Kursus i Anatomi, fysiologi og sygdomslære

Tag en hurtig og spændende sundhedsfaglig grunduddannelse i fagene anatomi, fysiologi og sygdomslære på e-læring, og få et uddannelsesbevis med statslig validering.

Læs mere

Vores populære Anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus


Anatomi, fysiologi og sygdomslære er et af vores meget  populære kurser

Velkommen til et spændende og meget populært anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus. Med dette anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus opnår du en grundlæggende forståelse for kroppens anatomiske opbygning og den fysiologiske virkemåde, samt de patofysiologiske forhold ved sygdomme, samt en basal viden i farmakologi.

“Innowell tilbyder e-learning af en høj faglig kvalitet”. Overlæge Alex Herup

Kvalifikationsniveau 5

Fagpakken anatomi, fysiologi og sygdomslære, også kaldet den sundhedsfaglige grunduddannelse, er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring. Innowells fagpakke blev Danmarks første, og er pt. stadig eneste privatuddannelse, der er offentligt niveauvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Den offentlige kvalifikationsramme består af 8 uddannelsesniveauer fra folkeskole (niveau 1) til Ph.d.-uddannelse (niveau 8), hvor Innowells fagpakke er indplaceret på det fornemme kvalifikationsniveau 5, som er niveauet lige før bachelorniveau. Dette betyder, at du vil modtage et uddannelsesbevis, der er statsligt valideret til brug for fx:

 • at forbedre dine optagelsesmuligheder på en videregående sundhedsuddannelse
 • at søge om at blive momsfritaget på alternative sundhedsydelser/behandlinger
 • at søge om at blive RAB-registreret behandler under Styrelsen for Patientsikkerhed gennem den prestigefulde brancheforening Dansk Behandlerforbund m.fl.
 • forberedelse til en videregående uddannelse
 • at opnå merit på en uddannelse
 • kompetenceudvikling
 • jobsøgning
 • og meget mere . . .

Det primære formål med niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. er at synliggøre sværhedsgraden af læringsudbyttet og give et bedre overblik over det private uddannelsesmarked. Niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. vil styrke mulighederne for samspil mellem private og offentlige uddannelser, fx ved meritvurderinger og realkompetencevurderinger, og dermed give bedre muligheder for sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked i et livslangt læringsperspektiv. Niveauvurderingerne vil være en styrket forbrugeroplysning, og kan samtidig være med til at understøtte, at uddannelserne arbejder systematisk med læringsudbytte og sikring af kvalitet. Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Pressemeddelelse

Her kan du læse presseomtale på den sundhedsfaglige grunduddannelse indeholdende fagene anatomi, fysiologi og sygdomslære: Pressemeddelelse

“En rigtig god oplevelse, jeg tilmeldte mig til anatomi og fysiologi kursus, da faget er en del af min bacheloruddannelse. Faglæreren Helga Beckmann er utrolig professionel!!!!
Der er struktur i emnerne, og man genopfrisker sin viden med de forskellige tests og opgaver”. Ela Jlal 

Anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus på fjernundervisning/lærerstyret e-læring

Kurset anatomi, fysiologi og sygdomslære foregår som en spændende fjernundervisning/ lærerstyret e-læring, hvor du har adgang til dit studie 24 timer i døgnet i 12 måneder. Dette betyder, at du ikke er afhængig af at være logget ind på bestemte tidspunkter af døgnet, og du kan således gennemføre dit studie lige så hurtigt, du har mulighed for det inden for din givne studieadgang.

Innowell udbyder ikke et demotiverende selvstudie, men i stedet lærerstyret e-læring på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Der er dygtige og anmelderroste undervisere, der følger dig hele vejen i dit studie, hvilket vil sige, at du altid har mulighed for at rette henvendelse til dine undervisere og studievejledning, hvis du har brug for hjælp, ligesom det også er dine undervisere, der retter og giver feedback på dine afleveringsopgaver, så du sikrer at blive bedst udrustet til den endelige eksamen. Læs evt. mere om eksamen her på siden.

“Jeg ønskede at læse op på anatomi og fysiologi, inden jeg ville søge ind på en uddannelse. Jeg har ikke fortrudt mit valg, kurset har virkelig været godt for mig. Det har været rigtig godt at få løbende feedback fra underviseren, på den måde kunne jeg blive opmærksomhed på, hvis der var nogle områder, som jeg skulle have mere fokus på. Det tog 5 måneder at komme igennem kurset, hvor jeg arbejdede hos hjemmeplejen ved siden af”. Charlotte Sørensen, Nykøbing Mors

Varighed

Den gennemsnitlige studietid er 3-6 mdr. afhængig af, om du kan studere på fuld tid eller deltid.

“Jeg har netop taget enkeltfagskursus online ved Innowell. Gennem hele forløbet er der blevet vejledt og taget hånd om spørgsmål – opgaver er blevet bedømt og evalueret på en let forståelig måde så der har været mulighed for at rette op og lære af eventuelle fejl. Der er altid nogen man kan spørge til råds. Jeg har forsøgt at tage dette kursus hos en anden udbyder uden succes og ærger mig over at jeg brugte så lang tid før jeg fandt Innowell. Læringsformen er tidsvarende. Til tilstedeværelseseksamen blev jeg modtaget og sat i gang på en meget rolig og venlig måde. Alt i alt en dejlig oplevelse, så kan kun anbefale Innowell på det kraftigste. Glæder mig nu til at komme i gang med næste uddannelse, som naturligvis skal være hos Innowell”. Diana Larsen

Motiveret læring

Fjernundervisningen hos Innowell er motiverede og varieret, så det stimulerer alle læringsformer og typer. Dit studie indeholder bl.a. videoundervisning, vekslende opgaver, forelæsninger, test, opgaveafleveringer, spændende virtuelle opgaver m.m. 

Vores fjernundervisning i anatomi, fysiologi og sygdomslære er så enkel, intuitivt, motiverende og pædagogisk, at der ikke behøves noget kendskab til IT, for at kunne studere på fjernundervisning gennem Innowell. Ligeledes tager vores dygtige undervisere og studievejledere hånd om dig gennem hele forløbet.

Kurset i anatomi, fysiologi, sygdomslære og farmakologi har samme omfang som et tilsvarende tilstedeværelseskursus. Det er blot meget mere frit og fleksibelt at studere på fjernundervisning da du har adgang til dit studie 24 timer i døgnet, og kan tage dine eksaminationer løbende.

Et kursus i anatomi, fysiologi og sygdomslære hos Innowell foregår som en levende og nærværende undervisning med mennesker i begge ender af computeren. Vi sætter en stor ære i at hjælpe dig hele vejen i mål, så tøv aldrig med at kontakte vores dygtige studievejledere og undervisere lige så meget du har brug for. 

“Jeg har læst kurset Anatomi, fysiologi og sygdomslære hos Innowell, og jeg kan kun give mine bedste og varmeste anbefalinger. Støder man ind i problemer undervejs i forløbet, er både faglærer og studievejleder gode til at hjælpe, og er grundige i deres vejledninger. Derudover får man en konstruktiv tilbagemelding på sine afleveringer og man kan fornemme at læreren har brugt tid på at rette ens aflevering igennem. De er hos Innowell nemme at få kontakt til, så man oplever aldrig at “gå i stå” i forløbet. Jeg ved at jeg med dette kursus, er godt klædt på til at starte en uddannelsen som Ergoterapeut”. Julie Bundgaard Laursen, København

Prøv gratis anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus

Det er muligt, at få en uforpligtende guidet rundvisning via telefon i vores anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus på fjernundervisning, så du kan prøve kurset, inden du køber det, og det synes vi, at du skal.

For den bedste og mest virkelighedsnære oplevelse af at studere på fjernundervisning gennem Innowell, anbefaler vi, at du ringer til vores studievejledning på 98901080 mandag-torsdag 9-16 for et guidet rundvisning via telefon, så vi kan demonstrere, hvordan det virkelighedsnært foregår hos Innowell med et nærværende lære-elevforhold under hele kurset.

“Jeg har taget anatomi, fysiologi og sygdomslære. Der er rigtige mennesker, gode lærebøger, forskellige indlæringsmetoder og en super læring! Jeg føler jeg er hjulpet fra start til slut, og kan varmt anbefale Innowell”. Sanne Hessel, Thisted 

Pensum til anatomi fysiologi sygdomslære kursus

Til dette anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus benyttes bogen ”Menneskekroppen” af Steve Parker, som er rigt illustreret, letlæselig og motiverende, samt særlig velegnet til fjernundervisning. Ved hjælp af detaljerede billeder og tekst ledes du gennem hele menneskekroppen afsnit for afsnit, og med bogen følger også en spændende DVD med videoer, der forklarer og illustrerer emner fra bogen, og gør studiet meget pædagogisk og spændende. Bogmaterialet koster ca. 300 kr., og kan købes hos boghandler, på nettet eller lånes på biblioteket.

Ligeledes findes et e-pensum i farmakologi, der kan læses på mobiltelefon, tablet og pc, eller printes ud. Til dette spændende e-pensum kan du også vælge at få teksten læst højt.

“Jeg har lige færdiggjort kurset i anatomi, fysiologi og sygdomslære. Det var rigtig spændende, selvom jeg havde godt kendskab til faget i forvejen. Innowell formår at gøre det spændende og lærerigt og jeg har helt bestemt lært en masse nyt. Jeg vil også gerne fremhæve Majs måde at råde og vejlede de studerende på, så man får mest muligt ud af min studietid hos Innowell.” Finn Brandt Søndergaard, Vojens 

Kursets indhold

Innowells anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus indeholder 200 lektioner i anatomi og fysiologi og 100 lektioner i sygdomslære og indeholder følgende emner :

 • Studieforberedelse og grundlæggende latinforståelse
 • Det levende legeme
 • Skeletsystemet
 • Muskelsystemet
 • Nervesystemet
 • Hormonsystemet
 • Kardiovaskulærsystemet
 • Åndedrætssystemet
 • Integumentærsystemet (hud, hår og negle)
 • Immun og lymfesystemet
 • Fordøjelsessystemet
 • Urinvejssystemet
 • Forplantningssystemet
 • Basal farmakologi

Kurset i anatomi, fysiologi og sygdomslære tager udgangspunkt i, at man ikke kender til faget i forvejen, så alle kan være med.

“Innowell tilbyder gode uddannelser/kurser – især efteruddannelse til momsfritagelse, anatomi, fysiologi, sygdomslære m.m. – hvilket flere behandlere fra vores netværk har gjort brug af. Vi kan derfor kun på det varmeste anbefale uddannelse hos Innowell”. – DK Healthcare v/ Flemming Lorenz Jørgensen Vallensbæk Strand

Læringsudbytte

Overordnet læringsudbytte fordelt på viden, færdigheder og kompetencer. 

Læringsudbytte fordelt på viden:

Den studerende

 • har viden om menneskets anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi ved udvalgte sundhedsudfordringer og patologiske sammenhænge
 • har viden om forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til udvalgte sundhedsudfordringer og patologiske sammenhænge
 • har grundlæggende viden om studieteknikker og en basal latinforståelse

Læringsudbytte fordelt på færdigheder:

Den studerende

 • kan anvende anatomisk viden til at beskrive en menneskelig bevægeanalyse
 • kan anvende viden om menneskelig fysiologi til at beskrive fysiologiske processer forbundet med kropslige funktioner og relevante patologiske tilstande
 • kan anvende patologisk viden til at identificere relevante patologiske tilstande ud fra teoretisk opstillede scenarier
 • kan argumentere for og formidle fagets emner til kollegaer

Læringsudbytte fordelt på kompetencer:

Den studerende

 • kan anvende viden om anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi til at danne realistiske hypoteser om årsagssammenhænge i teoretisk opstillede scenarier
 • kan håndtere og påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori inden for et afgrænset fagområde i perspektiver knyttet til anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi
 • kan anvende sin viden og færdigheder på området for anatomi, fysiologi, patologi og farmakologi til at indgå i tværprofessionelt samarbejde med øvrige sundhedsprofessionelle i skrift og tale
 • udvise ansvarlighed og kunne identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov ift. uddannelsens mål og værdier

“Jeg har netop færdiggjort anatomi og fysiologi hos Innowell. Jeg har flere gange haft brug for at snakke med skolen undervejs, og har ikke oplevet andet end søde og imødekommende mennesker i telefonen. Det er en fornøjelse at studerer hos Innowell”. Charlotte Birch Christensen, Frederiksberg

Målgruppe

Anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus henvender sig til alle med interesse for kroppens opbygning, funktioner og almene sygdomme. Dette kan fx være sundhedsbehandlere, alternative behandlere, sundhedspersonale, misbrugspersonale med flere, som ønsker mere viden.

Fagpakken benyttes også af flere uddannelsesinstitutioner, der har implementeret fagpakken i deres ordinære sundhedsuddannelser.  

Endvidere er der en del studerende, der har købt fagpakken i anatomi, fysiologi og sygdomslære, fordi de ønsker at forberede og/eller forbedre deres optagelsesmuligheder på et andet sundhedsstudie til fx fysioterapeutuddannelsen, medicinstudiet, sygeplejerskeuddannelsen, ergoterapeutuddannelsen m.fl.

De sundhedsfaglige enkeltfag kan benyttes til at opnå en bredt funderet forståelse af menneskekroppens opbygning, funktion og patologi til brug for fx:

 • en sundhedsfaglig interesse
 • et sundhedsfagligt erhverv
 • en sundhedsfaglig uddannelse
 • en understøttende læring til en sundhedsfaglig uddannelse
 • optagelse på sundhedsfaglig uddannelse
 • efteruddannelse og/eller videreuddannelse
 • opkvalificering
 • kompetenceudvikling m.m.

De sundhedsfaglige enkeltfag kan også benyttes til at sammenstykke en uddannelse, til at kunne opfylde uddannelseskravene til bekendtgørelsen om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere, også kaldet RAB-ordningen, der hører under Styrelsen for Patientsikkerhed, samt Skats uddannelseskrav til at kunne opnå momsfritagelse på sundhedsydelser efter momslovens § 13, stk. 1 nr. 1.

“Jeg læser fysiologi, anatomi og sygdomslære hos Innowell. Sikke en professionel guidning jeg får, når jeg skal finde rundt på kurset. Puk Lyhne Nielsen, Næstved

“Tusind tak for den uddannelsesform I har hos Innowell. Den er grundig og er på et højt fagligt niveau, hvad der skaber tryghed for både mig og mine kunder. Jeg er i dag selvstændig behandler med firmaet Bodycraft”. Betina Magrethe Lund Rasmussen, København

Eksamen

Eksamen foregår som en skriftlig tilstedeværelseseksamination, hvor du må medbringe og benytte dit pensum og notater under hele eksamen.

Innowell tilbyder 6 godkendte eksamenssteder jævnt fordelt i hele landet, og du kan som regel komme til eksamen inden for 1-2 uger med undtagelse af skolernes ferier og helligdage. 

I kurset anatomi, fysiologi og sygdomslære, vil du flere gange undervejs i studiet kunne afprøve Innowells eksamensform i form af små løbende teste, der tester din paratviden, så du er helt tryg ved at tage denne type test til endelige eksamen. 

Eksamen i anatomi, fysiologi og sygdomslære koster 1.500,-, som afregnes direkte med det valgte eksamenssted.

“I mit daglige arbejde er jeg klinikchef hos Sahva, og her møder jeg rigtig mange mennesker med smerter som ønsker hjælp. Mit studie i anatomi, fysiologi og sygdomslære har helt klart givet mig en kæmpe indsigt i mange af de diagnoser folk kommer med, og dermed en super mulighed for at udlevere det helt rigtige hjælpemiddel”. Susanne Lauridsen Rødekro

Uddannelsesbevis i anatomi, fysiologi og sygdomslære

Efter at have gennemført dit kursus i anatomi, fysiologi og sygdomslære får du et statsligt valideret uddannelsesbevis, der redegør for dine lektioner, fag og kvalifikationsniveau 5. 

Uddannelsesbeviset er et e-bevis, som du bl.a. kan udskrive, sætte i en flot ramme og hænge op i din klinisk, eller du kan fx også uploade uddannelsesbeviset til din hjemmeside, bruge det på sociale medier, medsendes ved jobansøgning m.m.

“Jeg har læst anatomi, fysiologi og sygdomslære hos Innowell. Da jeg meldte mig til, fik jeg en udførlig introduktion til hjemmesiden samt guide til hvordan jeg kunne finde rundt i kurset. Jeg følte mig virkelig velkommen og taget godt imod. Selvom det var e-learning, følte jeg under hele forløbet, at der var god opbakning og hjælp at hente. Jeg kan varmt anbefale Innowell som uddannelsessted”. Helle Hillbrandt, Odense

Mere information

Vores dygtige studievejledere sidder klar ved telefonerne mandag-torsdag 9-16 på 98901080.

Vi glæder os, til at kunne byde dig velkommen til et rigtig spændende kursus i anatomi, fysiologi og sygdomslære.

“Jeg har gennemført anatomi, fysiologi og sygdomslære hos innowell og jeg kan kun give mine bedste anbefalinger! Først, vil jeg gerne rose den personlige kontakt til skolen. Det er altid en imødekommende person man får i røret og jeg har altid fået svar på de spørgsmål eller problemer jeg måtte have. Faglærerne er også hjælpsomme og besvarer opgaverne i en venlig og forklarende tone. Materialet er spændende og det er en rar afveksling at skifte imellem bøger, videoer m.m. At der også er ekstra materiale hvis man er nysgerrig og har lyst til at lære mere er jo bare en bonus! Jeg føler at jeg har fået en bred og alsidig viden indenfor faget, så min faglige rygsæk er pakket godt! Jeg har kun roser til jer hos Innowell & skulle jeg tilbage på skolebænken igen, så er jeg ikke i tvivl om hvor”.  Sarah Petersen, København.

anatomi, fysiologi og sygdomslære kursus fjernundervisning elearing

Fakta


 • Kursus:

  Anatomi, fysiologi og sygdomslære

 • Lektioner/ ECTS:

  Anatomi/ fysiologi: Lektioner 200/ ECTS 7,1
  Sygdomslære/ farmakologi: Lektioner 100/ ECTS 3,5
  I alt 300 lektioner af 45 min. + forberedelse

 • Varighed:

  12 uger

 • Pris:

  Engangsbetaling: 7.995,- + 49,- i fakturagebyr.
  Ratebetaling: fx 1000,- i udbetaling og 582,- pr. mdr. rentefrit i 12 mdr. Bestem selv din udbetaling og rentefrie rater!
  Eksamenstillæg: 1.500,-
  Oprettelsesgebyr ved ratebetaling: 995,- og 49,- pr. faktura

 • Studieform:

  Lærerstyret e-læring.
  Studieadgang: 24 timer i døgnet i 12 mdr.

 • Eksamensform:

  Multiple choice og opgaver med hjælpemidler.
  Eksamenssteder: Aalborg, Silkeborg, Vejle, Tønder, Ringe og Ballerup

 • Særlige fordele:

  - fag til RAB registrering og momsfritagelse
  - fag til optagelse og forberedelse til andet studie
  - tag kurset lige så hurtigt du kan
  - benyt pensum og notater til eksamen
  - dygtige faglærere
  - rentefrie afdrag
  - letforståeligt pensum