forskellige typer medicin
(10 kundeanmeldelser)

Grundlæggende farmakologi

Læs grundlæggende farmakologi for behandlere online, og få en spændende sundhedsfaglig praksisrettet viden, der bl.a. klæder dig godt på til den professionelle anamnese m.m. Populært kursus til bl.a. efteruddannelse til RAB-registrering, momsfritagelse på sundhedsydelser, sundhedsfagligt studieoptag m.m.

kr. 2.995

Ratebetalings muligheder

Farmakologikursus i grundlæggende farmakologi for behandlere

I en moderne sundhedssektor hvor alternative behandlingsformer vinder større og større anerkendelse, er det blevet afgørende for behandlere, at kunne forstå de lægemidler, deres patienter måske allerede tager. Farmakologi, videnskaben om lægemidlers interaktion med biologiske systemer har aldrig været mere relevant.

Nye undersøgelser har vist, at op til 50% af patienter, der søger alternativ behandling, tager mindst et receptpligtigt medicinpræparat. Dette skaber en stor mængde af mulige interaktioner og effekter, der kan være skadelige, hvis de ikke forstås og håndteres korrekt.

Mange alternative behandlere står således over for patienter/klienter, der kombinerer konventionel medicin med alternative behandlinger og naturmedicin. At kunne forstå de komplekse interaktioner, mulige bivirkninger og de bagvedliggende farmakologiske principper, kan være forskellen mellem en effektiv behandling og en, der potentielt kan være skadelig.

Grundlæggende farmakologi for behandlere styrker patientsikkerheden

Dette farmakologi kursus er designet netop med denne praksisrettede udfordring i tankerne, og ved at styrke behandlernes viden om medicin og bivirkninger, kan alternative behandlere være med til at styrke patientsikkerheden, og spille en proaktiv rolle i det sundhedsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde.

Farmakologi kursus for behandlere er udviklet med tanke på behandlere fra en bred vifte af sundhedsfaglige områder. Uanset om man er alternativ behandler, fodbehandler, massør, akupunktør, kosmetolog, kropsterapeut, kranio-sakral terapeut m.m., vil dette farmakologikursus udstyre behandlere med den viden, de færdigheder og de kompetencer, der er nødvendige for, at kunne yde en bedre behandling og styrke patientsikkerheden.

Sundhedsfremmede arbejde i praksis

Sundhedsprofessionelle, som fx massører, kropsterapeuter, akupunktører, fodbehandlere m.m., spiller en afgørende rolle i det sundhedsfremmede arbejde. En del af denne rolle er bl.a. at kunne identificere og forstå betydningen af de farmakologiske bivirkninger, som patienter måske oplever som resultat af deres medicin. Forståelsen af farmakologiske bivirkninger er ikke kun teoretisk vigtig men også praktisk relevant.

Det er en generel misforstået opfattelse at farmakologi og farmakologiske bivirkninger, primært er relevant for læger eller farmaceuter. I virkeligheden er det et område, der har direkte praktisk betydning for en bred vifte af sundhedsprofessionelle, herunder også alternative behandlere.

Bivirkningerne af medicin kan manifestere sig på mange forskellige måder og påvirke forskellige systemer i kroppen, hvilket kan have relevans behandlerens praksis.

 • Gastrointestinale Bivirkninger: Disse inkluderer symptomer som kvalme, opkastning, diarré eller forstoppelse. Som praktikere kan behandleren observere tegn på disse problemer under konsultationer, især hvis klienterne rapporterer ubehag eller specifikke mavesymptomer.
 • Neurologiske Bivirkninger: Disse kan omfatte hovedpine, svimmelhed, eller døsighed. I behandlerens praksis kan dette være relevant, da det kan påvirke klientens balance, koordination eller deres evne til sikkert at kunne deltage i visse terapiformer.
 • Muskel- og Skeletbivirkninger: Medicin kan forårsage muskelsmerter, ledstivhed eller generel svaghed. Dette er særligt relevant for behandlere, da det kan påvirke de teknikker, behandleren vælger samt intensiteten og fokusområderne i behandlingen.
 • Kardiovaskulære Bivirkninger: Disse kan omfatte ændringer i blodtryk eller hjerterytme. Det er vigtigt at være opmærksom på disse, især i terapier, der involverer positionering af klienten, som kan påvirke blodcirkulationen.
 • Dermatologiske Bivirkninger: Udslet, kløe eller andre hudændringer kan være resultatet af medicin. Dette er direkte relevant for behandlere, da det kan påvirke, hvordan behandleren håndterer direkte kontakt med klientens hud.

Ved at besidde viden om grundlæggende farmakologi for behandlere kan en behandler således fx:

 • Identificere tidlige tegn på bivirkninger: En tidlig identifikation kan potentielt forhindre yderligere komplikationer.
 • Rådgive patienter effektivt: Hvis en behandler identificerer potentielle farmakologiske bivirkninger, kan de vejlede patienten til at konsultere deres læge for yderligere evaluering og justering af medicineringen.
 • Fremme sundhedsfremmende arbejde og styrke patientsikkerheden: Behandlere spiller en afgørende rolle i sundhedsvæsenets forreste linje. Ved at identificere og handle på potentielle lægemiddelrelaterede problemer bidrager behandleren aktivt til patientens overordnede helbred og trivsel.
 • Styrke interprofessionelt samarbejde: Når behandlere kan identificere og henvise baseret på farmakologisk viden, styrker det båndet og samarbejdet mellem traditionelle medicinske fagfolk og alternative behandlere.

Ved at integrere farmakologisk viden i behandlerenes uddannelser og praksis er behandlerne således også bedre rustet til at udføre et sundhedsfremmende arbejde, hvor patientens helbred og velvære altid er i centrum.

Farmakologisk viden i anamneseoptagelse

Anamneseoptagelse er hjørnestenen i enhver klinisk vurdering. Den dybdegående samtale mellem behandler og patient giver indsigt i patientens nuværende helbredstilstand, medicinske historie, livsstil og meget mere. I denne sammenhæng er forståelse af farmakologi af afgørende betydning af flere grunde:

 • Medicinforståelse: Patienter tager ofte flere former for medicin, både receptpligtig og håndkøb. En solid viden om farmakologi hjælper behandleren med at forstå de mulige interaktioner mellem disse lægemidler og de potentielle bivirkninger.
 • Tolkning af Symptomer: Nogle symptomer, som patienten præsenterer, kan være et resultat af medicinbivirkninger snarere end underliggende sygdomme. Med farmakologisk indsigt kan behandleren bedre skelne mellem de to.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: Når en behandler kender til grundlæggende farmakologi, kan de undgå at foreslå behandlinger, der kan interagere negativt med patientens nuværende medicinering.
 • Patientkommunikation: At være i stand til at forklare og rådgive om lægemidler styrker tilliden mellem behandler og patient. Patienten føler sig mere sikker og informeret.
 • Holistic Approach: En grundlæggende viden om både patientens fysiske symptomer og deres medicinindtag giver behandleren mulighed for at tage en mere holistisk tilgang til patientens velvære.

Med en grundlæggende uddannelse i farmakologi kan man som behandler således foretage en mere præcis, sikker og omfattende anamneseoptagelse, som sætter behandleren i stand til bedre at tage hånd om deres patienters unikke behov, og med 30 omhyggeligt udarbejdede lektioner i grundlæggende farmakologi sikres, at behandleren får en dybdegående forståelse af emnet.

Farmakologikursets formål

Lægemidler er komplekse. De har potentialet til både at helbrede og skade, og forståelsen af denne balance er af yderste vigtighed. Formålet med dette kursus er ikke kun at uddanne, men også at klæde sundhedsprofessionelle på med en forståelse af farmakologiens vigtige rolle i patientpleje. 

Ved at kombinere teoretisk viden med praktiske færdigheder vil dette farmakologikursus være med til at sikre, at behandlere kan tage informerede og vidensbaserede beslutninger i sin praksis, og sikre henvisning til læge eller andre sundhedspersoner, og dermed også viden om sundhedsetik i praksis.

Farmakologi til RAB-registrering, efteruddannelse, momsfritagelse m.m.

Grundlæggende farmakologi for behandlere er et sundhedsfaglige enkeltfag, der fx kan benyttes til brug for:

 • at søge om at blive momsfritaget på alternative sundhedsydelser/behandlinger
 • at søge om at blive RAB-registreret behandler under Styrelsen for Patientsikkerhed gennem Danmarks største brancheforening Dansk Behandlerforbund.
 • lovpligtig efteruddannelse for RAB-registrerede behandlere
 • at forbedre ens optagelsesmuligheder på en videregående sundhedsuddannelse
 • forberedelse til en videregående uddannelse
 • kompetenceudvikling
 • jobsøgning
 • og meget mere . . .

Innowells farmakologi kursus i “farmakologi for behandlere” indgår ligeledes som et sundhedsfagligt enkeltfag i flere kliniske behandleruddannelser på kvalifikationsniveau 5 efter Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring. Dette betyder bl.a. at det er muligt at søge merit for faget hvis man fx ønsker videreuddannelse i/til:

Dette kursus i farmakologi er struktureret som fleksibel online farmakologi undervisning. Dette betyder, at hele faget farmakologi kan studeres fra eget hjem eller egen klinik.

Den online undervisning kan tilgås hele døgnet indenfor den givne studieadgang, og den studerende er således ikke afhængig at skulle være logget ind på bestemte tidspunkter.

Det sundhedsfaglige enkeltfag farmakologi er struktureret, så det følger en integreret tilgang til pensum, hvor læsestoffet opfølges og balanceres med praktiske opgaver, der sikrer differentieret, afvekslende og motiverende læring.

Denne strukturering sikrer ligeledes, at studerende ikke kun opnår en teoretisk forståelse, men også udvikler brugbare færdigheder inden for farmakologien i en praksisrettet behandlingskontekst.

I tilfælde af udfordringer eller spørgsmål undervejs i farmakologistudiet, står faglærer altid til rådighed, for at assisterer og guide den studerende, hvilket sikrer kontinuerlig faglig støtte gennem hele studieforløbet.

Faget kan afsluttes med, eller uden en eksamen, afhængig af formålet med kurset. Læs evt. mere om dette under nedenstående menupunkt “Økonomi, pris og øvrige udgifter.”

Undervisningsvideo i grundlæggende farmakologi for behandlere

Her kan du se en bid af undervisningsvideoerne til faget Grundlæggende Farmakologi. Se mange flere på Innowells YouTube kanal: Innowells YouTubekanal

Den studerende skal i farmakologi opnå følgende læringsudbytte fordelt på viden, færdigheder og kompetencer.

Læringsudbytte fordelt på viden:

Den studerende har viden om og forståelse for:

 • farmakologiske principper, lægemidlers virkning og deres anvendelse i klinisk praksis.
 • farmakologiske teorier, begreber og metoder

Læringsudbytte fordelt på færdigheder

Den studerende har færdigheder til at:

 • anvende farmakologisk viden i praksis
 • kunne identificere potentielle bivirkninger og tage informerede beslutninger.
 • kunne vurdere, formidle, vejlede og henvise patienten

Læringsudbytte fordelt på kompetencer

Den studerende kan:

 • anvende farmakologiske principper og forbedre patientkommunikation
 • indgå i tværprofessionelt samarbejde i skrift og tale, der understøtter patientens behov og udvikling
 • varetage klinisk lederskab og medvirke proaktivt til rehabilitering, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov i forhold til anamneseoptag og etiske retningslinjer

man studerer grundlæggende farmakologi på e-læring

 

Gennem kursets 30 lektioner vil du opnå kendskab til vigtige aspekter af grundlæggende farmakologi. Læringsindholdet dækker bl.a. læren om:

 • Fordøjelsesorganer: Forstå hvordan medicin interagerer med vores fordøjelsessystem, og hvilken betydning det har for patientens helbred.
 • Blod og bloddannende organer: Lær om hvordan lægemidler påvirker blodets sammensætning og funktion.
 • Hjerte og kredsløb: Lær om de medicinske midler der bruges til at regulere og behandle hjerte- og kredsløbssygdomme.
 • Dermatologiske midler: Forstå de lægemidler, der anvendes til hudpleje og behandling af hudsygdomme.
 • Hormoner: Få indsigt i, hvordan hormonelle lægemidler fungerer og deres anvendelse.
 • Infektionssygdomme: Lær om de lægemidler der bekæmper infektioner og hvordan de virker.
 • Muskler, led og knogler: Lær om lægemidlerne der anvendes til at behandle sygdomme og lidelser relateret til muskuloskeletalsystemet.
 • Centralnervesystemet: Opdag de lægemidler der påvirker vores hjerne og nervesystem.
 • Respirationsorganer: Forstå medicinens rolle i behandling af lunger og åndedrætssystemet.
 • Sanseorganer som øjne og ører: Få en detaljeret forståelse af de lægemidler der er designet specielt til behandling af vores vigtigste sanseorganer.

Gennem kurset vil du ikke kun lære om disse lægemidlers funktioner, men også deres bivirkninger, anvendelsesområder og hvordan de interagerer med andre stoffer.

Farmakologiske lægemidler

Lægemidler er ikke kun navne og kemiske formler. De har dybtgående virkninger på kroppen, nogle gavnlige, andre potentielt skadelige. I dette farmakologikursus vil behandleren bl.a. også lære:

 • Lægemidlers virkningsmekanismer: Hvordan virker medicinen?
 • Farmakokinetik og farmakodynamik: Hvordan distribueres og metaboliseres medicinen i kroppen?
 • Grundlæggende principper for terapi: Hvordan vælges den rette medicin til den rette patient?
 • Identifikation af potentielle bivirkninger: herunder især de der manifesterer visuelt og kommunikativt i en behandlingskontekst.

Mand får online farmakologi undervisning og sidder på bibliotek

Kurset henvender sig primært til private med interesse i farmakologiens spændende verden.

Mens mange farmakologi kurser fokuserer på læger og sygeplejersker, er dette kursus unikt designet til at kunne anvendes af behandlere eller kommende behandlere, og dækker den essentielle farmakologiske viden, der er nødvendig for fx også massører, akupunktører, kosmetologer, fodbehandlere, kropsterapeuter og andre sundhedsprofessionelle.

Dette grundlæggende farmakologi kursus er derfor også ideelt for sundhedsbehandlere, der ønsker at udvide deres faglige kompetencer.

Ligeledes henvender farmakologikurset sig til behandlere, der ønsker RAB-registrering og/eller efteruddannelse som alternativ behandler, samt behandlere der søger at opfylde uddannelseskravene til momsfritagelse på sundhedsydelser.

Kurset er yderligere ideelt for studerende på sundhedsuddannelser, der ønsker en mere grundlæggende forståelse for farmakologien.

studiegruppe studerer farmakologi for behandlere

Med denne dybdegående viden i farmakologi vil eventuelle behandlere ikke kun forbedre sine nuværende behandlingsmetoder og kompetencer, men vil også åbne døre for et mere professionelt samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper og spille en central rolle i klientens helbred og velvære.

Dette sundhedsfaglige enkeltfag i farmakologi kan fx benyttes til brug for:

 • at kunne opfylde uddannelseskravene til at søge momsfritagelse på alternative sundhedsydelser/behandlinger
 • at kunne opfylde uddannelseskravene til at blive RAB-registreret behandler under Styrelsen for Patientsikkerhed gennem Danmarks største brancheforening Dansk Behandlerforbund.
 • at kunne opfylde lovpligtige efteruddannelseskrav for RAB-registrerede behandlere
 • at forbedre ens optagelsesmuligheder på en videregående sundhedsuddannelse
 • forberedelse til en videregående uddannelse
 • kompetenceudvikling
 • målrettet CV-opbygning og jobsøgning
 • og meget mere . . .

Mand undersøger fodsmerter ud fra sit grundlæggende farmakologi kursus

Studiestart på farmakologi kursus

Det online kursus i farmakologi kan tilmeldes hele året rundt.

Når den studerende har købt farmakologistudiet, har man straks studieadgang, og kan straks påbegynde studiet.

Varighed på farmakologi kursus

Dette kursus i grundlæggende farmakologi udgør 30 lektioner, hvilket svarer til 4 dages undervisning. Den studerende har dog 6 måneders studieadgang til at gennemføre studiet og eksamen, hvilket gør, at man kan tage kurset i eget tempo indenfor den givne adgang.

Man er ikke på noget tidspunkt afhængig af, at være logget ind på bestemte tidspunkter i sit studieforløb for at kunne følge undervisningen. Ligeledes har man studieadgang hele døgnet rundt, og man kan derfor gennemføre både kurset og eksamen lige så hurtigt, man har mulighed for det.

Når kan tilmelder sig kurset, kan man enten straks logge sig ind og gå igang, eller man kan ringe til studievejledningen for en guidet rundvisning i studiet. Her kan det være en god ide at afsætte 10-20 min. til rundvisning og eventuelle spørgsmål.

Studievejledningen har åben mandag-torsdag 9-16, og kan træffes på 98901080. 

Kvinde ligger i sofa og tager lægemiddelkursus online

Til den online farmakologiundervisning skal den studerende anskaffe sig bogmaterialet: Håndbog i Lægemidler, af Inge Olsen. Bogen kan købes hos boghandler og på nettet, eller kan lånes på biblioteket. For ordblinde m.m. findes bogen på Nota Bibliotek.

Håndbog i lægemidler er et lille opslagsværk, som kort beskriver hyppigt anvendte præparater og forklarer, hvordan lægemidlerne virker i kroppen. Den beskriver også, hvilke sygdomme man anvender medicinen til, og nævner eventuelle bivirkninger, samt særlige bemærkninger om præparaterne.

Bogen henvender sig til sundhedsfaglige, og fungerer som en letforståelig opslagsbog i grundlæggende farmakologi.

Sprog og terminologi svarer til det, man anvender i den sundhedsprofessionelle verden.

Alternative behandlere farmakologi kigger på medicinsk udstyr i kurset

Pris og øvrige udgifter

Dette farmakologi kursus er et helt nyt kursus, oprettet i november 2023, og Innowell udbyder derfor dette nye kursus til en introduktionspris på 2.995 kr.

Kurset kan både købes som en engangsbetaling, samt som en ratebetaling gennem SparXpress eller ViaBill, dette besluttes under betalingsprocessen, hvor alle oplysninger er tilgængelige.

Foruden prisen for selve kurset findes disse yderligere udgifter:

Bogmateriale, Håndbog i Lægemidler, af Inge Olsen: ca. 0-300 kr. afhængig af, om man ønsker en trykt bog eller e-bog. Bogen kan også lånes på biblioteket.

Tilstedeværelseseksamen: 500 kr. som betales direkte til det eksamenssted, hvor man ønsker at tage eksamen. Pt. tilbyder Innowell eksamen i:

 • Hjallerup v/Aalborg
 • Silkeborg
 • Vejle
 • Ringe
 • Ballerup
 • Helsingør (på vej)

Bemærk at tilstedeværelseseksamen er en tilvalgsmulighed, som den studerende kan tage stilling til, afhængig af formålet med kurset. Læs evt. mere om dette her: Tilstedeværelseseksamen

Økonomi

Der findes flere økonomiske muligheder for bl.a. at få kurset betalt, at kunne tage det, mens man modtager dagpenge, betale kun ca. halvdelen af kursusprisen via en bruttolønsordning m.m. Læs mere om dette her: Økonomi under uddannelse

Kontor for farmakologi for sundhedsprofessionelle

Optagelseskrav 

Der findes ingen optagelseskrav til kursus i grundlæggende farmakologi.

Det tilrådes at have forudgående basal viden i anatomi, fysiologi og sygdomslære for optimal læringsudbytte i faget grundlæggende farmakologi.

anatomi model til brug for håndbog i lægemidler kursus

Ofte stillede spørgsmål

Farmakologi er videnskaben om lægemidlers oprindelse, virkninger og anvendelse i kroppen. Det dækker både lægemidlers kemiske sammensætning, deres interaktion med biologiske systemer, og hvordan de anvendes i medicinsk behandling.

Hos Innowell kan faget farmakologi studeres online, og udbydes både som et sundhedsfagligt enkeltfag, samt i diverse fagpakker og uddannelser.

Faget farmakologi indgår bl.a. i disse uddannelser og kurser:

En forståelse for, og viden om, farmakologiske bivirkninger giver behandlere mulighed for at identificere potentielle lægemiddelinteraktioner, genkende tegn på lægemiddelbivirkninger, og dermed opnå fagkomptencer til at højne patientsikkerheden gennem både en mere sikker og mere effektiv behandling, samt også fagkommunikativ viden til og med andre sundhedspersoner.

Forståelse for farmakologi er essentielt for sundhedsprofessionelle, især når det gælder identifikation af lægemiddelbivirkninger, samt gennem anamnese optag. Dette kursus forstærker den kritiske viden, der er nødvendig for at levere kompetent behandling og sundhedsfremmende arbejde.

Anamnese optag er den indledende vurdering og indsamling af en patients sygehistorie. En solid forståelse for farmakologi er afgørende under denne proces, da det giver behandlere mulighed for at identificere tidligere eller nuværende medicinske behandlinger og potentielle lægemiddelinteraktioner, hvilket fører til en mere nøjagtig diagnose og behandlingsplan, samt højner patientsikkerheden.

Innowells grundlæggende farmakologi kursus dækker læren om lægemidler til fordøjelsesorganer, blod og bloddannende organer, hjerte og kredsløb, samt mange andre centrale områder. Kurset er designet specifikt til sundhedsprofessionelle og alternative behandlere.

Den online undervisning kan tilgås døgnet rundt, og foregår med en vekselvirkning mellem læsestof og opgaver. Faglærerne er tilgængelige under hele studiet for at bistå med opgaver, spørgsmål og vejledning. Læs mere om dette under menupunktet “Struktur”.

Anmeldelser

10 anmeldelser af Grundlæggende farmakologi

 1. Aliz K.

  Meget tilpassende undervisning.

 2. Bolette jensen

  Da det ikke er et område jeg har beskæftiget mig med før, er det svært at komme ind på en helt anden branche og starte forfra. Jeg var slet ikke klar over det var så kompliceret, men fedt at prøve noget nyt. jeg synes der har været super feedback på opgaverne, man får virkelig lov til at tænke over tingene. fantastisk emne, hvor man virkelig kommer i dybden med tingene, og underviseren har styr på tingene, og giver god feedback.

 3. Gorm T.

  Alt i alt en fin oplevelse

 4. Belinda Husted Sund-Mørch

  Meget brugervenligt. God faglære. Godt materiale og videoer.

 5. Carina M.

  hurtig respons på opgaver afleveret og god opbakning og konstruktiv feedback. Ros til Niels.

 6. Lene Chüsler Andersen

  Jeg synes der har været en del fejl i svarene i div. test under dette fag, men de blev meget hurtigt rettet : )

 7. Mia S. V.

  Synes at det har været overskueligt i dette fag, da videoerne som nævnt tidligere er bygget op på den samme måde, hvilket gav en bedre overskuelighed. Synes dog niveauet har været højt, og er spændt på hvor meget af det man skal bruge i sit hverv senere. Men det virker til at det også er fordi, at I forbereder den enkelte på ikke at vejlede patienter udenfor egen felt 🙂 Super dygtig underviser, som tager det alvorligt, og ønsker at hjælpe med ens udvikling.

 8. Vincent Bue Brøndum

  Tak for det!

 9. Rasmus R. N.

 10. Anonym

  Det er ikke nemt stof. Godt tilfreds.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.

Lektioner

30

ECTS Point

1

Læringsmiljø

100% Online

Certifikat

Uddannelsesbevis