anatomistuderende på vej til sundhedsfaglig grunduddannelse
(46 kundeanmeldelser)

Sundhedsfaglig grunduddannelse

Tag en spændende anmelderrost sundhedsfaglig grunduddannelse online. Fagpakken indeholder både anatomi, fysiologi, sygdomslære, farmakologi, psykologi, klinikvejledning m.m. Altså alle de sundhedsfaglige støttefag, som du skal bruge til en hurtig RAB-registrering, momsfritagelse på sundhedsydelser, efteruddannelse, studieoptag m.m.

kr. 11.995

Ratebetalings muligheder

Den sundhedsfaglige grunduddannelse

I denne spændende anmelderroste sundhedsfaglig grunduddannelse finder du alle de sundhedsfaglige enkeltfag du har brugt for som behandler, og/eller til brug for efteruddannelse, videreuddannelse, studieoptag m.m.

Den Sundhedfaglige Grunduddannelse er et gennemarbejdet online kursusforløb, designet til at give sundhedsprofessionelle al den  grundlæggende sundhedsfaglig viden, færdigheder og kompetencer til brug for deres professionelle virke.

Dette kursus er bl.a. ideelt for de, der ønsker at uddanne sig i det tempo, der passer i den enkeltes hverdag, uanset tidligere erfaring eller uddannelse.

Den Sundhedsfaglige Grunduddannelse er en unik kombination af e-læring og interaktiv undervisning. Du får adgang til et virtuelt klasseværelse, der er tilgængeligt døgnet rundt, hvor du kan interagere med både undervisere og medstuderende. Uddannelsen er designet så den er maksimalt brugervenlig, og kan gennemføres uanset dit IT-kendskab.

Kurset dækker en række centrale emner, herunder anatomi, fysiologi, sygdomslære, farmakologi, psykologi, klinikvejledning og basal sundhedslovgivning m.m. 

Når du har gennemført kurset skal du til en tilstedeværelseseksamen i alle fag, som er lovpligtig for at kunne søge om RAB-registrering og/eller momsfritagelse.

Efter endt uddannelse modtager du et uddannelsesbevis, hvor fag og lektioner er opgivet, i henhold til gældende lovgivning.

Vi er med fra start til slut. Når du har tilmeldt dig, modtager du en velkomstmail hvor du opfordres til at kontakte studievejledningen for at få en grundig introduktion til vores studieplatformen, hvor underviserne, der består af faglærere, læger, lægestuderende, psykolog og studievejledere, glæder sig til at hjælpe dig gennem hele dit forløb.

Kursets varighed er fleksibelt, med en gennemsnitlig studietid på 3-6 måneder, selvom du har adgang til studiet i 12 måneder. Dette giver dig mulighed for at tilpasse studiet efter et arbejde, dine behov og din tidsplan.

Uanset om du er ny i det sundhedsfaglige univers, eller ønsker at bygge videre på eksisterende viden, tilbyder Innowells Sundhedsfaglige Grunduddannelse en fleksibel vej til en faglig udvikling og et kompetenceløft.

Den Sundhedsfaglige Grunduddannelse på fjernundervisning/ e-learning

Den sundhedsfaglige grunduddannelse er et kursusforløb, der foregår på fjernundervisning. Fjernundervisning hos Innowell byder på et spændende, levende og nærværende lærer-elev-forhold under hele uddannelsen, og er altså ikke et ensomt selvstudie.

Når man tilmelder sig, får man adgang til et virtuelt klasseværelse, der kan tilgås 24 timer i døgnet. I dette klasseværelse finder du en tavle med din læreplan, som du følger, når du har tid og lyst indenfor din givne studieadgang. I klasseværelset har du adgang til dine undervisere, og dine studiekammerater der studerer fra hele Danmark. Vil du helst tale med os på telefon, kan du ringe til vores studievejledning mandag-torsdag 9-16, hvor du altid kan få den hjælp, du har brug for under dit studie. Vores dygtige personale tager hånd om dig fra start til slut.

Innowells fjernundervisning er så brugervenlig at alle, uanset forudgående kendskab til IT kan studere hos os, så man kan godt springe direkte til sit studie uden en guidet rundvisning, men det betyder meget for os, at du bliver taget godt imod hos Innowell, og får en god og nærværende studiestart. På denne måde sikrer du også at blive introduceret for alle Innowells pædagogiske hjælpe- og læringsmidler, som fx spændende film, radioudsendelser, elektronisk opslagsværk, højtlæsning med mere, der gør læringen lettere og studierne spændende, levende, motiverende og pædagogiske.

Tilstedeværelseseksamen/ eksamen

Når man har gennemført sin sundhedsfaglige grunduddannelse skal man til eksamen i alle fag. Tilstedeværelseseksaminationer i alle fag kan være et lovkrav til fx at kunne blive momsfritaget på sundhedsydelser, og kan ligeledes være et optagelseskrav hos div. brancheforeninger der RAB-registrerer alternative behandlere m.m. Hør evt. hos de respektive myndigheder og brancheforeninger.

Man kan tage sin tilstedeværelseseksamen på et godkendt eksamenssted. Disse godkendte eksamenssteder er jævnt fordelt over hele landet.

Til sin tilstedeværelseseksaminationer ringer den studerende til eksamensstedet og aftaler en tid til eksamen. Ofte kan man komme til sin eksamen indenfor 1-2 uger, med undtagelse af skolernes ferier. På eksamensstedet er der opstillet computer og fastnet til brug for eksamen, der foregår i en hyggelig og afslappet atmosfære. Til eksamen må der medbringes hjælpemidler i form af pensum og papirnotater.

Uddannelsesbevis

Efter studiet får den studerende et flot uddannelsesbevis på den sundhedsfaglige grunduddannelse. Uddannelsesbeviset redegør for alle gennemførte lektioner og sundhedsfaglige enkeltfag.

Læringsudbytte

Overordnet læringsudbytte fordelt på viden, færdigheder og kompetencer.

Læringsudbytte fordelt på viden:

Den studerende

 • besidder viden om og forståelse for grundlæggende latinske betegnelser og forkortelser
 • beskriver viden om menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære og basal farmakologi ved udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhæng
 • kan forstå lovgivning omkring GDPR, markedsføring af sundhedsydelser, autorisationslovens øvrige bestemmelser om sundhedsfaglig virksomhed og straffebestemmelser
 • reflekterer over kommunikationsteorier og -metoder og kommunikations betydning i forhold til dialog og til at etablere relationer 

Læringsudbytte fordelt på færdigheder:

Den studerende

 • argumenterer for og formidler vejledning og undervisning af klient, pårørende og kollegaer i uddannelsens emner
 • vurderer situationsbestemt kommunikation, vejledning og rådgivning 
 • viser forståelse for metoder og standarder for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
 • anvender og navigerer i tekniske værktøjer for evidenssøgning

Læringsudbytte fordelt på kompetencer:

Den studerende

 • udviser ansvarlighed og holder sig fagligt ajour ud fra en forståelse for og identifikation af egne læreprocesser og udviklingsbehov i relation til uddannelsens emner
 • udviser ansvarlighed og holder sig fagligt ajour ift relevant lovgivning herunder GDPR, autorisationslovens øvrige bestemmelser om sundhedsfaglig virksomhed, straffebestemmelser og lov om markedsføring af sundhedsydelser

Den sundhedsfaglige grunduddannelse, indeholder vores populære kursus i anatomi/ fysiologisygdomslære/farmakologipsykologialternative behandlingsformer, samt klinikvejledning og klientbehandling. Bemærk at der kan søges merit, hvis du allerede har nogle af disse fag fra en anden uddannelsesudbyder eller gennem os, kontakt evt. vores studievejledning for rådgivning. Se hvilke emner de forskellige fag indbefatter ved at klikke på dem nedenfor.

Studieforberedelse og latinforståelse indeholdende følgende overordnede emner:

 

 • Studieforløb
 • Motivation
 • Koncentration
 • Læsestrategi
 • Læseteknik
 • Hukommelse
 • Notatteknik
 • Planlægning
 • Latinske anatomibegreber
 • Latinske bevægelsestermer
 • Grundlæggende latinforståelse

Dette kursus indeholder 200 lektioner, og består af 7,2 ECTS point. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Anatomi og fysiologi

Dette kursus indeholder 100 lektioner, og består af 3,6 ECTS point. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Sygdomslære

Dette kursus indeholder 30 lektioner, og består af 1,1 ECTS point. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Grundlæggende farmakologi

Dette kursus indeholder 50 lektioner, og består af 1,8 ECTS point. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Psykologi 

Dette kursus indeholder 50 lektioner, og består af 1,8 ECTS point. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Alternative behandlingsformer 

Dette kursus indeholder 10 lektioner. Du kan læse mere om kurset på følgende side:  Klinikvejledning og klientbehandling 

1. semester afsluttes med en skriftlig tilstedeværelseseksamen i alle fag. Eksamen kan tages 5 forskellige steder i Danmark og der må benyttes hjælpemidler til eksamen. Læs evt. mere om dette her: Tilstedeværelseseksamen

Sundhedsfaglige fag kan studeres af alle

Denne fagpakke henvender sig til studerende der ønsker en hurtig sundhedsfaglig grunduddannelse og fagpakke til fx efteruddannelse, jobsøgning, optagelse på andet studie, RAB-registrering m.m.

Denne sundhedsfaglig grunduddannelse består af de mest efterspurgte sundhedsfaglige enkeltfag, der kræves af Styrelsen for Patientsikkerhed som supplement til en behandlers primære fagområde.

Fagene på sundhedsfaglig grunduddannelse tager alle udgangspunkt i at man ikke kender til fagene, og du vil derfor blive guidet igennem hele dit studie helt fra bunden, og få bygget på din vidensbank.

Mange karrieremuligheder med den sundhedsfaglige grunduddannelse

Et uddannelsesbevis i Den Sundhedsfaglige Grunduddannelse kan fx. bruges til:

 • at forbedre optagelsesmuligheden på en sundhedsuddannelse
 • at søge momsfritagelse på alternative sundhedsbehandlinger
 • at søge om RAB-registrering gennem brancheforeningen Dansk Behandlerforbund m.fl.
 • at forberede dig til en uddannelse
 • at opnå merit på en uddannelse
 • at udvikle dine kompetencer
 • at søge job

Opstart på sundhedsfaglig grunduddannelse

Når du har tilmeldt dit studie, vil du straks modtage en velkomstmail, hvor du bliver opfordret til at ringe til os, så vi kan tage godt i mod dig og byde dig velkommen til Innowell. Vi anbefaler, at du afsætter fra 15-30 min., når du ringer første gang. Når du ringer, vil vores dygtige studievejledere guide dig rundt på siden, og vise dig hvor du finder din læreplan, dit klasseværelse, dine kammerater, hvordan du afleverer en opgave, laver en prøve, kontakter dine undervisere med mere, så du bliver helt fortrolig med dit studieforløb .

Varighed på den sundhedsfaglige grunduddannelse

Man køber studieadgang i 12 måneder til den sundhedsfaglige grunduddannelse, hvilket betyder, at man har 12 måneder til at gennemføre sit studie. Da man selv tilrettelægger sit eget studieforløb, kan det gennemføres lige så hurtigt, man har tid og lyst. Den gennemsnitlige studietid er 3-6 mdr. sideløbende med at passe et arbejde. Det er muligt at købe yderligere forlængelse af sin studieadgang ved evt. længerevarende sygdom m.m.

Den sundhedsfaglige grunduddannelse kan påbegyndes hver dag 24 timer i døgnet.

Bogmateriale til den sundhedsfaglige grunduddannelse

Bogmaterialet til den sundhedsfaglige grunduddannelse består af

Bøgerne skal den studerende selv anskaffe.

Bøgerne kan købes hos boghandlere samt på nettet, eller kan lånes på Biblioteket. For studerende med ordblindhed findes bøgerne ligeledes på Nota Bibliotek.

For køb af bøger kan det anbefales at tjekke markedspriser på hjemmesiden Bogpriser.dk.

Generelt henvender bøgerne sig til sundhedsprofessionelle, hvor sprog og terminologi er letforståeligt, og svarer til det, man anvender i den sundhedsprofessionelle verden.

Mange vælger at købe sit pensum inden tilmelding af studiet, for at starte med at læse i sit pensum inden tilmelding. Dette kan ikke anbefale, da det ikke er alt man skal læse, og fordi, at det er vigtigt, at sit læste pensum bliver fulgt op af sin underviser med fx spændende opgaver, videoforelæsning m.m. for det bedste læringsudbytte. Så hvis man bedst og hurtigst vil i mål med sin uddannelse, så lad os hjælpe dig hele vejen.

Økonomisk støtte

En del af vores studerende er voksne personer med faste udgifter og et behov for et godt økonomisk overblik førend de påbgynder studierne.

Som studerende hos Innowell betyder den store frihed og fleksibilitet i studiet, at man har mulighed for at passe et job ved siden af, og tilpasse studietiden til arbejdstiderne.

Som studerende hos Innowell er det også muligt at studere og opkvalificere dig, mens du fx. modtager dagpenge.  Nogle er vores studerende har valgt at benytte sig af muligheden for at købe adgang til uddannelse gennem bruttolønsordninger.

Øvrige udgifter ved uddannelse

Når du har købt adgang til dit studie må du huske at påregne udgifter til:

Bogmateriale til ca. kr. 300,- hvis ikke du låner bogen på biblioteket.

Eksamensgebyr fra kr. 1500,- som afregnes direkte med det valgte eksamenssted på selve eksamensdagen.

Krav til opstart på uddannelse

Innowell stiller en række krav til vores studerende, og nogle studerende har mulighed for at opnå merit for nogle af fagene på sundhedsfaglig grunduddannelse. Du finder mere information herom på vores side om optagelseskrav og merit, 

Du er også altid hjerteligt velkommen til at kontakte vores studievejeldning for hjælp og vejledning omkring dine muligheder på 98 90 10 80 mandag-torsdag 9-16.

 

Anmeldelser

46 anmeldelser af Sundhedsfaglig grunduddannelse

 1. Lene Chüsler Andersen

  De største roser herfra. Det var meget mere omfattende end forventet og af en virkelig høj standard. Jeg har kun rosende ord at skrive.

 2. Gorm T.

  Studievejledningen har været fremragende at snakke med. Alt i alt. Fint til det jeg skal bruge det til. Ville dog foretrække fysisk undervisning, men det gav ikke praktisk mening for mig og der er dette et rigtig fint alternativ. TAK

 3. Liljan Gram Petersson

  Der er meget nyt at lære men det er jo også det der gør det spændende. Rigtig godt undervisningsmateriale. Rigtig dygtige underviser.

 4. Ulrik Rasmussen

 5. Anne Karina Fisker

  Jeg vurdere det som en brugervenlig platform med en meget udførlig beskrivelse og guidning af rækkefølger og tilgange til opgaver. Det er en rigtig god ide, som I også gør opmærksom på, at have en plan over tidsforbrug af sit studie. Et er at læse og se videoerne, men tiden efter til opgaverne, refleksion og bearbejdelse af den viden der var i pensum skal man tage højde for. Jeg har flere gange tænkt, at jeg er da ikke ved at uddanne mig til læge eller sygeplejerske, men samtidig med er jeg blevet enormt draget, nysgerrig, forundret, fordybet og fashioneret af det. Jeg har nu en langt større viden og indsigt i anatomi og fysiologi og er fortsat meget nysgerrig på det.

 6. Nadia Sønder

  God skole og gode studier

 7. Audrone Dyring-Andersen

  Kun ros

 8. Henriette Hindsgaul

  så fint og nemt at gå til

 9. Malu Jensen

  Ny og genopfrisket viden bliver brugt både privat og arbejdsmæssigt. Fedt studie, super feedback fra lærer, enormt spændende materiale.

 10. Tea Sudergaard

  Jeg er forsat rigtig glad for min beslutning om at have valgt at læse hos Innowell.

 11. Malin Marie Folmand

  super godt

 12. Sylvia Ingadottir

  Jeg synes det var lige tilpas, der skulle læses grundigt men det var ikke en kamp at komme igennem. Det hele har fungeret godt, jeg har ikke haft mange spørgsmål. men der har været et eller 2 hvor jeg bare har skrevet til underviseren. Der er gode vejledninger hele vejen igennem og ellers super nemt at ringe eller skrive og få svar. i gør det godt, og det er nemt at forstå hvad det er man skal hele vejen igennem.

 13. Sofie Herrschend

  virkeligt højt niveau. Jeg er utrolig glad for at have valgt Innowell, de har i den grad levet op til deres løfte om høj faglighed. og ikke mindst deres team som alle har været behjælpelige, når jeg har haft brug for støtte og vejledning. det eneste der virkelig har drillet mig var psykologi studiet som jeg kæmpede en del med, da jeg er bosat uden for europa og derfor ikke har haft mulighed for at tilgå psykologiens veje som online lydbog, som ordblind giver det en del udfordringer da der er meget der skal læses.

 14. Rasmus Kristensen

  Den var over forventning, men takket være en god struktur, kommer det legende let. Brugervenligheden er genial. Som selvstændig udekørende fodplejer, har det givet mig en masse paratviden der giver mig en større faglighed. Stor ros til hele semesteret. Det har været super relevant og bygget op på en måde, der gør at alle kan komme igennem det.

 15. Tina Andersen

 16. Hanne Maegaard

  Alt nyt er svært, fantastisk uddannelse!

 17. Charlotte Birch Christensen

  Jeg har netop færdiggjort anatomi og fysiologi hos Innowell. Jeg har flere gange haft brug for at snakke med skolen undervejs, og har ikke oplevet andet end søde og imødekommende mennesker i telefonen. Det er en fornøjelse at studerer hos Innowell 🙂

 18. Annemette Frederiksen

  Jeg er nu færdig med momsfritagelse studiet hos Innowell og det har bare været super 🙂, med god hjælp fra helt fantastiske faglærer. Vil også lige nævne min studievejleder Maj, der har været en perfekt støtte, hun er altid klar til at hjælpe når man har brug for det 🙂. Jeg er uddannet sportsmassør har egen klinik, bor i Stouby mellem Horsens og Vejle. Klinikken hedder Spahanmassage.

 19. Selcan Ûnal

  Det har været dejligt med at man nemt fandt frem til de opgaver moduler man gerne ville ind på. Meget brugervenlig hjemmeside.

 20. Jannick Dufreche

  Alle fag var samlet 1 sted hvilket gør det meget mere overskueligt at blive RAB/momsfritaget. Samtidig er prisen rigtig god i forhold til de faglige niveau.

 21. Ilona Larsen

  Jeg vil kun give ros for den spændende og alsidige studieproces.

 22. Sandra Lundbek

  Har været meget positiv over forløbet.

 23. Betina Jensen

  Der har været perioder hvor jeg ikke har haft tid til at læse og andre perioder, hvor jeg læste flittigt. Det er perfekt med den fleksibilitet. Jeg synes underviserne er hurtige til at give feedback, hvilket er motiverende når man er i et godt flow.

 24. Nita Marskot

 25. Mia Hvidtfeldt Siqueira

 26. Louise Forsmann

  Jeg har startet min egen skønhedsklinik, så jeg forventer at bruge denne nye viden rigtig meget i dagligdagen, både i forhold til mine behandlinger, og kundekontakt. Jeg synes det har været så dejligt et forløb. Og jeg har været så glad for det hele. Både vejledning og hjælp har været rigtig godt.

 27. Asma Kayed

  Alt i alt perfekt forløb og stor ros til studevejlederen som altid besvarede mine spørgsmål.

 28. Ronja Tóra Káradóttir

  Jeg har været meget glad for hvordan skolen er bygget op på. Det er lige en måde for mig at lære best, så har jeg også været meget glad for læreren Helga Beckmann som har været rigtig sød og dejlig til at svare på mine spørgsmål når jeg har haft dem.

 29. Caroline Hye Jensen

  Mine forventninger blev mere end indfriet. Jeg har kun stor ros til alle.

 30. Sahana Saravanabavananthan

  Jeg synes jeg fik rigtig god rådgivning og der var altid en tilstede, som kunne hjælpe mig med hvad næste step skulle være. Jeg er glad for at have valgt innowell.

 31. Caroline Hye Jensen

  Jeg er blevet meget positivt overrasket over al den faglige viden jeg har fået. Super god måde at være studerende på. Så meget ROS til Jer, for Jeres måde at være på, samt på det faglige indhold.

 32. Anna Ellegaard

  Pensum er meget fyldestgørende, jeg har været mere end tilfreds. Opgaverne har været gode og har givet anledning til refleksion. Opbygningen af studiet er jeg helt vild med – jeg har kunnet tilpasse det ind i min hverdag med lethed. Jeg har været så vild med at studere hos Innowell. Det var den bedste beslutning at tage min nye uddannelse hos jer.

 33. Maria Foged Nielsen

 34. Bodil Kramer

  Jeg ankom i god tid og blev budt velkommen, og blev budt på kaffe, te, vand, kage og chokolade. Hele eksamen foregik i stille og rolig atmosfære, og var på ingen måde stressende. Jeg tog glad og lettet derfra med et dejligt 10-tal. Tak – for en rigtig dejlig oplevelse.

 35. Annemette Frederiksen

  Jeg er nu færdig med momsfritagelse studiet hos Innowell og det har bare været super smile-humørikon, med god hjælp fra helt fantastiske faglærer. Vil også lige nævne min studievejleder Maj, der har været en perfekt støtte, hun er altid klar til at hjælpe når man har brug for det smile-humørikon. Jeg er uddannet sportsmassør har egen klinik, bor i Stouby mellem Horsens og Vejle. Klinikken hedder Spahanmassage.

 36. Tabitha Daric-Schjøtt

  Momsfritagelsespakken. Super professionelt kursus, med individuel opstart og rigtig søde lærer, der hurtigt og professionelt svare på skriftlige henvendelser. Jeg har været rigtig glad for kurset, også selvom jeg før kursusstart havde en forventning om, at der var webinarer. Men selvfølgelig svært, at kombinerer med individuel opstart. E-learning kræver en stor grad af egen motivation, som kan være en udfordring over så langt et forløb. Her er det muligt, at kontakte andre elever via hjemmesiden, og måske finde en sparingspartner. Men ellers er lærerne også rigtig gode sparingspartnere. De roser og opmuntrer. Det er fantastisk med læringsvideoerne, som kan ses og høres på en smartphone. Gerne flere af dem eller lydfiler. Pensum er meget relevant og brugbart. Allerede fra starten, kunne jeg bruge det jeg kontinuerligt lærte, og føler mig nu rigtig godt klædt på, til at behandle og undervise og holde foredrag i alternativ behandling og personlig udvikling.

 37. Betina Magrethe Lund Rasmussen

  Tusind tak for den uddannelsesform I har hos Innowell, hvor jeg studerede momsfritagelsespakken. Den er grundig og er på et højt fagligt niveau, hvad der skaber tryghed for både mig og mine kunder. Jeg er i dag selvstændig behandler med firmaet Bodycraft.

 38. Christina Møldrup Rasmussen

  Jeg er i gang med Innowells momsfritagelses kursus på e-læring, og jeg kan varmt anbefale både kurset og måden at gøre det på. Det er super overskueligt, og søde og rare mennesker til at hjælpe en, hvis man er i tvivl. Det er et rigtig spændende kursus der er sat sammen, og det giver en masse læring! Tak til Innowell for dette fantastiske kursus!

 39. Ulrik Kirkegaard

  Momsfritagelses kurset, herunder anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, klinikvejledning, introduktion til andre alternative behandlingsformer og førstehjælp, har været et interessant og lærerigt forløb, som jeg absolut kan anbefale andre.

 40. Hanne Hjørringgaard

  Har nu afsluttet sundhedsfaglig grunduddannelse. Første skridt til uddannelsen som hudterapeut, som selvfølgelig også skal tages hos Innowell. Her er der styr på tingene og et dygtigt personale, der altid har tid til netop dig. Kan varmt anbefales.

 41. Lars Sandgaard

  Jeg har lige afsluttet den sundhedsfaglige grunduddannelsen mht. til momsfritagelse. Det er gået over al forventning. Jeg er super stolt over mine resultater og det fantastiske materiale samt vejledning hos Innowell. Alle kan gøre det, hvis motivationen og viljen til at yde en ekstra indsats er tilstede. 1000 tak for hjælpen til at udvikle mig yderligere inden for mit kompetance område der er Fysiurgisk massage.

 42. Flemming Lorenz Jørgensen

  Det er DK Healthcare’s opfattelse, at Innowell tilbyder gode uddannelser/kurser – især efteruddannelse til momsfritagelse – hvilket flere behandlere fra vores netværk har gjort brug af. Vi kan derfor kun på det varmeste anbefale efteruddannelsen til momsfritagelse hos Innowell.

 43. Mia Græns

  Jeg er lige blevet færdig med den sundhedsfaglige grunduddannelse og teoretisk massage. Jeg tog uddannelsen da jeg skulle starte op som selvstændig og ville på den måde blive momsfritaget, samt få opfrisket min anatomi/fysiologi. Jeg må sige, at det har været utroligt spændende og lærerigt og jeg kan varmt anbefale denne her uddannelse. Som mor til en lille meget vågen pige, har det været utroligt godt, at jeg selv kunne bestemme hvornår jeg ville læse og følge mit eget tempo. Jeg er meget tilfreds med mit forløb hos Innowell, og tak til Maj og de søde lærere hos Innowell.

 44. Marianne Terkildsen

  Jeg har netop afsluttet den sundhedsfaglige grunduddannelse/ Momsfritagelsespakken, og det har været et helt fantastisk forløb. Der er altid hurtig hjælp at hente hos både studievejledning og lærere, som alle er meget service-mindede – og så er det super at kunne tage uddannelsen på e-learning, så man kan læse, når på dagen det passer bedst ind. Det kan hermed varmt anbefales at uddanne sig gennem Innowell 😉

 45. Tonny Lago Henriksen

  Jeg afsluttede for kort tid siden den sundhedsfaglige grundkursus hos Innowell og jeg kan varmt anbefale kurset til alle der gerne vil den alternative vej 🙂 Det er en super god læringsplatform, som fungerer rigtig godt….

 46. Hanne Holm

  Det har været et godt forløb i kurset til momsfritagelse og jeg vil varmt anbefale Innowell som uddannelsessted 🙂 og kan kun give jer store roser for jeres venlighed og hjælpsomhed 🙂

Tilføj en anmeldelse af varen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Post comment

Lektioner

410

ECTS Point

14,7

Læringsmiljø

100% Online

Certifikat

Uddannelsesbevis