Klinisk Massør

Fra:
DKK 31.990
11 Anmeldelser

Fra:
DKK 31.990

1. Semester
DKK 11.995
2. Semester
DKK 15.995
3. Semester
DKK 15.995
4. Semester
DKK 8.000
Ryd
Vis finansiering
×
Delbetaling
272 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 8.000 kr. over 36 mdr.: Månedlig ydelse 272 kr. Samlede kreditomkostninger 1.764 kr. Samlet tilbagebetaling 9.764 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%. ÅOP 14,29%. Lånet kræver kreditgodkendelse. Der er fortrydelsesret. Forudsætter betaling via Mit Sparxpres.
Prøv gratis

Krævende
Lektioner: 1125
4 seminardage
Uddannelsesbevis

Massør uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Massør

Massøruddannelsen til Klinisk Massør er en statslig valideret professionsrettet uddannelse på kvalifikationsniveau 5. I massøruddannelsen kombineres læring i teoretisk viden og praktiske færdigheder via blandet e-læring, der gør at du kan passe et fuldtidsarbejde under hele uddannelsen.

Klinisk massage er en del af den sundhedsmæssige indsats over for mennesker gennem hele livsforløbet.

En Klinisk Massørs kompetencer

En Lægeeksamineret Klinisk Massør fra Innowell mestrer i praksis, de klassiske massageformer som fysiurgisk massagesportsmassageskadesmassage m.m., samt har en både bred og fagspecifik viden i anatomifysiologisygdomslærepsykologiklinikvejledning, arbejdsmiljø, relevant sundhedslovgivning med mere.

Den Kliniske Massørs fagteoretiske kompetencer

Den Kliniske Massørs fagteoretiske kompetence er en kognitiv og intellektuel kompetence relateret til det kropsterapeutiske fokus og teorigrundlag. Klinisk massage bygger på grundlæggende antagelser om sammenhænge mellem sundhed, udvikling og menneskers aktivitet i samspil med omgivelserne.

Den Kliniske Massørs praksiskompetencer

Den Kliniske Massørs praksiskompetence er relateret til professionel erhvervsudøvelse. Praksiskompetence handler om at udfylde sin jobfunktion og at udføre den kliniske massage og samarbejde tværfagligt. Det drejer sig om den Kliniske Massørs professionalisme, ansvar og funktionsdygtighed i forhold til at løse arbejdsopgaver i den konkrete situation i samspil med klienten, andre personalegrupper og den Kliniske Massørs netværk som en helhed.

Praksiskompetence er udtryk for fortrolighed med den arbejdsproces, hvor teori, erfaring og refleksion danner grundlaget for diagnose, vurdering og beslutning, og hvor handling gøres til genstand for evaluering. Praksiskompetence udtrykker viden om og færdigheder i, hvordan opgaver løses i en given sammenhæng forbundet med evnen til at bruge sig selv i en professionel relation.

Den Kliniske Massørs overordnede fagteoretiske kompetencer angår:

 • Bevægeapparatets sundhedsbetydning for menneskers daglige aktiviteter
 • Bevægeapparatets sundhedsbetydning for menneskers arbejds- og levevilkår
 • Kropsterapeutisk sygdomsforståelse og sygdomskendskab
 • Etiske overvejelser m.m.

Den Kliniske Massørs overordnede praksiskompetence angår:

 • Udførelse af klinisk massagebehandling og klientvejledning
 • Den Kliniske Massørs opgaver inden for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, vedligeholdelse og klinisk massagebehandling
 • Formidling og udvikling af den kliniske massage

Konteksten for den kliniske massørens virke

Konteksten for den kliniske massørens virke er professionalisme, ansvarlighed, refleksion og sociale færdigheder. Dette er det personlige grundlag for at udføre klientcentreret klinisk massage ud fra en situationsbestemt forståelse af, hvad der er fagligt og etisk korrekt.

Effekten af massørens virke

Den Kliniske Massør er en del af det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende team, som varetager den nære klientrelation, og derfor er nærmest klienten i forhold til at vejlede og støtte klienten, samt at forebygge en evt. forværring af eksisterende problematikker.

Massørprofessionens udviklingsperspektiver

På baggrund af det stigende behov for massagebehandling er der perspektiver i at udvikle og kvalificere massage af behandlende, rehabiliterende og symptomlindrende karakter for at fremme sundhed og forebygge sygdom, samt forholde sig refleksivt til den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling inden for fagområdet, hvorfor der også indgår kundskaber fra sundhedsvidenskabelige fag, naturvidenskabelige fag, humanvidenskabelige fag og samfundsvidenskabelige fag i en massør uddannelse til Klinisk Massør. Vægtningen og kombinationen af kundskaber fra de forskellige fag vil påvirkes af den fortsatte udvikling af faget.

En massør uddannelse til Klinisk Massør imødekommer arbejdsmarkedets behov for sundhedsfaglige kvalifikationer, og tager hensyn til udviklingen indenfor sundhed på både erhvervs- og samfundsmæssigt plan. Det nuværende og kommende behov for massør uddannelse til Klinisk Massør og massørens erhverv er stadig stigende.

Pressemeddelelse massøruddannelsen

Læs pressemeddelelse omkring landets eneste statslig valideret massør uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Massør her: Presseomtale massøruddannelse

Dokumentation på kvalifikationsniveau 5

Klik her for at se det statslige dokumentationsbevis på massøruddannelsen kvalifikationsniveau: Klinisk Massør

Massøruddannelsens undervisningsformer i korte træk

En massøruddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Massør studeres som blandet e-læring, der er en kombination af lærerstyret fjernundervisning (e-læring/ e-learning) og tilstedeværelsesundervisning i form af 4 dages undervisning på massørskolen, superviseret undervisning hjemme, 1 dags opfølgning og eksamen på skolen, og evt. klinisk praktik hos en lokal massør eller fysioterapeut (frivilligt).

Dette betyder i korte træk, at der kan læses massageteori og løses opgaver over nettet, som du har tilgang til hele døgnet rundt inden for din givne studieadgang. Efter den teoretiske læring i massage tilkobles den praktiske læring på massageskolen, samt superviseret massageundervisning fra eget hjem, der afsluttes med opfølgning og eksamen på massageskolen.

Der kan passes et fuldtidsarbejde eller modtages dagpenge under hele massageuddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Massør.

Massageuddannelsens opbygning og struktur i korte træk

Massøruddannelsen er opbygget af tre obligatoriske semestre, samt et overbyggende tilvalgs-/frivilligt 4. semester.

 • 1. semester foregår som lærestyret fjernundervisning.
 • 2. semester foregår som lærestyret fjernundervisning.
 • 3. semester foregår som tilstedeværelsesundervisning af 4+1 sammenhængende dage på Innowells massageskole, samt superviseret massageundervisning hjemme, opfølgning og eksamen på skolen.
 • 4. semester foregår som tilstedeværelsesundervisning, og er et valgfrit overbyggende massagesemester, der foregår som en klinisk undervisningspraktik, med beskrevne læringsmål, hos en lokal massør, fysioterapeut eller massørskole.

1. semester massøruddannelse (obligatorisk)

1. semester er et fælles semester for alle vore højniveauuddannelser, og det er dette semester, der gør det særligt attraktivt at vælge massøruddannelse hos Innowell. Dels fordi, at dette semester indeholder alle de støttefag og lektioner, der skal til, for at kan blive en dygtige massør på et højt niveau, men også fordi at det er et fælles semester for alle vores uddannelser, hvor man således får merit for 1. semester, og dermed sparer både 12.000,- og en del tid på sin næste uddannelse hos Innowell.

1. semester af massør uddannelsen kaldes også den “sundhedsfaglige grunduddannelse”, og er en teoretisk fagpakke, der klæder den massørstuderende godt på til uddannelsen som Lægeeksamineret Klinisk Massør.

Den sundhedsfaglige grunduddannelse kan også benyttes til at søge RAB-registrering i brancheforeningen Dansk Behandlerforbund, eller benyttes til at forbedre optagelsesmulighederne på en videregående sundhedsuddannelse til fx fysioterapeut, ergoterapeut m.m.

På 1. semester opnår den massørstuderende forståelse for menneskets psykologi, opbygning, udvikling, funktion og struktur, samt forståelse for kroppens anatomiske opbygning, den fysiologiske virkemåde og de patofysiologiske forhold ved sygdomme. Ligeledes opnås basal viden i relevant farmakologi. Dette skal den massørstuderende lære for at opnå en bred teoretisk sundhedsfaglig videnskompetence til brug for at kunne undersøge og vurdere afvigelser fra normalitetsbegrebet i forbindelse med behandling, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, vedligeholdelse og egenbehandling, samt for at kunne samarbejde og kommunikere tværfagligt.

1. semester indeholder følgende hovedfag:

 • 10 lektioner i studieforberedelse og grundlæggende latinforståelse
 • 310 lektioner i grundlæggende anatomi, fysiologi, patologi (sygdomslære)
 • 10 lektioner i basal farmakologi
 • 10 lektioner i basal klinikvejledning og klientbehandling
 • 50 lektioner i psykologi
 • 50 lektioner i introduktion til andre alternative behandlingsformer.

Når 1. semester er gennemført, skal den massørstuderende til en skriftlig tilstedeværelseseksamen. Eksamen er en blanding af skriftlige multiple choice spørgsmål og skriftlige forklaringsspørgsmål. Eksamen kan tages 6 forskellige steder jævnt fordelt i hele landet. Eksamen koster 1.500,- og der bookes og afregnes direkte med eksamensstedet. Til eksamen må der benyttes pensum og notater.

2. semester massøruddannelse (obligatorisk)

På 2. semester opnås en teoretisk sundhedsfaglig viden i hovedfagene klinisk massage, førstehjælp samt klinikvejledning og klientbehandling udvidet. Denne sundhedsfaglige teori skal forberede den massørstuderende til at kunne beskrive og analysere klinisk massagepraksis, samt praktisk kunne igangsætte kliniske massagebehandlinger på 3. semester. Dette semester indeholder 461 lektioner.

2. semester indeholder følgende hovedfag:

 • 389 lektioner i klinisk massage
 • 60 lektioner i udvidet klinikvejledning og klientbehandling
 • 12 lektioner i førstehjælp

3. semester massøruddannelse (obligatorisk)

På 3. semester lærer den massørstuderende at kunne gennemføre og evaluere egen klinisk massagepraksis og handle derpå, samt kunne målrette den kliniske intervention mod den enkelte klient og grupper af klienter i alle livsaldre. Den massørstuderende lærer også at begrunde egen praksis ud fra den sundhedsfaglige viden fra 1. og 2. semester.

3. semester indeholder 234 lektioner i praktisk massage og består af tre undervisningsforløb i form af moduler.

Modul 1: Klinisk massageundervisning på massageskolen (seminar) 

Undervisning på skolen i 4 sammenhængende dage.

Modul 2: Superviseret/lærestyret massageundervisning

I dette modul i massøruddannelsen, studeres den kliniske massage fra eget hjem, dette styrker kliniske færdigheder i et læringsrum der svarer til det miljø massøren møder som udebehandlende massør.

I dette superviserede læringsrum skal den massørstuderende fordybe sig den kliniske massageteori og massage i praksis, og opnå rutine og tryghed i massagefaget inden eksamen.

Ved kombinationen mellem seminar (modul 1) og superviserede øvelser styrkes de kliniske færdigheder i den studerendes eget tempo, hvor anviste øvelser hjemme integrerer den kliniske og teoretiske massageundervisning, og således opnår den massørstuderende optimale professionskompetencer i forhold til kliniske færdigheder.

Superviseringen mellem den massørstuderende og undervisere ruster den studerende til mødet med klinisk praksis i forskellige situationer og miljøer, og skaber optimal læringsrum for erfaringsdannelse og refleksioner, samt erfaring med faglig sparring og udvikling af egen rolle som professionel klinisk massør.

Modul 3: Opfølgning, refleksion og eksamen på massageskolen

Dette modul foregår igen på massageskolen og starter med opsamling og refleksion fra modul 2. Derefter følger massageeksamen, der består af en skriftlig og praktisk prøve på massageskolen.

Efter eksamen tilsendes et statsligt valideret eksamensbevis, der indeholder en redegørelse af dine fag og lektioner.

4. semester massøruddannelse (tilvalg)

Dette 4. massagesemester er et overbyggende valgfrit massagesemester, der foregår som en klinisk undervisningspraktik med beskrevne læringsmål.

Semesteret udgør 120 lektioner på en massageskole, massageklinik eller fysioterapiklinik, der er godkendt som praktiksted. Du må bruge op til 1 år på at gennemføre din undervisningspraktik, så du fortsat kan varetage dit fuldtidsjob eller modtage dagpenge.

Du skal selv finde et egnet praktiksted, men vi er også gerne behjælpelige. Kontakt evt. Innowells studievejledning for at høre mere om dette.

Læs evt. mere om klinisk undervisningspraktik her: Klinisk Praktik.

Introduktion til massøruddannelsen

Hør faglærer Anders Bjøring introduksere massageuddannelsen og læs mere om uddannelsens læringsindhold herunder.

De samlede mål for læringsudbytte for uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Massør er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

Uddannelsens overordnede læringsudbytte

Den massørstuderende skal opnå følgende læringsudbytte fordelt på viden, færdigheder og kompetencer i massøruddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Massør.

Massøruddannelsens læringsudbytte fordelt på viden

Den kliniske massør har viden om og forståelse for:

 • menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, biokemi, ergonomi og farmakologi i forhold til udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af betydning for massage
 • grundlæggende latinske betegnelser og forkortelser
 • massørfagets kliniske massage, idræts-/sportsskader, genoptræning og aflastnings- og støtteudstyr
 • klinisk beslutningstagen, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og symptomlindring i relation til stabile og komplekse massageforløb
 • systematisk refleksion over observation, diagnosticering, vurdering, prioritering, intervention, koordinering, evaluering, dokumentation og justering af massage til klienter med komplekse problematikker
 • professionens brug af teknologi, og innovation som metode til forandring af praksis
 • basale psykologiske tilgange, teorier og begreber, samt udvalgte kommunikationsteorier, kommunikationsmetoder og kommunikationens betydning for dialog og etablering af relationer
 • lovgivning omkring GDPR, relevant sundhedslovgivning, arbejdsmiljø og sikkerhedsrutiner
 • tværfagligt samarbejde og prioriteringer af professionsfaglige indsatser i sundhedsvæsenet og alternative behandlingsformer indenfor massagefagligt relevant område

Læringsudbytte fordelt på færdigheder

Den klinisk massør har færdigheder til at:

 • udføre massage i praksis og formidle dette med afsæt af udvalgte kommunikationsteorier, der demonstrerer samarbejde med klienten og formidling af etisk indsigt i massage ud fra gældende lovgivning
 • anvende teknologi og remedier i udførelse af massage, og udføre massage inden for retningslinjerne ift indikation og kontraindikation, samt planlægge forebyggende øvelser inden for et afgrænset område
 • vurdere og anvende situationsbestemt kommunikation ved formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til klienter, pårørende, kollegaer og øvrige samarbejdspartnere
 • anvende viden om individuelle, sociale, kulturelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser af sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge
 • optage anamnese og diagnosticere muskuloskeletale problematikker indenfor et fagligt afgrænset område i et massørperspektiv
 • vurdere og formidle en behandlingsplan, der illustrerer klient involvering i organisering, vurdering, justering og dokumentation af massage- og behandlingsforløb på tværs af professioner
 • beherske hygiejniske principper i klinik og behandling
 • anvende basal førstehjælp

Læringsudbytte fordelt på kompetencer

Den kliniske massør kan:

 • indgå i tværprofessionelt samarbejde i skrift og tale, der understøtter klientens behov og udvikling
 • varetage klinisk lederskab ift. klienten i stabile og komplekse massageforløb, herunder i forebyggende, rehabiliterende og symptomlindrende forløb der understøtter klientens oplevelse af sammenhæng
 • indgå empatisk, etisk og refleksivt i massagesituationer under hensyn til situationer præget af forskellige kulturelle, professionsmæssige, økonomiske og samfundsmæssige perspektiver
 • håndtere og påtage sig ansvar for at identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov, opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori indenfor et afgrænset fagområde i et massørperspektiv
 • håndtere og påtage sig ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
 • opnå kompetence til at starte egen massageklinik herunder udarbejdelse af forretningsplan, relevant lovgivning, drift og budgettering

Massøruddannelsens 1. semester (obligatorisk)

Semestret foregår som lærerstyret e-læring. Den massørstuderende kan studere hele døgnet, og er ikke afhængig af at være logget ind på bestemte tidspunkter. Semesteret indeholder 430 lektioner fordelt på følgende overordnede fag.

Studieforberedelse og latinforståelse indeholdende følgende overordnede emner:

 • Studieforløb
 • Motivation
 • Koncentration
 • Læsestrategi
 • Læseteknik
 • Hukommelse
 • Notatteknik
 • Planlægning
 • Latinske anatomibegreber
 • Latinske bevægelsestermer
 • Grundlæggende latinforståelse og udtale

Grundlæggende anatomi og fysiologi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Det levende legeme
 • Skeletsystemet
 • Muskelsystemet
 • Nervesystemet
 • Hormonsystemet
 • Kardiovaskulærsystemet (hjerte-karsystemet)
 • Åndedrætssystemet
 • Integumentærsystemet (hår, hud og negle)
 • Immun og lymfesystemet
 • Fordøjelsessystemet
 • Urinvejssystemet
 • Forplantningssystemet
 • Speciale i anatomi og fysiologi

Grundlæggende sygdomslære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Skeletsystemets almene sygdomme
 • Muskelsystemets almene sygdomme
 • Nervesystemets almene sygdomme
 • Hormonsystemets almene sygdomme
 • Kardiovaskulærsystemets almene sygdomme
 • Åndedrætssystemets almene sygdomme
 • Integumentærsystemets almene sygdomme
 • Immun og lymfesystemets almene sygdomme
 • Fordøjelsessystemets almene sygdomme
 • Urinvejssystemets almene sygdomme
 • Forplantningssystemets almene sygdomme
 • Speciale i sygdomslære

Grundlæggende farmakologi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Lægemiddelgruppernes inddelinger
 • Lægemiddelgruppernes virkningsområde
 • Udvalgte alment kendte lægemidler

Psykologi og kommunikation indeholdende følgende overordnede emner:

 • Begrebs- og teori forståelse indenfor psykologi
 • Personlighedspsykologi
 • Psykoanalyse
 • Socialpsykologi
 • Kognitiv psykologi
 • Neuropsykologi
 • Kommunikationsteorier
 • Kommunikationens dynamikker
 • Konflikter
 • Kommunikative værktøjer
 • Stress
 • Mindfulness
 • Kultur
 • Speciale i psykologi

Introduktion til andre alternative behandlingsformer indeholdende følgende overordnede emner:

 • Lovgivning omkring alternativ behandling
 • Indsigt i selvudvalgte alternative behandlingsformer
 • Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger i forhold til alternativ behandling
 • Samspil mellem det alternative behandlingsområde og det etablerede sundhedssystem, samt WHO’s definition af alternativ behandling
 • Placebo og kvaksalveri
 • Sygdomsforeningers holdning til alternativ behandling
 • Kildekritisk tilgang til sundhedsvidenskab og alternativ sundhedsvidenskab, evidenssøgning og brug af databaser

Grundlæggende klinikvejledning og klientbehandling indeholdende følgende overordnede emner:

 • Basal sundhedslovgivning
 • Persondataforordningen
 • Vejledning om lønsum og moms

1. semester afsluttes med en skriftlig tilstedeværelseseksamen i alle fag. Eksamen kan tages 6 forskellige steder i Danmark, og der må benyttes hjælpemidler til eksamen. Læs evt. mere om dette her: Tilstedeværelseseksamen

Massøruddannelsens 2. semester (obligatorisk)

Semestret foregår som lærerstyret e-læring. Den massørstuderende kan studere hele døgnet, og er ikke afhængig af at være logget ind på bestemte tidspunkter. Semesteret indeholder 461 lektioner fordelt på følgende overordnede fag.

Fagspecifik anatomi, fysiologi og sygdomslære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Skeletsystemet
 • Muskelsystemet
 • Det endokrine system
 • Nervesystemet
 • Respirationssystemet
 • Kardiovaskulærsystemet
 • Lymfesystemet
 • Fordøjelsessystemet
 • Urinvejssystemet
 • Integumentærsystemet

Biokemi og produktlære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Kemi i hudplejeprodukter
 • Fremstillingsmetoder
 • Essentielle olier og ekstrakter
 • Allergener
 • Parabener
 • Hudplejeprodukters virkning

Hygiejne indeholdende følgende overordnede emner:

 • Mikroorganismer
 • Smitte
 • Hygiejneregler
 • Hygiejnemetoder og værnemidler
 • Håndhygiejne

Remedie og materialelære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Massage Roller
 • Lacrossebolde
 • Foamroller
 • Luftkompression
 • SKLZ (massageremedier til sportsmassage og triggerpunktsbehandling)
 • Udstyr til udebehandling

Ergonomi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Ergonomisk udstyr
 • Ergonomiske arbejdsstillinger
 • Udebehandlingens ergonomi
 • Forebyggelse af overbelastningsskader

Idræts/sportsskader indeholdende følgende overordnede emner:

 • Akutte skader
 • RCEIM princippet
 • Overbelastningsskader
 • Smerter, Gate Control Teori, smertetriade m.m.
 • Knæskader
 • Albue/underarmsskader
 • Hånd/fingerskader
 • Rygskader
 • Fod/underbensskader
 • Belastningsmønstre ved forskellige sportsgrene
 • Kulde- og varmebehandling
 • Interne og eksterne faktorer ifm. skader

Genoptræning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Generelle genoptræningsøvelser
 • Tilpasning og formidling af genoptræningsøvelser
 • Journalføring af helbredseffekten
 • Kompetenceafgrænsning og samarbejde med øvrige sundhedspersoner herunder fysioterapi, ergoterapi, læge m.m.

Aflastnings- og støtteudstyr indeholdende følgende overordnede emner:

 • Gennemgang af forskellige udstyrstyper
 • Formål og virkning ved brug af udstyret
 • Rådgivning og formidling af korrekt brug af udstyr

Journalføring indeholdende følgende overordnede emner:

 • Persondataforordning og tavshedspligt
 • Kontraindikationernes begreber
 • Konsultation og anamneseoptag
 • Konsultationsprocessen: Klientdelen og behandlerdelen
 • Objektiv undersøgelse
 • Samtykke, sikkerhedsnet og plan for opfølgning
 • Sundhedsstyrelsens RAB-journal

Klinisk Massage indeholdende følgende overordnede emner:

 • Arbejdsteknikker og stillinger
 • Massagegreb
 • Holdningsanalyse
 • Palpation
 • Muskelfremkaldelse
 • Sundhedsteknologi i massage
 • Udførelse af klinisk massage
 • Forholdsregler og kontraindikationer til massage
 • Massagens effekt
 • Sammensætningen af massagegreb/massageprogram til behandling
 • Kobling af remedier i massagen
 • Lejringsteknikker
 • Ergonomi og aflastning af massøren i praksis
 • Praktisk forberedelse til klinisk massagebehandling
 • Kobling af øvrige fag til den kliniske massage
 • Etiske og juridiske retningslinjer i massagen
 • Brug af massageprodukter
 • Sikkerhedsprocedurer ved brug af remedier
 • Pre-event massage
 • Post-event massage
 • Tilpasning af idræts/sportsspecifik massage
 • DOMS (Delayed Onset Muscle Syndrome)
 • Restitution

Triggerpunkter i massage indeholdende følgende overordnede emner:

 • Observation og vurdering af triggerpunkter
 • Hensigtsmæssig planlægning og iværksætning af behandling
 • Triggerpunkters karakteristika
 • Triggerpunkters anatomiske placering
 • Smertetyper
 • Palpationsteknik
 • Differentialdiagnoser
 • Behandlingsprogression – status, dokumentation og journalføring

Almen klientvejledning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Det sunde bevægeapparats kendetegn, sundhed og forebyggelse
 • Sammenstykning og iværksætning af plan for genoptræningsøvelser og/eller profylaktiske øvelser
 • Massørens netværk og samarbejdspartnere
 • Professionel klientrelation

Fagspecifik arbejdsmiljø indeholdende følgende overordnede emner:

 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Forebyggelse af uheld og utilsigtede hændelser i faget
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Stressforebyggelse indenfor faget
 • Orientering inden for arbejdsmiljølovgivning
 • APV
 • Brug af værnemidler i faget
 • Særskilte hygiejneprocedurer og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Klinikvejledning og klientbehandling udvidet indeholdende følgende overordnede emner:

 • Basal sundhedslovgivning
 • Autorisationslovens øvrige bestemmelser om sundhedsfaglig virksomhed og straffebestemmelser
 • Reklamering af sundhedsydelser
 • Persondataforordningen
 • Skat, moms og lønsum
 • Etablering af egen virksomhed
 • Etablering- og driftsbudget
 • Forretningsplan
 • Klientbehandling og journalføring
 • Relevante sundhedsordninger, tilskud og forsikring

Førstehjælp indeholdende følgende overordnede emner:

 • De 4 hovedpunkter i førstehjælp
 • Sådan ringer du efter hjælp
 • Lavt blodsukker
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Hjerteanfald/ hjertestop
 • Hjertelungeredning
 • Hjertestarter/ AED
 • Stabilt sideleje

Massøruddannelsens 3. semester (obligatorisk)

Semestret består af 3 moduler, der afvikles som seminar, superviseret undervisning, samt opsamling, refleksion og eksamen. Lektioner 234.

Modul 1: Seminar af 4 sammenhængende undervisningsdage på massørskolen der indeholder disse praktiske læringsemner:

 1. dag: Velkomst. Grundlæggende klinisk massage trin for trin
 2. dag: Klinisk massage avanceret
 3. dag: Klinisk triggerpunktsmassage
 4. dag: Klinisk sportsmassage og skader

Superviseret Klinisk Massage
Dette modul foregår på massageskolen og starter med en opsamling og refleksion fra modul 2. Derefter følger massageeksamen, der består af en skriftlig og praktisk prøve på massageskolen.

Efter eksamen tilsendes et eksamensbevis, der indeholder en redegørelse af dine fag og lektioner.

Massøruddannelsens 4. semester (valgfrit)

Dette semester foregår som superviseret undervisning i en godkendt klinik eller som skolepraktik. Lektioner 120.

Dette 4. massagesemester er et overbyggende valgfrit massagesemester, der foregår som en klinisk undervisningspraktik med beskrevne læringsmål.

Semesteret udgør 120 lektioner i en massageklinik, fysioterapeutklinik mm., der er godkendt som praktiksted, eller kan foregå som skolepraktik.

Den massørstuderende skal selv finde et egnet praktiksted, men Innowell er også gerne behjælpelige. Kontakt evt. Innowells studievejledning for at høre mere om dette.

Læs evt. mere om klinisk undervisningspraktik her: Klinisk Praktik.

Massageuddannelsen henvender sig voksne uddannelsesinteresserede, der ønsker at tage uddannelse på et højt fagligt niveau, sideløbende med at de passer et fuldtidsarbejde eller modtager dagpenge. Massøruddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Massør er dagpengeberettiget som ledig pga. af undervisningsformen blandet e-læring, læs evt. mere om dette her: Massøruddannelse og dagpenge Endvidere får mange ledige uddannelsen betalt, da der pt findes gode jobmuligheder.

Massageuddannelsen er også målrettet studerende, der gerne vil være selvstændige erhvervsdrivende.

Karrieremuligheder med en massøruddannelse

De fleste massørstuderende ønsker at blive selvstændige erhvervsdrivende enten med egen massageklinik eller hos andre firmaer i fx fysioterapeutklinikker, massageklinikker, wellnesscentre, svømmehaller, fitnesscentre m.m.

Mange massører kombinerer også egen massageklinik hjemme eller ude, med at have faste dage hos eksterne masssagefirmaer, der udbyder virksomhedsmassage.

Med en massøruddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Massør kan du søge RAB-registrering i brancheforeningen Dansk Behandlerforbund. Foreningen er Danmarks billigste brancheforening og koster kun 975,- om året, og tilbyder bl.a. en erhvervsforsikring til kun 299,- om året, gratis journalkort, aftalekort, vidensfora m.m. Kontakt foreningen for mere info.

Varighed og studiestart

Du kan påbegynde uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Massør hver dag, da uddannelsen starter med dit teoristudie, som du læser fra eget hjem.

Du kan tage uddannelsen lige så hurtigt du kan, da du har adgang til dit studie 24 timer i døgnet. Det eneste du er afhængig af, er dit seminar (4 dages undervisning på massørskolen). Du kan tilmelde dig dit seminar, når du har gennemført 1. og 2. semester. Seminaret udbydes hver 4. måned, hvilket betyder, at du kan planlægge din skoleundervisning i god tid, samt evt. tilpasse dette med at skulle tage ferie fra dit arbejde.

Vores studerende tager i gennemsnit massøruddannelsen på 6-9 mdr. afhængig af deres forudgående viden, selvdiciplin og afsatte studietid. Denne meget hurtige gennemsnitstid skyldes i høj grad de studerendes høje selvdisciplin, motivation og interesse for faget, samt studieformen hvor det er muligt selv at bestemme sit uddannelsestempo indenfor sin givne studieadgang. Du har 12 måneders studieadgang til hvert semester, så der er god tid til at fordybe sig i massøruddannelsens spændende læring og passe andre gøremål. De fleste af vores massørstuderende ønsker dog at skifte karriere hurtigt, og der er således både mulighed for en massøruddannelse i en fart eller en uddannelse med god tid, dette er helt op til dig og dit temperament.

 • Gennemsnitlige studietid:

  ca 6-9 mdr. sideløbende med at passe et arbejde

 • Studiestart:

  1. semester: hver dag
  2. semester: hver dag
  3. semester: Vælg mellem: 14.-17.09.21, 25.-28.01.22 eller 17.-20.05.22
  4. semester: hver dag

 • Studieform:

  Lærerstyret fjernundervisning (e-learning), seminar (massørskole) og klinisk undervisningspraktik

 • Fordele:

  – Kvalifikationsniveau 5
  – Statsligt valideret uddannelsesbevis
  – Hurtig uddannelse
  – Uddannelse mens du passer job
  – Uddannelse mens du modtager dagpenge
  – Rentefri ratebetaling hvor du bestemmer udbetaling og rater
  – RAB-registrering og momsfritagelse
  – Start hver dag

Til massageuddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Massør skal du anskaffe dig bøgerne:

 1. semesters massøruddannelse: ”Menneskekroppen” af Steve Parker, ”Psykologiens veje” af Ole Shultz Larsen og ”Samtale med sigte” af Stina Rosted.
 2. og 3. semesters massøruddannelse: “Anatomisk Guide til bevægeapparatet” af Andrew Biel.

Bøgerne kan købes hos boghandlere eller på nettet, eller lånes på biblioteket.

Øvrigt pensum i massageuddannelsen er forfattet af Læge Mille Mosegaard, og findes til downloading i studiet. Dette materiale er inkluderet i uddannelsesprisen.

Prisen på massøruddannelsen

Prisen på massøruddannelsen er afhængig af om du har taget en uddannelsen hos os før eller om har en anden sundhedsfaglig uddannelse, der kan give dig merit eller delvis merit for 1. semester.

Øverst på siden kan du se prisen på hvert semester, og det er kun semester 1-3 der er obligatoriskes.

Du kan vælge at betale hvert semester som en engangsbetaling eller du kan tage et billigt uddannelseslån helt uden renter og til kun få hundrede kroner om måneden.

Øvrige udgifter i massøruddannelsen

Ud over massøruddannelsens semesterpriser kommer udgifter til nedenstående som afregnes hos eksterne leverandører:

 • Skriftlig eksamen på 1. semester til ekstern leverandør 1.500,-
 • Eksamen på 3. semester til 1.500,-
 • Pensum til 2. og 3. semester ca. 650,-. (1. semesters pensum kan lånes på biblioteket)
 • Eventuelt 3 dages overnatning og transport til seminar på 3. semester.

Optagelseskrav på højniveauuddannelser

For at kunne blive optaget på en højniveau-uddannelse hos Innowell skal du:

 • være minimum 18 år
 • have gennemført en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke har en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse, skal du som minimum have haft 2 års almen erhvervserfaring

Din erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring behøver ikke at have relevans for dit uddannelsesvalg, men er alene for at sikre, at du er udstyret med den modenhed og selvdisciplin, der kræves for at tage en voksenuddannelse via fjernundervisning kombineret med skole, også kaldet blended e-learning.

Optagelseskravene er gældende for følgende højniveau-uddannelser:

Ofte stillede spørgsmål

Kvalifikationsniveau 5 og kvalitetssikring

Uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Massør er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, og er pt landets eneste offentlige kvalifikationsvurderede massøruddannelse.

Det primære formål med niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. er at synliggøre sværhedsgraden af læringsudbyttet og give et bedre overblik over det private uddannelsesmarked. Niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. vil styrke mulighederne for samspil mellem private og offentlige uddannelser, fx ved meritvurderinger og realkompetencevurderinger, og dermed give bedre muligheder for sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked i et livslangt læringsperspektiv. Niveauvurderingerne vil være en styrket forbrugeroplysning, og kan samtidig være med til at understøtte, at uddannelserne arbejder systematisk med læringsudbytte og sikring af kvalitet. Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Både uddannelsen til klinisk massør samt uddannelsens største sundhedsfaglige enkeltfag, herunder anatomi, fysiologi, sygdomslære og farmakologi er kvalifikationsvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution til kvalifikationsniveau 5, som er niveauet lige før bachelorniveau. Kvalifikationsrammen består af 8 uddannelsesniveauer fra folkeskole (niveau 1) til Ph.d.-uddannelse (niveau 8).

Du kan læse kvalifikationsvurderingerne herunder:

Stempel Danmarks akkrediteringsinstitution

Undervisere

Anders Bjøreng
Anders Bjøreng
Underviser i massage og førstehjælp.
Lecia Dixen
Lecia Dixen
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Catherina Juel
Catherina Juel
Underviser i psykologi og alternative behandlingsformer.
Mikkel Wandahl Mathiesen
Mikkel Wandahl Mathiesen
Underviser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Helga Beckmann
Helga Beckmann
Underviser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Søren Valgren Knudsen
Søren Valgreen Knudsen
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Gustav Valentin Gade
Gustav Valentin Gade
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Louise Feldtmose
Studie- og kvalitetskoordinator med baggrund indenfor fysioterapi og folkesundhedsvidenskab.
Mikkel Munk
Mikkel Munk
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Anmeldelser

Gennemsnitlig bedømmelse

0
Fra:
DKK 31.990
0 Bedømmelser

Detaljeret Bedømmelse

Stjerner 5
0
Stjerner 4
0
Stjerner 3
0
Stjerner 2
0
Stjerner 1
0
 • Hanne Østergaard Nielsen (verificeret kunde )

  Jeg har gennemført zoneterapeut og massør uddannelsen, hos Innowell 🙂 De er meget dygtige til deres ting, og er dejlige mennesker, at være sammen med.

 • René Martin (verificeret kunde )

  Innowell er et spændende koncept, som tilbyder uddannelser af høj faglig kvalitet. Hos RaskRask anvender vi kun de bedste massører, hvilket er årsagen til, at vi samarbejder med Innowell. Det er vores overbevisning, at den bedste behandling kommer fra den bedste undervisning. Og så er det en stor bonus, at man via deres fjernundervisning kan passe arbejde og skole samtidig. Innowell er undervisning af højeste kvalitet, tilpasset det moderne samfund.

 • Heidi Gemmer Gasberg (verificeret kunde )

  Har lige afsluttet eksamen som massør & kropsterapeut, vil vælge innowell igen hvis jeg skulle tage endnu en uddannelse.

 • Anette Søhald (verificeret kunde )

  Jeg har afsluttet min uddannelse som klinisk Massør & Kropsterapeut hos Innowell.
  Online undervisning har været særligt godt for mig , da jeg bor i udlandet.
  Jeg vil klart anbefale Innowell til andre i samme situation.
  Maj sidder altid klar ved telefonen og er altid meget hjælpsom med at besvare spørgsmål.
  3. semesters skoleophold var udover alle mine forventninger, vi var et lille hold og der bliver virkelig fokuseret på den enkelte elev.
  Ditte er en fantastisk lærer. God til at formidle undervisningen, så alle kan være med.
  Det er helt sikkert at jeg skal deltage i andre af Innowells kurser eller udannelser.

 • Jacqueline Agertoft (verificeret kunde )

  Er lige startet på massør uddannelsen, og jeg er begejstret for den gode hjælp man får til at komme igang.

 • Susann Vellier Hansen (verificeret kunde )

  Mit første indtryk er bare super. Sød og imødekommende studievejleder.

  Har nu afsluttet min uddannelse som Lægeeksamineret Klinisk Massør og kan kun anbefale Innowell, det er meget professionelt.

 • Kirsten Munkholm Hansen (verificeret kunde )

  Efter afsluttet kropsmassør uddannelsen, kan jeg varmt anbefale Innowell.
  Altid rar og venlig betjening ved kontakt til skolen. Modtaget på skolen i fredelige og rolige omgivelser af en engageret ledelse og en meget dygtig og kompetent lærer.. tusind tak for 2 lærerige dage hos jer..
  Vender rigtig gerne tilbage til flere kursus ophold…

 • Nada Lubani (verificeret kunde )

  Jeg er blevet færdig uddannet i 2007 som lægeeksamineret kosmetolog, fodplejer samt massør. Det har været et fantastisk uddannelseforløb med faglige kompetente undervisere på det højeste niveau. Jeg har nu været selvstændig i 5 år og kan varmt anbefale Innowell, som en uddannelsesinstitution der lever op til de faglige og sociale krav. Jeg takker meget Maj og Brian for deres støtte og kan kun sige at det er nogle dejlige fantastiske mennesker!!!:-) Stort knus fra Nanas-beauty 🙂

 • Sylvia Horskjær (verificeret kunde )

  Hej 🙂 Går du og drømmer om at påstarte nyt studie som MASSAGETERAPEUT, FODPLEJER, KOSMETOLOG, HUD & SPATERAPEUT ELLER ZONETERAPEUT, så klik ind på INNOWELL.DK Kan kun varmt anbefale dette studie, da det er et seriøst og godt gennemtænkt e-learning studie. Personalet er altid behjælpelige med spørgsmål og svar og det er tydeligt at mærke, at de er der for den enkelte elev. Ønsker du et godt seriøst studie så vælg INNOWELL, det gjorde jeg 🙂

 • Birthe Lykke Jensen (verificeret kunde )

  En stor anbefaling fra mig – Jeg er nu i gang med min anden uddannelse hos Innowell – og har kun varme og positive ord at sige om skolen. Undervisningsformen passer perfekt til mig og mit liv.

 • Dorthe Steen Wiedenbein (verificeret kunde )

  Jeg vil klart anbefale Innowell til alle der har interesse i uddannelse indenfor massage, kosmetologi, alternativ behandling og fodpleje, hvad enten det er små kurser eller hele uddannelser. Man bliver altid mødt af positive medarbejdere når man ringer til skolen og der er hurtig hjælp via mail, hvis der er spørgsmål til pensum og opgaver. Og så er det rigtig dejligt at man kan studere når det passer dig og ikke når det passer andre. Materialet er let forståeligt og der ligger videoer til rigtig mange af modulerne inde på youtube. Innowell er et fantastisk skole univers der hele tiden er i udvikling og der er hele tiden tager initiativer til noget nyt og spændende. Det skal prøves 🙂

Tilføj en anmeldelse