500,- engros (eksamensprodukter)
 • *Elevkit basisremedier til øvebehandlinger hjemme ca. 1.300 kr. engros (*vejledende indkøbsliste)
 • Pensum til 2. og 3. semester 995 kr. (1. semesters pensum kan lånes på biblioteket)
 • Eventuelt 2 dages overnatning og transport til seminar på 3. semester.
 • Elevforsikring hos Dansk Behandlerforbund til 399 kr., der dækker eventuelle skader i forbindelse med elevbehandlinger udenfor skolens område. 

Basisremedier og produkter

Til dit superviseret undervisningsforløb på 3. semester skal du købe et elevkit med basis fodplejeprodukter, dette er dit eksamenskit, der skal forberede dig til din endelige eksamen på 3. semester.

Derud over har vi lavet en vejledende indkøbsliste på et basis remediekit. Da mange studerende allerede har flere af disse remedier tilgængelig hjemme, så kan du derfor vælge blot at tilkøbe de remedier, du mener, at mangle undervejs i uddannelsen.

Dine elevkit købes hos Danbeauty.dk, og når man er studerende hos Innowell kan du købe produkter og remedier til engrospriser. For at kunne købe og se Danbeautys engrospriser skal du først bestille et forhandlerlogin og dette gør du her: forhandlerstatus hos Danbeauty

Du kan købe dine fodplejeprodukter, og remedier, lige så hurtigt du har lyst til under din uddannelse, eller du kan vente helt frem til du har været på seminar på 3. semester.

Her findes en oversigt over dine elevkits til brug for dine øvebehandlinger og eksamenstræning hjemme.

“Jeg er blæst bagover af det høje niveau. Har måttet støttes undervejs, og hver gang jeg har ringet, blev jeg mødt i øjenhøjde, og der er altid hjælp og overskud til en, og der sluttes altid af med en følelse af at blive set, hørt, forstået, vejledt, på en anerkendende måde, og det er HVER GANG, tak Maj. Alle lærerne, hele vejen rundt, har altid svaret positivt, så jeg har fået kræfter til at fortsætte min uddannelse hos jer, med fornyet energi. Uddannelsen til lægeeksamineret Klinisk Fodplejer var svær, men god læring. Alt nyt er svært, men det er en fantastisk uddannelse!
Denne rejse har givet mig et kæmpe løft fagligt og personligt, og jeg tør også stå alene med min kommende klinik De Wiese Fødder. Jeg vil til enhver tid anbefale min uddannelse hos jer. Det var hver en krone værd, Tak! Tak for alt. I er fantastiske, omsorgsfulde og behjælpelige, og så har jeg følt mig både set, hørt, hjulpet og støttet hele vejen. ja, jeg ku blive ved.” Hanne Wiese, Bornholm

Professionelle fodplejeprodukter til “Regenerating Intensive Nourishing Feet Treatment”. Regenererende fodbehandling med bl.a. hyben, frugtsyre, granatæble m.m.

Professionelle fodplejeprodukter til Intensive Nourishing Luksus Fodpleje, nærende naturprodukter med bl.a. hyben, frugtsyre, granatæble m.m.

 • 1 Thuya Lotion clean and moisturise 225 ml
 • 1 Thuya Medium scrub with pomegranate seeds 100 ml
 • 1 Thuya Hand and foot mask regenerating 100 ml
 • 1 Thuya Hand and foot cream regenerating 250 ml

Professionelle fodplejeprodukter til Intensive Care Luksus Fodpleje, fugtgivende naturprodukter med bl.a. urea, shea butter, hyaluronsyre m.m.

 • 1 Thuya Lotion clean and moisturise 225 ml
 • 1 Thuya Strong scrub with brown sugar 100 ml
 • 1 Thuya Hands and foot mask hydrate 100 ml
 • 1 Thuya Foot cream hydrate 250 ml

Professionelle fodplejeprodukter til Klinisk Fodpleje

 • 1 Thuya Cuticle & Calluses softener 500 ml
 • 1 Thuya Oil instant Liss 75 ml
 • 1 Thuya Foot Cream 250 ml (urea)
 • 1 Thuya Foot Rescue 100 ml

Klik på dette link, for at gå direkte til køb af dit fodpleje elevkit: Fodplejer Produktpakke. Bemærk at du skal være logget ind med dit forhandler login for at kunne købe dit elevkit til engrospris. Estimeret engrospris 1550 kr. Hør mere hos Danbeauty.

Vejledende basisremedier til klinisk fodpleje

*Fodplejemaskine/sliber, fræserhoveder og neglebøjler er ikke inkluderet i dette vejledende remediekit, da indkøb af disse er en smagssag. Fodplejemaskiner kan fx købes lige fra 500,- brugt og helt op til 30.000,- fra ny, og der kan derfor være mange penge at sparer ved at købe brugt inventar.

Følg evt. overstående links for at købe remedierne enkeltvist, eller køb dette anbefalede basis remediekit: Fodplejer Remediepakke.

Bemærk at du skal være logget ind med dit forhandler login for at kunne købe dit elevkit til engrospris. Hvis du ikke er logget ind som forhandler vil der fremgå vejledende udsalgspriser/ B2C priser, så husk at logge ind som forhandler for at kunne se og købe varer til engrospriser.

Optagelseskrav

For at kunne blive optaget på uddannelsen til Klinisk Fodplejer skal du:

 • være minimum 18 år
 • have gennemført en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke har en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse, skal du som minimum have haft 2 års almen erhvervserfaring. Din erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring behøver ikke at have relevans for dit uddannelsesvalg, men er alene for at sikre, at du er udstyret med den modenhed og selvdisciplin, der kræves for at tage en voksenuddannelse via fjernundervisning kombineret med skole, også kaldet blended e-learning.

Dine meritmuligheder

Du har mulighed for at søge merit på fx 1. semester, hvis du har en sundhedsuddannelse på kvalifikationsniveau 5 eller derover, og du vil således kunne spare både tid og penge på din fodplejeruddannelse.

Læs mere om dine meritmuligheder her: Meritmuligheder

Her følger nogle særlige fordele:

 • Du kan tage en kvalitetsuddannelses der bidrager til Verdensmål 4 (uddannelseskvalitet).
 • Du kan studere, mens du passer et fuldtidsarbejde eller går på dagpenge, og det giver dig den bedste økonomi under din fodplejeuddannelse.
 • Du kan selv bestemme din studietid indenfor din købte adgang, og kan derfor gøre din fodplejeuddannelse færdig langt hurtigere end på traditionelle uddannelser.
 • Du kan påbegynde din fodplejeruddannelse for kun få hundrede kroner pr. mdr. rentefrit.
 • Du kan påbegynde din uddannelse hver dag 24 timer i døgnet og du har adgang hele døgnet rundt.
 • Vores dygtige undervisere og studievejledere tager hånd om dig fra start til slut, og brænder for sine studerende, og det kan du mærke! Se evt. Innowells mange flotte anbefalinger på nettet.
 • Fodplejeuddannelsen består af tre semestre hvor 1. semester er et fælles semester, og dette gør, at du har en lang række videreuddannelsesmuligheder, til langt under markedsprisen og på langt under normeret tid. Dette er fordi, at du således kan springe direkte til 2. semester af din næste uddannelse og dermed spare 12.000,- og en masse tid.
 • Du kan købe et semester ad gangen, så du til enhver tid kan stoppe din uddannelse uden at skulle købe flere semestre, ved eventuel sygdom, ændring i din privatøkonomi med mere.
 • Du får adgang til en meget spændende og pædagogisk fjernundervisning, som er så legende let og motiverende at alle, uanset forudgående kendskab til IT, kan studere hos os.
 • Du vil blive undervist af et læreteam med en solid faglig forankring og en stærk didaktisk kompetence.
 • Du får allerede under din uddannelse adgang til, at kunne handle professionelle fodplejeremedier og fodplejeprodukter til engrospriser hos danbeauty.dk
 • Du bliver tilknyttet et læreteam af engagerede undervisere og censorer, alt sammen for at sikre den højeste uddannelseskvalitet.
 • Innowell er eksperter i fjernundervisning/e-learning, og har gjort det særlig let, sjovt, motiverende og spændende at studere hos os, f.eks. har vi elektronisk opslagsværk til svære ord, intelligent søgefunktionforstørrelse af teksthøjtlæsning af tekst, understøttende videoer, film og radioudsendelser, vidensforum med mere.
 • Da alle studerende har forskellige læringsbehov, har du gennem Innowell mulighed for at overbygge din grunduddannelse (1.-3. semester) med et valgfrit 4. semester.
 • Du får adgang til et summende studiemiljø og værdifuldt netværk med flere tusinde studerende og uddannede fra Innowell.
 • Og meget meget mere…

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken uddannelser skal du vælge, og hvad er forskellen?

Innowells udbyder to fodplejeruddannelser, der er udviklet på mere end 20 års erfaring. Vi tilbyder en fodplejeruddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, og en ny fodplejeruddannelse til Lægeeksamineret Fodbehandler. Fælles for dem begge er at uddannelserne foregår som blandet e-læring, der er en kombination af lærerstyret fjernundervisning og et minimum af undervisning på skolen.

Grunden til at vi nu udbyder to fodplejeruddannelser, er fordi vi nu ønsker at imødegå den massive efterspørgsel der er på kortere fodplejer uddannelser, hvor man langt hurtigere kan komme i gang med fodplejefaget, og måske senere i livet vælger at læse videre til en længerevarende klinisk fodplejeruddannelse. Dette kan fx sammenlignes med social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor man ligeledes kan videreuddanne sig hvis man har lyst.

Herunder findes en overordnet oversigt over uddannelsesindholdet på henholdsvis uddannelse:

1: Lægeeksamineret Fodplejer

2: Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer

 Uddannelsesindhold:1:2:
200 lektioner anatomi og fysiologi
100 lektioner sygdomslære
30 lektioner grundlæggende farmakologi
50 lektioner psykologi og kommunikation
10 lektioner klinikvejledning og basal sundhedslovgivning
50 lektioner introduktion til andre behandlingsformer
Klinisk fodpleje indeholdende:  
– Studieforberedelse og latinforståelse
– Anatomi, fysiologi og sygdomslære fra et fodplejeperspektiv
– Farmakologi fra et fodplejeperspektiv
– Biokemi
– Hygiejne og værnemidler
– Produktlære
– Remedie og materialelære
– Basal aflastning (indlæg)
– Arbejdsmiljø og lovgivning
– Basal journalføring
– Avanceret journalføring iht. den diabetiske fod
Diabetisk årskontrol/ diabetisk fodstatus
– Fodpleje/fodbehandling
– Luksus fodpleje og klinisk ræsonnering
– Udebehandling
– Basal bøjlebehandling
– Avanceret bøjlebehandling
– Den diabetiske fod, neuropati og sår
– Almen klientvejledning
– Selvstændig fodplejer/fodbehandler
70 lektioner udvidet klinikvejledning, klientbehandling og iværksætteri
12 lektioner førstehjælp
120 lektioner klinisk praktik udvidet (tilvalg)
Antal lektioner i alt327980

 

Hvis du er interesseret i vores kortere uddannelse til Lægeeksamineret Fodbehandler så klik her: Lægeeksamineret Fodplejer

Ud over de forskelle vi har nævnt i indledningen, så kan også nævnes disse overordnede forskelle:

Yderligere forskelle på en fodterapeut uddannelse og en fodplejer uddannelse

En fodterapeutuddannelse til statsautoriseret fodterapeut varer 60 uger/18 mdr. som heltidsuddannelse, og en fodplejeruddannelse til lægeeksamineret klinisk fodplejer varer 40 uger/12 måneder som heltidsuddannelse. På en fodplejeuddannelsen til Klinisk Fodplejer kan man dog tage uddannelse hurtigere pga. undervisningsformen e-læring, seminar og klinisk praktik, hvor du tager ansvar for egen læring, og dermed kan tage uddannelsen lige så hurtigt du har mulighed for det.

Ydernummer som fodterapeut eller egen klinik som fodplejer?

Når man tager en offentlig uddannelse til fodterapeut kan man også opnå en offentlig statsautorisation, hvilket betyder, at man har en bedre mulighed for at opnå job i det offentlige sundhedssystem. Som fodterapeut kan du opnå et ydernummer til selvstændig virksomhed, hvis et ydernummer er ledigt. Både Fodterapeuter og Kliniske Fodplejere kan åbne egen fodplejeklinik hvor som helst uden ydernummer.

Fodterapeutens og den kliniske fodplejers kompetencer

Både fodterapeuter og kliniske fodplejere har kompetencer, færdigheder og viden i fodbehandling, diabetes m.m. i både teori og praksis. I uddannelsen til fodterapeut findes en overvægt af praktisk læring, og i uddannelsen til klinisk fodplejer findes en overvægt af teoretisk læring, hvilket ofte er tilfældet i takt med læringsudbyttets kvalifikationsniveauer bliver højere/sværere. Således ses fx sundhedsuddannelser på kvalifikationsniveau 5-7 også at have en overvægt af teori, mens sundhedsuddannelser på fx kvalifikationsniveau 3-4 at have en overvægt af praktisk læring.

Om man ønsker en uddannelse til fodterapeut eller klinisk fodplejer, er og bliver et spørgsmål om smag, temperament og læringstype. Uddannelserne er vidt forskellige, og næsten så vidt forskellige at de slet ikke bør sammenlignes. Vi har dog mange som spørger til netop forskellen på en fodterapeut og en klinisk fodplejer, og derfor har forskellen også fået megen spalteplads. Vi anbefaler derfor også, at alle uddannelsesinteresserede undersøger både fodterapeutuddannelsen og uddannelsen til klinisk fodplejer, samt prøver en fodbehandling hos en statsautoriseret fodterapeut og en fodbehandling hos en klinisk fodplejer for at opleve forskellen på behandlingsmetode og service i praksis m.m.

Yderligere detaljeret uddannelsesforskelle mellem div. private fodplejeskoler og tekniske skoler opnås bedst ved at rekvirere en studieordning fra den eller de skoler, som du ønsker mere indsigt i.

I Danmark har vi 8 uddannelsesniveauer, hvor Innowells uddannelse til Klinisk Fodplejer er indplaceret på niveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring. Her ses en illustration over de forskellige uddannelsesniveauer:

kvalifikationsrammer

Hvad er formålet med niveauvurdering og kvalifikationsniveau 5?

En niveauvurdering af sværhedsgraden af fodplejeuddannelsens læringsudbytte foretages af Danmarks Akkrediteringsinstitution, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

“Det primære formål med niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. er at synliggøre sværhedsgraden af læringsudbyttet af disse uddannelser og give bedre overblik over det private uddannelsesmarked. Niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. vil styrke mulighederne for samspil mellem private og offentlige uddannelser, fx ved meritvurderinger og realkompetencevurderinger, og dermed give bedre muligheder for sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked i et livslangt læringsperspektiv. Den øgede gennemsigtighed kan også bidrage til at imødegå dobbeltuddannelse. Niveauvurderingerne vil være en styrket forbrugeroplysning, og kan samtidig være med til at understøtte, at uddannelserne arbejder systematisk med læringsudbytte og sikring af kvalitet.” Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Uddannelsesbevis med statslig validering

Når du har gennemført din fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer får du tilsendt et statslig valideret uddannelsesbevis på kvalifikationsniveau 5.

At vælge en privat fodplejeuddannelse, der er statsligt niveauvurderet til kvalifikationsniveau 5, har flere potentielle fordele sammenlignet med en uddannelse, der ikke er statsligt niveauvurderet:

1. Anerkendelse og kvalitetssikring: En uddannelse, der er vurderet til et specifikt EQF-niveau, har gennemgået en kvalitetskontrol, herunder vurdering af undervisningsindholdet, undervisernes kompetencer, undervisningsmaterialet, uddannelsens mål m.m. Dette sikrer, at uddannelsen opfylder visse standarder og kriterier, som er kendt både nationalt og internationalt.

2. Karrieremuligheder: Med en uddannelse, der er anerkendt på EQF-niveau 5, kan du have bedre jobmuligheder, da arbejdsgivere kan være mere tilbøjelige til at anerkende og værdsætte den kvalifikation, uddannelsen repræsenterer. Det kan også gøre det lettere at søge job i andre EU-lande, hvor EQF-niveauet er anerkendt.

3. Videreuddannelse: Hvis du senere ønsker at tage yderligere uddannelse, kan det være en fordel at have en kvalifikation, der er anerkendt på et bestemt niveau af EQF. Dette kan lette adgangen til andre uddannelsesinstitutioner og programmer, der kræver et bestemt uddannelsesniveau som adgangskrav.

4. Professionalisme og troværdighed: At have en certificering eller kvalifikation fra et anerkendt uddannelsesniveau kan øge din troværdighed over for kunder og samarbejdspartnere inden for fodplejebranchen.

I modsætning hertil kan en uddannelse uden en statslig niveauvurdering mangle formel anerkendelse, hvilket kan gøre det vanskeligere at bevise uddannelsens kvalitet og relevans over for potentielle arbejdsgivere eller klienter. Det kan også begrænse dine muligheder for videreuddannelse og karriereudvikling inden for nogle organisationer og i nogle lande.

“Kvalifikationsniveau 5” indenfor uddannelse refererer til et bestemt niveau på den europæiske kvalifikationsramme for livslang læring (EQF). EQF er et system designet til at skabe sammenlignelighed mellem forskellige nationale kvalifikationssystemer og deres niveauer, hvilket gør det nemmere at anerkende uddannelsesniveauer på tværs af Europa.

Niveau 5 på EQF svarer til en kort videregående uddannelse. Dette inkluderer typisk uddannelser som erhvervsakademiuddannelser eller andre kortere videregående uddannelsesprogrammer. Uddannelserne på dette niveau giver færdigheder og viden, der er mere avancerede end dem på gymnasialt niveau (niveau 4), men mindre omfattende end dem, der tilbydes på bachelor-niveau (niveau 6). Kurserne på niveau 5 kan både være teoretisk orienterede og praktisk orienterede og ofte rettet mod specifikke erhverv eller brancher.

Læs eventuel mere her: Samlet oversigt over typer af uddannelsesbeviser og grader

 

Ja du kan tage en fodplejeuddannelse uanset om du bor i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller udlandet. På grund af studieformen blandet e-læring, kan du tage en fodplejeruddannelse uanset om du bor tæt på eller langt fra København, Odense, Aarhus, Aalborg eller endnu længere væk som fx Grønland, Færøerne, Sverige, Norge m.m. 

Anmeldelser

70 anmeldelser af Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer

 1. Malu Jensen

  I 3. semester var jeg mere på udebane, meget ny indlæring, men superspændende materiale, fedt at det er mere centreret omkring arbejdet som fodplejer. Bogen er fantastisk, også som opslagsværk bagefter. Det er supergodt at skulle lave så mange øvebehandlinger, det giver god erfaring med at skrive journalkort. Det var også omfattende og lærerigt. Fin med semesterdagene. Igen, intet at sætte en finger på. Uddannelsesmåden her passer så godt til mig. Var præcis så nørdet, spændende og udfordrende som jeg havde forventet. I er fantastiske !! Jeg ville give endnu flere stjerne hvis jeg kunne.

 2. Maria Frandsen

  Som sygeplejerske havde jeg en del basis viden, men jeg blev uddannet i 1995 og en del viden var gledet i baggrunden og noget var også helt nyt for mig. Jeg er glad for at jeg ikke fik merit, men at jeg fik hele studiet med. Spændende og udfordrende.
  Dejligt at komme i gang med selve fodpleje faget, og godt med cases. Det var spændende at få det i hænderne. Jeg har hele vejen igennem været meget begejstret for uddannelsens online opbygning. Det er super brugervenligt og nemt at overskue, og fedt med de små firkanter i højre side, hvor man kan se hvor langt man er nået. Det er meget motiverende. Smart med opdeling i klasseværelser, det giver et godt overblik over hvor man er, og hvad man er i gang med.
  Jeg synes 1. semester var spændende, men også krævende, og det var indimellem lidt svært at forstille sig at det skulle ende ud i at jeg ville kunne yde fodpleje, så da jeg kom i gang med 2. semester faldt tingene mere på plads og det var dejligt.
  Jeg synes pensum var rigtig godt. Bogen af Mille Mosegaard dækker jo virkelig alt, og den er virkelig god og pædagogisk. Og det er også rigtig godt med illustrationsvideoer.
  Det var godt at starte ud med skoleophold på 3. semester, og rigtig godt med test og information inden om hvordan man blev klar til skoleophold, så man var sikker på at have styr på det hele.
  Det var nogle meget lærerige dage på skolen, og selvom jeg syntes det var lige en tand for presset, så har jeg alligevel rykket mig helt vildt. Jeg kom hjem fra skoleopholdet og gik i gang med at øve i min klinik, og det har bare gået derudaf. Det er 2 måneder siden jeg var ovre på skolen, og siden har jeg haft øve klienter i min klinik. Jeg er selv lidt forbavset over min forvandling i den periode. Det at skulle formulere journaler, indhente samtykke og tage fotos på hver klient, og så at skulle præsentere det for min lærer, har virkelig været lærerigt. Jeg føler mig godt rustet til at starte op, når jeg har klaret de sidste prøver.
  Jeg synes der er en høj grad af faglig relevans. Jeg kan ikke komme i tanke om at noget har været overflødigt eller irrelevant. Jeg oplever der har været en rød tråd og en mening med tingene.
  Jeg har oplevet hurtig respons og fyldestgørende feedback. Jeg har også fået svar på spørgsmål.
  Tak for et meget lærerigt og spændende forløb. Jeg er ikke helt færdig endnu, men det nærmer sig, og det har været en spændende rejse. Jeg er stor fan af jeres online opsætning af uddannelsen.
  I har en dejlig positiv ånd, og en dejlig tilgang til det med prøver og eksamen. Jeres filosofi om at det skal være en positiv oplevelse, lever I absolut op til.

 3. Maria Frandsen

  Jeg er meget glad for mit studie og synes ikke det er svært at holde motivationen. I første semester kunne jeg nogen gange tænke om jeg nogensinde fik forstand på fodpleje, men det hele har givet mening her i andet semester, og vil sikkert gøre det endnu mere i tredje semester. Jeg har fået god og konstruktiv feedback som jeg har kunne bruge.
  Jeg synes det er et yderst brugervenligt studie, og der er svar at finde på stort set alt. De gange jeg har haft svært ved at finde svar, har jeg ringet eller mailet til skolen, hvor jeg altid bliver mødt positivt.

 4. Audrone Dyring-Andersen

 5. Britt German Saxtoft Christensen

  Det er et spændende men også lidt svært, når man ikke ved noget om emnet. Jeg syntes at det faglige niveau er meget højt, og højere end mine forventninger var til det. Har kun oplevet positiv hjælp og feed back fra alle fagpersoner. En god måde at tage en uddannelse på. Der har altid været hjælp at hente, hvilket også har gjort det nemmere at komme igennem semestrene på.

 6. Malu Jensen

  Svært på den gode måde.

 7. Ilona Larsen

  Jeg har oplevet de skriftlige opgaver, som udfordrende. Dvs, via de udfordrende opgaver, kan man udvikle sig og komme på de næste niveau. Generelt kan man sige brugervenlige og spændende. Jeg er meget taknemlig for alle de feedback (dvs. grundige, positive, hurtige og lærerige) fra min faglærer. Stor TAK. Samt, skal jeg takke min studievejleder for alle konkrette besvarelser og støtte vedr. de mange telefoniske spørgsmål. Heri vil jeg sende mange positive feedback og masse ros.

 8. Hanne Maegaard

  Det var svært men god læring. Brugervenlighed er perfekt. Tak for alt. I er fantastiske, omsorgsfulde og behjælpelige, og så jeg har følt mig både set, hørt, hjulpet og støttet hele vejen.

 9. Maria Frandsen

  Jeg blev uddannet sygeplejerske tilbage i 1995 og har sammenlagt ca.12 års erfaring indenfor faget, resten af tiden har jeg arbejdet som tandklinikassistent. Alligevel har jeg da indimellem været udfordret på dette studie og tænkt, at det var godt, at jeg havde noget viden og erfaring med mig. Jeg tror niveauet er højere end jeg lige umiddelbart havde forestillet mig, og det har været spændende og udfordrende. Der er altid hurtig og god og konstruktiv feedback. Jeg er meget tilfreds. Denne måde at studere på passer mig godt.

 10. Britt German Saxtoft Christensen

  Det har generelt været et meget lærerigt 2. semester. Det er mere håndgribeligt og giver mere mening, det man læser nu, som man kan sætte sammen med det videre forløb i semester 3. Det har også være enormt lærerigt omkring Diabetes, diabetiske sår og behandling heraf. Glæder mig til skoleforløbet i 3. semester og elevbehandlinger – og selvfølgelig til at blive færdig som Lægeeksamineret klinisk fodplejer 😉

 11. Rasmus Kristensen

  I har alle sammen været så dygtige og jeg føler virkelig at jeg har fået mere end jeg har betalt for hele vejen igennem uddannelsen, er allerede et godt stykke inde i at betale sig selv hjem igen, så det er herligt 🙂

 12. Britt German Saxtoft Christensen

  Det har været et spændende og lærerigt 1 Semester, at komme omkring kroppen, psykologi, sygdomslære mm. Til tider også lidt tungt i nogle af fagene, men det er jo meget individuelt, hvad man syntes der er spændende, og mindre interessant. Nemt at finde rundt i når man lige har lært det at kende. Mine nye viden skal bruge i forbindelse med erhverv, da jeg forventer at starte som selvstændig Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer. Der har altid være hjælp at hente på spørgsmål, enten på telefon eller mail. Mine forventninger er indfriet. Det har været et spændende og lærerigt 1. Semester. Jeg glæder mig til 2. og 3. Semester og til at blive færdig som Lægeeksamineret Klinisk fodplejer.

 13. Mia Hvidtfeldt Siqueira

  Jeg tror at sværhedsgraden for mit vedkommende afhænger meget af, at hele forløbet fra skoleophold til at øve hjemme har været utroligt spændende og meget lærerigt. Det er fantastisk endelig at have klienter mellem hænderne.
  1. semester var klart det sværeste at komme igennem. Synes pensum var tungt og krævede meget koncentration.
  Selve opbygningen fungerede super fint for mig. Er vild med at det er nemt og overskueligt. Man kan navigere rundt som man har lyst til alt efter behov. Eksamensformen var rolig af afslappende. For