Fodbehandler uddannelse

Bliv hurtigt en dygtig fodbehandler med Innowells spændende uddannelse til Lægeeksamineret Fodbehandler. Tag uddannelsen sideløbende med at du passer dit job!

Læs mere

Fodbehandler uddannelse


Fodbehandler uddannelse i dit tempo. Drømmer du om en fodbehandler uddannelse og et hurtigt karriereskift til Lægeeksamineret Fodbehandler? - så er du kommet til det helt rigtige sted. Læs mere herunder eller ring og hør mere om uddannelsen.

Hurtig fodbehandleruddannelse?

Velkommen til Danmarks største og ældste fodplejeskole der udbyder både en hurtig fodbehandler uddannelse og en udvidet fodbehandler uddannelse:

Den hurtige fodbehandler uddannelse til Lægeeksamineret Fodbehandler, hvor du kun skal 4+1 dag på fodplejeskole, og resten af læringen foregår via lærerstyret fjernundervisning fra eget hjem. Denne fodbehandler uddannelse er for uddannelsesinteresserede, der ønsker basal teori og praksis, og gerne vil hurtigt igang med at udbyde håndværket fodpleje/ fodbehandling enten som selvstændige erhvervsdrivende eller i job som fodbehandler.

Den udvidede fodbehandler uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, hvor du kun skal 6+1 dage på fodplejeskole, og hvor resten af læringen foregår via lærerstyret fjernundervisning fra eget hjem. Denne fodbehandler uddannelse er for uddannelsesinteresserede, der gerne vil have en bred teoretisk og praktisk viden på et højt niveau med gode videreuddannelsesmuligheder, samt flere behandlingsmuligheder som selvstændig erhvervsdrivende og bredere jobmuligheder.

Her ses en oversigt over uddannelsesindhold på henholdsvis uddannelsen til 1: Lægeeksamineret Fodbehandler og 2: Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer:

 Uddannelsesindhold: 1: *2:
200 lektioner basal anatomi og fysiologi Nej Ja
110 lektioner basal sygdomslære og farmakologi Nej Ja
50 lektioner basal psykologi og kommunikation Nej Ja
10 lektioner basal klinikvejledning Nej Ja
50 lektioner introduktion til andre behandlingsformer Nej Ja
Klinisk fodpleje indeholdende:
– Studieforberedelse Ja Ja
– Anatomi, fysiologi og sygdomslære fra et fodplejeperspektiv Ja Ja
– Farmakologi fra et fodplejeperspektiv Ja Ja
– Biokemi Ja Ja
– Hygiejne Ja Ja
– Produktlære Ja Ja
– Remedie og materialelære Ja Ja
– Basal aflastning (indlæg) Ja Ja
– Arbejdsmiljø Ja Ja
– Basal journalføring Ja Ja
– Udvidet journalføring Ja Ja
– Avanceret journalføring Nej Ja
– Diabetisk årskontrol/diabetisk fodstatus Nej Ja
– Praktisk fodpleje/fodbehandling Ja Ja
– Udebehandling Ja Ja
– Basal bøjlebehandling Ja Ja
– Avanceret bøjlebehandling Nej Ja
– Basal sårpleje Nej Ja
– Almen klientvejledning Ja Ja
– Selvstændig fodplejer/fodbehandler Ja Ja
70 lektioner udvidet klinikvejledning og klientbehandling Nej Ja
10 lektioner Førstehjælp Nej Ja
Antal lektioner i alt  380  1024

Denne informationsside omhandler den hurtige fodbehandler uddannelse, hvis du ønsker information om den udvidede fodbehandler uddannelse, så klik her: Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer

Hvorfor udbyde to forskellige fodbehandleruddannelser?

Det er en temperamentsag, om man ønsker en længere uddannelse på et højere niveau eller en kortere håndværkeruddannelse. Man kan sammenligne det med, at der også findes uddannelser til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, hvor begge uddannelser arbejder med nogle fælles områder. Uanset om du ønsker den korte fodbehandleruddannelse eller den længere fodplejeruddannelse, så får du hos Innowell en rigtig god uddannelse, der klæder dig godt på til at blive selvstændig erhvervsdrivende eller søge job som fodbehandler/fodplejer .

Fodbehandler uddannelse

Stemningsbillede af studerende på fodplejeskolen

Opbygning i fodbehandler uddannelsen

Uddannelsen til Lægeeksamineret Fodbehandler er opbygget af 4 dele:

Del 1. (modul 1) Den teoretiske del

Dette modul foregår som lærerstyret fjernundervisning og indeholder følgende læring i hovedpunkter:

 1. studieforberedelse, der omhandler hvordan du lærer bedst, samt introduktion til relevant  latinsk terminologi
 2. anatomi, fysiologi og sygdomslære fra et fodplejeperspektiv (tager afsæt i, at man har 200 lektioner anatomi og fysiologi, samt 100 lektioner i sygdomslære. Se evt. mere under optagelseskrav)
 3. farmakologi
 4. biokemi
 5. hygiejne
 6. produktlære
 7. remedie og materialelære
 8. arbejdsmiljø
 9. basal journalføring basis
 10. praktisk fodbehandling basis
 11. bøjlebehandling
 12. almen klientvejledning
 13. selvstændig fodbehandler/ fodplejer

Del 2. (modul 2) Den praktiske del – praktisk fodpleje

Denne del af fodbehandler uddannelsen foregår på fodplejeskolen af 4 sammenhængende dage (på dette seminar er der nærliggende overnatningsmuligheder).

 1. undervisningsdag: velkomst og præsentation. Remedie og materialelære i praksis. Beskæring i praksis. Praktisk fodbehandling/ fodpleje i praksis .
 2. undervisningsdag: praktisk fodbehandling/ fodpleje, samt introduktion til indlæg m.m.
 3. undervisningsdag: praktisk fodbehandling/ fodpleje med bøjlebehandling i praksis
 4. undervisningsdag: praktisk fodpleje udvidet og afslutning

Del 3. (modul 3) Den praktiske del – praktisk fodpleje

Denne del af fodbehandler uddannelsen foregår som lærerstyret fjernundervisning.

 1. Journalføring og praktisk fodpleje på rutineret niveau.

Del 4. (modul 4) Eksamen på fodbehandler uddannelse

Denne del af fodbehandler uddannelsen foregår på fodplejeskolen, hvor den studerende modtager en eksamenscase. Herefter har den fodplejestuderende én uge til at forberede sig hjemme. Eksamen er en praktisk eksamen, hvor teorien inddrages.

fodbehandleruddannelse

Studerende på fodplejeskolen øver professionel fræsning og fjernelse af callositeter

Undervisningsformen i fodbehandleruddannelsen

Undervisningsformen er en vekselvirkning mellem lærerstyret fjernundervisning, der kan tilgås hele døgnet rundt og en tilstedeværelsesundervisning. Denne undervisningsform kaldes også blandet e-læring.

Med lærerstyret fjernundervisning menes, at der et lærer/elevforløb under hele uddannelsen, og det er således ikke et selvstudie, men istedet en spændende undervisning med maksimal frihed til at kunne passe et fuldtidsarbejde eller modtage dagpenge under hele sin fodbehandler uddannelse.

Tilstedeværelsesundervisningen foregår på fodplejeskolen, og er et praktisk undervisningsforløb, der inddrager den forudgående teoretiske viden.

Fodbehandleruddannelsens undervisningsform er pædagogisk opbygget ud fra, at alt der er egnet til fjernundervisning foregår på fjernundervisning, mens det der er teknisk avanceret foregår som tilstedeværelsesundervisning på fodplejeskolen. Dette kan fx være undervisning i bøjlebehandling, der også hos diverse leverandører udbydes som små dagskurser, eller det kan være undervisning i beskæring, fræsning m.m., som ligeledes er teknisk avanceret og foregår på fodplejeskolen. Disse moderne undervisningsformer gør det således muligt, at udbyde en fodbehandler uddannelse på et højt niveau med maksimal frihed til at kunne varetage sit vanlige fuldtidsarbejde eller at modtage dagpenge under hele uddannelsen til Lægeeksamineret Fodbehandler.

Det er ikke nemmere at tage en fodbehandler uddannelse som blandet e-læring, men det er langt mere fleksibelt!

fodbehandler uddannelse e-læring

Studerende på fodplejeskolen øver fjernelse af ligtorne med hulmejsel

Optagelseskrav til en fodbehandler uddannelse

Fodbehandler uddannelsen til Lægeeksamineret Fodbehandler fordrer en høj selvdisciplin, og derfor skal man være over 18 år, samt have en ungdomsuddannelse eller erhvervsuddannelse, eller som minimum have 2 års erhvervserfaring. Erhvervsuddannelsen eller de 2 års erhvervserfaring behøver ikke at have relevans for fodbehandleruddannelsen, men skal alene sikre modenhed og uddannelsesparathed.

Endvidere anbefales det, at have gennemført den grundlæggende fagpakke “anatomi, fysiologi og sygdomslære”, inden uddannelsen påbegyndes. Man kan også studere denne fagpakke sideløbende med fodbehandler uddannelsen, da den er anatomisk og fysiologisk systemopbygget ligesom første del af fodbehandler uddannelsen.

Uddannelsesinteresserede med en forudgående relevant sundhedsuddannelse, behøver ikke at erhverve sig fagpakken inden uddannelsesstart, og kan i stedet starte direkte på fodbehandler uddannelsen, og efterfølgende vurdere om fagene anatomi, fysiologi og sygdomslære bør genopfriskes.

Innowell har gratis prøvemoduler til rådighed, hvor man anonymt kan teste sin viden i faget anatomi, fysiologi og sygdomslære.

ligtorne undervisning fodbehandleruddannelse

Studerende på fodbehandler uddannelsen øver beskæring af ligtorn

Varighed på en fodbehandler uddannelse

Fodbehandler uddannelsen til Lægeeksamineret Fodbehandler indeholder 380 undervisningslektioner og tager i gennemsnit 4-6 måneder sideløbende med, at man passer sit vanlige arbejde.

Den fodplejestuderende har 12 måneder inklusiv eksamen til at gennemføre fodbehandler uddannelsen, så der er god tid til faglig fordybelse samt at passe arbejde under uddannelsen.

Det er muligt, inden udløb, at købe forlængelse af sin fodbehandler uddannelse, dette er dog sjældent nødvendigt, da man har 12 måneder til at gennemføre kun 380 lektioner.

Da undervisningsformen er blandet e-læring, og eksamen er løbende, kan man tage fodbehandler uddannelsen lige så hurtigt, man har lyst.

bøjlebehandling på fodbehandler uddannelsen

Studerende på fodplejeskole øver ortonyxi

Økonomi, pris og muligheder

Det er muligt at passe sit vanlige arbejde under hele fodbehandler uddannelsen til Lægeeksamineret Fodbehandler, da man kun skal have fri i 4+1 dag, der eventuelt kan afvikles som ferie. At have job sideløbende med at tage uddannelse, sikrer den absolut bedste økonomi under fodbehandleruddannelsen.

Endvidere kan man som dagpengeberettiget bevare sine dagpenge under hele uddannelsen, da man kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet under hele fodbehandleruddannelsen, med undtagelse af de 4+1 dage, der kan afvikles som ferie. Mange dagpengemodtagere får også fodbehandleruddannelsen betalt. Søg evt. rådgivning om dette hos sagsbehandler eller hos Innowells studievejledning.

Uddannelsesprisen er 44.995,- + 1.500,- i eksamensgebyr. Uddannelsesprisen er inkluderet specialprodukter og specialremedier til brug for øvebehandlinger i modul 3. Specialprodukterne og remedier udleveres på modul 2 og indeholder følgende:

Antal/varer
1 Neglesonde
1 Negletang
1 Hudtang
1 Skalpelbladsskaft 3
1 Skalpelbladsskaft 4
1 Hulmejselskaft
1 Hårdhudsfil 100/180
1 Neglefil 120/240
1 Skalpelbladsfjerner plast (inkl “nålespand”)
20 Skalpelblad nr. 10
10 Skalpelblad nr. 15
10 Skalpelblad nr. 23
10 Skalpelblad nr. 1 (hulmejsel)
1 Bøjlesæt PodoStripe
1 Yards callussoftner 150 ml
1 Yards urea creme 100 ml
1 Yards foot repair creme 100 ml
1 Yards heel balm 100 ml
1 Yards mycofluid 30 ml
1 Yards foot repair bath 150 ml
20 Ass. Yards prøver
1 Hygienic Solution 250 ml

Uddannelsesprisen kan enten betales på én gang eller ratebetales rentefrit fra 3.416,- pr. mdr. i 12 mdr. med en udbetaling på 6.000,-. Læs eventuelt mere om betaling her: Betalingsmuligheder og betingelser

Der ud over skal påregnes udgifter til fagbogen “Fodpleje- fra interesse til profession” af Læge Mille Mosegaard til 995-, ex. moms, samt udgifter til overnatninger og transport, afhængig af afstand til fodplejeskolen. På denne side kan du læse mere om nærliggende overnatningsmuligheder og transportmuligheder: Skoleophold

Størstedelen af de studerende bor langt fra skolen, og har behov for transport samt 3 overnatninger.  Her kan ses hvorfra de studerende læser lige nu, som er markeret med røde balloner: De studerende 

beskæring på fodbehandler uddannelsen

Studerende på fodplejeskole øver beskæringsteknikker og hygger sig med hinanden

Vores anmelderroste underviser i fodbehandling

I fodbehandleruddannelsen til Lægeeksamineret Fodbehandler er det Ditte Louise Nielsen, der er hovedunderviser. Ditte er uddannet Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog og Spaterapeut, Social og sundhedsass., Negletekniker m.m.

Ditte har mange års erfaring i undervisning, og blev i 2017 indstillet og nomineret til Politikens undervisningspris for bedste underviser i kategorien Erhvervsuddannelser.

Ditte Louise Nielsen har også mange års erfaring som behandler og leder, som gør, at fodpleje- og fodbehandlerstuderende også får en rigtig god sparringspartner gennem Ditte, uanset om man påtænker at opstarte som selvstændig erhvervsdrivende, eller søger job.

Innowell støtter Danske Hospitalsklovne

Rektor Brian Mosegaard og underviser Ditte Louise Nielsen

Fodbehandleruddannelsens opstart og afslutning

Fodbehandleruddannelsen til Lægeeksamineret Fodplejer kan påbegyndes hver dag, da den starter med et teoriforløb på fjernundervisning, der blot skal være afsluttet senest, 3 uger forinden del 2 kan påbegyndes.

Når den studerende har fået sig et godt overblik over sit teoriforløb, i forhold til den studietid/fritid den fodbehandlerstuderende har til rådighed, skal den studerende tidsbestille sit seminar/ del 2, senest 3 uger før start. Læs evt. mere om booking af skoleophold her: Tilmelding og booking af skoleophold

Når den fodplejestuderende har gennemført del 1, 2 og 3, skal den studerende også tidsbestille sin endelige eksamen (del 4), der foregår løbende hele året, den sidste onsdag i hver måned med undtagelse af skolernes ferier.

Et så fleksibelt uddannelsesforløb gør, at fodbehandleruddannelsen til lægeeksamineret fodbehandler kan planlægges til at forløbe meget hurtigt eller helt op til et år, hvis man fx har en presset hverdag.

Efter endt fodbehandleruddannelse får den studerende et uddannelsesbevis med titlen Lægeeksamineret Fodbehandler. På uddannelsesbeviset redegøres også for den studerendes fag og lektioner.

hurtig fodbehandler uddannelse på fjernundervisning

Studerende på fodplejeskole øver beskæringsteknikker på øveklienter

Hvad kan en Lægeeksamineret Fodbehandler i praksis?

En Lægeeksamineret Fodbehandler kan i praksis mestre:

 • flere typer professionelle fodbehandlinger og pleje af fødder
 • forebyggende behandling
 • beskæring af callositeter (hård hud)
 • beskæring af clavi (ligtorne)
 • professionel fræsning
 • basal ortonyxi (negle-bøjle-behandling ved nedgoede negle)
 • basal aflastning (indlæg)
 • professionel neglebehandling
 • typer af fodbade og desinficering
 • professionel diagnostisering og anamneseoptag
 • professionel journalføring med latinske betegnelser og ikoner
 • professionel fod-, ankel- og lægbensmassage
 • professionel klientvejledning
 • peelings
 • lakteknikker
 • klinisk hygiejne og sterilisering
 • produktvejledning
 • udebehandlinger
 • og meget meget mere…

En Lægeeksamineret Fodbehandler er en professionel behandler, der kan variere, sammensætte og mestre et meget stort udbud af professionelle fodbehandlinger, og kan således åbne egen klinik der favner et bredt kundesegment.

fodbehandler uddannelse fodbehandler klinik

De fleste vælger Innowells fodbehandleruddannelse for at åbne egen fodklinik.

Tilmelding og hjælp i fodbehandler uddannelse

Man tilmelder sig en fodbehandler uddannelse til Lægeeksamineret Fodbehandler ved at klikke på tilmeld-knappen i fakta-boksen, og herefter skal man blot følge vejledningen trin for trin. Innowells studievejledning er gerne behjælpelig med guidning trin for trin.

Man betaler med sit kreditkort, ligesom man ellers handler på nettet. Dette vil sige, at når først man har betalt, har man fuld adgang til hele sit studie 24 timer i døgnet i 365 dage.

Straks efter betaling modtager man en velkomstmail, der er vedhæftet kvittering på sit køb. I velkomstmailen opfordres den fodbehandlerstuderende til at ringe til studievejledningen for både at blive budt velkommen hos Innowell, samt for at få en grundig guidet rundvisning i sit studie, så man kommer godt fra start. Rundvisningen via telefon tager ca. 20 min., hvor vi bl.a demonstrerer:

 • hvordan man logger ind på sin fodbehandler uddannelse
 • hvor man finder sine studier
 • hvor man finder sine opgaver sin fodbehandler uddannelse
 • hvad der skal læses og afleveres i sin fodbehandler uddannelse
 • hvordan man kontakter sine undervisere, studiekammerater og studievejledningen
 • hvordan læringsplatformen er struktureret
 • hvordan man booker sin tilstedeværelsesundervisning og eksamen sin fodbehandler uddannelse
 • hvordan man finder sine betalinger
 • hvordan man tilretter sin profil
 • og meget meget mere…

Der ud over sidder vi klar på telefonen i vores studievejledning, og hjælper dig gerne alt det du har brug for!

Vi håber, at du her på siden er blevet godt informeret om vores spændende fodbehandler uddannelse til Lægeeksamineret Fodbehandler, ellers er du altid hjertelig velkommen til at kontakte vores dygtige personale i studievejledning. Læs evt. mere om vores anmelderroste studievejledning her: Studievejledningen

Mens du tænker på, om denne populære uddannelse er noget for dig, så kan du jo lige så godt prøve at øve en professionel fodmassage, på en du holder af, ved at følge vores anmelderroste underviser Ditte Louise Nielsen trin for trin på denne nedenstående undervisningsvideo:

Færdiguddannet og hvad så?

Efter endt uddannelse som Lægeeksamineret Fodbehandler kan man blive optaget i brancheforeningen Dansk Behandlerforbund. I Dansk Behandlerforbund får man adgang til et stort tværfagligt vidensnetværk, hvor man kan sparre med kolleger over hele landet. Endvidere kan man også tilkøbe erhvervsforsikring til kun 299,- om året, hente gratis aftalekort, journalkort og meget mere.

Man får efter endt uddannelse også adgang til Innowells netværksgrupper på facebook, hvor man kan vidensdele og holde kontakten med sine studiekammerater, samt drage nytte af tidligere studerendes oparbejde erfaring, rutine og viden.

uddannet fodbehandler

En glad studerende der elsker sine øveklienter, og helt har glemt tiden 🙂

Følg Innowell på de sociale medier:

Innowells Facebookgruppe

Innowells Google+ side

Innowells YouTube side

*Lektionsplan for uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer 2018/19

fodbehandler uddannelse e-learning

Koncentrerede studerende øver her anamneseoptag, diagnosticering og journalføring

Fakta


 • Titel:

  Lægeeksamineret Fodbehandler

 • Gennemsnitlig studietid:

  ca. 4 måneder, sideløbende med at passe sit fuldstidsarbejde

 • Studiestart:

  Hver dag

 • Pris 44.995,-:

  Betalingsmetode 1: 44.995,- + 49,- i fakturagebyr
  Betalingsmetode 2 (ratebetaling): udbetaling på 6.000,- og 3.416,- pr. mdr. rentefrit i 12 mdr.
  Engangsgebyr ved valg af ratebetaling er 995,- og fakturagebyr er 49,- pr. løbende mdr.
  Eksamensgebyr: 1.500,-
  Fagbog/pensum: 995,- ex. moms
  Overnatning: ca. 1.500,- for 3 dage
  Transport: ca. 500,- for en returbillet Cph-Aalborg

 • Særlige fordele:

  - Hurtig uddannelse
  - Inkluderet specialprodukter og remedier
  - Uddannelse mens du passer job
  - Uddannelse mens du modtager dagpenge
  - Kun 4+1 dag på skole, resten e-læring
  - Rentefri ratebetaling
  - Start hver dag
  - Løbende eksamen
  - Dit tempo

 • Seminardato:

  03.-06.05.21, 30.08-02.09.21, 10.-13.01.22 eller 02.-05.05.22

 • Lektioner:

  380 lektioner af 45 min.

 • Undervisningsform:

  Blandet e-læring. Fjernundervisning og fodplejeskole