fodplejestuderende øver fodpleje på fodplejeuddannelsen
(69 kundeanmeldelser)

Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer

Statslig niveauvurderet fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer på kvalifikationsniveau 5.
kr. 11.995
kr. 19.995
kr. 29.995
kr. 8.000
Ryd
Ratebetalings muligheder

Fodplejer uddannelse eller fodterapeut uddannelse?

Overvejer du en uddannelse til fodplejer eller en uddannelse til statsautoriseret fodterapeut, så er det godt at kende til nogle forskelle på en privat fodplejeruddannelse gennem Innowell og en offentlig fodterapeutuddannelse gennem teknisk skole.

En uddannelse til statsautoriseret fodterapeut foregår som fuldtids SU-berettiget tilstedeværelsesundervisning på en offentlig fodterapeutskole i Randers eller København. En fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er en privatuddannelse, der foregår som blandet e-læring, hvor du kan passe job samtidigt med at tage uddannelse til Klinisk Fodplejer.

De samlede mål for læringsudbytte for uddannelsen til statsautoriseret fodterapeut er indplaceret på kvalifikationsniveau 3 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, og de samlede mål for læringsudbytte for uddannelsen til Klinisk Fodplejer er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

Kvalifikationsrammen for livslang læring består af 8 kvalifikationsniveauer, hvor fx folkeskolen er niveau 1, 10 klasse er niveau 2, fodterapeutuddannelsen er niveau 3, social- og sundhedsassistent er niveau 4, klinisk fodplejer er niveau 5, sygeplejerskeuddannelsen er niveau 6, lægeuddannelsen er niveau 7 og PHD-uddannelser er niveau 8. Bemærk de nævnte uddannelseseksempler er vidt forskellige i både form og indhold, og derfor heller ikke kan direkte sammenlignes, hvorfor kvalifikationsniveauer på div. uddannelser derfor også alene er et udtryk for niveauet af det læringsudbytte som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer.

“Tillykke med det meget flotte kvalifikationsniveau på fodplejeruddannelsen, – et så højt niveau, vil bane vej for endnu flere kvalitetsuddannelser, i Danmark.” Dorthe Steen Wiedenbein, Bestyrelsesmedlem i Dansk Behandlerforbund.

Innowells anmelderroste fodplejeruddannelse

Innowells fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer blev Danmarks første, og stadig eneste private fodplejeuddannelse, der er blevet statsligt niveauvurderet til kvalifikationsniveau 5 af Danmarks Akkrediteringsinstitution, der er en selvstændig og fagligt uafhængig institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dette gør bl.a. at du med en uddannelse fra Innowell får et statsligt vurderet uddannelsesbevis på Danmarks højeste niveau for en fodbehandleruddannelse. Ligeledes kan du med en uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer blive medlem af brancheforeningen Dansk Behandlerforbund, der er den eneste brancheforening for fodplejere, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Fodplejeruddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er en kvalitetsuddannelse, der giver evne til selvstændig fodbehandling af forskellige former for fodlidelser.

Verdensmål 4 og 13

Innowells fodplejeruddannelse bidrager til Verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse), der skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Kvalitetsuddannelse er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang til verdensmål 4 er således afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

For at en fodplejeruddannelse kan blive statslig niveauvurderet til kvalifikationsniveau 5, er det bl.a. et krav at uddannelsens kvalitet sikres gennem et kvalitetssikringssystem, at underviserne besidder et højt fagligt niveau, at læringsudbyttet er på et højt fagligt niveau m.m. En statslig niveauvurdering på Danmarks højeste niveau for en fodplejeruddannelse på e-læring, sikrer således at bidrage til verdensmål 4, om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Derudover bidrager Innowells fodplejeruddannelsen til Verdensmål 13 (klimaindsats), om at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Klimahandling er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang til verdensmål 13 er således afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Ved, i videst omfang, at benytte undervisningsformen lærestyret e-læring, og e-materiale, uden at gå på kompromis med uddannelseskvaliteten (verdensmål 4), kan vi bidrage til reducering af udledning af drivhusgasser, der bla. er med til at forårsage den globale opvarmning og langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu.

Ved at vælge en kvalitetsuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer hos Innowell, har du således ikke kun truffet et uddannelsesvalg, du har også truffet et valgt om at tage ansvar for Verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse) og Verdensmål 13 (klimaindsats).

Pressemeddelelse på fodplejeuddannelsen

Læs pressemeddelelse omkring landets pt. eneste niveauvurderede private fodplejeuddannelse her: Pressemeddelelse fodplejeuddannelse 

Dokumentation på kvalifikationsniveau 5

Her kan du hente dokumentation for fodplejeuddannelsens niveau og læringsudbytte: Bevis på niveauvurdering.

Anbefalinger og referencer

Hør hvordan Feet by Strand har oplevet at studere fodpleje hos Innowell samtidigt med at skulle varetage deres fuldtidsjob, samt læs evt. de mange flotte anmeldelser fra tidligere studerende nederst på siden.

Fodplejeruddannelsens struktur og opbygning i korte træk

Fodplejer uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er opbygget af tre obligatoriske semestre 1., 2. og 3. semester, samt et 4. semester der er et frivilligt overbyggende tilvalgssemester.

1. semester på fodplejeuddannelsen

1. semester (obligatorisk) består af fagene anatomi, fysiologi og sygdomslærepsykologiintroduktion til andre alternative behandlingsformer og klinikvejledning. Dette semester foregår som lærerstyret fjernundervisning, som man kan tilgå hele døgnet. 1. semester afsluttes med en skriftlig tilstedeværelseseksamen. Eksamen kan tages 5 forskellige steder i Danmark og der må benyttes hjælpemidler til eksamen. Læs evt. mere om dette her: Tilstedeværelseseksamen”

“Kære Jer på kontoret på Innowell. I går var jeg til eksamen i Ballerup, synes i skal have en tilbagemelding på, hvordan det var. Jeg må sige, at med det samme jeg kom ind følte jeg mig velkommen og tryg. Måden det hele forgik på, kan jeg kun sige, at det var en meget positiv oplevelse. Ligeledes var det en god afslutning på selve eksamen. Mange Hilsner Caroline Hye Jensen fra Slagelse.”

2. semester på fodplejeuddannelsen

2. semester (obligatorisk) indeholder fagene klinisk fodpleje, klinikvejledning udvidet og førstehjælp. 2. semester foregår igen som lærerstyret fjernundervisning, der kan tilgås hele døgnet.

3. semester på fodplejeuddannelsen

3. semester (obligatorisk) indeholder den kliniske undervisning i faget fodpleje. Dette semester er opbygget af 3 undervisningsmoduler:

Modul 1: Klinisk undervisning på skolen

Seminar af 3 sammenhængende undervisningsdage på fodplejeskolen der indeholder disse praktiske læringsmål:

 • Dag 1: Velkomst, hygiejne, remedie- og materialelære, beskæring, introduktion til klinisk fodpleje trin for trin, refleksion og opsamling.
 • Dag 2: Aflastning- og indlægslære, basal og avanceret ortonyxi, klinisk fodpleje i praksis fortsat, refleksion og opsamling.
 • Dag 3: Luksus fodpleje med klinisk ræsonnering i praksis, refleksion og opsamling.

Modul 2: Superviseret klinisk undervisning

I dette modul studeres den kliniske fodpleje fra eget hjem, dette styrker de studerendes kliniske færdigheder i et læringsrum der svarer til det miljø fodplejeren møder som udebehandler. I dette superviserede læringsrum kan den studerende fordybe sig den kliniske teori og praksis og opnå rutine og tryghed i faget klinisk fodpleje inden sin praktiske eksamen.

Ved kombinationen mellem seminar og superviserede øvelser styrkes de kliniske færdigheder i den studerendes tempo, hvor de gennem øvelser hjemme integrerer klinisk og teoretisk undervisning, og således opnår optimale professionskompetencer i forhold til de kliniske færdigheder. Superviseringen mellem elev og underviser ruster den studerende til mødet med klinisk praksis i forskellige situationer og miljøer.

Undervisningsformen skaber optimal læringsrum for erfaringsdannelse og refleksioner, samt erfaring med faglig sparring og udvikling af sin egen rolle som professionel fodplejer.

Modul 3: Opsamling, refleksion og eksamen

Fodplejeuddannelsen afsluttes med opsamling, refleksion og lægeeksamination. Lægeeksaminationen består af en skriftlig prøve, der kan tages 5 forskellige stedet i landet. Til den skriftlige prøve må der benyttes hjælpemidler i form af pensum og notater. Efter prøven tilsendes et statsligt valideret uddannelsesbevis.

4. semester på fodplejeuddannelsen (ikke obligatorisk)

4. semester er et valgfrit semester, hvor den studerende kan tilvælge at komme i klinisk praktik i 120 lektioner på en fodplejeskole eller i en klinik der er godkendt som praktiksted. Dette spændende semester foregår på et godkendt praktiksted, og kan påbegyndes efter gennemført 3. semester.

Læs mere om klinisk praktik her: Klinisk Praktik. Den studerende skal selv finde et egnet praktiksted, men vi er gerne behjælpelige.

Kontakt evt. Innowells studievejledning for at høre mere om dette.

De samlede mål for læringsudbytte for uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

Fodplejeuddannelsens læringsudbytte

Den studerende skal opnå følgende læringsudbytte fordelt på viden, færdigheder og kompetencer.

Læringsudbytte fordelt på viden

Den studerende har viden om og forståelse for:

 • menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, biokemi og farmakologi i forhold til sygdomssammenhænge og deres betydning for fodpleje
 • grundlæggende latinske betegnelser og forkortelser
 • lovgivning omkring GDPR, relevant sundhedslovgivning, arbejdsmiljø og sikkerhedsrutiner
 • fodplejefagets værdier, teorier, begreber, metoder og etiske problemstillinger
 • udvalgte kommunikationsteorier, kommunikationsmetoder og kommunikationens betydning for dialog og etablering af relationer
 • basale psykologiske tilgange, teorier og begreber
 • tværfagligt samarbejde og prioriteringer af professionsfaglige indsatser i sundhedsvæsenet og alternative behandlingsformer indenfor fodplejefagligt relevant område

Læringsudbytte fordelt på færdigheder

Den studerende har færdigheder til at:

 • vurdere og anvende situationsbestemt kommunikation ved formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og klienter
 • anvende viden om individuelle, sociale, kulturelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser af sundhedsudfordringer og fodpleje
 • anvende teknologi og remedier i observation, vurdering, planlægning og udførelse af fodpleje
 • udføre fodanalyse og optage anamnese på såvel diabetikere som øvrige klienter
 • kunne beherske scarifikation og behandling af hhv. callositet, fissur, clavi og verrucae
 • beherske hygiejniske principper i klinik og behandling
 • udføre og vejlede i neglebehandling, samt vurdere og udføre ortonyxi
 • udføre fodmassage inden for retningslinjerne ift indikation, kontraindikation, fodens funktion og smidighed, samt lægge en plan for fodøvelser og vejlede i fodtøj
 • fremstille basale ortoser, samt vurdere, vejlede i og anvende præfabrikerede ortoser
 • vurdere og formidle en behandlingsplan indenfor fodpleje
 • anvende ergonomiske principper
 • anvende basal førstehjælp

Læringsudbytte fordelt på kompetencer

Den studerende kan:

 • indgå i tværprofessionelt samarbejde i skrift og tale, der understøtter klientens fodplejebehov og udvikling
 • varetage klinisk lederskab ift. klienten og medvirke til rehabilitering, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov ift. uddannelsens mål og værdier
 • håndtere og påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori inden for et afgrænset fagområde i et fodplejeperspektiv
 • varetage kvalitetssikring- og udvikling inden for egne faglige færdigheder
 • opnå kompetence til at starte egen fodplejeklinik herunder udarbejdelse af forretningsplan, relevant lovgivning, drift og budgettering

“Jeg har i dag gennemført den lægeeksamineret kliniske fodpleje uddannelse hos Innowell. Jeg står nu tilbage med en følelse af gåpåmod og klar til at starte op i det fantastiske erhverv som fodpleje universet er, samt de muligheder der følger med. Jeg føler virkelig, at jeg har fået meget mere end jeg har betalt for hele vejen igennem uddannelsen og er allerede et godt stykke inde i at betale sig selv hjem igen, så det er herligt 🙂 Tak er et fattigt ord, men vi ses forhåbentlig når jeg skal have bygget endnu mere på mit erhverv!” Rasmus Kristensen, Give 

1. semester (obligatorisk)
Dette semester foregår som lærerstyret e-læring, der kan tilgåes hele døgnet

Dette kursus indeholder 10 lektioner.

Dette kursus indeholder 300 lektioner, og består af 10,8 ECTS point. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Anatomi, fysiologi og sygdomslære 

Dette kursus indeholder 10 lektioner.

Dette kursus indeholder 50 lektioner, og består af 1,8 ECTS point. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Psykologi 

Dette kursus indeholder 50 lektioner, og består af 1,8 ECTS point. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Alternative behandlingsformer 

Dette kursus indeholder 10 lektioner. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Klinikvejledning og klientbehandling 

1. semester afsluttes med en skriftlig tilstedeværelseseksamen i alle fag. Eksamen kan tages 5 forskellige steder i Danmark og der må benyttes hjælpemidler til eksamen. Læs evt. mere om dette her: Tilstedeværelseseksamen

2. semester (obligatorisk)
Dette semester foregår som lærerstyret fjernundervisning, der kan tilgås hele døgnet.

Dette kursus indeholder 250 lektioner.

Fagspecifik anatomi, fysiologi og sygdomslære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Skeletsystemet
 • Muskelsystemet
 • Det endokrine system
 • Nervesystemet
 • Respirationssystemet
 • Kardiovaskulærsystemet
 • Lymfesystemet
 • Fordøjelsessystemet
 • Urinvejssystemet
 • Integumentærsystemet

 

Fagspecifik farmakologi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Lokale og systemiske midler
 • Blodfortyndende midler
 • Antisvampemidler
 • Lokalbedøvende midler
 • Binyrebarkhormon
 • Diabetesmedicin
 • Antihypertensiv behandling
 • Kolesterolsænkende midler
 • Psoriasisbehandling
 • Psykiatrisk medicin
 • Smertestillende medicin
 • Naturlægemidler

 

Biokemi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Kemi i hudpleje
 • Lipider i hudplejeprodukter
 • Parabener
 • Hormoner og vitaminer i hudpleje
 • Proteiner og aminosyrer i hudpleje

 

Hygiejne indeholdende følgende overordnede emner:

 • Mikroorganismer
 • Smitte
 • Hygiejneregler
 • Hygiejnemetoder og værnemidler
 • Håndhygiejne

 

Remedie og materialelære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Inventar i fodplejeklinikken
 • Tænger
 • Sonder
 • File
 • Skafter/skalpelbladsholdere og skalpelblade
 • Fodplejemaskiner
 • Fræsere
 • Udstyr til udebehandling
 • Hygiejnemaskiner
 • Materialer til produktion af aflastning og forbinding

 

Ergonomi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Ergonomisk udstyr
 • Ergonomiske arbejdsstillinger
 • Udebehandlingens ergonomi
 • Forebyggelse af overbelastningsskader

 

Aflastning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Fejlstillinger i foden og foddeformiteter
 • De 4 aflastningsprincipper
 • Materialernes betydning for aflastningen
 • Præfabrikerede aflastninger
 • Håndlavet klientspecifik fremstillet aflastning

 

Fodtøj indeholdende følgende overordnede emner:

 • Skotypernes betydning for kroppens holdning og funktion
 • Arbejdssko
 • Den sunde fod
 • Komplikationer pga. fodtøj
 • Gangafvikling

 

Massage indeholdende følgende overordnede emner:

 • Fodmassagens virkning og evidens
 • Forholdsregler og kontraindikationer til fodmassage
 • Gennemgang af fodmassageteknikker

 

Fodtræning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Fodens bevægelighed, smidighed, styrke og reaktion
 • Helsegang
 • Øvelser til ankelled og bagerste del af foden
 • Øvelser til tæer og forfod
 • Øvelser til fodens længdebue
 • Øvelser til fodens stabilitet

 

Journalføring indeholdende følgende overordnede emner:

 • Persondataforordning og tavshedspligt
 • Kontraindikationernes begreber
 • Konsultation og anamneseoptag
 • Konsultationsprocessen: Klientdelen og behandlerdelen
 • Objektiv undersøgelse
 • Samtykke, sikkerhedsnet og plan for opfølgning
 • Sundhedsstyrelsens RAB-journal

 

Klinisk Fodpleje indeholdende følgende overordnede emner:

 • Arbejdsteknikker og stillinger
 • Sammensætningen af remedier til behandling
 • Sammensætningen af remedier til ortonyxi
 • Sammensætningen af remedier til forbinding
 • Praktisk forberedelse til klinisk fodplejebehandling
 • Håndtering af skalpelblade
 • Beskæringsteknik for hhv. planta, digiti, clavi, verrucae, ungius incarnatus
 • Sondering
 • Fræsningsteknik for hhv. negle, hud og clavi
 • Neglens behandling hhv. klipning, fræsning og afretning
 • Lakering af negle, sundhedsrisici og kontraindikationer
 • kobling af øvrige fag til den kliniske fodpleje

 

Almen klientvejledning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Den sunde fod
 • Vejledning ved køb af sko
 • Fodtyper
 • Pleje af foden
 • Fodplejerens netværk og samarbejdspartnere

 

Fagspecifik arbejdsmiljø indeholdende følgende overordnede emner:

 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Forebyggelse af uheld og utilsigtede hændelser i faget
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Stressforebyggelse indenfor faget
 • Orientering inden for arbejdsmiljølovgivning
 • APV
 • Brug af værnemidler i faget
 • Særskilte hygiejneprocedurer og retningslinjer udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Avanceret bøjlebehandling indeholdende følgende overordnede emner:

 • Hvilke negle kan behandles?
 • Alternativer til ortonyxi
 • Gennemgang af bøjlesystemer
 • Udformning og teknik til bøjleproduktion
 • Valg af bøjletype ift problematikker
 • Operation af nedgroet negl – negleresektion

 

Sårpleje indeholdende følgende overordnede emner:

 • Sårtyper
 • Fodsår baseret på ætiologi
 • Inddeling af sårtyper
 • Opheling af sår
 • Generel sårbehandling
 • Sårprodukter og deres anvendelse
 • Akutte læsioner
 • Kroniske sår
 • Sårrevision
 • Planlægning af sårbehandling
 • Støtte- og kompressionsstrømper

 

Diabetisk fodstatus/ årskontrol indeholdende følgende overordnede emner:

 • Vejledning i diabetes
 • Journalføring ift diabetisk klient
 • Diabetisk årskontrol/fodstatus
 • Den diabetiske fod og fodkomplikationer

Dette kursus indeholder 60 lektioner.

Klinikvejledning og klientbehandling udvidet indeholdende følgende overordnede emner:

 • Basal sundhedslovgivning
 • Autorisationslovens øvrige bestemmelser om sundhedsfaglig virksomhed
 • Reklamering af sundhedsydelser
 • Persondataforordningen
 • Skat, moms og lønsum
 • Etablering af egen virksomhed
 • Etablering- og driftsbudget
 • Forretningsplan
 • Klientbehandling og journalføring
 • Sundhedstilskud og helbredstillæg

Dette kursus indeholder 12 lektioner.

Førstehjælp indeholdende følgende overordnede emner:

 • De 4 hovedpunkter i førstehjælp
 • Sådan ringer du efter hjælp
 • Lavt blodsukker
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Hjerteanfald/ hjertestop
 • Hjertelungeredning
 • Hjertestarter/ AED
 • Stabilt sideleje

3. semester (obligatorisk)
Dette semester foregår som seminar, superviseret undervisning og eksamen. Lektioner: 228

Del 1: Seminar af 3 sammenhængende undervisningsdage på fodplejeskolen der indeholder disse praktiske læringsmål:

 1. Velkomst, hygiejneprocesser, remedie- og materialelære, beskæring, introduktion til klinisk fodpleje trin for trin, refleksion og opsamling m.m.
 2. Aflastnings- og indlægslære, basal- og avanceret ortonyxi, klinisk fodpleje i praksis fortsat, refleksion og opsamling m.m.
 3. Luksus fodpleje med klinisk ræsonnering, refleksion og opsamling m.m.

Superviseret Klinisk Fodpleje

Fodplejeuddannelsen afsluttes med opsamling, refleksion og eksamen. Eksamen er en lægeeksamination der består af en skriftlig prøve, der kan tages 5 forskellige steder i landet. Til den skriftlige prøve må der benyttes hjælpemidler i form af pensum og notater.

3. semester (obligatorisk)
Dette semester foregår som seminar, superviseret undervisning og eksamen. Lektioner: 228

Et eksternt praktikforløb består af 120 lektioner.

4. semester er et valgfrit semester, hvor den studerende kan tilvælge at komme i klinisk praktik hos en lokal fodbehandlerklinik, eller som skolepraktik på en nærliggende fodplejeskole. Kontakt studievejledningen for mere info omkring dette.

Fodplejer uddannelsen hos Innowell er målrettet miljø- og kvalitetsbevidste voksne, som ønsker at tage en bæredygtig fodplejeruddannelse på et højt fagligt niveau sideløbende med at kunne passe sit arbejde.

Uddannelsen henvender sig også til dagpengeberettiget der ønsker at bevare deres dagpenge under uddannelse.

De studerende på fodplejeuddannelsen

Vores studerende på fodplejeuddannelsen er oftest mellem 30-65 år, som i forvejen har en kort eller mellemlang uddannelse, samt flere års erhvervserfaring fra en helt anden branche end fodplejeerhvervet.

De fleste fodplejestuderende drømmer om at åbne egen fodplejevirksomhed, og vælger Innowells fodplejeskole og fodplejeuddannelse, fordi den opfylder højeste uddannelsesstandarder i Danmark, og fordi det er muligt at tage fodplejeuddannelsen, mens man passer sit fuldtidsarbejde.

Over 90% af de studerende på fodplejeskolen har et arbejde mens de tager vores uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, og tager samtidig fodplejeuddannelsen på under normeret tid. I gennemsnit bruger de fodplejestuderende ca. 9-12 måneder på at tage en fodplejeuddannelse sideløbende med at de passer et arbejde.

“Jeg har læst til lægeeksamineret klinisk fodplejer hos Innowell. Deres uddannelsesform passer fantastisk ind i familielivet. Jeg har undervejs kunne læse 2 måneder på fuldtid, holde pause og læse videre på deltid. -At kunne skemalægge sin egen undervisning, når det passer dig og ikke din skole, er det jeg kalder den ultimative uddannelsesform. Alle mine undervisere har under forløbet været utrolig dygtige fagligt. De har været motiverende og konstruktive. Ikke mindst vil jeg give studievejledningen kæmpe ros. Her mødes du stor faglighed, stor erhvervsviden med mange gode råd til opstart af egen virksomhed og ikke mindst stor motivation de dage man synes tingene er lidt svære. Innowell får mine bedste anbefalinger og dermed siger jeg tak for denne gang og på gensyn 🙂 Sandra Lundbek, Tarm

Drømmer du også om at blive selvstændig fodplejer?

Størstedelen af Innowells fodplejestuderende drømmer om at blive selvstændig med egen fodplejepraksis, enten med sin egen fodplejeklinik hjemme eller ude, og/eller kombineret med at være udekørende. Innowells fodplejeuddannelse er derfor skræddersyet til at du skal have det bedste fundament for en faglig bæredygtig uddannelse, samt en efterfølgende konkurrencedygtig virksomhed eller udgøre en meget attraktiv arbejdskraft.

Hjælp til at få succes som selvstændig fodplejer

Med en uddannelse som Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer gennem Innowell klæder vi dig godt på til at blive selvstændig erhvervsdrivende. Ud over en bagage fyldt med en høj faglig kompetence på Danmarks pt højeste niveau, så bliver du også udstyret med en bred viden i relevant iværksætteri.

Uanset om du allerede er en erfaren selvstændig, eller skal starte på ny, så vil du gennem din fodplejeuddannelse få både læring, og gode værktøjer, til at kunne opnå succes som selvstændig fodplejer.

Her følger en kort præsentation af den iværksætterviden du opnår gennem en uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer hos Innowell:

 • I faget klinikvejledning på 1. semester får du et hurtigt overblik over relevante love og regler, der gælder for en selvstændig fodplejer fx lønsum, reklamering af sundhedsydelser, persondataloven, lægelovens kvaksalveribestemmelser, arbejdsmiljøloven m.m. Læring omkring dette skal forebygge, at du får bøder og skader din virksomhed.
 • I faget klinikvejledning på 2. semester får du undervisning i at udfærdige en professionel forretningsplan, hvor du får et virkelig godt overblik over din drøm om at blive en selvstændig klinisk fodplejer, hvad dette indebærer, hvad det koster m.m. Her kommer du blandt andet igennem overvejelser omkring alle de vigtigste emner som selvstændig fx dit kundesegment, dine ydelser, din markedsføring, dit budget m.m.
 • På 3. semester vil du lære alt om den professionelle kliniske fodpleje, genbooking m.m. Du får også gode og brugbare idéer til din kommende markedsføring, herunder tips til hvordan du bedst præsenterer dine varer, indretter din klinik m.m. Endvidere lærer du, hvordan du sammensætter et spændende behandlingsudbud så du når ud til en bred målgruppe, samt hvordan du prissætter dine behandlinger. På 3. semester vil du også blive præsenteret for et bredt sortiment af diverse produkter, inventar og udstyr, og i alle prisklasser. Dette gør, at du henter en stor økonomisk etableringsviden, der skal sikre at du ikke laver fejlinvesteringer. Endvidere har fodplejestuderende mulighed for at købe billige opstartspakker uden udbetaling fra kun 216,- pr. mdr., så man hurtigt og meget billigt kan opstarte selvstændig virksomhed både under eller straks efter endt uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer.
 • På 3. semester vil du blive spurgt om du gerne vil have taget professionelle billeder af dig i forskellige arbejdssituationer, hvis du siger ja til dette, så må du bruge disse professionelle billeder uden beregning på fx din hjemmeside eller på alt andet materiale. Her tager vi ofte professionelle billeder af dig ved fx påsætning af forskellige neglebøjler, ved skalpelarbejde, når du laver klientbehandling og stemningsbilleder i øvrigt.
 • Både som fodplejestuderende og når du er færdiguddannet Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, får du adgang til forskellige “lukkede” netværksgrupper, hvor du fortsat kan udvikle dit fag, networke og holde kontakten til dine studiekammerater, samt få kontakt til tidligere uddannede.
 • Når du er færdiguddannet, kan du blive medlem af Dansk Behandlerforbund og købe en erhvervsforsikring til kun 399,- om året (markedsprisen er 2000-6000 om året), og du får gratis journalkort, aftalekort, bliver markedsført på deres hjemmesiden. Endvidere har Dansk Behandlerforbund et tværfagligt vidensforum for behandlere, hvor du kan sparre med dine kollegaer over hele landet.

Har du brug for yderligere råd og vejledning i opstart af egen fodplejepraksis, er du også velkommen til at kontakte Innowells studievejledning mandag-torsdag 9-16 på 98901080.

Klinisk Fodplejer i job

Med en fodplejeuddannelse på kvalifikationsniveau 5 vil du udgøre en attraktiv arbejdskraft, og hvis du besøger Innowells Facebookside under “opslag af besøgende” vil du kunne se arbejdsgivere der søger færdiguddannede over alt i landet.

Fodplejeuddannelsens muligheder

Fodplejeuddannelsen til Klinisk Fodplejer er en teoretisk funderet professionsuddannelse, der giver kompetence til selvstændig vurdering og behandling af forskellige former for fodproblemer eller lidelser hos raske mennesker, samt mennesker med fysisk funktionshæmning.

Kliniske Fodplejere arbejder i en selvstændig arbejdssituation, som medfører, at de både skal have ansvarsfulde holdninger og indstillinger, samt færdigheder og kundskaber om faget.

Den Kliniske Fodplejers arbejdsopgaver kan deles ind i følgende hovedarbejdsområder:

 1. Information og vejledning
 2. Forebygning, habilitering og rehabilitering
 3. Simpel aflastning for at kunne forebygge fodlidelser
 4. Diagnosticering og behandling af fodlidelser
 5. Samarbejde og henvisning til andre fagområder, herunder praktiserende læger, bandagister, fodterapeuter, fysioterapeuter med mere.

Den Kliniske Fodplejer har en naturlig plads i det forebyggende og behandlende sundhedsarbejde. Dette underbygges i form af bl.a. arbejdsmarkedets behov for fodplejere, samt at folkepensionister og førtidspensionister kan søge om helbredstillæg til fodpleje hos kommunen.

Den Kliniske Fodplejers arbejdssteder kan være på fodplejeklinikker, hudplejeklinikker som udbyder fodpleje, plejehjem, hjemmeplejen, i klinikfællesskaber og sundhedscentre m.m., samt som selvstændig klinikindehaver og/eller som udebehandlende Klinisk Fodplejer.

Studiestart for skoleåret 2024-25

1. semester: hver dag
2. semester: hver dag
3. semester: seminar udbydes hver 4. mdr. For skoleåret 2024-2025 er følgende udbudte seminardatoer: 

 • 28.-30. maj 2024 
 • 10.-12. september 2024
 • 21.-23. januar 2025
 • 3.-5. juni 2025

Uddannelsens varighed

Du kan gennemføre fodplejeuddannelsen lige så hurtigt du har mulighed for det. Den gennemsnitlige studietid på at gennemføre en hel uddannelse er 9-12 mdr. sideløbende med at passe et arbejde.

Du har 1 års studieadgang til hvert semester, hvor du har adgang hele døgnet rundt, og således kan studere på de tidspunkter der passer dig bedst.

Det er muligt at købe forlængelse af et semester, hvis du fx bliver alvorlig syg eller andet af betydning for dit studie. Det er heldigvis sjældent nødvendigt, da den gennemsnitlige studietid på en hel uddannelse er 9-12 mdr., og med 3 års studieadgang til at gennemføre din uddannelse, så er der således rigeligt med tid til andre gøremål i uddannelsen.

Her følger nogle eksempler på varighed, som du dog helt selv bestemmer over, da du kan tage uddannelsen lige så hurtigt du har mulighed for det.

 • Eksempel på heltidsuddannelse fordelt på 1 år: 40 uger af gennemsnitlig 25 lektioner pr uge i alt 980 lektioner
 • Eksempel på deltidsuddannelse fordelt på 2 år: 80 uger af gennemsnitlig 13 lektioner pr uge i alt 980 lektioner
 • Eksempel på deltidsuddannelse fordelt på 3 år: 120 uger af gennemsnitlig 8 lektioner pr uge i alt 980 lektioner

En lektion er svarende til 45 minutter.

Pensum til fodplejeruddannelsen

Herunder følger en oversigt over dit pensum:

Mange vælger at starte med at købe alle bøger til fodplejeuddannelsen, og går herefter i gang med at “selvstudere” bøgerne, inden man tilmelder sig sit studie. Dette er en dårlig idé, da det er vigtig, at dine undervisere følger op på, om du har forstået dit pensum. Ligeledes er det ikke alt, du skal læse, så hvorfor bruge unødig tid på, at studere noget der slet ikke er dit eksamenspensum? At tage uddannelse hos Innowell er ikke et selvstudie, det er i stedet nærværende lærerstyret e-læring, hvor dine dygtige undervisere tager hånd om dig hele vejen, og fører dig hurtigt til mål.

Pensum til 1. semester

Til 1. semester af fodplejeruddannelsen benyttes bogmaterialet ”Menneskekroppen” af Steve Parker, ”Psykologiens veje” af Ole Shultz Larsen,  ”Samtale med sigte” af Stina Rosted og “Håndbog i Lægemidler” af Inge Olsen.

Pensum til 2. og 3. semester

Til 2. og 3. semester benyttes bogmaterialet “Fodpleje-fra interesse til profession” af Mille Mosegaard.

Anskaffelse af pensum

Bøgerne skal den studerende selv anskaffe. På hjemmesiden www.bogpriser.dk kan man se, hvor det er billigst at købe bøgerne, eller man kan låne bøgerne på biblioteket, med undtagelse af fodplejebogen “Fodpleje – fra interesse til profession” af Læge Mille Mosegaard, der købes gennem Innowell.

Vær opmærksom på, at du ikke behøver at anskaffe dig hele pensum før studiestart. Du vil løbende få oplyst, hvornår du skal anskaffe dig dit pensum i de forskellige fag, fx i faget anatomi, fysiologi og sygdomslære vil der fremgå, hvilken bog du skal anskaffe til netop dette studie osv. Så vi anbefaler ikke, at du køber bøgerne på en gang, men i stedet følger vores løbende opdateringer og udvikling af studierne. På denne måde sikrer du også at opdage, hvis der er kommet nyt oplag til en bestemt bog.

Rigtig god læselyst.

Prisen på fodplejeruddannelsen

Prisen er afhængig af om du har taget uddannelsen hos os før eller om har en anden sundhedsfaglig uddannelse der kan give dig merit eller delvis merit for 1. semester. Øverst på siden kan du se prisen på hvert semester.

Du kan vælge at betale hvert semester som en engangsbetaling eller du kan tage et uddannelseslån helt uden renter og til kun få hunderede kroner om måneden.

Øvrige udgifter i uddannelsen

Ud over uddannelsesprisen kommer udgifter til nedenstående som afregnes hos eksterne leverandører:

 • Eksamen på 1. semester til 1.500 kr.
 • Eksamen på 3. semester til 500 kr.
 • Elevkit basis fodplejeprodukter til øvebehandlinger hjemme ca. 1.500,- engros (eksamensprodukter)
 • *Elevkit basisremedier til øvebehandlinger hjemme ca. 1.300 kr. engros (*vejledende indkøbsliste)
 • Pensum til 2. og 3. semester 995 kr. (1. semesters pensum kan lånes på biblioteket)
 • Eventuelt 2 dages overnatning og transport til seminar på 3. semester.
 • Elevforsikring hos Dansk Behandlerforbund til 399 kr., der dækker eventuelle skader i forbindelse med elevbehandlinger udenfor skolens område. 

Basisremedier og produkter

Til dit superviseret undervisningsforløb på 3. semester skal du købe et elevkit med basis fodplejeprodukter, dette er dit eksamenskit, der skal forberede dig til din endelige eksamen på 3. semester.

Derud over har vi lavet en vejledende indkøbsliste på et basis remediekit. Da mange studerende allerede har flere af disse remedier tilgængelig hjemme, så kan du derfor vælge blot at tilkøbe de remedier, du mener, at mangle undervejs i uddannelsen.

Dine elevkit købes hos Danbeauty.dk, og når man er studerende hos Innowell kan du købe produkter og remedier til engrospriser. For at kunne købe og se Danbeautys engrospriser skal du først bestille et forhandlerlogin og dette gør du her: forhandlerstatus hos Danbeauty

Du kan købe dine fodplejeprodukter, og remedier, lige så hurtigt du har lyst til under din uddannelse, eller du kan vente helt frem til du har været på seminar på 3. semester.

Her findes en oversigt over dine elevkits til brug for dine øvebehandlinger og eksamenstræning hjemme.

“Jeg er blæst bagover af det høje niveau. Har måttet støttes undervejs, og hver gang jeg har ringet, blev jeg mødt i øjenhøjde, og der er altid hjælp og overskud til en, og der sluttes altid af med en følelse af at blive set, hørt, forstået, vejledt, på en anerkendende måde, og det er HVER GANG, tak Maj. Alle lærerne, hele vejen rundt, har altid svaret positivt, så jeg har fået kræfter til at fortsætte min uddannelse hos jer, med fornyet energi. Uddannelsen til lægeeksamineret Klinisk Fodplejer var svær, men god læring. Alt nyt er svært, men det er en fantastisk uddannelse!
Denne rejse har givet mig et kæmpe løft fagligt og personligt, og jeg tør også stå alene med min kommende klinik De Wiese Fødder. Jeg vil til enhver tid anbefale min uddannelse hos jer. Det var hver en krone værd, Tak! Tak for alt. I er fantastiske, omsorgsfulde og behjælpelige, og så har jeg følt mig både set, hørt, hjulpet og støttet hele vejen. ja, jeg ku blive ved.” Hanne Wiese, Bornholm

Professionelle fodplejeprodukter til “Regenerating Intensive Nourishing Feet Treatment”. Regenererende fodbehandling med bl.a. hyben, frugtsyre, granatæble m.m.

Professionelle fodplejeprodukter til Intensive Nourishing Luksus Fodpleje, nærende naturprodukter med bl.a. hyben, frugtsyre, granatæble m.m.

 • 1 Thuya Lotion clean and moisturise 225 ml
 • 1 Thuya Medium scrub with pomegranate seeds 100 ml
 • 1 Thuya Hand and foot mask regenerating 100 ml
 • 1 Thuya Hand and foot cream regenerating 250 ml

Professionelle fodplejeprodukter til Intensive Care Luksus Fodpleje, fugtgivende naturprodukter med bl.a. urea, shea butter, hyaluronsyre m.m.

 • 1 Thuya Lotion clean and moisturise 225 ml
 • 1 Thuya Strong scrub with brown sugar 100 ml
 • 1 Thuya Hands and foot mask hydrate 100 ml
 • 1 Thuya Foot cream hydrate 250 ml

Professionelle fodplejeprodukter til Klinisk Fodpleje

 • 1 Thuya Cuticle & Calluses softener 500 ml
 • 1 Thuya Oil instant Liss 75 ml
 • 1 Thuya Foot Cream 250 ml (urea)
 • 1 Thuya Foot Rescue 100 ml

Klik på dette link, for at gå direkte til køb af dit fodpleje elevkit: Fodplejer Produktpakke. Bemærk at du skal være logget ind med dit forhandler login for at kunne købe dit elevkit til engrospris. Estimeret engrospris 1550 kr. Hør mere hos Danbeauty.

Vejledende basisremedier til klinisk fodpleje

*Fodplejemaskine/sliber, fræserhoveder og neglebøjler er ikke inkluderet i dette vejledende remediekit, da indkøb af disse er en smagssag. Fodplejemaskiner kan fx købes lige fra 500,- brugt og helt op til 30.000,- fra ny, og der kan derfor være mange penge at sparer ved at købe brugt inventar.

Følg evt. overstående links for at købe remedierne enkeltvist, eller køb dette anbefalede basis remediekit: Fodplejer Remediepakke.

Bemærk at du skal være logget ind med dit forhandler login for at kunne købe dit elevkit til engrospris. Hvis du ikke er logget ind som forhandler vil der fremgå vejledende udsalgspriser/ B2C priser, så husk at logge ind som forhandler for at kunne se og købe varer til engrospriser.

Optagelseskrav

For at kunne blive optaget på uddannelsen til Klinisk Fodplejer skal du:

 • være minimum 18 år
 • have gennemført en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke har en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse, skal du som minimum have haft 2 års almen erhvervserfaring. Din erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring behøver ikke at have relevans for dit uddannelsesvalg, men er alene for at sikre, at du er udstyret med den modenhed og selvdisciplin, der kræves for at tage en voksenuddannelse via fjernundervisning kombineret med skole, også kaldet blended e-learning.

Dine meritmuligheder

Du har mulighed for at søge merit på fx 1. semester, hvis du har en sundhedsuddannelse på kvalifikationsniveau 5 eller derover, og du vil således kunne spare både tid og penge på din fodplejeruddannelse.

Læs mere om dine meritmuligheder her: Meritmuligheder

Her følger nogle særlige fordele:

 • Du kan tage en kvalitetsuddannelses der bidrager til Verdensmål 4 (uddannelseskvalitet).
 • Du kan studere, mens du passer et fuldtidsarbejde eller går på dagpenge, og det giver dig den bedste økonomi under din fodplejeuddannelse.
 • Du kan selv bestemme din studietid indenfor din købte adgang, og kan derfor gøre din fodplejeuddannelse færdig langt hurtigere end på traditionelle uddannelser.
 • Du kan påbegynde din fodplejeruddannelse for kun få hundrede kroner pr. mdr. rentefrit.
 • Du kan påbegynde din uddannelse hver dag 24 timer i døgnet og du har adgang hele døgnet rundt.
 • Vores dygtige undervisere og studievejledere tager hånd om dig fra start til slut, og brænder for sine studerende, og det kan du mærke! Se evt. Innowells mange flotte anbefalinger på nettet.
 • Fodplejeuddannelsen består af tre semestre hvor 1. semester er et fælles semester, og dette gør, at du har en lang række videreuddannelsesmuligheder, til langt under markedsprisen og på langt under normeret tid. Dette er fordi, at du således kan springe direkte til 2. semester af din næste uddannelse og dermed spare 12.000,- og en masse tid.
 • Du kan købe et semester ad gangen, så du til enhver tid kan stoppe din uddannelse uden at skulle købe flere semestre, ved eventuel sygdom, ændring i din privatøkonomi med mere.
 • Du får adgang til en meget spændende og pædagogisk fjernundervisning, som er så legende let og motiverende at alle, uanset forudgående kendskab til IT, kan studere hos os.
 • Du vil blive undervist af et læreteam med en solid faglig forankring og en stærk didaktisk kompetence.
 • Du får allerede under din uddannelse adgang til, at kunne handle professionelle fodplejeremedier og fodplejeprodukter til engrospriser hos danbeauty.dk
 • Du bliver tilknyttet et læreteam af engagerede undervisere og censorer, alt sammen for at sikre den højeste uddannelseskvalitet.
 • Innowell er eksperter i fjernundervisning/e-learning, og har gjort det særlig let, sjovt, motiverende og spændende at studere hos os, f.eks. har vi elektronisk opslagsværk til svære ord, intelligent søgefunktionforstørrelse af teksthøjtlæsning af tekst, understøttende videoer, film og radioudsendelser, vidensforum med mere.
 • Da alle studerende har forskellige læringsbehov, har du gennem Innowell mulighed for at overbygge din grunduddannelse (1.-3. semester) med et valgfrit 4. semester.
 • Du får adgang til et summende studiemiljø og værdifuldt netværk med flere tusinde studerende og uddannede fra Innowell.
 • Og meget meget mere…

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken uddannelser skal du vælge, og hvad er forskellen?

Innowells udbyder to fodplejeruddannelser, der er udviklet på mere end 20 års erfaring. Vi tilbyder en fodplejeruddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, og en ny fodplejeruddannelse til Lægeeksamineret Fodbehandler. Fælles for dem begge er at uddannelserne foregår som blandet e-læring, der er en kombination af lærerstyret fjernundervisning og et minimum af undervisning på skolen.

Grunden til at vi nu udbyder to fodplejeruddannelser, er fordi vi nu ønsker at imødegå den massive efterspørgsel der er på kortere fodplejer uddannelser, hvor man langt hurtigere kan komme i gang med fodplejefaget, og måske senere i livet vælger at læse videre til en længerevarende klinisk fodplejeruddannelse. Dette kan fx sammenlignes med social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor man ligeledes kan videreuddanne sig hvis man har lyst.

Herunder findes en overordnet oversigt over uddannelsesindholdet på henholdsvis uddannelse:

1: Lægeeksamineret Fodplejer

2: Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer

 Uddannelsesindhold:1:2:
200 lektioner anatomi og fysiologi
100 lektioner sygdomslære
30 lektioner grundlæggende farmakologi
50 lektioner psykologi og kommunikation
10 lektioner klinikvejledning
50 lektioner introduktion til andre behandlingsformer
Klinisk fodpleje indeholdende:  
– Studieforberedelse og latinforståelse
– Anatomi, fysiologi og sygdomslære fra et fodplejeperspektiv
– Farmakologi fra et fodplejeperspektiv
– Biokemi
– Hygiejne
– Produktlære
– Remedie og materialelære
– Basal aflastning (indlæg)
– Arbejdsmiljø
– Basal journalføring
– Avanceret journalføring
Diabetisk årskontrol/ diabetisk fodstatus
– Praktisk fodpleje/ fodbehandling
– Udebehandling
– Basal bøjlebehandling
– Avanceret bøjlebehandling
– Sår
– Almen klientvejledning
– Selvstændig fodplejer/fodbehandler
70 lektioner udvidet klinikvejledning, klientbehandling og iværksætteri 
12 lektioner førstehjælp
120 lektioner klinisk praktik udvidet (tilvalg)
Antal lektioner i alt380980

Hvis du er interesseret i vores kortere uddannelse til Lægeeksamineret Fodbehandler så klik her: Lægeeksamineret Fodplejer

Ud over de forskelle vi har nævnt i indledningen, så kan også nævnes disse overordnede forskelle:

Yderligere forskelle på en fodterapeut uddannelse og en fodplejer uddannelse

En fodterapeutuddannelse til statsautoriseret fodterapeut varer 60 uger/18 mdr. som heltidsuddannelse, og en fodplejeruddannelse til lægeeksamineret klinisk fodplejer varer 40 uger/12 måneder som heltidsuddannelse. På en fodplejeuddannelsen til Klinisk Fodplejer kan man dog tage uddannelse hurtigere pga. undervisningsformen e-læring, seminar og klinisk praktik, hvor du tager ansvar for egen læring, og dermed kan tage uddannelsen lige så hurtigt du har mulighed for det.

Ydernummer som fodterapeut eller egen klinik som fodplejer?

Når man tager en offentlig uddannelse til fodterapeut kan man også opnå en offentlig statsautorisation, hvilket betyder, at man har en bedre mulighed for at opnå job i det offentlige sundhedssystem. Som fodterapeut kan du opnå et ydernummer til selvstændig virksomhed, hvis et ydernummer er ledigt. Både Fodterapeuter og Kliniske Fodplejere kan åbne egen fodplejeklinik hvor som helst uden ydernummer.

Fodterapeutens og den kliniske fodplejers kompetencer

Både fodterapeuter og kliniske fodplejere har kompetencer, færdigheder og viden i fodbehandling, diabetes m.m. i både teori og praksis. I uddannelsen til fodterapeut findes en overvægt af praktisk læring, og i uddannelsen til klinisk fodplejer findes en overvægt af teoretisk læring, hvilket ofte er tilfældet i takt med læringsudbyttets kvalifikationsniveauer bliver højere/sværere. Således ses fx sundhedsuddannelser på kvalifikationsniveau 5-7 også at have en overvægt af teori, mens sundhedsuddannelser på fx kvalifikationsniveau 3-4 at have en overvægt af praktisk læring.

Om man ønsker en uddannelse til fodterapeut eller klinisk fodplejer, er og bliver et spørgsmål om smag, temperament og læringstype. Uddannelserne er vidt forskellige, og næsten så vidt forskellige at de slet ikke bør sammenlignes. Vi har dog mange som spørger til netop forskellen på en fodterapeut og en klinisk fodplejer, og derfor har forskellen også fået megen spalteplads. Vi anbefaler derfor også, at alle uddannelsesinteresserede undersøger både fodterapeutuddannelsen og uddannelsen til klinisk fodplejer, samt prøver en fodbehandling hos en statsautoriseret fodterapeut og en fodbehandling hos en klinisk fodplejer for at opleve forskellen på behandlingsmetode og service i praksis m.m.

Yderligere detaljeret uddannelsesforskelle mellem div. private fodplejeskoler og tekniske skoler opnås bedst ved at rekvirere en studieordning fra den eller de skoler, som du ønsker mere indsigt i.

I Danmark har vi 8 uddannelsesniveauer, hvor Innowells uddannelse til Klinisk Fodplejer er indplaceret på niveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring. Her ses en illustration over de forskellige uddannelsesniveauer:

kvalifikationsrammer

Hvad er formålet med niveauvurdering og kvalifikationsniveau 5?

En niveauvurdering af sværhedsgraden af fodplejeuddannelsens læringsudbytte foretages af Danmarks Akkrediteringsinstitution, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

“Det primære formål med niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. er at synliggøre sværhedsgraden af læringsudbyttet af disse uddannelser og give bedre overblik over det private uddannelsesmarked. Niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. vil styrke mulighederne for samspil mellem private og offentlige uddannelser, fx ved meritvurderinger og realkompetencevurderinger, og dermed give bedre muligheder for sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked i et livslangt læringsperspektiv. Den øgede gennemsigtighed kan også bidrage til at imødegå dobbeltuddannelse. Niveauvurderingerne vil være en styrket forbrugeroplysning, og kan samtidig være med til at understøtte, at uddannelserne arbejder systematisk med læringsudbytte og sikring af kvalitet.” Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Uddannelsesbevis med statslig validering

Når du har gennemført din fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer får du tilsendt et statslig valideret uddannelsesbevis på kvalifikationsniveau 5.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ja du kan tage en fodplejeuddannelse uanset om du bor i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller udlandet. På grund af studieformen blandet e-læring, kan du tage en fodplejeruddannelse uanset om du bor tæt på eller langt fra København, Odense, Aarhus, Aalborg eller endnu længere væk som fx Grønland, Færøerne, Sverige, Norge m.m. 

Anmeldelser

69 anmeldelser af Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer

 1. Maria Frandsen

  Som sygeplejerske havde jeg en del basis viden, men jeg blev uddannet i 1995 og en del viden var gledet i baggrunden og noget var også helt nyt for mig. Jeg er glad for at jeg ikke fik merit, men at jeg fik hele studiet med. Spændende og udfordrende.
  Dejligt at komme i gang med selve fodpleje faget, og godt med cases. Det var spændende at få det i hænderne. Jeg har hele vejen igennem været meget begejstret for uddannelsens online opbygning. Det er super brugervenligt og nemt at overskue, og fedt med de små firkanter i højre side, hvor man kan se hvor langt man er nået. Det er meget motiverende. Smart med opdeling i klasseværelser, det giver et godt overblik over hvor man er, og hvad man er i gang med.
  Jeg synes 1. semester var spændende, men også krævende, og det var indimellem lidt svært at forstille sig at det skulle ende ud i at jeg ville kunne yde fodpleje, så da jeg kom i gang med 2. semester faldt tingene mere på plads og det var dejligt.
  Jeg synes pensum var rigtig godt. Bogen af Mille Mosegaard dækker jo virkelig alt, og den er virkelig god og pædagogisk. Og det er også rigtig godt med illustrationsvideoer.
  Det var godt at starte ud med skoleophold på 3. semester, og rigtig godt med test og information inden om hvordan man blev klar til skoleophold, så man var sikker på at have styr på det hele.
  Det var nogle meget lærerige dage på skolen, og selvom jeg syntes det var lige en tand for presset, så har jeg alligevel rykket mig helt vildt. Jeg kom hjem fra skoleopholdet og gik i gang med at øve i min klinik, og det har bare gået derudaf. Det er 2 måneder siden jeg var ovre på skolen, og siden har jeg haft øve klienter i min klinik. Jeg er selv lidt forbavset over min forvandling i den periode. Det at skulle formulere journaler, indhente samtykke og tage fotos på hver klient, og så at skulle præsentere det for min lærer, har virkelig været lærerigt. Jeg føler mig godt rustet til at starte op, når jeg har klaret de sidste prøver.
  Jeg synes der er en høj grad af faglig relevans. Jeg kan ikke komme i tanke om at noget har været overflødigt eller irrelevant. Jeg oplever der har været en rød tråd og en mening med tingene.
  Jeg har oplevet hurtig respons og fyldestgørende feedback. Jeg har også fået svar på spørgsmål.
  Tak for et meget lærerigt og spændende forløb. Jeg er ikke helt færdig endnu, men det nærmer sig, og det har været en spændende rejse. Jeg er stor fan af jeres online opsætning af uddannelsen.
  I har en dejlig positiv ånd, og en dejlig tilgang til det med prøver og eksamen. Jeres filosofi om at det skal være en positiv oplevelse, lever I absolut op til.

 2. Maria Frandsen

  Jeg er meget glad for mit studie og synes ikke det er svært at holde motivationen. I første semester kunne jeg nogen gange tænke om jeg nogensinde fik forstand på fodpleje, men det hele har givet mening her i andet semester, og vil sikkert gøre det endnu mere i tredje semester. Jeg har fået god og konstruktiv feedback som jeg har kunne bruge.
  Jeg synes det er et yderst brugervenligt studie, og der er svar at finde på stort set alt. De gange jeg har haft svært ved at finde svar, har jeg ringet eller mailet til skolen, hvor jeg altid bliver mødt positivt.

 3. Audrone Dyring-Andersen

 4. Britt German Saxtoft Christensen

  Det er et spændende men også lidt svært, når man ikke ved noget om emnet. Jeg syntes at det faglige niveau er meget højt, og højere end mine forventninger var til det. Har kun oplevet positiv hjælp og feed back fra alle fagpersoner. En god måde at tage en uddannelse på. Der har altid været hjælp at hente, hvilket også har gjort det nemmere at komme igennem semestrene på.

 5. Malu Jensen

  Svært på den gode måde.

 6. Ilona Larsen

  Jeg har oplevet de skriftlige opgaver, som udfordrende. Dvs, via de udfordrende opgaver, kan man udvikle sig og komme på de næste niveau. Generelt kan man sige brugervenlige og spændende. Jeg er meget taknemlig for alle de feedback (dvs. grundige, positive, hurtige og lærerige) fra min faglærer. Stor TAK. Samt, skal jeg takke min studievejleder for alle konkrette besvarelser og støtte vedr. de mange telefoniske spørgsmål. Heri vil jeg sende mange positive feedback og masse ros.

 7. Hanne Maegaard

  Det var svært men god læring. Brugervenlighed er perfekt. Tak for alt. I er fantastiske, omsorgsfulde og behjælpelige, og så jeg har følt mig både set, hørt, hjulpet og støttet hele vejen.

 8. Maria Frandsen

  Jeg blev uddannet sygeplejerske tilbage i 1995 og har sammenlagt ca.12 års erfaring indenfor faget, resten af tiden har jeg arbejdet som tandklinikassistent. Alligevel har jeg da indimellem været udfordret på dette studie og tænkt, at det var godt, at jeg havde noget viden og erfaring med mig. Jeg tror niveauet er højere end jeg lige umiddelbart havde forestillet mig, og det har været spændende og udfordrende. Der er altid hurtig og god og konstruktiv feedback. Jeg er meget tilfreds. Denne måde at studere på passer mig godt.

 9. Britt German Saxtoft Christensen

  Det har generelt været et meget lærerigt 2. semester. Det er mere håndgribeligt og giver mere mening, det man læser nu, som man kan sætte sammen med det videre forløb i semester 3. Det har også være enormt lærerigt omkring Diabetes, diabetiske sår og behandling heraf. Glæder mig til skoleforløbet i 3. semester og elevbehandlinger – og selvfølgelig til at blive færdig som Lægeeksamineret klinisk fodplejer 😉

 10. Rasmus Kristensen

  I har alle sammen været så dygtige og jeg føler virkelig at jeg har fået mere end jeg har betalt for hele vejen igennem uddannelsen, er allerede et godt stykke inde i at betale sig selv hjem igen, så det er herligt 🙂

 11. Britt German Saxtoft Christensen

  Det har været et spændende og lærerigt 1 Semester, at komme omkring kroppen, psykologi, sygdomslære mm. Til tider også lidt tungt i nogle af fagene, men det er jo meget individuelt, hvad man syntes der er spændende, og mindre interessant. Nemt at finde rundt i når man lige har lært det at kende. Mine nye viden skal bruge i forbindelse med erhverv, da jeg forventer at starte som selvstændig Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer. Der har altid være hjælp at hente på spørgsmål, enten på telefon eller mail. Mine forventninger er indfriet. Det har været et spændende og lærerigt 1. Semester. Jeg glæder mig til 2. og 3. Semester og til at blive færdig som Lægeeksamineret Klinisk fodplejer.

 12. Mia Hvidtfeldt Siqueira

  Jeg tror at sværhedsgraden for mit vedkommende afhænger meget af, at hele forløbet fra skoleophold til at øve hjemme har været utroligt spændende og meget lærerigt. Det er fantastisk endelig at have klienter mellem hænderne.
  1. semester var klart det sværeste at komme igennem. Synes pensum var tungt og krævede meget koncentration.
  Selve opbygningen fungerede super fint for mig. Er vild med at det er nemt og overskueligt. Man kan navigere rundt som man har lyst til alt efter behov. Eksamensformen var rolig af afslappende. For mig var det mindre stressende at sidde alene, hvor man kun skulle koncentrere sig om sig selv og opgaven. Jeg følte mig godt klædt på til 2. semester. 2. semesters opbygning fungerede fint for mig. Der var naturligvis emner som var mere interessante end andre, men alt i alt et spændende semester med mange relevante opgaver samt relevant pensum for branchen. Jeg følte mig godt klædt på til 3. semester og så frem til endelig at skulle teste remedier og behandle. Det var utroligt dejligt med hele oplevelsen i 3. semester. 3. semester har helt klar været mit yndlingssemester. Elsker hele det praktiske forløb med introduktion til redskaber samt behandlinger. Kunne sagtens have brugt mere tid på skolen. Dagene fløj bare afsted. Jeg har naturligvis overvejet 4. semester, men synes allerede vi er kommet godt fra start i vores egen klinik. Vi kender heldigvis andre behandlere som vi kan sparre og dele erfaringer med. Alt i alt synes jeg hele undervisninger har været meget brugervenlig og med høj faglig relevans. Jeg har altid fået relevant vejledning og konstruktiv feedback både fra studievejledningen, lærer samt teknisk afdeling. Jeg er vild med Innowell. Det føles som om man er en del af en familie.

 13. Ann Bach

  Struktureret, givtigt og højt fagligt niveau. Jeg har læst til lægeeksamineret klinisk fodplejer! Grunden til jeg valgte innowell, var at jeg kunne gøre dette ved siden af mit fuldtidsjob på 37 timer- og familieliv! Jeg har kunnet tilpasse mit studie når det passede mig! Man bliver mødt med smil og kram på skoleophold og føler sig SÅ tilpas i de hyggelige og afslappende omgivelser. Studievejledningen har været en kæmpe støtte og hjælp, og med deres “skulderklap” og rosende ord føler man sig tryg i både opgave delen og i eksamens situationer! Innowell får mine varmeste anbefalinger, og det bedste er at man kan tage yderligere kurser, og tilbyde flere slags behandlinger på sin klinik.

 14. Betina Jensen

  Alle forventninger bliver indfriet og især fleksibiliteten opfyldes til fulde… Jeg er super tilfreds

 15. Lissy Holm

  tog min fodpleje uddannelse , super godt.

 16. Sandra Lundbek

  Har været meget positiv over forløbet. Jeg tog en meget spontan beslutning om at starte på uddannelsen som fodplejer og på trods af det, har det føltes trygt og motiverende. Jeg har siddet på studiet fuldtid, hvilket har gjort jeg har kunne afslutte fagene hurtigt. Derfor er denne uddannelsesform perfekt, hvis man ønsker at arbejde i et højt tempo.

 17. Diana Therese Mikkelsen

  Jeg kan slet ikke få armene ned af glæde. Jeg har netop afsluttet uddannelsen Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer hos Innowell og er helt blæst bagover, over den måde uddannelsesforløbet er tilrettelagt på. Uddannelsen har Danmarks højeste niveau (akkrediteret på niveau 5) indenfor fodpleje, og det er velfortjent anerkendelse til skolen. Gennem hele forløbet, der er foregået både online og med skoleophold, har der været støtte og opbakning ved spørgsmål omkring både uddannelsen, de problemer der opstod gennem studiet, når jeg kørte af sporet, og generel information. Alle på Innowell er super professionelle og ved hvad de har med at gøre hele vejen igennem, de bekymrer sig oprigtigt for at hjælpe deres elever igennem på bedste vis. Jeg er nu i gang med at opbygge min virksomhed, og har stor respekt og taknemlighed for deres engagement, som har givet mig så meget mod til at føre min drøm ud i virkeligheden. Tusind tak til Karin, Louise, Maj, Brian, Sika og øvrige medarbejdere på Innowell – jeg kan kun give jer alle min varmeste anbefaling.

 18. Nikka K. Krog

  Sikke en rejse… Efter flere års tøven, tog jeg endelig springet i at tage uddannelsen som lægeeksamineret klinisk fodplejer i 2021.
  Denne uddannelse har bare været mere perfekt end håbet. Med to små børn og fast job har det været med tungen lige i munden, at jonglere med det hele. Men det har bare været så spændende, og skruet så godt sammen, at der har været plads til at tage det i sit egen tempo. Når det så er sagt, så er jeg uendelig taknemlig for, at Maj har taget telefonen når nerverne og fortvivlelsen har overtaget 🙂 Du er simpelthen så god til at få en op på hesten igen og få en til at tro på sig selv. Tak Maj 🙂
  Karin … du var så skøn en underviser på skoleopholdet, og det var en kæmpe optur at være afsted. Ikke mindst bagefter skolen, så har du været der, når jeg har haft spørgsmål, og det har føltes trygt at vide, at jeg har kunnet kontakte dig hvis jeg havde spørgsmål. Tak for dig 🙂
  Nu er jeg færdiguddannet… og nu som udekørende fodplejer i Esbjerg by. Og jeg elsker starten på mit nye liv som selvstændig 🙂
  Tak for støtten 🙂 mvh Nikka – Fod Fruen

 19. Susanne Mortensen

  Jeg valgte som gammel sygeplejerske at få repeteret fysiologi og anatomi – ingen merit. Det har været sjovt og rart at få noget hevet frem fra erindringerne igen. det har jeg ikke fortrudt. Anatomi og fysiologibogen var fin og anvendelig. Rammerne var fastlagte og passede mig godt. Det har været et studie, der fint kunne forenes med mit fuldtidsjob som sygeplejerske. Jeg gjorde studiet til en hobby. Opbygningen af pensum og efterfølgende test, – fungerede godt for mig. Skoleopholdet med var sjovt og lærerigt. De gode og altid positive tilbagemeldinger vil jeg savne – TAK.

 20. Anna Ellegaard

  Jeg traf i 2021 en beslutning om at tage min uddannelse som Lægeeksamineret Fodplejer hos Innowell; det viste sig at være en de bedste beslutninger, jeg i mit liv har truffet.
  Jeg blev mødt af et online uddannelses-univers med et meget, meget højt fagligt niveau, og af engagerede og dygtige undervisere, som altid stod til rådighed og havde svar på mine spørgsmål.
  Uddannelsen er meningsfuldt tilrettelagt med forståelse for vigtigheden af at have “lagt grundstenen”, hvor der herefter bygges ovenpå i den faglige del med grundlæggende viden om fodplejefaget, som berører alle relevante ledder og kanter, og som har vist sig at være viden, jeg har haft brug for i mit daglige arbejde. Det tredje semester, skoleopholdet, har været en stor gave på uddannelsen. Her fik jeg mulighed for at give mig i kast med den praktiske del af faget, omgivet af engagerede, søde og nærværende undervisere, som delte ud af deres viden, teknikker og fif, og som altid havde fornuftige svar på de spørgsmål, jeg havde undervejs.
  Jeg har nydt, at jeg har kunnet tilrettelægge min læsning, så det har passet ind i m i t liv – og på samme tid har jeg lært meget mere, end jeg nogensinde havde turdet håbe på.
  Det er den første uddannelse, jeg har taget hos Innowell men absolut ikke den sidste; jeg er nemlig meget stolt af den viden, jeg har tilegnet mig – og ikke mindst stolt af at fortælle mine kunder, at min uddannelse lever op til statens kvalifikationsniveau 5.
  Mit fundament er blevet skabt hos Innowell, og det er det fundament, der har gjort, at jeg efter endt uddannelse hos Innowell åbnede min egen fodplejeklinik, Brænderigårdens Fodpleje i Horsens, – en drøm der blev til virkelighed.

 21. Caroline Hye

  Tusind tak for et fantastisk skoleforløb hos Jer. Det har helt igennem været super godt og ikke mindst lærerigt. Det er jo en helt andet verden end den jeg kommer fra. Jeg synes alle har været super søde og hjælpsomme i dette forløb lige fra kontor til undervisere. Jeg vil dog gerne fremhæve jeres fodplejeunderviser Karin, hun er guld værd for os som elever. Hun formår på sin egen professionelle måde, at guide og vejlede på sådan en måde, at jeg i hvert fald har følt mig helt tryg og anerkendt. Karin giver så meget læring fra sig, både på fagligt og personligt plan.

 22. Vibeke Blæsberg

 23. Benedikte Ibsen

  Har gennemgået uddannelsen til Kosmetisk Akupunktur og Fodplejer hos Innowell og har fået den bedste viden og støtte hele vejen igennem. Det er et helt fantastisk koncept, at kunne uddanne sig via e-learning.

 24. Pernille Kromann

  Jeg har taget uddannelsen som lægeeksamineret fodplejer og oplevede et højt undervisningsniveau og følte mig godt klædt på til selvstændig virksomhed efterfølgende. Jeg kan på det varmeste anbefale Innowell og deres kompetente personale.

 25. Helle Majbritt Nielsen

  Jeg har følt mig i gode hænder fra start til slut. Og det er virkelig dygtige og kompetente undervisere, som giver en feedback man kan bruge og lære noget af.
  Det er en uddannelse, som har et meget professionelt og fagligt højt niveau. Og det gode ved denne uddannelse er, at man kan tage den samtidig med, at man har sit job, og studere når man har tid.
  Jeg vil gerne anbefale andre, at tage uddannelsen hos Innowell.

 26. Camilla Skau Nielsen

  Rigtig godt indhold

 27. Charlotte Uldum

  Anatomi og fysiologidelen er svært og alle de latinske navne som man skal huske er også svært. Det er udfordrende på en god måde. Man får udvidet sin viden fra 1. og 2. semester og i 3. semester er det som at alt giver mening. Det er nemt at finde rundt og forklaringerne er også meget forståelige. Til at starte med kunne jeg slet ikke forestille mig at lave behandlinger, men i 3. semester gav alt hvad jeg havde læst mening. Jeg vil sige tusind tak for en god undervisning og vejledning under uddannelsen. Jeg har altid følt mig velkommen.

 28. Jannie Dalsgaard

  Jeg blev overrasket over det høje niveau, men nu er jeg bare mega stolt over at kunne klare det. Aldrig har noget løftet mig selv som menneske så meget. Jeg er fuld at taknemmelighed fordi at i har hjulpet mig igang med "min fremtid". Jeg syns det har været ufatteligt hårdt, men det lønner sig, og Innowell er flot fremhævet i Danmark, for det høje undervisningsniveau. Faglærene har hjulpet hver eneste gang, jeg var ved at give op, når jeg simpelthen ikke fattede det jeg læste og når der skulle afleveres store opgaver. Det er skønt at blive set – ikke bare som elev men som menneske. Herfra bare tusind tusind tak.

 29. Birgit SØS Bæk

  Fedt at studerende på denne måde og tænker at jeg skal studere igen på denne måde hos Innowell. Ikke noget at beklage over. Altid gode feedback og gode opmuntring bemærkninger. Meget høj grad af faglig relevans i teori og praksis. Et er teori noget andet er praksis og når man så kan koble det, går det op i en højere enhed. Dejligt at det er muligt at se video film igen og igen og blive klogere for hver gang. Men det bedste var nu, at være på skoleophold og prøve teori af i praksis.

 30. Heidi R.k Hansen

  Jeg syntes det har været super lærerigt og maga spændende, og især med en masse dygtige og kompetente lærer og personale, hvor der var plads til læring og masser af sparring med de med studerende. Jeg syntes altid der har været hjælp og hente ved tvivl. Super god atmosfære. tak for en fantastisk uddannelse hos jer. Jeg vil helt sikkert anbefale jer alt det jeg kan 🙂

 31. Karina Hansen Baumann

  Jeg synes det har været et fantastisk forløb. Gode undervisere og et fantastisk læringsmiljø at være i. Det har været lidt som at træde ind i en anden verden når man loggede ind på innowell men det er bestemt positivt ment. Man følte man var i skole selvom man sad alene med det hele. Jeg har kun oplevet at få hurtig feedback på spørgsmål det har været virkelig dejligt og man føler man bliver behandlet godt.

 32. Tina Mygind Eskildsen

  Super relevant og godt. Mega spændende og passende sværhedsgrad. Dejlig uddannelse – glæder mig til at komme igang.

 33. Pernille Sams

  Suveræn, fagligt dygtig og meget jordnær underviser, der sikrer det optimale undervisningsforløb. Det var virkelig lærerigt at være på det intensive skoleophold. Jeg glæder mig til at komme igang og føler at uddannelsen hos Innowell har rustet mig til mit arbejde som fodplejer.

 34. Trine Grønkjær

  Det har været rigtig godt. Jeg har været “nødt” til at lære stoffet grundigt, fordi jeg jo ikke vidste, hvad der ville blive spurgt om. Gennemgang i et almindeligt klasseværelse, ville ikke have kunnet lært mig det samme. Generelt har der været meget fokus på det praktiske, at man kan bruge det som man lærer ude i det virkelige liv. Det er første gang som studerende at jeg føler mig godt klædt på, ift at skulle kombinere teori og praksis. Det giver tryghed. Jeg har fået så meget viden, som mere end indfriede mine forventning.

 35. Mette Bjørk Hemmingsen

  Selvom jeg er uddannet sosu SSA så var der en del der lige skulle friskes op må jeg indrømme. Jeg synes jeg er kommet relativt nemt igennem det. Det har været ligetil og det er vel fordi jeg har forstået mit pensum og fået en super professionel undervisning. Det synes jeg er opbygget helt perfekt. Man bliver ledt hele vejen igennem det og får den hjælp man skal bruge. Hjemmesiden er nem og ligetil og skaber overblik over det studie man har. Opgaverne på 2. semester er klart med til at koble det hele sammen med den tillærte viden fra 1 sem. og det synes jeg giver rigtig god mening. Super fedt 3. semester for det er her man virkelig kommer til at afprøve al læring og får syn for sagen. Det var helt perfekt at 3. sem. starter med et ophold hvor man virkelig bliver rustet til at skulle ud på egen hånd. Jeg har aldrig prøvet et fjernstudie før men det er da så oplagt at vælge en anden gang. Man er tvunget ned i pensum og opgaver på en anden måde end ved tilstedeværelses undervisning at jeg forestiller mig jeg har fået meget mere ud af dette her end jeg ville ha fået på en skoleuddannelse. Nogen gange tænkte man måske, “Er jeg ved at læse til læge eller hvad” men det hele giver mening i sidste ende og dermed er det gået meget længere ud end mine forventninger. Jeg er fuldt ud tilfreds det må jeg sige. Tak for alt på denne rejse. Det har været helt fantastisk flot og professionelt. Vi ses igen om et par år når der skal bygges på.

 36. Heidi Nielsen

  Havde ikke nogle forventninger, men syntes meget af det er faglige er til at forstå. Tak til alle fra Innowell, det har været en god fornøjelse med en masse god hjælp, i er nogle rare mennesker.

 37. Henriette Nielsen

  Meget relevant og dejligt at komme i gang med at få hænderne i det rent praktisk og dejligt at have en lærer, der tålmodigt hjælper en. Det har været fint og ved tvivl ringede jeg og fik god hjælp. Jeg føler mig meget godt klædt på og så har vi jo vores vidensforum og jeg er i en facebookgruppe med dem jeg har været på hold med. Det har jeg meget glæde af. Fantastisk forløb.

 38. Lotte Hyldahl-Iversen)

  Lige da jeg startede med bogen til 1. semester virkede den uoverskuelig med de store sider og mange billeder og tekstbokse, men hen ad vejen vendte jeg mig til det og begyndte at synes godt om bogen. Der var mange flere latinske begreber og ord, som jeg synes var/er meget svære at forstå og huske, også selvom jeg har oversat ordene flere gange. Det er blevet lidt lettere hen ad vejen. 3. semester synes jeg på en måde var nemmere, fordi her kunne teori og praksis lige pludselig supplere hinanden, men det var også svært, fordi der stadig er de mange latinske ord, som jeg skal kunne drage ind i min fodbehandling og forklare hvad man laver på et sprog (dansk) som mine kliemter skal kunne forstå. Det var dejligt at få det praktiske ind i den teori jeg lige havde læst om.
  Jeg synes det var et meget godt og lærerigt forløb jeg havde i Hjallerup. Det var sjovt og dejligt at opleve rigtige mennesker, som endda synes det har været en god og hyggelig behandling. Nu har jeg jo ikke været til eksamen, men jeg tror det er en god idé, at man er på skole og lærer de forskellige teknikker og så skal man hjem og øver sig og gøre sig klar til eksamen på den her måde. Jeg synes det blev nemmere undervejs, men det er også fordi man fordyber sig og bliver bedre til at studere. Jeg synes det her studie er på et meget højere faglig niveau end jeg havde forestillet mig, hvilket er med til, at jeg føler mig godt rustet til de mange behandlinger, som jeg skal til at arbejde med.
  Jeg vil meget gerne rose og takke både teknisk afdeling, studevejlederne, faglærerne og ikke mindst, som alle har støttet mig og svaret pænt på alle mine mærkelige spørgsmål, når jeg synes det hele har været lidt uoverskuligt.
  Jeg er meget glad for, at jeg har valgt Innowell og jeg synes det har givet mig meget på det faglige plan. Det er en god måde at få koblet det teoretisk faglige med det praktisk faglige, når vi er på de 6 dage med “rigtige” kunder. Det giver god mening, at man skal øve sig lidt mere derhjemme før vi skal til den afsluttende eksamen.

 39. Heidi Mølgaard Sørensen

  Indholdet har været rigtig fint og passende. Seminaret meget lærerigt. Jeg har fået meget mere med end jeg i første omgang havde turdet at håbe inden at jeg startede. Super søde mennesker jeg har mødt hele vejen igennem forløbet.

 40. Honorata Willatzen

  Det var super undervisning, mere end jeg har forventet. Gode omgivelser og og ikke mindst personale/lærer som er hele tiden. Jeg har savnet lidt tid mellem behandlinger for at kunne snakke om netop den behandling jeg lige har udført. Ellers godt tifreds.
  Der er ikke noget at sætte finger på, jeg havde nogle gange lidt svært ved at finde rund i forum/siden. Kæmpe ros for alt det vi har lært og fik lov at prøve. Til Maj for en god service og de fine omgivelser vi fik lov at være i. Der manglede ikke noget.

 41. Bergitta Simonsen

  Godt. Men lidt/meget nervepirrende med de tidsfristen på prøverne. Godt, fordi man kom at arbejde med kunder og få det set i virkligheden. Og man kunne afprøve det hele i forbindelsen med en fodplejebehandling. Godt, men et meget hårdt program.
  Godt. Om man var i tvivl, så var alle klar til at hjælpe på skolen. I er meget flinke og gode, til at tage jer af jeres studerende.

 42. Carina platz Møller

  Innowell anbefaler at tage 1. semester med selvom man i forvejen har en grund uddannelse i sundhed – hvis den man har er af ældre dato. Dette kan jeg klart tilslutte mig og jeg er glad for at jeg valgte 1. semester til. Jeg har haft oplevelsen af at min base derfor har været et godt grundlag. Tilgængeligt pensum, meget fint overskuelige klasseværelser med en opbygning der har været nem at følge. Lige tilpas i min verden. Helt genialt system! Har der været tvivl har det været tydeligt hvor hjælpen kunne hentes. Feedback har altid været positiv men også indeholdende kontruktivt kritik. Det har derfor været motiverende og styrket motiviationen selvom emnet måske har været svært.
  Jeg er fuldt ud tilfreds og studiet har passet perfekt til mit temperament.

 43. Tina Stuhr Christoffersen

  Det har været en rigtig god og lærerig uddannelse, hvor jeg har fået rigtig meget viden, som jeg vil bruge fremover. Det har været en god måde at tage fodplejeuddannelsen på, hele forløbet har været en god oplevelse.

 44. Dorthe Clausen

  Tak for uddannelsesbeviset og for den eksamen jeg fik gjort så godt, at det faktisk tog mig flere dage at konsumere, og ligesom komme videre. Jeg har idag haft min første fodplejeklient, åh hvor jeg elsker det! 🙂 Jo, jeg må sige, jeg fik lært mange ting, det at bruge en skalpel troede jeg aldrig, at jeg skulle komme til at bruge…..! Takker for at i er som i er, bare fantastiske <3 Vil også gerne sige en stor tak og kram til Maj for hen es rolige væsen, at hun lægger en hånd på ens skulder, gør bare at der går en engel i gennem en, tak for det. Jeg vil til sidst takke for alt, selvom jeg godt ved, at jeg jo selv har knoklet for resultatet, og for den indre ro som jeg ikke selv vidste, hvor kom fra.

 45. Tine Christensen

  Takk for en supergod utdannelse og et flott, men intensivt skole opphold. Står man fast på noe, er Maj alltid i den andre enden. Hva skulle man ha gjort uten deg? Dere er et supert team! Man føler seg så hjemme. Fjernundervisning er en god måte og studere på når man har små barn. Og deres kompetanse og støtte gjør det hele komplett.

 46. Else Jørgensen

  Rigtig god uddannelsesmulighed hvis man samtidig har mand, hjem, børn og job. God vejledning ydes under hele uddannelsen og god respons på opgaver og eksamestest. På sidste skoleophold er holdene små, så man hele tiden kan få hjælp og vejledning. Man prøver, hvad det vil sige at have rigtige kunder. Opholdet er dejligt behageligt hvis man vælger at bo på hjallerup kro og skolen ligger ikke langt derfra. Kun stor ros herfra.

 47. Gitte Jessen

  Så fik jeg afsluttet 1. semester på fodplejeuddannelsen. Det har hele vejen igennem været en god og lærerig oplevelse med kvalificeret og konstruktiv feedback fra underviserne. Tusinde tak for rigtig god vejledning til jer alle. Til jer på kontoret og i studievejledningen: Tak fordi I altid er så søde og positive når man ringer. Jeg glæder mig til 2. semester.

 48. Lone Dale

  Jeg blev færdig som fodplejer i juni 2009 og kan varmt anbefale andre at tage uddannelsen.
  Den har været et fantastisk supplement til min kosmetolog uddannelse.

 49. Marianne Gehlert

  Jeg er lige uddannet Lægeeksamen.Klinisk Fodplejer og jeg har taget uddannelsen som fjernstudie, som er en god mulighed, når man har familie, børn. Tak til personalet på innowell, som har været fantastiske og som har støttet mig, i denne personlige udvikling. Byen Hjallerup må være stolte over, at have sådan et godt, velfungerende uddannelses sted. Tak 🙂

 50. Hanne Hald Østergaard

  Jeg op startede i foråret uddannelsen som fodplejer på 2. semester. Jeg brugte muligheden for at få merit fra første semester, idet jeg blev færdig som social og sundheds assistent i 2012. Efter et 3 måneder oplevede jeg, at jeg havde lidt problemer med anatomi og fysiologien. Det er er en helt andet uddannelse og meget mere dybdegående emne hos Innowell. Efter samtale med min faglærer og min studievejleder, blev vi enige om at jeg skulle tage anatomien og fysiologien fra første semester, jo det koster ekstra penge, og jo det kræver mere arbejde. Men det har hjulpet mig rigtig meget, givet en meget større forståelse og indsigt i menneske kroppen, som jeg er sikker på, jeg får brug for senere. Så mit råd til assistenterne. Tag første semester med.

 51. Mariola Gralak Jensen

  Jeg er Social-og Sundhedsassistent og læser til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer hos Innowell – jeg nærmer mig afslutningen af 1. semester. Uddannelsen som Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er spændende og lærerig og på mange måder rigtig udfordrende. Uddannelse indeholder både delprøver og arbejdsbøger som skal bestås eller afleveres for at komme videre i
  forløbet og det sikrer, at man er grundig inde i stoffet. Har man brug for det, er de lærer der er tilknyttet de enkelte fag, altid parate til at hjælpe og man får en rigtig god, grundig og professionel feed-back på de afleverede opgaver. Jeg glæder mig rigtigt meget til, at komme videre med 2 semester.

 52. Jeanette Neumann

  Jeg har lige afsluttet 1. semester i klinisk lægeeksamineret fodplejer hos Innowell. Et super godt studie med alt den hjælp man kan have brug for. Ønsker at opstarte min egen klinik på Bornholm efter endt uddannelse . Tusind tak til Innowell´s personale.

 53. Tina Persson

  Jeg er uddannet som klinisk fodplejer og kosmetolog hos Innowell og har i dag en min egen klinik. Det var nogle fantastiske skoleophold omgivet af de skønneste mennesker. Innowell er yderst professionelle og hjertelige, og man kan kun føle sig velkommen. De støtter os hele vejen og lader ingen være overladt til sig selv. Jeg kan på det varmeste anbefale Innowell.

 54. Henriette Åskar

  Et godt og lærerigt praktikophold på fodplejer uddannelsen. Kan stærkt anbefales!

 55. Liselotte Lorentzen

  I på Innowell skal naturligvis have 5 stjerner!! For et fantastisk dejligt og vigtigst af alt lærerigt ophold ved jer. Tak til Brian og Maj….og en stor tak til min dygtige og meget kompetente lærer. Jeg er i fuld gang med mit nye virke som fodplejer i min klinik, Strib Fodklinik….er så GLAD!!!

 56. Anne Mette Koustrup Nielsen

  Jeg har taget uddannelse som lægeeksamineret klinisk fodplejer, zoneterapeut og hudterapeut samt en række kurser og kan på det varmeste anbefale Innowell. Kompetencer og faglighed er helt i top, både hvad angår undervisningsmetoder, undervisningsmaterialer, undervisere, studievejledning samt den personlige kontakt. Alt foregår på en venlig, omsorgsfuld og tryg måde. Jeg har virkelig følt mig “hjemme” i Innowells regi og altid fået den hjælp, som jeg har haft behov for. Jeg glæder mig til, at vi ses igen.

 57. Charlotte Schmidt

  Jeg er snart færdig med første semester på fodplejeuddannelsen, og er SÅ glad for at jeg, den tirsdag for 6 måneder siden, ringede til innowell. Det er lige en studiemetode for mig. Og den feedback der bliver givet tilbage på de opgaver jeg har lavet og sendt ind, er virkelig konstruktiv og noget jeg kunne bruge i mine følgende opgaver. Jeg glæder mig og ser frem til mit videre studieforløb. 🙂

 58. Maja Grand Scheel-poulsen

  Denne skole er top moderne og lever op til nutidens trend med de uddannelser og kurser de tilbyder. Jeg selv har uddannet mig til klinisk fodplejer og hudterapeut og kursus i voksbehandling. Giver skolen topkarakter og kan varmt anbefale stedet til andre.

 59. Birgitte Graabek Johansen

  Stor ros til alle på Innowell, har næsten lige afsluttet mit skoleophold til uddannelsen som lægeeksamineret klinisk fodplejer, og savner allerede dem alle sammen:-)
  Min lærer på fodplejeuddannelsen, er helt igennem en fantastisk person, og altid klar til at hjælpe en, ligesom Mai & Brian altid har været meget hjælpsomme….
  Så kan kun give mine bedste anbefalinger til næste hold, i kan godt glæde jer:-) Og til dig der sidder og overvejer fodplejeuddannelsen!! gør det, du vil helt sikkert ikke fortryde det 🙂

 60. Charlotte Christiansen

  Jeg er færdig med min 2. uddannelse hos Innowell, som Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer. 3.semester har været helt fantastisk lærerigt og spændende, og vores undervisning er af høj kvalitet af en meget dygtig underviser. Jeg glæder mig til at vende tilbage og kan på det varmeste anbefale Innowell til alle.

 61. Gitte Hansen

  Jeg er nu snart færdig-udd. som fodplejer og kan give Innowell de bedste anbefalinger! Det er en god måde at studere på, og der er altid hjælp at hente – en særlig tak til studievejleder Maj for hjælp, vejledning og opmuntring. Nu lakker skoleopholdet mod enden, og jeg er fuld af gå på mod, ideer, praktisk erfaring og “en rød ballon i maven” 😉

 62. Tina Persson

  Jeg er meget snart færdig som fodplejer og er i øjeblikket på mit 3. semester. Det er et fantastisk ophold omgivet af de skønneste mennesker. Innowell er yderst professionelle og hjertelige og man kan kun føle sig velkommen. De støtter os hele vejen og lader ingen være overladt til sig selv. Jeg kan på det varmeste anbefale Innowell.

 63. Charlotte Jacobsen

  Jeg er uddannet klinisk fodplejer hos Innowell i 2007. Og tak til Innowell, for sammen med jer, har jeg i dag en succesrig virksomhed – fodplejeklinik i byen Vorbasse. Min uddannelse som klinisk fodplejer hos innowell har givet mig en høj professionel standard, med en bred viden både teoretisk og praktisk. Jeg er blevet godt rustet i markedsføring af min klinik, som innowell lægger stor vægt på, samt en meget vigtig del, nemlig også at kunne tilbyde wellness for at favne et større kundepotentiale. Jeg lægger stor vægt på wellness i min fodplejeklinik, og det er en af grundene til at kunder kommer langvejsfra, for at få behandling hos Vorbasse Fodklinik. Hos mig går kunderne fra en fodbehandling med en stor følelse af velvære, og det gør at kunderne næsten altid bestiller en ny tid. Jeg har fået en høj faglig uddannelse, som er bæredygtig, og med mange muligheder inden for både den kliniske fodpleje og wellness, som stadig er i høj kurs. Innowell har givet mig et godt redskab i markedsføring, samt i salgsteknikker, så jeg har følt mig godt rustet til at åbne min egen klinik. Jeg har i dag, 4 år efter endt uddannelse, så stor succes med min uddannelse som klinisk fodplejer, at jeg blev nødt til at udvide med en ansat. Nu er jeg blevet Mester og har fået en elev i Mesterlære. Min elev er min mand Mikael, som også tager sin uddannelse til fodplejer hos Innowell (fjernundervisning), så han kan få samme bæredygtige uddannelse som jeg selv. Sammen vil vi kunne opnå endnu mere succes.

 64. Maja Grand Scheel-poulsen

  Det der er super for denne skole er at man kan have et arbejde ved siden af man tager en af de mange uddannelser og eller kurser der er og vælge imellem.. Og opstår der et problem, lille eller stor, spørgsmål eller lign. hjælper de altid inde fra innowell. Altid hurtige til at reagere og dygtige til at forbedre kurser og uddannelserne… Jeg er super tilfreds og er igang med nr.2 kursus efter uddannelsen som klinisk fodplejer… 😀 Vil klart anbefale skolen til andre..

 65. Gitte Hansen

  Jeg læser til fodplejer hos Innowell, og er meget tilfreds. Der er hjælp at hente, hurtige svar og i det hele taget styr på tingene. Glæder mig meget til det videre forløb. Kan varmt anbefale det til alle der ønsker sig en god udd. Og seriøse forhold.

 66. Mette Stegmann

  Er lige blevet uddannet fodplejer hos Innowell og vil helt sikkert anbefale det til alle. Når man bor i udkants Danmark er det helt sikkert den mest fantastiske måde at studere på <3

 67. Dorthe Steen Wiedenbein

  Ikke mindre end verdens bedste måde at tage uddannelse på. Jeg har læst til lægeeksamineret klinisk fodplejer hos Innowell og hver gang jeg har henvendt mig enten til studievejlederen, eller en af lærerne har jeg fået en helt igennem fantastisk behandling. Jeg overvejer at tage uddannelse som kosmetolog også.

 68. Tina Malene Væver Olsen

  Jeg afsluttede uddannelsen som klinisk fodplejer i 2011. Perfekt uddannelsesform for mig, da jeg havde arbejde ved siden af. I dag bruger jeg alt hvad jeg har lært i mit daglige arbejde som selvstændig med egen klinik 🙂 🙂

 69. Liss Adelsten Ruud

  Det er utroligt at der er sådan en fin mulighed for en fodpleje uddannelse, som kan kombineres med mange andre gøremål. For voksne damer som mig, der bor i Norge er mulighederne for denne type uddannelse et år i sygeplejen for at få anatomi og fysiologi, og senere andre lærersteder, tiden og prisen kan ikke sammenlignes. Nu ser jeg også hvilke muligheder der ligger i en kombination af den kliniske fodpleje og pedicuren. Prisen for fodpleje uddannelsen er lav og mulighederne store. Jeg synes også at alle de nye videoer der er lagt ud på nettet er utrolig lærerige, og en god forberedelse til 3 semester. Og sidst men ikke mindst tak til Maj i studievejledningen for hendes tålmodighed med mig hele vejen. Jeg vil varmt anbefale studiet til voksne damer og herrer. Når jeg kan, så kan I også. Juleklem fra Røyse, Norge!

Tilføj en anmeldelse af varen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Post comment

Lektioner

980

ECTS Point

35

Læringsmiljø

Blandet e-læring

Seminardage

3

Certifikat

Uddannelsesbevis