Anatomi, fysiologi og sygdomslære

kr. 7.995

kr. 7.995

Vis delbetaling
×
Delbetaling
276 kr. pr. måned
24
36
48
60
Ved et samlet kreditbeløb på 7.995 kr. over 36 mdr.: Månedlig ydelse 276 kr. Samlede kreditomk. 1.940 kr. Samlet tilbagebetaling 9.935 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 15,72%. Der er fortrydelsesret.
Prøv gratis

Middel
Lektioner: 300. ECTS 10,8
Uddannelsesbevis

Kursus i Anatomi, fysiologi og sygdomslære

Tag en hurtig og spændende sundhedsfaglig grunduddannelse i fagene anatomi, fysiologi og sygdomslære på e-læring, og få et statsligt valideret uddannelsesbevis på kvalifikationsniveau 5. 

Med dette anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus opnår du en grundlæggende forståelse for kroppens anatomiske opbygning og den fysiologiske virkemåde, samt de patofysiologiske forhold ved sygdomme, samt en basal viden i farmakologi.

Kvalifikationsniveau 5

Fagpakken anatomi, fysiologi og sygdomslære, også kaldet den sundhedsfaglige grunduddannelse, er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring. Innowells fagpakke blev Danmarks første, og er pt. stadig eneste privatuddannelse, der er offentligt niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Den offentlige kvalifikationsramme består af 8 uddannelsesniveauer fra folkeskole (niveau 1) til Ph.d.-uddannelse (niveau 8), hvor Innowells fagpakke er indplaceret på det fornemme kvalifikationsniveau 5, som er niveauet lige før bachelorniveau. Dette betyder, at du vil modtage et uddannelsesbevis, der er statsligt valideret til brug for fx:

 • at forbedre dine optagelsesmuligheder på en videregående sundhedsuddannelse
 • at søge om at blive momsfritaget på alternative sundhedsydelser/behandlinger
 • at søge om at blive RAB-registreret behandler under Styrelsen for Patientsikkerhed gennem brancheforeningen Dansk Behandlerforbund, Dakobe m.fl.
 • forberedelse til en videregående uddannelse
 • at opnå merit på en uddannelse
 • kompetenceudvikling
 • jobsøgning
 • og meget mere . . .

Dokumentation på kvalifikationsniveau 5

Her kan du se dokumentation på den statslige niveavurdering af Innowells anatomi, fysiologi og sygdomslære på kvalifikation 5: Niveaudokumentation

Pressemeddelelse

Her kan du læse presseomtale på den sundhedsfaglige grunduddannelse indeholdende fagene anatomi, fysiologi og sygdomslære: Pressemeddelelse

Anatomi, fysiologi og sygdomslære til RAB-registrering

Hvis du er alternativ behandler, og ønsker at læse anatomi, fysiologi og sygdomslære med henblik på at blive en RAB-registreret behandler, så skal du som minimum opfylde Styrelsen for Patientsikkerheds uddannelseskrav med følgende fordeling:

 • 250 lektioner i den primære alternative behandlingsform fx massagefodpleje, akupunktur, kropsterapi, zoneterapi m.m.

Derudover skal du have 410 timer fordelt på:

Innowell udbyder alle ovenstående sundhedsfaglige enkeltfag.

Læs her mere om RAB-loven og hvordan du præcist bliver RAB-registreret: Sådan bliver du RAB-registreret

Blandt de største brancheforeninger for RAB-registrering findes blandt andet Dansk Behandlerforbund og Dakobe.

Hør Mikkel fortælle om anatomi, fysiologi og sygdomslære kurset

Motiveret læring

Fjernundervisningen hos Innowell er motiverede og varieret, så det stimulerer alle læringsformer og typer. Dit studie indeholder bl.a. videoundervisning, vekslende opgaver, forelæsninger, test, opgaveafleveringer, spændende virtuelle opgaver m.m.

Vores fjernundervisning i anatomi, fysiologi og sygdomslære er så enkel, intuitivt, motiverende og pædagogisk, at der ikke behøves noget kendskab til IT, for at kunne studere på fjernundervisning gennem Innowell. Ligeledes tager vores dygtige undervisere og studievejledere hånd om dig gennem hele forløbet.

Kurset i anatomi, fysiologi, sygdomslære og farmakologi har samme omfang som et tilsvarende tilstedeværelseskursus. Det er blot meget mere frit og fleksibelt at studere på fjernundervisning da du har adgang til dit studie 24 timer i døgnet, og kan tage dine eksaminationer løbende.

Et kursus i anatomi, fysiologi og sygdomslære hos Innowell foregår som en levende og nærværende undervisning med mennesker i begge ender af computeren. Vi sætter en stor ære i at hjælpe dig hele vejen i mål, så tøv aldrig med at kontakte vores dygtige studievejledere og undervisere lige så meget du har brug for.

Eksamen

Eksamen foregår som en skriftlig tilstedeværelseseksamination, hvor du må medbringe og benytte dit pensum og notater under hele eksamen.

Innowell tilbyder 6 godkendte eksamenssteder jævnt fordelt i hele landet, og du kan som regel komme til eksamen inden for 1-2 uger med undtagelse af skolernes ferier og helligdage.

I kurset anatomi, fysiologi og sygdomslære, vil du flere gange undervejs i studiet kunne afprøve Innowells eksamensform i form af små løbende teste, der tester din paratviden, så du er helt tryg ved at tage denne type test til endelige eksamen.

Uddannelsesbevis i anatomi, fysiologi og sygdomslære

Efter at have gennemført dit kursus i anatomi, fysiologi og sygdomslære får du et statsligt valideret uddannelsesbevis, der redegør for dine lektioner, fag og kvalifikationsniveau 5.

Læringsudbytte

Overordnet læringsudbytte fordelt på viden, færdigheder og kompetencer.

Læringsudbytte fordelt på viden:

Den studerende

 • har viden om menneskets anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi ved udvalgte sundhedsudfordringer og patologiske sammenhænge
 • har viden om forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til udvalgte sundhedsudfordringer og patologiske sammenhænge
 • har grundlæggende viden om studieteknikker og en basal latinforståelse

Læringsudbytte fordelt på færdigheder:

Den studerende

 • kan anvende anatomisk viden til at beskrive en menneskelig bevægeanalyse
 • kan anvende viden om menneskelig fysiologi til at beskrive fysiologiske processer forbundet med kropslige funktioner og relevante patologiske tilstande
 • kan anvende patologisk viden til at identificere relevante patologiske tilstande ud fra teoretisk opstillede scenarier
 • kan argumentere for og formidle fagets emner til kollegaer

Læringsudbytte fordelt på kompetencer:

Den studerende

 • kan anvende viden om anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi til at danne realistiske hypoteser om årsagssammenhænge i teoretisk opstillede scenarier
 • kan håndtere og påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori inden for et afgrænset fagområde i perspektiver knyttet til anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi
 • kan anvende sin viden og færdigheder på området for anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi til at indgå i tværprofessionelt samarbejde med øvrige sundhedsprofessionelle i skrift og tale
 • udvise ansvarlighed og kunne identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov ift. uddannelsens mål og værdier

Kursets indhold

Kurset i anatomi, fysiologi og sygdomslære tager udgangspunkt i, at man ikke kender til faget i forvejen, så alle kan være med. Innowells anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus indeholder 200 lektioner i anatomi og fysiologi og 100 lektioner i sygdomslære og indeholder følgende emner :

Studieforberedelse og latinforståelse indeholdende følgende overordnede emner:

 • Studieforløb
 • Motivation
 • Koncentration
 • Læsestrategi
 • Læseteknik
 • Hukommelse
 • Notatteknik
 • Planlægning
 • Latinske anatomibegreber
 • Latinske bevægelsestermer
 • Grundlæggende latinforståelse

Anatomi og fysiologi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Det levende legeme 
 • Skeletsystemet 
 • Muskelsystemet
 • Nervesystemet
 • Hormonsystemet
 • Kardiovaskulærsystemet (hjerte-karsystemet) 
 • Åndedrætssystemet 
 • Integumentærsystemet (hår, hud og negle) 
 • Immun og lymfesystemet
 • Fordøjelsessystemet
 • Urinvejssystemet
 • Forplantningssystemet
 • SSO i anatomi og fysiologi

Patologi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Skeletsystemets almene patologier
 • Muskelsystemets almene patologier
 • Nervesystemets almene patologier
 • Hormonsystemets almene patologier
 • Kardiovaskulærsystemets almene patologier  
 • Åndedrætssystemets almene patologier
 • Integumentærsystemets almene patologier
 • Immun og lymfesystemets almene patologier
 • Fordøjelsessystemets almene patologier
 • Urinvejssystemets almene patologier
 • Forplantningssystemets almene patologier
 • SSO i patologi og farmakologi

Grundlæggende farmakologi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Lægemiddelgruppernes inddelinger
 • Lægemiddelgruppernes virkningsmåde, anvendelse og bivirkninger
 • Alment kendte lægemidler

Enkeltfagene anatomi og fysiologi, samt patologi og farmakologi består af følgende tidsbegrænsede eksaminationer, der foregår som tilstedeværelseseksaminationer, samt følgende større skriftlige opgaver: 

En skriftlig eksamen i anatomi og fysiologi, samt en skriftlig eksamen i patologi og farmakologi. Begge eksaminationer er selvstændige tidsbegrænsede prøver på henholdsvis 1 time til anatomi og fysiologi og 30 minutter til patologi og farmakologi. Prøverne er varieret af forklaringsspørgsmål, visuelle opgaver, samt multiple choice spørgsmål.

Eksamen i anatomi og fysiologi samt eksamen i patologi og farmakologi bedømmes ud fra bestået/ ikke bestået af faglærer og ekstern censor. Ved karakteren ikke bestået, får den studerende endnu et forsøg, hvorefter karakteren vil være gældende.

Der må til eksamen i anatomi og fysiologi samt til eksamen i patologi og farmakologi benyttes egne noter og lærebog i henhold til læreplanens mål, delmål og teoretiske fundament ud fra Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 41 af 16/01/2014 om prøver til erhvervsrettede uddannelse.

Til faget anatomi og fysiologi samt faget patologi og farmakologi hører også en større skriftlig opgave (SSO) til hvert fag, der bedømmes af faglæren ud fra bestået/ ikke bestået. Ved karakteren ikke bestået, får den studerende endnu et forsøg, hvorefter karakteren vil være gældende.

Målgruppe

Anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus henvender sig til alle med interesse for kroppens opbygning, funktioner og almene sygdomme. Dette kan fx være sundhedsbehandlere, alternative behandlere, sundhedspersonale, misbrugspersonale med flere, som ønsker mere viden.

Fagpakken benyttes også af flere uddannelsesinstitutioner, der har implementeret fagpakken i deres ordinære sundhedsuddannelser.

Endvidere er der en del studerende, der har købt fagpakken i anatomi, fysiologi og sygdomslære, fordi de ønsker at forberede og/eller forbedre deres optagelsesmuligheder på et andet sundhedsstudie til fx fysioterapeutuddannelsen, medicinstudiet, sygeplejerskeuddannelsen, ergoterapeutuddannelsen m.fl.

Opkvalificering og kompetenceudvikling

De sundhedsfaglige enkeltfag kan benyttes til at opnå en bredt funderet forståelse af menneskekroppens opbygning, funktion og patologi til brug for fx:

 • en sundhedsfaglig interesse
 • et sundhedsfagligt erhverv
 • en sundhedsfaglig uddannelse
 • en understøttende læring til en sundhedsfaglig uddannelse
 • optagelse på sundhedsfaglig uddannelse
 • efteruddannelse og/eller videreuddannelse
 • opkvalificering
 • kompetenceudvikling m.m.

De sundhedsfaglige enkeltfag kan også benyttes til at sammenstykke en uddannelse, til at kunne opfylde uddannelseskravene til bekendtgørelsen om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, også kaldet RAB-ordningen, der hører under Styrelsen for Patientsikkerhed, samt Skats uddannelseskrav til at kunne opnå momsfritagelse på sundhedsydelser efter momslovens § 13, stk. 1 nr. 1.

Anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus på fjernundervisning/lærerstyret e-læring

Kurset anatomi, fysiologi og sygdomslære foregår som en spændende fjernundervisning/ lærerstyret e-læring, hvor du har adgang til dit studie 24 timer i døgnet i 12 måneder. Dette betyder, at du ikke er afhængig af at være logget ind på bestemte tidspunkter af døgnet, og du kan således gennemføre dit studie lige så hurtigt, du har mulighed for det inden for din givne studieadgang. P.g.a. studiets fleksible opbygning, har du mulighed for at påbegynde studiet i anatomi, fysiologi og sygdomslære 24 timer i døgnet 365 dage om året, og er således ikke afhængig af specifikke startdatoer.

Innowell udbyder ikke et demotiverende selvstudie, men i stedet lærerstyret e-læring på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Der er dygtige og anmelderroste undervisere, der følger dig hele vejen i dit studie, hvilket vil sige, at du altid har mulighed for at rette henvendelse til dine undervisere og studievejledning, hvis du har brug for hjælp, ligesom det også er dine undervisere, der retter og giver feedback på dine afleveringsopgaver, så du sikrer at blive bedst udrustet til den endelige eksamen.

Varighed

Den gennemsnitlige studietid er 3-6 mdr. afhængig af, om du kan studere på fuld tid eller deltid.

Prøv gratis anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus

Det er muligt, at få en uforpligtende guidet rundvisning via telefon i vores anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus på fjernundervisning, så du kan prøve kurset, inden du køber det, og det synes vi, at du skal.

For den bedste og mest virkelighedsnære oplevelse af at studere på fjernundervisning gennem Innowell, anbefaler vi, at du ringer til vores studievejledning på 98901080 mandag-torsdag 9-16 for et guidet rundvisning via telefon, så vi kan demonstrere, hvordan det virkelighedsnært foregår hos Innowell med et nærværende lære-elevforhold under hele kurset.

Pensum til anatomi fysiologi sygdomslære kursus

Til dette anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus benyttes bogen ”Menneskekroppen” af Steve Parker, som er rigt illustreret, letlæselig og motiverende, samt særlig velegnet til fjernundervisning. Ved hjælp af detaljerede billeder og tekst ledes du gennem hele menneskekroppen afsnit for afsnit, og med bogen følger også en spændende DVD med videoer, der forklarer og illustrerer emner fra bogen, og gør studiet meget pædagogisk og spændende. Bogmaterialet koster ca. 300 kr., og kan købes hos boghandler, på nettet eller lånes på biblioteket.

Ligeledes findes et e-pensum i farmakologi, der kan læses på mobiltelefon, tablet og pc, eller printes ud. Til dette spændende e-pensum kan du også vælge at få teksten læst højt.

Økonomisk støtte

Når man skal studere er det for mange meget vigtigt at være godt orienteret om den økonomiske del af det at starte på uddannelse. Mange af vores studerende er en del af fastetablerede familier, som har behov for en sideløbende indtægt, mens de studerer.

Hos Innowell har du mulighed for at passe et fuldtidsjob ved siden af studiet, da studietiden er meget fleksibel og tilpasses den enkelte studerende. Nogle af vores studerende læser endda, mens de modtager dagpenge eller betaler deres uddannelse gennem bruttolønsordninger.

Øvrige udgifter ved uddannelse

Foruden prisen for selve uddannelsen er der nogle få yderligere omkostninger du må have in mente:

Bogmateriale til ca. kr. 300,- hvis ikke du låner bogen på biblioteket.

Eksamensgebyr til kr. 1500,- som afregnes direkte med det valgte eksamenssted på selve eksamensdagen.

Mere information

Vil du vide mere om vores optagelseskrav, så finder du svar på vores side om optagelseskrav og merit,  ellers sidder vores dygtige studievejledere klar ved telefonerne mandag-torsdag 9-16 på 98 90 10 80.

Undervisere

Profilfoto af Niels Kromann Nøhr
Niels Kromann Nøhr
Underviser i sundhedsfaglige enkeltfag
Mille Mosegaard
Mille Mosegaard
Uddannelseskoordinator og videoforelæser. Underviser i kosmetologi, fodpleje samt sundhedsvidenskab.
Lecia Dixen
Lecia Dixen
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Helga Beckmann
Helga Beckmann
Underviser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Mikkel Wandahl Mathiesen
Mikkel Wandahl Mathiesen
Underviser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Søren Valgren Knudsen
Søren Valgreen Knudsen
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Gustav Valentin Gade
Gustav Valentin Gade
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Mikkel Munk
Mikkel Munk
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Anmeldelser

Gennemsnitlig bedømmelse

4.8
kr. 7.995
53 Bedømmelser

Detaljeret Bedømmelse

Stjerner 5
43
Stjerner 4
9
Stjerner 3
1
Stjerner 2
0
Stjerner 1
0
 • Rikke Stockfleth Jessen

  4 ud af 5

  Fungeret fint.

 • Lene Knight

  5 ud af 5

  Jeg blev overrasket over hvor udfordret jeg blev. Det krævede et par mistede forsøg i starten. Men det gik bedre da jeg fandt flowet. Profesionelt materiale, nemt at gå til, og lærerigt.
  Udfordringen for mig var jeg selv skulle strukturere tiden, og særligt opgaveskrivningen var svær, men også lærerig.

 • Jacob Vestergaard

  4 ud af 5

  Udbytte som forventet. Rigtig god sammenhæng. God vejledning.

 • Gro Jessen

  5 ud af 5

  Jeg syntes at indholdet har været relevant. Læringsudbyttet har været stort. Det har været rigtig nemt at gå til!
  Jeg bruger min viden som instruktør i pilates og massage, og jeg forventer at blive RAB godkendt på et tidspunkt.
  Det har været meget givtigt at få sådan en god feedback fra faglærerne! Tusinde tak. Jeres studievejledning fungere rigtig godt og personale er virkeligt hjælpsomme!
  Mine forventninger er blevet indfriet og jeg kender andre der har taget deres uddannelse hos ATWORK og der bliver der på ingen måde arbejdet så meget med de forskellige moduler. Endnu engang tak til alle jeres medarbejdere som har gjort et rigtig godt stykke arbejde og gjort det til en god oplevelse for mig 🙂

 • Britt German Saxtoft Christensen

  5 ud af 5

  Nemt og let at gå til sit studie, når det passer ind i ens tidsplan. Fik god præsentation rundt i klasseværelserne, samt andre informationer rundt på siden, så man følte sig tryg ved at gå i gang.

 • Troels Jensen

  5 ud af 5

  Jeg synes overordnet, det har været et godt og lærerigt forløb, hvor en stor del af indholdet er både spændende og relevant i forhold til mit erhverv som selvstændig massør og kropsterapeut, men bestemt også på det personlige plan. Jeg har ikke så meget mere at tilføje, da jeg har været tilfreds med forløbet og mine forventninger er blevet indfriet. Meget venligt og imødekommende medarbejder hele vejen rundt, og ikke en finger at sætte på noget.

 • Berit Volder Kjær

  5 ud af 5

  Jeg synes, det hele har været godt. Der har været god, konstruktiv og hurtig feedback fra vejledere og studievejledning, og det har været ekstremt lærerigt. Det har været meget struktureret, brugervenligt og givtigt at tage min uddannelse hos jer. Både studievejledning og vejledere har været hurtige til at svare (selv i weekenderne hvilket jo egentlig ikke er nødvendigt, men dejligt, hvis man lige sidder med en SSO og har nogle spørgsmål, før man kan komme videre;-)). Jeg synes sværhedsgraden er lige midt i mellem moderat og svært, men det er nok også der, jeg lærer mest. Indimellem har jeg læst noget flere gange for at forstå det, og andre gange har det været ok med én gang til at forstå emnet. Videoerne har været guld værd specielt i forhold til det svære af det. Brugervenligheden er helt i top – det virker som om I virkelig bruger evalueringer til noget, så det er blevet justeret og tilpasset. Det er virkelig godt:-). Jeg kan bruge kurset i mit daglige arbejde som akupunktør og til at blive RAB-registreret. Uanset hvem man har haft kontakt med – skriftligt eller mundtligt – har serviceniveauet været rigtig højt – tusind tak for det:-).

 • Hanne Maegaard

  5 ud af 5

  i er alle søde og anderkende over for mig. altid kommer der god vejledning og altid OGSÅ ros. det har man brug for når man kun ser en skærm.

 • Berit Volder Kjær

  5 ud af 5

  Det er rigtig godt at have som grundviden i forhold til mit arbejde som akupunktør i eget firma. Derudover skal det bruges til at blive RAB-godkendt. Har fået rigtig god, relevant og ikke mindst hurtig feedback – selv i weekenderne, når man lige sad og skrev på fuld tryk, var det rigtig rart, at der blev svaret så hurtigt, så man hurtigt kunne komme videre. Dog håber jeg, at de undervisere også holder fri engang imellem 😉 Hele Innowells setup virker gennemført, struktureret og afprøvet – det virker faktisk som om I tager evalueringerne til jer, og retter det relevante til 🙂

 • Bianca Nielsen

  5 ud af 5

  Jeg har ikke brugt studievejledningen særligt, da jeg synes materialet har været logisk at følge, dog har jeg i perioder været væk fra studiet, hvor jeg måske kunne have haft glæde af studievejledningen i forhold til at få lagt en realistisk studieplan.
  Tak for en god oplevelse, særligt den fine og konstruktive feedback på sso og arbejdsbøger har bidraget til at jeg har følt mig set og mødt på mit studie. Jeg synes denne prøve form kombineret med multiple choice testene fungerer virkelig godt og giver et godt flow gennem studiet.

 • Christian Lykke

  5 ud af 5

  Jeg har en del uddannelse indenfor anatomi og fysiologi i forvejen, men det ved at være nogle år siden, at jeg læste dem, så kunne godt mærke det lige skulle friskes op igen. Jeres uddanelse er også meget mere bredt, da mit har været meget fokus på træning og massage, hvor her får du hele pakken.
  Det er nemt at finde rundt og hvis jeg har problemer med at finde noget, så kan jeg altid ringe ind til jer og får en rigtig god betjening.
  Jeg ejer virksomheden Odder Massage v/Christian Lykke og arbejder som personlig træner i Fitness World ved siden af. Så alt den viden og undervisning jeg får her, kan jeg bruge i min dagligdag.
  Jeg er glad for, at jeg har taget uddannelsen hos jer. Da det er det som passer rigtig godt til min arbejdes situation. Det er en grundig og god platform i har lavet jer.

 • Anna Hurst

  5 ud af 5

 • Ulla Poulsgaard

  5 ud af 5

  Let og brugervenlig platform. Dejligt at kunne logge ind, når det passer ind i kalenderen – det giver stor frihed.

 • Nita Marskot

  5 ud af 5

  Synes alt bliver forklaret super godt, samt illustrationer er gode 🙂

 • Ulla Horsevad

  3 ud af 5

  Jeg skal supplere mine fag op ift RAB/momsfritagelse. Det har været lærerigt og brugbart, da det kan overføres til min uddannelse som zoneterapeut, hvor der er meget anatomi og sygdomsviden ind over. For mit vedkommende har jeg af og til haft svært ved at forstå spørgsmålene.

 • Hans Christian Skaarup

  5 ud af 5

  Stærkt indhold. masser af god læring. super fed bog med gode billeder og “god” lærings kurve. Udbyttet er godt. det er lidt svært at de fleste ting “sidder fast” men jeg har en meget større bevidsthed om hvordan kroppen fungere nu end nogensinde før.

 • Tina Ranløv

  4 ud af 5

  Jeg synes Helga har været rigtig god at have, hun gav god feedback og var lynhurtig til at vende retur.

 • Nicoline Sarikurt

  5 ud af 5

  Spændende og givende. God sammenhæng – spændende at vide en masse om det anatomiske før man sætter sygdommene på. Det er en dejlig enkel opbygning, kurset har.

 • Camilla Nielsen

  4 ud af 5

  Jeg skal supplere mine fag op ift RAB/momsfritagelse. Det har været meget informativt – og bidrager til rigtig god almen viden i krop og sygdomme. Der er god sammenhæng – Jeg ved at man selvfølgelig er begrænset i forhold til antal af sygdomme man kan tage med – men jeg syntes jeg har fået et bedre kendskab til hvad og hvorfor. Netop sammenhængen i kroppen er vigtigt for mig – specielt for muskler og skelet. Tak til Helga for altid fin sparring 🙂

 • Brian Billund Kallehauge

  5 ud af 5

  Det har været et meget lærerigt kursus for mig. Der er meget omkring menneskekroppen, som er blevet mere forståeligt for mig. Og jeg vil helt sikkert kunne bruge det i mit arbejde som kropsterapeut. Det har været godt for mig, at det har været et onlineforløb, hvor jeg har kunnet være fleksibel og tilgå kurset, når jeg har haft tid og plads i min kalender. Meget relevant indhold, hvor anatomi og fysiologi virkelig var lærerigt for mig.
  Der er så fin sammenhæng. For når vi snakker om menneskekroppen, så hænger det hele netop sammen. Der var en fin struktur og opbygning af indholdet, så et kropssystem blev gennemgået ad gangen og ligeså da jeg så kom til sygdomslære.
  Det var meget ny viden for mig, så det var en udfordring at lære og forstå de mange begreber, fagtermer og processer, der sker i kroppen. Heldigvis kunne jeg gøre brug af min erfaring fra mine 5 år som studerende på universitetet, der hjalp mig i at modtage læring og udarbejde arbejdsbøger, tests og de to hovedopgaver.
  Jeg skulle lige ind i opbygningen af det online univers, men I har gode videoer, der hjalp mig. Og da jeg blev mere fortrolig med strukturen på jeres online portal, så giver det hele meget fin mening og fremstår meget brugervenligt.
  Min nye viden vil ligge som en god og solid basis for mit arbejde som kropsterapeut. Og jeg er blevet nysgerrig på mere, hvilket min fremtidige RAB registrering også kræver … at jeg netop holder min viden opdateret.
  Helga Beckmann har været en fantastisk vejleder. Hun har givet konstruktiv og meget brugbar feedback hele vejen igennem, og jeg har ikke oplevet at måtte vente på tilbagemeldinger. Jeg har kunnet bruge alle kommentarer i mit videre arbejde på studiet, og har desværre ikke skrevet tak tilbage undervejs. Så det TAK kommer her:-)
  Jeg havde ikke mange forventninger inden start. Men jeg er blevet meget positivt overrasket over, hvor meget viden jeg har fået med mig.
  Tak for et godt, lærerigt og fleksibelt studie.

 • Jeannie Lund Kolberg

  5 ud af 5

  Jeg skal supplere mine fag op ift RAB/momsfritagelse. Jeg har ikke de store indvendinger. Jeg har været fuld tilfreds.

 • Dorthea Mikkelsen

  5 ud af 5

  Jeg elsker et højt fagniveau og at blive udfordret.

 • Lars Hendriksen

  4 ud af 5

 • Ronja Tóra Káradóttir

  4 ud af 5

  Jeg synes at anatomi og fysiologi stuidet har været meget spændende og har været meget glaf for faglæreren som har altid været meget god til at hjælpe og svare på mine sprøgsmål.

 • Betina Jensen

  5 ud af 5

  Perfekt studiemulighed ved siden af fuldtidsstilling.

 • Thuy Cekin

  5 ud af 5

  Kæmpe ros til min underviser Helga Beckmann. Hun er virkelig dygtig og det vigtigste af alt, hun er MEGET hjælpsom. Når man har brug for hjælp eller spm. står hun klar. Og guider en afsted. Dygtig, sød og meget hjælpsom, jeg er så glad for hun er min underviser:)

 • Louise Forsmann

  4 ud af 5

  Jeg skal bruge kurset til mit arbejde, i en skønhedsklinik med fedtfrysning og hårfjerning. Moderat svært kursus, og i høj grad en studieform der passer til mig.

 • Jonas Munkholt Jensen

  5 ud af 5

  Jeg har svært ved at sige hvor lang tid jeg har brugt på kurset, da jeg har holdt en lang pause grundet travlhed på mit arbejde. Fik Innowell anbefalet.

 • Nita Marskot

  4 ud af 5

  Synes alt bliver forklaret super godt, samt illustrationer er gode 🙂

 • Maria Skovbjerg Henriksen

  5 ud af 5

  Det er meget enkelt og tilgængeligt, og dejlig hurtig feedback.

 • Flemming Lorenz Jørgensen

  5 ud af 5

  Det er min opfattelse, at Innowell tilbyder gode uddannelser/kurser – især efteruddannelse til momsfritagelse – hvilket flere behandlere fra DK Healthcare’s netværk har gjort brug af. Vi kan derfor kun på det varmeste anbefale efteruddannelsen til momsfritagelse hos Innowell. Med venlig hilsen Flemming Lorenz Jørgensen, Ejer DK Healthcare ApS

 • Pernille Marcucci Frederiksen

  5 ud af 5

  Jeg har taget Innowells kursus i anatomi, fysiologi og sygdomslære. Det fungerede fantastisk for mig. Jeg kunne studere, når det passede mig og få løst opgaverne i mit eget tempo. Det var helt uden stress og jeg fik gode karakterer for min indsats. Undervisningsmaterialet var meget imødekommende og overskueligt – jeg elskede min anatomibog bruger den stadig af og til som opslagsværk selv om det nu ikke er nødvendigt, jeg er knivskarp på anatomi m.m. efter dette kursus. Det var bestemt alle pengene værd.

 • Charlotte Sørensen

  5 ud af 5

  Tilbage i september 2019 startede jeg på sygeplejerskeuddannelse på UCN i Thisted. Jeg glædede mig til at starte. Anatomi og fysiologi voldende mig problemer, og derfor blev min uddannelse afbrudt i september 2020. Jeg gik og tænkte over, hvad min fremtid så skulle bringe. Jeg startede som fast afløser hos hjemmeplejen, hvor jeg hurtigt fandt ud af at jeg altså skulle være sygeplejerske, og jeg ville overbevise mig selv, om at godt kunne klare det. Jeg ville læse op på anatomi og fysiologi for igen at søge ind på uddannelsen. Jeg søgte rundt på nettet, hvor Innowell kom frem og viste sig at være interessant. Efter et opkald og søgning på nettet, besluttede jeg mig i oktober for at deltage i et anatomi og fysiologi kursus. Jeg valgte at deltage i kursuset, for at overbevise mig selv om, at jeg godt kunne klare uddannelsen, men også for at lære anatomien og fysiologien på en anden måde.
  Jeg har ikke fortrudt mit valg, kurset har virkelig været godt for mig. Det har været rigtig godt at få løbende feedback fra underviseren, på den måde kunne jeg blive opmærksomhed på, hvis der var nogle områder, som jeg skulle have mere fokus på.

 • ela jlal

  5 ud af 5

  En rigtig god oplevelse. Jeg tilmeldte mig til anatomi og fysiologi kursus, da faget er en del af min bacheloruddannelse. Faglæreren Helga Beckmann er utrolig professionel!!!! Der er struktur i emnerne og man genopfrisker sin viden med de forskellige tests og opgaver.

 • Anne Qvist

  5 ud af 5

  Super uddannelse. Der var en god rød tråd hele vejen. Der var rig mulighed for sparring med den pågældende faglære, hvorfor det på ingen måde opleves som noget negativt at tage uddannelsen på fjernstudie. Kan varmt anbefale Innowell.

 • Anette Hincke

  5 ud af 5

  Rigtig god måde at få undervisning på. Jeg har udviklet min forståelse for faglig viden inden for anatomi, fysiologi, sygdomslære og farmakologi. Jeg har lært meget af at lave opgaver og tests samt den feedback jeg har fået af faglærerne.

 • Caroline Hye Jensen

  5 ud af 5

  Mikkel er fantastisk i hans tilbagemeldinger, ligeledes får han skrevet på en anerkende måde, så man ikke mister gejsten/modet. Systemet med I gør klasselokalerne grønne, er genialt, da det giver en yes følelse, når man ser på siden. Har kun stor ros til Innowell.

 • Mia Hvidtfeldt Siqueira

  4 ud af 5

  Det har været et spændende forløb og et helt nyt emne for mig. Super brugervenligt. Jeg har ikke haft brug for at kontakte en faglærer, men selve feedbacken på diverse opgaver har været konstruktiv. I har opfyldt alle mine forventninger til studiet.

 • Helle

  5 ud af 5

  Jeg har været fuldt ud tilfreds med at tage uddannelsen hos Innowell.
  Der er et meget højt fagligt niveau, og særdeles dygtige og kompetente undervisere og lægestuderende og som retter vores opgaver.
  Jeg har altid fået en feedback på mine indsendte opgaver, som har været brugbar.
  Ligeledes fra kontoret.
  Jeg kan kun anbefale at tage uddannelsen hos Innowell.

 • Overlæge Alex Herup

  5 ud af 5

  Innowell tilbyder e-learning af en høj faglig kvalitet

 • Sarah Petersen

  5 ud af 5

  Jeg har gennemført anatomi, fysiologi og sygdomslære hos innowell og jeg kan kun give mine bedste anbefalinger! Først, vil jeg gerne rose den personlige kontakt til skolen. Det er altid en imødekommende person man får i røret og jeg har altid fået svar på de spørgsmål eller problemer jeg måtte have. Faglærerne er også hjælpsomme og besvarer opgaverne i en venlig og forklarende tone. Materialet er spændende og det er en rar afveksling at skifte imellem bøger, videoer m.m. At der også er ekstra materiale hvis man er nysgerrig og har lyst til at lære mere er jo bare en bonus! Jeg føler at jeg har fået en bred og alsidig viden indenfor faget, så min faglige rygsæk er pakket godt! Jeg har kun roser til jer hos Innowell og skulle jeg tilbage på skolebænken igen, så er jeg ikke i tvivl om hvor.

 • Julie Bundgaard Laursen

  5 ud af 5

  Jeg har læst kurset Anatomi, fysiologi og sygdomslære hos Innowell, og jeg kan kun give mine bedste og varmeste anbefalinger. Støder man ind i problemer undervejs i forløbet, er både faglærer og studievejleder gode til at hjælpe, og er grundige i deres vejledninger. Derudover får man en konstruktiv tilbagemelding på sine afleveringer og man kan fornemme at læren har brugt tid på at rette ens aflevering igennem.
  De er hos Innowell nemme at få kontakt til, så man oplever aldrig at “gå i stå” i forløbet. Jeg ved at jeg med dette kursus, er godt klædt på til at starte en uddannelsen som Ergoterapeut.

 • Helle Hillbrandt

  5 ud af 5

  Jeg har læst anatomi, fysiologi og sygdomslære hos Innowell. Da jeg meldte mig til, fik jeg en udførlig introduktion til hjemmesiden samt guide til hvordan jeg kunne finde rundt i kurset. Jeg følte mig virkelig velkommen og taget godt imod. Selvom det var e-learning og dermed et selvstudie, følte jeg under hele forløbet, at der var god opbakning og hjælp at hente. Jeg kan varmt anbefale Innowell som uddannelseskanal

 • Sanne Hessel

  5 ud af 5

  Jeg har læst kurset Anatomi, fysiologi og sygdomslære hos Innowell, og jeg kan kun give mine bedste og varmeste anbefalinger. Støder man ind i problemer undervejs i forløbet, er både faglærer og studievejleder gode til at hjælpe, og er grundige i deres vejledninger. Derudover får man en konstruktiv tilbagemelding på sine afleveringer og man kan fornemme at læreren har brugt tid på at rette ens aflevering igennem. De er hos Innowell nemme at få kontakt til, så man oplever aldrig at “gå i stå” i forløbet. Jeg ved at jeg med dette kursus, er godt klædt på til at starte en uddannelsen som Ergoterapeut.

 • Sanne Hessel

  5 ud af 5

  Jeg er i gang med at tage anatomi, fysiologi og sygdomslære. Innowell har været en rigtig god uddannelse.
  Der er rigtige mennesker, gode lærebøger, forskellige indlæringsmetoder og en super læring!
  Jeg føler jeg er hjulpet fra start til slut, og kan varmt anbefale Innowell.

 • Johanne Gyldenfred

  5 ud af 5

  Jeg har igennem det sidste halve år taget anatomi, fysiologi og sygdomslære. Undervisningsformen passer rigtig fint til mig og jeg føler jeg er rigtig godt rustet i de tre fag. Nicolaj, faglærer, svarer hurtigt på alle henvendelser og kommer med gode uddybende og kvalificerede kommentarer på opgaverne. Han udviser begejstring for sit arbejde og er også klar med opmuntring, når man lige har en krise. Når jeg i løbet af studiet har ringet til studievejlederen, Maj, har hun altid givet sig god tid til at snakke og besvare mine spørgsmål. Til eksamen tog Lise Lotte rigtig godt imod mig, lavede kaffe og havde købt lidt sødt og lækkert. Stuen var rar at sidde i og bordet tilpas stort til både pc, bog og notater. Hun havde lavet en hyggelig atmosfære med blomster og levende lys. Alt i alt gav det en følelse af at være velkommen. Jeg har været glad for studieformen, og synes at undervisningsmaterialet er sammensat på en rigtig god måde. Teksten er forståelig for alle og det er skønt med alle de billeder der levendegør det læste.

 • Maria Nielsen

  5 ud af 5

  Jeg er lige startet på uddannelse hos Innowell og jeg føler mig rigtig godt modtaget og er så klar til at få min drømme uddannelse i hus. 🙂

 • Susanne Lauridsen

  5 ud af 5

  I mit daglige arbejde er jeg klinikchef hos Sahva, og her møder jeg jo rigtig mange mennesker med smerter som ønsker hjælp. Mit studie i anatomi, fysiologi og sygdomslære har helt klart givet mig en kæmpe indsigt i mange af de diagnoser folk kommer med, og dermed en super mulighed for at både udlevere det rigtige hjælpemiddel, men også supplere med viden omkring årsager og sammenhænge.. Det er fedt.. Jeg var faktisk lidt bange for at jeg var blevet for gammel til at indlære og huske det, men det går fint, og jeg tror at når man brænder for noget, så magter man mere..

 • Finn Brandt Søndergaard

  5 ud af 5

  Jeg har lige færdiggjort kurset i anatomi, fysiologi og sygdomsslære. Det var rigtig spændende, selvom jeg havde godt kendskab til faget i forvejen. Innowell formår at gøre det spændende og lærerigt og jeg har helt bestemt lært en masse nyt. Jeg vil også gerne fremhæve Majs måde at råde og vejlede de studerende på. Der mangler intet, og Maj fik mig sporet ind, så jeg kan få mest muligt ud af min studietid hos Innowell.

 • Bettina Jørgensen

  5 ud af 5

  Jeg har netop afsluttet mit kursus i anatomi, fysiologi og sygdomslære hos Innowell og er meget tilfreds med forløbet. Det har været et yderst fleksibelt og lærerigt forløb, hvor teorien har været koblet til det visuelle og auditive i form af links til video sekvenser og radio udsendelser om relevante, faglige emner. Dette har suppleret teorien godt. Samtidig har jeg løbende fået feedback på opgaver og eksamens test og haft god mulighed for at bevare et overblik over kursusgangen.

 • Connie Mose

  5 ud af 5

  Jeg har været rigtig glad og tilfreds med kurset i anatomi, fysiologi og sygdomslære – kan varmt anbefales at tage kurser hos Innowell.

 • Mette Drustrup Sönder

  5 ud af 5

  Jeg vil klart anbefale Innowell til alle der skal have anatomi, fysiologi og sygdomslære kurser for at blive momsfritaget. De er enormt søde og venlige i telefonen, aldrig sure miner og studiet er rigtig nemt at gå til. Kan varmt anbefales.

 • Mette Drustrup

  5 ud af 5

  Hej. Hvis I skal læse fag som anatomi, fysiologi og sygdomslære eller psykologi, eller andre ting under det, så gå ind på http://www.innowell.net. Det er det mest organiserede e- learning jeg har været tilmeldt, kan varmt anbefale det. Søde ansatte og der er altid venlighed i deres stemmer.

Tilføj en anmeldelse