Klinisk praktik på 4. semester

Landsdækkende klinisk praktik

4. semester er et spændende overbyggende semester, og det sidste semester i vores højniveauuddannelser til:

Klinisk praktik i en godkendt klinik

4. semester består af klinisk praktik i en godkendt klinik. Semesteret er ikke obligatorisk, hvilket vil sige, at dette semester er en frivillig overbygning for studerende der ønsker at synliggøre højeste uddannelse.

Den kliniske praktik er meget lærerig og spændende, og tilfører den studerende de absolut bedste job og karrieremuligheder.

Hvor findes praktiksted?

Det er den studerende selv, der skal finde og søge et egnet praktiksted for sin lærende praktik i sit hovedfag. Nederst på siden findes allerede godkendte praktiksteder, men det er også muligt selv at finde et egnet praktiksted. Det er dog en forudsætning at klinikken opfylder de stillede krav til praktikstedet. Jf. punktet Krav til praktikstedet.

“Jeg vil da også lige slå et slag for 4. semester delen hos Innowell, det er en overbygning til den uddannelse, du allerede har taget. Det har jeg gjort og det har været endnu en fantastisk oplevelse”. Dorthe Steen Wiedenbein, Helsingør

Hvorfor undervisning ude i erhvervslivet?

Det er vigtigt for Innowell, at vores studerende, med en solid teoretisk og praktisk baggrund, får mulighed for at afprøve deres viden i et virkelighedsnært miljø, og vi har også brug for, at erhvervslivet giver kritik på vores uddannelser, så vi konstant videreudvikler og tilpasser uddannelserne til arbejdsmarkedets behov.

Innowell vil være inspirationskilde og pionerer for læring gennem nettet. Vi vil arbejde for et bredt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og offentlige instanser, så vi sammen kan sikre den højeste uddannelseskvalitet.

Krav til praktikstedet

Vi har brug for et geografisk bredt samarbejde med erhvervslivet, så vi kan bidrage med lige mulighed for uddannelse uanset bopæl, så klinikkens beliggenhed og størrelse er underordnet. Det er derfor helt uden betydning, om der måske kun findes en enkelt behandlerbænk eller måske er mange ansatte. Det der har betydning, er at vores studerende opnår en kvalitetsorienteret og virkelighedsnær læring.

For at man kan blive godkendt som praktiksted, skal der være tilknyttet en uddannet behandler, og man skal være forsikret på sit erhverv. Ligeledes skal praktikpladsen sikre, at den studerende bærer synligt navneskilt med titlen studerende for at sikre de korrekte forsikringsforhold, og praktikværten skal også sikre, at eventuelle behandlinger foregår som elevbehandlinger, hvor kunder er vidende om at de bliver behandlet af en studerende.

Den kliniske undervisningspraktik tilrettelægges således, at der sikres en praktisk læring i den primære alternative behandlingsform. Det tilstræbes, at praktikken tilrettelægges således, at den studerende får en virkelighedsnær og professionsrettet læring i den primære behandlingsform.
Praktikstedet skal sikre kompetenceopnåelse indenfor den primære behandlingsform, almindelige forekommende arbejdsfunktioner, metoder og anvendelse af materialer, maskiner og værktøjer, booking, journalføring, klientvejledning m.m. Dette kan fx være som en undervisning i et bestemt emne, følfunktion, arbejdsopgaver eller andet, der har relevans for en god indsigt og læring i den primære behandlingsforms arbejdsområde ud fra de beskrevne kompetencemål.

Praktikstedet modtager et skema til afkrydsning af opnåede kompetencemål, samt antal lektioner af 45 min.
Praktikværten og den studerende er tilknyttet en faglærer fra Innowell for rådgivning og supervision under hele praktikforløbet.

Den kliniske praktik kan til enhver tid opsiges af både praktikstedet og den studerende.

“Jeg kan varmt anbefale at tage 4. semester, da du får mulighed at arbejde sammen med andre kollegaer, får faglig sparring, og mange gode råd med på vejen. Du gør et godt valg for dig selv og dine klienter ved at tage 4. semester”. Charlotte Christiansen. Store Heddinge

Lærerhonorar og ressourcer til praktikstedet

For at sikre at praktikstedet afsætter tid til en god modtagelse, og en lærende praktik, modtager virksomheden et lærerhonorar fra Innowell.

Den kliniske undervisningspraktik er ulønnet, hvilket vil sige, at den studerende ikke modtager løn i sin praktik, da der er tale om et kortvarigt integreret uddannelsesforløb fra 2-3 uger fordelt over maksimalt 12 mdr.

Da den studerende først igangsætter sin klinisk praktik efter 3. semester, betyder dette også, at praktikværten har en meget ressourcestærk studerende i sin klinik under hele forløbet. Det er derfor også muligt for praktikværten fx at udbyde attraktive elevbehandlinger med gode indtjeningsmuligheder under praktikforløbet.

Efter 3. semester har den studerende som minimum gennemført følgende undervisningslektioner i sin uddannelse:

  • 200 lektioner i anatomi og fysiologi
  • 100 lektioner i sygdomslære
  • 10 lektioner i farmakologi
  • 50 lektioner i psykologi
  • 60 lektioner i klinikvejledning
  • 50 lektioner i præsentation af alternative behandlingsformer
  • 300 lektioner i behandlingsfaget (den primære behandlingsform massage, fodpleje, akupunktur eller kosmetologi)

Pris på 4. semester

Dette spændende 4. semester koster 8.000,- for den studerende, hvor af de 5.000,- går til lærerhonorar til praktikstedet. Semesteret tilmeldes via de enkelte uddannelser. Vi anbefaler, at man venter med at tilkøbe dette semester til man har sikret sig en praktikaftale.

Minimumslektioner på 4. semester

Massøruddannelsen: 120 lektioner
Fodplejeuddannelsen: 120 lektioner
Kosmetologuddannelsen: 75 lektioner

Semester opstart

Dette semester påbegyndes efter gennemført 3. semester.

Den studerende aftaler selv sine tilstedeværelseslektioner med praktikværten, og har 12 mdr. til at gennemføre sine lektioner.

Godkendte praktiksteder

Du finder vores landsdækkende godkendte praktiksteder under menupunktet “Praktiksteder“.