Klinisk Fodplejer

Hovedunderviser
Fra:
DKK 49.990

Fra:
DKK 49.990

1. Semester
DKK 11.995 Merit mulighed læs mere
2. Semester
DKK 19.995
3. Semester
DKK 29.995
4. Semester
DKK 8.000
Ryd
Vis finansiering
×
Delbetaling
272 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 8.000 kr. over 36 mdr.: Månedlig ydelse 272 kr. Samlede kreditomkostninger 1.764 kr. Samlet tilbagebetaling 9.764 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%. ÅOP 14,29%. Lånet kræver kreditgodkendelse. Der er fortrydelsesret. Forudsætter betaling via Mit Sparxpres.
Prøv gratis

Krævende
Lektioner: 980 ECTS 35
6 seminardage
Uddannelsesbevis

Fodterapeut uddannelse eller fodplejer uddannelse?

Overvejer du en uddannelse til fodplejer eller en uddannelse til statsautoriseret fodterapeut, så er det godt at kende til nogle forskelle på en privat fodplejeruddannelse gennem Innowell og en offentlig fodterapeutuddannelse gennem teknisk skole.

En uddannelse til statsautoriseret fodterapeut foregår som fuldtids SU-berettiget tilstedeværelsesundervisning på en offentlig fodterapeutskole i Randers eller København. En fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er en bæredygtig privatuddannelse, der foregår som blandet e-læring, hvor du kan passe job samtidigt med at tage uddannelse til Klinisk Fodplejer.

De samlede mål for læringsudbytte for uddannelsen til statsautoriseret fodterapeut er indplaceret på kvalifikationsniveau 3 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, og de samlede mål for læringsudbytte for uddannelsen til Klinisk Fodplejer er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

Kvalifikationsrammen for livslang læring består af 8 kvalifikationsniveauer, hvor fx folkeskolen er niveau 1, 10 klasse er niveau 2, fodterapeutuddannelsen er niveau 3, social- og sundhedsassistent er niveau 4, klinisk fodplejer er niveau 5, sygeplejerskeuddannelsen er niveau 6, lægeuddannelsen er niveau 7 og PHD-uddannelser er niveau 8. Bemærk de nævnte uddannelseseksempler er vidt forskellige i både form og indhold, og derfor heller ikke kan direkte sammenlignes, hvorfor kvalifikationsniveauer på div. uddannelser derfor også alene er et udtryk for sværhedsgraden af det læringsudbytte som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer.

Innowells anmelderroste fodplejeruddannelse

Innowells fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer blev Danmarks første, og stadig eneste private fodplejeuddannelse, der er blevet statsligt niveauvurderet til kvalifikationsniveau 5 af Danmarks Akkrediteringsinstitution, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dette gør bl.a. at du med en uddannelse fra Innowell får et statsligt validerede uddannelsesbevis på Danmarks højeste kvalifikationsniveau for en fodbehandleruddannelse. Ligeledes kan du med en uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer blive medlem af brancheforeningen Dansk Behandlerforbund, der er den eneste brancheforening, som er godkendt af Sundhedstyrelsen, til at måtte registrere fodplejere under Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kvalitet og bæredygtighed

Uddannelseskvalitet, Verdensmål 4, er ikke bare noget vi siger, det er noget vi kan dokumentere. For at en fodplejeuddannelse kan blive statslig niveauvurderet til kvalifikationsniveau 5, er det bl.a. et krav at uddannelsens kvalitet sikres gennem et kvalitetssikringssystem m.m. En statslig niveauvurdering på Danmarks højeste kvalifikationsniveau for en fodbehandleruddannelse er derfor også et bevis på at uddannelsen er kvalitetssikret.

Bæredygtighed, Verdensmål 13, er ikke bare noget vi siger, det er noget vi kan dokumentere. Vi tager ansvar for klimahandling, og benytter bl.a. den bæredygtige undervisningsform e-læring i kombination med superviseret undervisning, som gør det muligt, at tage en fodplejeuddannelse uanset hvor du bor, og hvor du kan bevare dit fuldtidsarbejde eller modtage dagpenge under hele fodplejeuddannelsen. Dette er både bæredygtigt for vores klima, men er også bæredygtig for samfundets økonomi og velfærdsressourcer.

Fodplejeruddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er en spændende bæredygtig sundhedsfaglig kvalitetsuddannelse, der giver evne til selvstændig fodbehandling af forskellige former for fodlidelser.

Pressemeddelelse på fodplejeuddannelsen

Læs pressemeddelelse omkring landets pt. eneste niveauvurderede private fodplejeuddannelse her: Pressemedelelse fodplejeuddannelse 

Dokumentation på kvalifikationsniveau 5

Her kan du hente dokumentation for fodplejeuddannelsens kvalifikationsniveau og læringsudbytte: Bevis på niveauvurdering.

Læs evt. mere om forskellen på fodterapeutuddannelsen og fodplejeruddannelsen under nedenstående punkter.

Fodplejeruddannelsens struktur og opbygning i korte træk

Fodplejer uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er opbygget af tre obligatoriske semestre 1., 2. og 3. semester, samt et 4. semester der er et frivilligt overbyggende tilvalgssemester.

1. semester på fodplejeuddannelsen

1. semester (obligatorisk) består af fagene anatomi, fysiologi og sygdomslærepsykologiintroduktion til andre alternative behandlingsformer og klinikvejledning. Dette semester foregår som lærerstyret fjernundervisning, som man kan tilgå hele døgnet. 1. semester afsluttes med en skriftlig tilstedeværelseseksamen. Eksamen kan tages 6 forskellige steder i Danmark og der må benyttes hjælpemidler til eksamen. Læs evt. mere om dette her: Tilstedeværelseseksamen”

“Kære Jer på kontoret på Innowell. I går var jeg til eksamen i Ballerup, synes i skal have en tilbagemelding på, hvordan det var. Jeg må sige, at med det samme jeg kom ind følte jeg mig velkommen og tryg. Måden det hele forgik på, kan jeg kun sige, at det var en meget positiv oplevelse. Ligeledes var det en god afslutning på selve eksamen. Mange Hilsner Caroline Hye Jensen fra Slagelse.”

2. semester på fodplejeuddannelsen

2. semester (obligatorisk) indeholder fagene klinisk fodpleje, klinikvejledning udvidet og førstehjælp. 2. semester foregår igen som lærerstyret fjernundervisning, der kan tilgås hele døgnet.

3. semester på fodplejeuddannelsen

3. semester (obligatorisk) indeholder den kliniske undervisning i faget fodpleje. Dette semester er opbygget af 3 undervisningsmoduler:

Modul 1: Klinisk undervisning på skolen

Seminar af 6 sammenhængende undervisningsdage på fodplejeskolen der indeholder disse praktiske læringsmål:

 • Dag 1: Velkomst, hygiejne, remedie- og materialelære, beskæring, introduktion til klinisk fodpleje trin for trin, refleksion og opsamling.
 • Dag 2: Aflastning- og indlægslære, klinisk fodpleje i praksis fortsat, refleksion og opsamling.
 • Dag 3: Basal og avanceret ortonyxi, klinisk fodpleje i praksis fortsat, refleksion og opsamling.
 • Dag 4: Klinisk fodpleje i praksis fortsat, refleksion og opsamling.
 • Dag 5: Diabetisk fodstatus, sår og forebyggelse, opsamling g afslutning.

Modul 2: Superviseret klinisk undervisning

I dette modul studeres den kliniske fodpleje fra eget hjem, dette styrker de studerendes kliniske færdigheder i et læringsrum der svarer til det miljø fodplejeren møder som udebehandler. I dette superviserede læringsrum kan den studerende fordybe sig den kliniske teori og praksis og opnå rutine og tryghed i faget klinisk fodpleje inden sin praktiske eksamen. Ved kombinationen mellem seminar og superviserede øvelser styrkes de kliniske færdigheder i den studerendes tempo, hvor de gennem øvelser hjemme integrerer klinisk og teoretisk undervisning, og således opnår optimale professionskompetencer i forhold til de kliniske færdigheder. Superviseringen mellem elev og underviser ruster den studerende til mødet med klinisk praksis i forskellige situationer og miljøer. Undervisningsformen skaber optimal læringsrum for erfaringsdannelse og refleksioner, samt erfaring med faglig sparring og udvikling af sin egen rolle som professionel fodplejer.

Modul 3: Opsamling, refleksion og eksamen

Fodplejeuddannelsen afsluttes med opsamling, refleksion og lægeeksamination. Lægeeksaminationen består af en skriftlig prøve, der kan tages 6 forskellige stedet i landet. Til den skriftlige prøve må der benyttes hjælpemidler i form af pensum og notater. Efter prøven tilsendes et statsligt valideret uddannelsesbevis der redegør for antal lektioner og fag.

4. semester på fodplejeuddannelsen (ikke obligatorisk)

4. semester er et valgfrit semester, hvor den studerende skal i klinisk praktik i 120 lektioner på en fodplejeskole eller i en klinik der er godkendt som praktiksted. Dette spændende semester foregår på et godkendt praktiksted, og kan påbegyndes efter gennemført 3. semester.

Læs mere om klinisk praktik her: Klinisk Praktik. Den studerende skal selv finde et egnet praktiksted, men vi er gerne behjælpelige.

Kontakt evt. Innowells studievejledning for at høre mere.

De samlede mål for læringsudbytte for uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

Fodplejeuddannelsens læringsudbytte

Den studerende skal opnå følgende læringsudbytte fordelt på viden, færdigheder og kompetencer.

Læringsudbytte fordelt på viden:

Den studerende har viden om og forståelse for:

 • menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, biokemi og farmakologi i forhold til sygdomssammenhænge og deres betydning for fodpleje
 • grundlæggende latinske betegnelser og forkortelser
 • lovgivning omkring GDPR, relevant sundhedslovgivning, arbejdsmiljø og sikkerhedsrutiner
 • fodplejefagets værdier, teorier, begreber, metoder og etiske problemstillinger
 • udvalgte kommunikationsteorier, kommunikationsmetoder og kommunikationens betydning for dialog og etablering af relationer
 • basale psykologiske tilgange, teorier og begreber
 • tværfagligt samarbejde og prioriteringer af professionsfaglige indsatser i sundhedsvæsenet og alternative behandlingsformer indenfor fodplejefagligt relevant område

Læringsudbytte fordelt på færdigheder

Den studerende har færdigheder til at:

 • vurdere og anvende situationsbestemt kommunikation ved formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og klienter
 • anvende viden om individuelle, sociale, kulturelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser af sundhedsudfordringer og fodpleje
 • anvende teknologi og remedier i observation, vurdering, planlægning og udførelse af fodpleje
 • udføre fodanalyse og optage anamnese på såvel diabetikere som øvrige klienter
 • kunne beherske scarifikation og behandling af hhv. callositet, fissur, clavi og verrucae
 • beherske hygiejniske principper i klinik og behandling
 • udføre og vejlede i neglebehandling, samt vurdere og udføre ortonyxi
 • udføre fodmassage inden for retningslinjerne ift indikation, kontraindikation, fodens funktion og smidighed, samt lægge en plan for fodøvelser og vejlede i fodtøj
 • fremstille basale ortoser, samt vurdere, vejlede i og anvende præfabrikerede ortoser
 • vurdere og formidle en behandlingsplan indenfor fodpleje
 • anvende ergonomiske principper
 • anvende basal førstehjælp

Læringsudbytte fordelt på kompetencer

Den studerende kan:

 • indgå i tværprofessionelt samarbejde i skrift og tale, der understøtter klientens fodplejebehov og udvikling
 • varetage klinisk lederskab ift. klienten og medvirke til rehabilitering, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov ift. uddannelsens mål og værdier
 • håndtere og påtage sig ansvar for at opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori inden for et afgrænset fagområde i et fodplejeperspektiv
 • varetage kvalitetssikring- og udvikling inden for egne faglige færdigheder
 • opnå kompetence til at starte egen fodplejeklinik herunder udarbejdelse af forretningsplan, relevant lovgivning, drift og budgettering

1. semester (obligatorisk)

Dette semester foregår som lærerstyret e-læring, der kan tilgås hele døgnet.

2. semester (obligatorisk)

Dette semester foregår som lærerstyret fjernundervisning, der kan tilgås hele døgnet.

Fagspecifik anatomi, fysiologi og sygdomslære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Skeletsystemet
 • Muskelsystemet
 • Det endokrine system
 • Nervesystemet
 • Respirationssystemet
 • Kardiovaskulærsystemet
 • Lymfesystemet
 • Fordøjelsessystemet
 • Urinvejssystemet
 • Integumentærsystemet

 

Fagspecifik farmakologi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Lokale og systemiske midler
 • Blodfortyndende midler
 • Antisvampemidler
 • Lokalbedøvende midler
 • Binyrebarkhormon
 • Diabetesmedicin
 • Antihypertensiv behandling
 • Kolesterolsænkende midler
 • Psoriasisbehandling
 • Psykiatrisk medicin
 • Smertestillende medicin
 • Naturlægemidler

 

Biokemi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Kemi i hudpleje
 • Lipider i hudplejeprodukter
 • Parabener
 • Hormoner og vitaminer i hudpleje
 • Proteiner og aminosyrer i hudpleje

 

Hygiejne indeholdende følgende overordnede emner:

 • Mikroorganismer
 • Smitte
 • Hygiejneregler
 • Hygiejnemetoder og værnemidler
 • Håndhygiejne

 

Remedie og materialelære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Inventar i fodplejeklinikken
 • Tænger
 • Sonder
 • File
 • Skafter/skalpelbladsholdere og skalpelblade
 • Fodplejemaskiner
 • Fræsere
 • Udstyr til udebehandling
 • Hygiejnemaskiner
 • Materialer til produktion af aflastning og forbinding

 

Ergonomi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Ergonomisk udstyr
 • Ergonomiske arbejdsstillinger
 • Udebehandlingens ergonomi
 • Forebyggelse af overbelastningsskader

 

Aflastning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Fejlstillinger i foden og foddeformiteter
 • De 4 aflastningsprincipper
 • Materialernes betydning for aflastningen
 • Præfabrikerede aflastninger
 • Håndlavet klientspecifik fremstillet aflastning

 

Fodtøj indeholdende følgende overordnede emner:

 • Skotypernes betydning for kroppens holdning og funktion
 • Arbejdssko
 • Den sunde fod
 • Komplikationer pga. fodtøj
 • Gangafvikling

 

Massage indeholdende følgende overordnede emner:

 • Fodmassagens virkning og evidens
 • Forholdsregler og kontraindikationer til fodmassage
 • Gennemgang af fodmassageteknikker

 

Fodtræning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Fodens bevægelighed, smidighed, styrke og reaktion
 • Helsegang
 • Øvelser til ankelled og bagerste del af foden
 • Øvelser til tæer og forfod
 • Øvelser til fodens længdebue
 • Øvelser til fodens stabilitet

 

Journalføring indeholdende følgende overordnede emner:

 • Persondataforordning og tavshedspligt
 • Kontraindikationernes begreber
 • Konsultation og anamneseoptag
 • Konsultationsprocessen: Klientdelen og behandlerdelen
 • Objektiv undersøgelse
 • Samtykke, sikkerhedsnet og plan for opfølgning
 • Sundhedsstyrelsens RAB-journal

 

Klinisk Fodpleje indeholdende følgende overordnede emner:

 • Arbejdsteknikker og stillinger
 • Sammensætningen af remedier til behandling
 • Sammensætningen af remedier til ortonyxi
 • Sammensætningen af remedier til forbinding
 • Praktisk forberedelse til klinisk fodplejebehandling
 • Håndtering af skalpelblade
 • Beskæringsteknik for hhv. planta, digiti, clavi, verrucae, ungius incarnatus
 • Sondering
 • Fræsningsteknik for hhv. negle, hud og clavi
 • Neglens behandling hhv. klipning, fræsning og afretning
 • Lakering af negle, sundhedsrisici og kontraindikationer
 • kobling af øvrige fag til den kliniske fodpleje

 

Almen klientvejledning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Den sunde fod
 • Vejledning ved køb af sko
 • Fodtyper
 • Pleje af foden
 • Fodplejerens netværk og samarbejdspartnere

 

Fagspecifik arbejdsmiljø indeholdende følgende overordnede emner:

 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Forebyggelse af uheld og utilsigtede hændelser i faget
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Stressforebyggelse indenfor faget
 • Orientering inden for arbejdsmiljølovgivning
 • APV
 • Brug af værnemidler i faget
 • Særskilte hygiejneprocedurer og retningslinjer udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed

 

Avanceret bøjlebehandling indeholdende følgende overordnede emner:

 • Hvilke negle kan behandles?
 • Alternativer til ortonyxi
 • Gennemgang af bøjlesystemer
 • Udformning og teknik til bøjleproduktion
 • Valg af bøjletype ift problematikker
 • Operation af nedgroet negl – negleresektion

 

Sårpleje indeholdende følgende overordnede emner:

 • Sårtyper
 • Fodsår baseret på ætiologi
 • Inddeling af sårtyper
 • Opheling af sår
 • Generel sårbehandling
 • Sårprodukter og deres anvendelse
 • Akutte læsioner
 • Kroniske sår
 • Sårrevision
 • Planlægning af sårbehandling
 • Støtte- og kompressionsstrømper

 

Diabetisk fodstatus/ årskontrol indeholdende følgende overordnede emner:

 • Vejledning i diabetes
 • Journalføring ift diabetisk klient
 • Diabetisk årskontrol/fodstatus
 • Den diabetiske fod og fodkomplikationer

Klinikvejledning og klientbehandling udvidet indeholdende følgende overordnede emner:

 • Basal sundhedslovgivning
 • Autorisationslovens øvrige bestemmelser om sundhedsfaglig virksomhed
 • Reklamering af sundhedsydelser
 • Persondataforordningen
 • Skat, moms og lønsum
 • Etablering af egen virksomhed
 • Etablering- og driftsbudget
 • Forretningsplan
 • Klientbehandling og journalføring
 • Sundhedstilskud og helbredstillæg

Førstehjælp indeholdende følgende overordnede emner:

 • De 4 hovedpunkter i førstehjælp
 • Sådan ringer du efter hjælp
 • Lavt blodsukker
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Hjerteanfald/ hjertestop
 • Hjertelungeredning
 • Hjertestarter/ AED
 • Stabilt sideleje

3. semester (obligatorisk)

Dette semester foregår som seminar, superviseret undervisning og eksamen. Lektioner: 228

Del 1: Seminar af 6 sammenhængende undervisningsdage på fodplejeskolen der indeholder disse praktiske læringsmål:

 1. Velkomst, udlevering af basal elevkit, hygiejne, remedie- og materialelære, beskæring, introduktion til klinisk fodpleje trin for trin, refleksion og opsamling m.m.
 2. Aflastning- og indlægslære, klinisk fodpleje i praksis fortsat, refleksion og opsamling m.m.
 3. Basal ortonyxi, klinisk fodpleje i praksis fortsat, refleksion og opsamling m.m.
 4. Klinisk fodpleje i praksis fortsat, refleksion og opsamling m.m.
 5. Avanceret ortonyxi, refleksion og opsamling m.m.
 6. Sårpleje, diabetisk fodstatus, refleksion og opsamling m.m.

Superviseret Klinisk Fodpleje
Fodplejeuddannelsen afsluttes med opsamling, refleksion og eksamen. Eksamen er en lægeeksamination der består af en skriftlig prøve, der kan tages 6 forskellige steder i landet. Til den skriftlige prøve må der benyttes hjælpemidler i form af pensum og notater.

4. semester (tilvalg/ ikke obligatorisk)

Dette semester foregår som superviseret undervisning i en godkendt klinik eller som skolepraktik.

4. semester er et valgfrit semester, hvor den studerende kan vælge klinisk praktik i en lokal fodbehandlerklinik eller som skolepraktik på en nærliggende fodplejeskole.

Fodplejer uddannelsen hos Innowell er målrettet voksne, som ønsker at tage en fodplejer uddannelse på et højt fagligt niveau sideløbende med at kunne passe sit arbejde.

Uddannelsen henvender sig også til dagpengeberettiget der ønsker at bevare deres dagpenge under uddannelse.

De studerende på fodplejeuddannelsen

Vores studerende på fodplejeuddannelsen er ofte kvinder mellem 28-63, som i forvejen har en kort eller mellemlang uddannelse og flere års erhvervserfaring fra en helt anden branche.

De fleste fodplejestuderende drømmer om at åbne egen fodplejevirksomhed, og vælger Innowells fodplejeskole og fodplejeuddannelse, fordi den opfylder højeste uddannelsesstandarder i Danmark, og fordi det er muligt at tage fodplejeuddannelsen, mens man passer sit fuldtidsarbejde.

Over 90% af de studerende på fodplejeskolen har et arbejde mens de tager vores uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, og tager samtidig fodplejeuddannelsen på under normeret tid. I gennemsnit bruger de fodplejestuderende ca. 9 måneder på at tage en fodplejeuddannelse sideløbende med at de passer et arbejde.

Drømmer du også om at blive selvstændig fodplejer?

Størstedelen af Innowells fodplejestuderende drømmer om at blive selvstændig med egen fodplejepraksis, enten med sin egen fodplejeklinik hjemme eller ude, og/eller kombineret med at være udekørende. Innowells fodplejeuddannelse er derfor skræddersyet til at du skal have det bedste fundament for en faglig bæredygtig uddannelse, samt en efterfølgende konkurrencedygtig virksomhed eller udgøre en meget attraktiv arbejdskraft.

Hjælp til at få succes som selvstændig fodplejer

Med en uddannelse som Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer gennem Innowell klæder vi dig godt på til at give konkurrenterne baghjul! Ud over en bagage fyldt med en høj faglig kompetence, bliver du også udstyret med en bred viden i relevant iværksætteri.

Uanset om du allerede er en erfaren selvstændig, eller skal starte på ny, så vil du gennem din fodplejeuddannelse få nogle powerfulde tip til succes som selvstændig fodplejer, som du med garanti kan bruge og mærke på bundlinjen af dit regnskab.

Her følger en kort præsentation af den iværksætterviden du opnår gennem en uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer hos Innowell:

 • I faget klinikvejledning på 1. semester får du et hurtigt overblik over relevante love og regler, der gælder for en selvstændig fodplejer fx lønsum, reklamering af sundhedsydelser, persondataloven, lægelovens kvaksalveribestemmelser, arbejdsmiljøloven m.m. Læring omkring dette skal forebygge, at du får bøder og skader din virksomhed.
 • I faget klinikvejledning på 2. semester får du undervisning i at udfærdige en professionel forretningsplan, hvor du får et virkelig godt overblik over din drøm om at blive en selvstændig klinisk fodplejer, hvad dette indebærer, hvad det koster m.m. Her kommer du blandt andet igennem overvejelser omkring alle de vigtigste emner som selvstændig fx. dit kundesegment, dine ydelser, din markedsføring, dit budget m.m.
 • På 3. semester vil du lære alt om den professionelle kliniske fodpleje, samt lære at tilkoble salg og service på et meget højt niveau, så salg og genbookinger bliver en naturlig del af det at drive et selvstændigt fodplejeerhverv med succes. På 3. semester får du også værktøjer til at finde din helt egen trygge måde at sælge på, så det føles naturligt og ikke anmassende. Endvidere lærer du i praksis at modtage penge fra kunderne, benytte et kasseapparat, benytte en dankortmaskine, journalføring, genbooking m.m. Du får også gode og brugbare idéer til din kommende markedsføring, herunder tips til hvordan du bedst præsenterer dine varer, indretter din klinik m.m. Endvidere lærer du, hvordan du sammensætter et spændende behandlingsudbud så du når ud til en bred målgruppe, samt hvordan du prissætter dine behandlinger.
 • På 3. semester vil du blive præsenteret for et bredt sortiment af diverse produkter, inventar og udstyr, og i alle prisklasser. Dette gør, at du henter en stor økonomisk etableringsviden, der skal sikre at du ikke laver fejlinvesteringer. Innowells fodplejestuderende har også mulighed for at få udleveret rabatkoder til køb af inventar med store rabatter hos div. leverandører. Endvidere har fodplejestuderende mulighed for at købe billige opstartspakker uden udbetaling til kun 216,- pr. mdr!, så man hurtigt og meget billigt kan opstarte selvstændig virksomhed både under eller straks efter endt uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer.
 • På 3. semester vil du blive spurgt om du gerne vil have taget professionelle billeder af dig i forskellige arbejdssituationer, hvis du siger ja til dette, så må du bruge disse professionelle billeder uden beregning på fx din hjemmeside eller på alt andet materiale. Her tager vi ofte professionelle billeder af dig ved fx påsætning af forskellige neglebøjler, ved skalpelarbejde, når du laver klientbehandling og stemningsbilleder i øvrigt.
 • Både som fodplejestuderende og når du er færdiguddannet Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, får du adgang til forskellige “lukkede” netværksgrupper, hvor du fortsat kan udvikle dit fag, networke og holde kontakten til dine studiekammerater, samt få kontakt til tidligere uddannede.
 • Når du er færdiguddannet, kan du blive medlem af Dansk Behandlerforbund og købe en erhvervsforsikring til kun 299,- om året (markedsprisen er 2000-6000 om året), og du får gratis journalkort, aftalekort, bliver markedsført på deres hjemmesiden. Endvidere har Dansk Behandlerforbund et tværfagligt vidensforum for behandlere, hvor du kan sparre med dine kollegaer over hele landet. Bemærk at Dansk Behandlerforbund pt. er den eneste brancheforening der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at registrere fodplejere. Læs mere om dette her: Godkendte Fodplejeforeninger

Har du brug for yderligere råd og vejledning i opstart af egen fodplejepraksis, er du også velkommen til at kontakte Innowells studievejledning mandag-torsdag 9-16 på 98901080.

Klinisk Fodplejer i job

Med en fodplejeuddannelse på kvalifikationsniveau 5 vil du udgøre en attraktiv arbejdskraft, og hvis du besøger Innowells Facebookside under “opslag af besøgende” vil du kunne se arbejdsgivere der søger færdiguddannede over alt i landet.

Fodplejeuddannelsens muligheder

Fodplejeuddannelsen til Klinisk Fodplejer er en teoretisk funderet professionsuddannelse, der giver kompetence til selvstændig vurdering og behandling af forskellige former for fodproblemer eller lidelser hos raske mennesker, samt mennesker med fysisk funktionshæmning.

Kliniske Fodplejere arbejder i en selvstændig arbejdssituation, som medfører, at de både skal have ansvarsfulde holdninger og indstillinger, samt færdigheder og kundskaber om faget.

Den Kliniske Fodplejers arbejdsopgaver kan deles ind i følgende hovedarbejdsområder:

 1. Information og vejledning
 2. Forebygning, habilitering og rehabilitering
 3. Simpel aflastning for at kunne forebygge fodlidelser
 4. Diagnosticering og behandling af fodlidelser
 5. Samarbejde og henvisning til andre fagområder, herunder praktiserende læger, bandagister, fodterapeuter, fysioterapeuter med mere.

Den Kliniske Fodplejer har en naturlig plads i det forebyggende og behandlende sundhedsarbejde. Dette underbygges i form af bl.a. arbejdsmarkedets behov for fodplejere, samt at folkepensionister og førtidspensionister kan søge om helbredstillæg til fodpleje hos kommunen.

Den Kliniske Fodplejers arbejdssteder kan være på fodplejeklinikker, hudplejeklinikker som udbyder fodpleje, plejehjem, hjemmeplejen, i klinikfællesskaber og sundhedscentre m.m., samt som selvstændig klinikindehaver og/eller som udebehandlende Klinisk Fodplejer.

Studiestart for skoleåret 2021-22

1. semester: hver dag
2. semester: hver dag
3. semester: seminar udbydes hver 4. mdr. For skoleåret 2021-22 er følgende udbudte seminardatoer: 30.08-04.09.21, 10.-14.01.22 eller 02.-06.05.22

Uddannelsens varighed

Du kan gennemføre fodplejeuddannelsen lige så hurtigt du har mulighed for det. Den gennemsnitlige studietid på at gennemføre en hel uddannelse er 9-12 mdr. sideløbende med at passe et arbejde.

Du har 1 års studieadgang til hvert semester, hvor du har adgang hele døgnet rundt, og således kan studere på de tidspunkter der passer dig bedst.

Det er muligt at købe forlængelse af et semester, hvis du fx bliver alvorlig syg eller andet af betydning for dit studie. Det er heldigvis sjældent nødvendigt, da den gennemsnitlige studietid på en hel uddannelse er 9-12 mdr., og med 3 års studieadgang til at gennemføre din uddannelse, så er der således rigeligt med tid til andre gøremål i uddannelsen.

Her følger nogle eksempler på varighed, som du dog helt selv bestemmer over, da du kan tage uddannelsen lige så hurtigt du har mulighed for det.

 • Eksempel på heltidsuddannelse fordelt på 1 år: 40 uger af gennemsnitlig 25 lektioner pr uge i alt 980 lektioner
 • Eksempel på deltidsuddannelse fordelt på 2 år: 80 uger af gennemsnitlig 13 lektioner pr uge i alt 980 lektioner
 • Eksempel på deltidsuddannelse fordelt på 3 år: 120 uger af gennemsnitlig 8 lektioner pr uge i alt 980 lektioner

En lektion er svarende til 45 minutter

Pensum til fodplejeruddannelsen

Herunder følger en oversigt over dit pensum.

Mange vælger desværre at starte med at købe alle bøger til fodplejeuddannelsen, og går herefter i gang med at “selvstudere” bøgerne, inden man tilmelder sig sit studie. Dette er en meget dårlig idé, da det er vigtig, at dine undervisere følger op på, om du har forstået dit pensum. Ligeledes er det ikke alt, du skal læse, så hvorfor bruge unødig tid på, at studere noget der slet ikke er dit eksamenspensum? At tage uddannelse hos Innowell er ikke et selvstudie, det er i stedet nærværende lærerstyret e-læring, hvor dine dygtige undervisere tager hånd om dig hele vejen, og fører dig hurtigt til mål.

Pensum til 1. semester

Til 1. semester af fodplejeruddannelsen benyttes bogmaterialet ”Menneskekroppen” af Steve Parker, ”Psykologiens veje” af Ole Shultz Larsen og ”Samtale med sigte” af Stina Rosted.

Pensum til 2. og 3. semester

Til 2. og 3. semester benyttes bogmaterialet “Fodpleje-fra interesse til profession” af Mille Mosegaard.

Anskaffelse af pensum

Bøgerne skal den studerende selv anskaffe. På hjemmesiden www.bogpriser.dk kan man se, hvor det er billigst at købe bøgerne, eller man kan låne bøgerne på biblioteket, med undtagelse af fodplejebogen “Fodpleje – fra interesse til profession” af Læge Mille Mosegaard, der købes gennem Innowell.

Vær opmærksom på, at du ikke behøver at anskaffe dig hele pensum før studiestart. Du vil løbende få oplyst, hvornår du skal anskaffe dig dit pensum i de forskellige fag, fx i faget anatomi, fysiologi og sygdomslære vil der fremgå, hvilken bog du skal anskaffe til netop dette studie osv. Så vi anbefaler ikke, at du køber bøgerne på en gang, men i stedet følger vores løbende opdateringer og udvikling af studierne. På denne måde sikrer du også at opdage, hvis der er kommet nyt oplag til en bestemt bog.

Rigtig god læselyst.

Prisen på fodplejeruddannelsen

Prisen er afhængig af om du har taget uddannelsen hos os før eller om har en anden sundhedsfaglig uddannelse der kan give dig merit eller delvis merit for 1. semester. Øverst på siden kan du se prisen på hvert semester.

Du kan vælge at betale hvert semester som en engangsbetaling eller du kan tage et uddannelseslån helt uden renter og til kun få hunderede kroner om måneden.

Øvrige udgifter i uddannelsen

Ud over uddannelsesprisen kommer udgifter til nedenstående som afregnes hos eksterne leverandører:

 • Eksamen på 1. semester til 1.500,-
 • Eksamen på 3. semester til 500,-
 • Elevkit basisremedier til øvebehandlinger hjemme ca. 4.000,-
 • Elevkit basis fodplejeprodukter til øvebehandlinger hjemme ca. 2.000,-
 • Pensum til 2. og 3. semester 995,-. (1. semesters pensum kan lånes på biblioteket)
 • Eventuelt 5 dages overnatning og transport til seminar på 3. semester.

Basisremedier og produkter

Til dit superviseret undervisningsforløb på 3. semester skal du købe følgende elevkit, der skal forberede dig til din endelige eksamen på 3. semester. Dit elevkit består af fodplejeprodukter og remedier til at øve klinisk fodbehandling og luksuriøse fodbehandlinger hjemme, og det er disse produkter og remedier der indgår i din praktiske eksamen.

Dine elevkit købes Danbeauty.dk, og når man er studerende hos Innowell kan du købe produkter og remedier til engrospriser. For at kunne købe og se Danbeautys engrospriser skal du derfor bestille et forhandlerlogin og dette gør du her: forhandlerstatus hos Danbeauty

Du kan købe dine fodplejeprodukter og remedier lige så hurtigt du har lyst til under din uddannelse, eller du kan vente helt frem til du har været på seminar.

Her findes en oversigt over dine elevkits til brug for dine øvebehandlinger og eksamenstræning hjemme.

Basisremedier

Vejledende basisremedier til klinisk fodpleje

 • 1 Sonde
 • 1 Negletang
 • 1 Hudtang
 • 1 Skalpelskaft 3
 • 1 Skalpelskaft 4
 • 1 Hulmejselskaft
 • 1 Hårdhudsfil 100/180
 • 1 Neglefil 120/240
 • 1 Skalpelbladsfjerner plast
 • 1 Hygiejneboks
 • 20 Skalpelblad nr. 10
 • 10 Skalpelblad nr. 15
 • 10 Skalpelblad nr. 23
 • 10 Hulmejselblad nr. 1
 • 1 Bøjlesæt CombiPed
 • *1 Fodplejemaskine og fræsere

Elevkit hos Danbeauty.dk indeholder ikke en fodplejemaskine/sliber og fræsere, da indkøb af maskiner er en smagssag, hvor disse kan købes lige fra 500,- brugt og helt op til 30.000,- fra ny.

Klik på dette link, for at gå direkte til køb af dit remedie elevkit: https://danbeauty.dk/shop/fodplejer-remediepakke-11507p.html  Bemærk at du skal være logget ind med dit forhandler login for at kunne købe dit elevkit til engrospris.

Basis fodplejeprodukter

Vejledende fodplejeprodukter til klinisk fodpleje

Professionelle fodplejeprodukter til Intensive Nourishing Luksus Fodpleje, nærende naturprodukter med bl.a. hyben, frugtsyre, granatæble m.m.

 • 1 Thuya Lotion clean and moisturise 225 ml
 • 1 Thuya Medium scrub with pomegranate seeds 100 ml
 • 1 Thuya Hand and foot mask regenerating 100 ml
 • 1 Thuya Hand and foot cream regenerating 250 ml

Professionelle fodplejeprodukter til Intensive Care Luksus Fodpleje, fugtgivende naturprodukter med bl.a. urea, shea butter, hyaluronsyre m.m.

 • 1 Thuya Lotion clean and moisturise 225 ml
 • 1 Thuya Strong scrub with brown sugar 100 ml
 • 1 Thuya Hands and foot mask hydrate 100 ml
 • 1 Thuya Foot cream hydrate 250 ml

Professionelle fodplejeprodukter til Klinisk Fodpleje

 • 1 Thuya Cuticle & Calluses softener 500 ml
 • 1 Thuya Oil instant Liss 75 ml
 • 1 Thuya Foot Cream 250 ml (urea)
 • 1 Thuya Foot Rescue 100 ml

Klik på dette link, for at gå direkte til køb af dit fodpleje elevkit: https://danbeauty.dk/shop/fodplejer-produktpakke-11506p.html Bemærk at du skal være logget ind med dit forhandler login for at kunne købe dit elevkit til engrospris.

Optagelseskrav

For at kunne blive optaget på uddannelsen til Klinisk Fodplejer skal du:

 • være minimum 18 år
 • have gennemført en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke har en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse, skal du som minimum have haft 2 års almen erhvervserfaring. Din erhvervsuddannelse eller erhvervserfaring behøver ikke at have relevans for dit uddannelsesvalg, men er alene for at sikre, at du er udstyret med den modenhed og selvdisciplin, der kræves for at tage en voksenuddannelse via fjernundervisning kombineret med skole, også kaldet blended e-learning.

Dine meritmuligheder

Du har mulighed for at søge merit på fx 1. semester, hvis du har en sundhedsuddannelse på kvalifikationsniveau 5 eller derover, og du vil således kunne spare både tid og penge på din fodplejeruddannelse.

Læs mere om dine meritmuligheder her: Meritmuligheder

Her følger nogle særlige fordele:

 • Du kan studere, mens du passer et fuldtidsarbejde eller går på dagpenge, og det giver dig den bedste økonomi under din fodplejeuddannelse.
 • Du kan selv bestemme din studietid indenfor din købte adgang, og kan derfor gøre din fodplejeuddannelse færdig langt hurtigere end på traditionelle uddannelser.
 • Du kan påbegynde din fodplejeruddannelse for kun få hundrede kroner pr. mdr. rentefrit!
 • Du kan påbegynde din uddannelse hver dag 24 timer i døgnet og du har adgang hele døgnet rundt.
 • Du kan gratis prøve vores uddannelser inden tilmelding, og vi anbefaler, at du ringer til os for en uforpligtende rundvisning via telefon for bedst at prøve vores studier. Her vil du også få oplevelsen af personalets høje serviceniveau og pædagogiske kompetencer til at tage udgangspunkt i dine behov for læring gennem nettet.
 • Vores dygtige undervisere og studievejledere tager hånd om dig fra start til slut, og brænder for sine studerende, og det kan du mærke! Se evt. Innowells mange flotte anbefalinger på nettet!
 • Fodplejeuddannelsen består af tre semestre hvor 1. semester er et fælles semester, og dette gør, at du har en lang række videreuddannelsesmuligheder, til langt under markedsprisen og på langt under normeret tid. Dette er fordi, at du således kan springe direkte til 2. semester af din næste uddannelse og dermed spare 12.000,- og en masse tid!
 • Du køber et semester ad gangen, så du til enhver tid kan stoppe din uddannelse uden at skulle købe flere semestre, ved eventuel sygdom, ændring i din privatøkonomi med mere.
 • Du får adgang til en meget spændende og pædagogisk fjernundervisning, som er så legende let og motiverende at alle, uanset forudgående kendskab til IT, kan studere hos os.
 • Du vil blive undervist af et læreteam med en solid faglig forankring og en stærk didaktisk kompetence.
 • Du får allerede under din uddannelse adgang til, at kunne handle professionelle fodplejeremedier og fodplejeprodukter til engrospriser hos danbeauty.dk
 • Du bliver tilknyttet et læreteam af engagerede undervisere og censorer, alt sammen for at sikre den højeste uddannelseskvalitet.
 • Innowell er eksperter i fjernundervisning/e-learning, og har gjort det særlig let, sjovt, motiverende og spændende at studere hos os, f.eks. har vi elektronisk opslagsværk til svære ord, intelligent søgefunktionforstørrelse af teksthøjtlæsning af tekst, understøttende videoer, film og radioudsendelser, vidensforum med mere.
 • Da alle studerende har forskellige læringsbehov, har du gennem Innowell mulighed for at overbygge din grunduddannelse (1.-3. semester) med et 4. semester.
 • Du får adgang til et summende studiemiljø og værdifuldt netværk med flere tusinde studerende og uddannede fra Innowell.
 • Og meget meget mere…

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken uddannelser skal du vælge, og hvad er forskellen?

Innowells udbyder to bæredygtige fodplejeuddannelser, der er udviklet på mere end 20 års erfaring. Vi tilbyder en fodplejer uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, og en ny fodbehandler uddannelse til Lægeeksamineret Fodbehandler. Fælles for dem begge er at uddannelserne foregår som blandet e-læring, der er en kombination af lærerstyret fjernundervisning og et minimum af undervisning på skolen.

Grunden til at vi nu udbyder 2 bæredygtige fodplejer uddannelser, er fordi vi nu ønsker at imødegå den massive efterspørgsel der er på kortere fodplejer uddannelser, hvor man langt hurtigere kan komme i gang med fodplejefaget, og måske senere i livet vælge læse videre til en længerevarende fodplejer uddannelse. Dette kan fx sammenlignes med social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor man ligeledes kan videreuddanne sig hvis man har lyst.

Herunder findes en overordnet oversigt over uddannelsesindholdet på henholdsvis uddannelse:

1: Lægeeksamineret Fodbehandler

2: Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer

 Uddannelsesindhold: 1: 2:
200 lektioner basal anatomi og fysiologi
110 lektioner basal sygdomslære og farmakologi
50 lektioner basal psykologi og kommunikation
10 lektioner basal klinikvejledning
50 lektioner introduktion til andre behandlingsformer
Klinisk fodpleje indeholdende:
– Studieforberedelse
– Avanceret anatomi, fysiologi og sygdomslære fra et fodplejeperspektiv
– Farmakologi fra et fodplejeperspektiv
– Biokemi
– Hygiejne
– Produktlære
– Remedie og materialelære
– Basal aflastning (indlæg)
– Arbejdsmiljø
– Basal journalføring
– Udvidet journalføring
– Avanceret journalføring
– Diabetisk årskontrol/diabetisk fodstatus
– Praktisk fodpleje/fodbehandling
– Udebehandling
– Basal bøjlebehandling
– Avanceret bøjlebehandling
– Basal sårpleje
– Almen klientvejledning
– Selvstændig fodplejer/fodbehandler
70 lektioner udvidet klinikvejledning og klientbehandling
12 lektioner Førstehjælp
120 lektioner klinisk praktik udvidet (tilvalg)
Antal lektioner i alt 380 980

Hvis du er interesseret i vores kortere uddannelse til Lægeeksamineret Fodbehandler så klik her: Lægeeksamineret Fodbehandler

Ud over de forskelle vi har nævnt i indledningen, så kan også nævnes disse overordnede forskelle:

Yderligere forskelle på en fodterapeut uddannelse og en fodplejer uddannelse

En fodterapeutuddannelse til statsautoriseret fodterapeut varer 60 uger/18 mdr. som heltidsuddannelse, og en fodplejeruddannelse til lægeeksamineret klinisk fodplejer varer 40 uger/12 måneder som heltidsuddannelse. På en fodplejeuddannelsen til Klinisk Fodplejer kan man dog tage uddannelse hurtigere pga. undervisningsformen e-læring, seminar og klinisk praktik, hvor du tager ansvar for egen læring, og dermed kan tage uddannelsen lige så hurtigt du har mulighed for det.

Ydernummer som fodterapeut eller egen klinik som fodplejer?

Når man tager en offentlig uddannelse til fodterapeut kan man også opnå en offentlig statsautorisation, hvilket betyder, at man har en bedre mulighed for at opnå job i det offentlige sundhedssystem. Som fodterapeut kan du opnå et ydernummer til selvstændig virksomhed, hvis et ydernummer er ledigt. Både Fodterapeuter og Kliniske Fodplejere kan åbne egen fodplejeklinik hvor som helst uden ydernummer.

Fodterapeutens og den kliniske fodplejers kompetencer

Både fodterapeuter og kliniske fodplejere har kompetencer, færdigheder og viden i fodbehandling, diabetes m.m. i både teori og praksis. I uddannelsen til fodterapeut findes en overvægt af praktisk læring, og i uddannelsen til klinisk fodplejer findes en overvægt af teoretisk læring, hvilket ofte er tilfældet i takt med læringsudbyttets kvalifikationsniveauer bliver højere/sværere. Således ses fx sundhedsuddannelser på kvalifikationsniveau 5-7 også at have en overvægt af teori, mens sundhedsuddannelser på fx kvalifikationsniveau 3-4 at have en overvægt af praktisk læring.

Om man ønsker en uddannelse til fodterapeut eller klinisk fodplejer, er og bliver et spørgsmål om temperament. Uddannelserne er vidt forskellige, og næsten så vidt forskellige at de slet ikke bør sammenlignes. Vi har dog mange som spørger til netop forskellen på en fodterapeut og en klinisk fodplejer, og derfor har forskellen også fået megen spalteplads. Vi anbefaler derfor også, at alle uddannelsesinteresserede undersøger både fodterapeutuddannelsen og uddannelsen til klinisk fodplejer, samt prøver en fodbehandling hos en statsautoriseret fodterapeut og en fodbehandling hos en klinisk fodplejer for at opleve forskellen på behandlingsmetode og service i praksis m.m.

Yderligere detaljeret uddannelsesforskelle mellem div. private fodplejeskoler og tekniske skoler opnås bedst ved at rekvirere en studieordning fra den eller de skoler, som du ønsker mere indsigt i.

En Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer har evne til selvstændig vurdering og fodbehandling af forskellige former for fodproblemer eller fodlidelser på et højt fagligt kvalifikationsniveau.

En Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer kan mestre et bredt udsnit af fodplejebehandlinger som klinisk fodplejebøjlebehandlingligtornbehandling, fissurbehandlingaflastning, diabetisk fodstatus, samt eksklusive fodplejebehandlinger m.m.

En Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer besidder også en stor viden om fodplejeprodukter, anatomi, fysiologi, sygdomslærepsykologi, fodplejerens arbejdsmiljø, ergonomiortopædihygiejneklinikvejledning, virksomhedsopstart for fodplejere med mere.

I Danmark har vi 8 uddannelsesniveauer, hvor Innowells uddannelse til Klinisk Fodplejer er indplaceret på niveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring. Her ses en illustration over de forskellige uddannelsesniveauer:

kvalifikationsrammer

Hvad er formålet med niveauvurdering og kvalifikationsniveau 5?

En niveauvurdering af sværhedsgraden af fodplejeuddannelsens læringsudbytte foretages af Danmarks Akkrediteringsinstitution, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Det primære formål med niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. er at synliggøre sværhedsgraden af læringsudbyttet af disse uddannelser og give bedre overblik over det private uddannelsesmarked. Niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. vil styrke mulighederne for samspil mellem private og offentlige uddannelser, fx ved meritvurderinger og realkompetencevurderinger, og dermed give bedre muligheder for sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked i et livslangt læringsperspektiv. Den øgede gennemsigtighed kan også bidrage til at imødegå dobbeltuddannelse. Niveauvurderingerne vil være en styrket forbrugeroplysning, og kan samtidig være med til at understøtte, at uddannelserne arbejder systematisk med læringsudbytte og sikring af kvalitet. Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Uddannelsesbevis med statslig validering

Når du har gennemført din fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer får du tilsendt et statslig valideret uddannelsesbevis på kvalifikationsniveau 5.

Ja du kan tage en fodplejeuddannelse uanset om du bor i København, Odense, Aarhus, Aalborg eller udlandet. På grund af studieformen blandet e-læring, kan du tage en fodplejeruddannelse uanset om du bor tæt på eller langt fra København, Odense, Aarhus, Aalborg eller endnu længere væk som fx Grønland, Færøerne, Sverige, Norge m.m.

Innowell har studerende fra hele Danmark og store dele af hele verden og her kan du se hvorfra vores studerende læser lige nu.

Undervisere

Mille Mosegaard
Mille Mosegaard
Uddannelseskoordinator og videoforelæser. Underviser i kosmetologi, fodpleje samt sundhedsvidenskab.
Lecia Dixen
Lecia Dixen
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Catherina Juel
Catherina Juel
Underviser i psykologi og alternative behandlingsformer.
Helga Beckmann
Helga Beckmann
Underviser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Søren Valgren Knudsen
Søren Valgreen Knudsen
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Gustav Valentin Gade
Gustav Valentin Gade
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Mikkel Munk
Mikkel Munk
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Anmeldelser

Gennemsnitlig bedømmelse

5
Fra:
DKK 49.990
9 Bedømmelser

Detaljeret Bedømmelse

Stjerner 5
9
Stjerner 4
0
Stjerner 3
0
Stjerner 2
0
Stjerner 1
0
 • Benedikte Ibsen

  5 ud af 5

  Har gennemgået uddannelsen til Kosmetisk Akupunktur og Fodplejer hos Innowell og har fået den bedste viden og støtte hele vejen igennem. Det er et helt fantastisk koncept, at kunne uddanne sig via e-learning.

 • Pernille Kromann Sams

  5 ud af 5

  Jeg har taget uddannelsen som lægeeksamineret fodplejer og oplevede et højt undervisningsniveau og følte mig godt klædt på til selvstændig virksomhed efterfølgende. Jeg kan på det varmeste anbefale Innowell og deres kompetente personale.

 • Helle Majbritt Nielsen

  5 ud af 5

  Jeg har følt mig i gode hænder fra start til slut. Og det er virkelig dygtige og kompetente undervisere, som giver en feedback man kan bruge og lære noget af.
  Det er en uddannelse, som har et meget professionelt og fagligt højt niveau. Og det gode ved denne uddannelse er, at man kan tage den samtidig med, at man har sit job, og studere når man har tid.
  Jeg vil gerne anbefale andre, at tage uddannelsen hos Innowell.

 • Camilla Skau Nielsen

  5 ud af 5

  Rigtig godt indhold

 • Charlotte Uldum

  5 ud af 5

  Anatomi og fysiologidelen er svært og alle de latinske navne som man skal huske er også svært. Det er udfordrende på en god måde. Man får udvidet sin viden fra 1. og 2. semester og i 3. semester er det som at alt giver mening. Det er nemt at finde rundt og forklaringerne er også meget forståelige. Til at starte med kunne jeg slet ikke forestille mig at lave behandlinger, men i 3. semester gav alt hvad jeg havde læst mening. Jeg vil sige tusind tak for en god undervisning og vejledning under uddannelsen. Jeg har altid følt mig velkommen.

 • Jannie Dalsgaard

  5 ud af 5

  Jeg blev overrasket over det høje niveau, men nu er jeg bare mega stolt over at kunne klare det. Aldrig har noget løftet mig selv som menneske så meget. Jeg er fuld at taknemmelighed fordi at i har hjulpet mig igang med "min fremtid". Jeg syns det har været ufatteligt hårdt, men det lønner sig, og Innowell er flot fremhævet i Danmark, for det høje undervisningsniveau. Faglærene har hjulpet hver eneste gang, jeg var ved at give op, når jeg simpelthen ikke fattede det jeg læste og når der skulle afleveres store opgaver. Det er skønt at blive set – ikke bare som elev men som menneske. Herfra bare tusind tusind tak.

 • Birgit SØS Bæk

  5 ud af 5

  Fedt at studerende på denne måde og tænker at jeg skal studere igen på denne måde hos Innowell. Ikke noget at beklage over. Altid gode feedback og gode opmuntring bemærkninger. Meget høj grad af faglig relevans i teori og praksis. Et er teori noget andet er praksis og når man så kan koble det, går det op i en højere enhed. Dejligt at det er muligt at se video film igen og igen og blive klogere for hver gang. Men det bedste var nu, at være på skoleophold og prøve teori af i praksis.

 • Heidi R.k Hansen

  5 ud af 5

  Jeg syntes det har været super lærerigt og maga spændende, og især med en masse dygtige og kompetente lærer og personale, hvor der var plads til læring og masser af sparring med de med studerende. Jeg syntes altid der har været hjælp og hente ved tvivl. Super god atmosfære. tak for en fantastisk uddannelse hos jer. Jeg vil helt sikkert anbefale jer alt det jeg kan 🙂

 • Karina Hansen Baumann

  5 ud af 5

  Jeg synes det har været et fantastisk forløb. Gode undervisere og et fantastisk læringsmiljø at være i. Det har været lidt som at træde ind i en anden verden når man loggede ind på innowell men det er bestemt positivt ment. Man følte man var i skole selvom man sad alene med det hele. Jeg har kun oplevet at få hurtig feedback på spørgsmål det har været virkelig dejligt og man føler man bliver behandlet godt.

 • Tina Stuhr Christoffersen

  Det har været en rigtig god og lærerig uddannelse, hvor jeg har fået rigtig meget viden, som jeg vil bruge fremover. Det har været en god måde at tage fodplejeuddannelsen på, hele forløbet har været en god oplevelse.

 • Dorthe Clausen

  Tak for uddannelsesbeviset og for den eksamen jeg fik gjort så godt, at det faktisk tog mig flere dage at konsumere, og ligesom komme videre. Jeg har idag haft min første fodplejeklient, åh hvor jeg elsker det! 🙂 Jo, jeg må sige, jeg fik lært mange ting, det at bruge en skalpel troede jeg aldrig, at jeg skulle komme til at bruge…..! Takker for at i er som i er, bare fantastiske <3 Vil også gerne sige en stor tak og kram til Maj for hen es rolige væsen, at hun lægger en hånd på ens skulder, gør bare at der går en engel i gennem en, tak for det. Jeg vil til sidst takke for alt, selvom jeg godt ved, at jeg jo selv har knoklet for resultatet, og for den indre ro som jeg ikke selv vidste, hvor kom fra.

 • Tine Christensen

  Takk for en supergod utdannelse og et flott, men intensivt skole opphold. Står man fast på noe, er Maj alltid i den andre enden. Hva skulle man ha gjort uten deg? Også er det Ditte som gir klemmer når alt blir for mye oppe på skolen. Dere er et supert team! Man føler seg så hjemme. Fjernundervisning er en god måte og studere på når man har små barn. Og deres kompetanse og støtte gjør det hele komplett.

 • Else Jørgensen

  Rigtig god uddannelsesmulighed hvis man samtidig har mand, hjem, børn og job. God vejledning ydes under hele uddannelsen og god respons på opgaver og eksamestest. På sidste skoleophold er holdene små, så man hele tiden kan få hjælp og vejledning. Man prøver, hvad det vil sige at have rigtige kunder. Opholdet er dejligt behageligt hvis man vælger at bo på hjallerup kro og skolen ligger ikke langt derfra. Kun stor ros herfra.

 • Gitte Jessen

  Så fik jeg afsluttet 1. semester på fodplejeuddannelsen. Det har hele vejen igennem været en god og lærerig oplevelse med kvalificeret og konstruktiv feedback fra underviserne. Tusinde tak for rigtig god vejledning til jer alle. Til jer på kontoret og i studievejledningen: Tak fordi I altid er så søde og positive når man ringer. Jeg glæder mig til 2. semester.

 • Lone Dale

  Jeg blev færdig som fodplejer i juni 2009 og kan varmt anbefale andre at tage uddannelsen.
  Den har været et fantastisk supplement til min kosmetolog uddannelse.

 • Marianne Gehlert

  Jeg er lige uddannet Lægeeksamen.Klinisk Fodplejer og jeg har taget uddannelsen som fjernstudie, som er en god mulighed, når man har familie, børn. Tak til personalet på innowell, som har været fantastiske og som har støttet mig, i denne personlige udvikling. Byen Hjallerup må være stolte over, at have sådan et godt, velfungerende uddannelses sted. Tak 🙂

 • Hanne Hald Østergaard

  Jeg op startede i foråret uddannelsen som fodplejer på 2. semester. Jeg brugte muligheden for at få merit fra første semester, idet jeg blev færdig som social og sundheds assistent i 2012. Efter et 3 måneder oplevede jeg, at jeg havde lidt problemer med anatomi og fysiologien. Det er er en helt andet uddannelse og meget mere dybdegående emne hos Innowell. Efter samtale med Ditte min faglærer og Maj min studievejleder, blev vi enige om at jeg skulle tage anatomien og fysiologien fra første semester, jo det koster ekstra penge, og jo det kræver mere arbejde. Men det har hjulpet mig rigtig meget, givet en meget større forståelse og indsigt i menneske kroppen, som jeg er sikker på, jeg får brug for senere. Så mit råd til assistenterne. Tag første semester med.

 • Mariola Gralak Jensen

  Jeg er Social-og Sundhedsassistent og læser til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer hos Innowell – jeg nærmer mig afslutningen af 1. semester. Uddannelsen som Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er spændende og lærerig og på mange måder rigtig udfordrende. Uddannelse indeholder både delprøver og arbejdsbøger som skal bestås eller afleveres for at komme videre i
  forløbet og det sikrer, at man er grundig inde i stoffet. Har man brug for det, er de lærer der er tilknyttet de enkelte fag, altid parate til at hjælpe og man får en rigtig god, grundig og professionel feed-back på de afleverede opgaver. Jeg glæder mig rigtigt meget til, at komme videre med 2 semester.

 • Jeanette Neumann

  Jeg har lige afsluttet 1. semester i klinisk lægeeksamineret fodplejer hos Innowell. Et super godt studie med alt den hjælp man kan have brug for. Ønsker at opstarte min egen klinik på Bornholm efter endt uddannelse . Tusind tak til Innowell´s personale.

 • Tina Persson

  Jeg er uddannet som klinisk fodplejer og kosmetolog hos Innowell og har i dag en min egen klinik. Det var nogle fantastiske skoleophold omgivet af de skønneste mennesker. Innowell er yderst professionelle og hjertelige, og man kan kun føle sig velkommen. De støtter os hele vejen og lader ingen være overladt til sig selv. Jeg kan på det varmeste anbefale Innowell.

 • Henriette Åskar

  Et godt og lærerigt praktikophold på fodplejer uddannelsen. Kan stærkt anbefales!

 • Liselotte Lorentzen

  I på Innowell skal naturligvis have 5 stjerner!! For et fantastisk dejligt og vigtigst af alt lærerigt ophold ved jer. Tak til Brian og Maj….og en stor tak til min dygtige og meget kompetente lærer Ditte!! Jeg er i fuld gang med mit nye virke som fodplejer i min klinik, Strib Fodklinik….er så GLAD!!!

 • Anne Mette Koustrup Nielsen

  Jeg har taget uddannelse som lægeeksamineret klinisk fodplejer, zoneterapeut og hudterapeut samt en række kurser og kan på det varmeste anbefale Innowell. Kompetencer og faglighed er helt i top, både hvad angår undervisningsmetoder, undervisningsmaterialer, undervisere, studievejledning samt den personlige kontakt. Alt foregår på en venlig, omsorgsfuld og tryg måde. Jeg har virkelig følt mig “hjemme” i Innowells regi og altid fået den hjælp, som jeg har haft behov for. Jeg glæder mig til, at vi ses igen.

 • Charlotte Schmidt

  Jeg er snart færdig med første semester på fodplejeuddannelsen, og er SÅ glad for at jeg, den tirsdag for 6 måneder siden, ringede til innowell. Det er lige en studiemetode for mig. Og den feedback der bliver givet tilbage på de opgaver jeg har lavet og sendt ind, er virkelig konstruktiv og noget jeg kunne bruge i mine følgende opgaver. Jeg glæder mig og ser frem til mit videre studieforløb. 🙂

 • Maja Grand Scheel-poulsen

  Denne skole er top moderne og lever op til nutidens trend med de uddannelser og kurser de tilbyder. Jeg selv har uddannet mig til klinisk fodplejer og hudterapeut og kursus i voksbehandling. Giver skolen topkarakter og kan varmt anbefale stedet til andre.

 • Birgitte Graabek Johansen

  Stor ros til alle på Innowell, har næsten lige afsluttet mit skoleophold til uddannelsen som lægeeksamineret klinisk fodplejer, og savner allerede dem alle sammen:-)
  Ditte som er lærer på fodplejeuddannelsen, er helt igennem en fantastisk person, og altid klar til at hjælpe en, ligesom Mai & Brian altid har været meget hjælpsomme….
  Så kan kun give mine bedste anbefalinger til næste hold, i kan godt glæde jer:-) Og til dig der sidder og overvejer fodplejeuddannelsen!! gør det, du vil helt sikkert ikke fortryde det 🙂

 • Charlotte Christiansen

  Jeg er færdig med min 2. uddannelse hos Innowell, som Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer. 3.semester har været helt fantastisk lærerigt og spændende, og vores undervisning er af høj kvalitet af en meget dygtig underviser. Jeg glæder mig til at vende tilbage og kan på det varmeste anbefale Innowell til alle.

 • Gitte Hansen

  Jeg er nu snart færdig-udd. som fodplejer og kan give Innowell de bedste anbefalinger! Det er en god måde at studere på, og der er altid hjælp at hente – en særlig tak til studievejleder Maj for hjælp, vejledning og opmuntring. Nu lakker skoleopholdet mod enden, og jeg er fuld af gå på mod, ideer, praktisk erfaring og “en rød ballon i maven” 😉 – tak til Ditte for at være som du er….

 • Tina Persson

  Jeg er meget snart færdig som fodplejer og er i øjeblikket på mit 3. semester. Det er et fantastisk ophold omgivet af de skønneste mennesker. Innowell er yderst professionelle og hjertelige og man kan kun føle sig velkommen. De støtter os hele vejen og lader ingen være overladt til sig selv. Jeg kan på det varmeste anbefale Innowell.

 • Charlotte Jacobsen

  Jeg er uddannet klinisk fodplejer hos Innowell i 2007. Og tak til Innowell, for sammen med jer, har jeg i dag en succesrig virksomhed – fodplejeklinik i byen Vorbasse. Min uddannelse som klinisk fodplejer hos innowell har givet mig en høj professionel standard, med en bred viden både teoretisk og praktisk. Jeg er blevet godt rustet i markedsføring af min klinik, som innowell lægger stor vægt på, samt en meget vigtig del, nemlig også at kunne tilbyde wellness for at favne et større kundepotentiale. Jeg lægger stor vægt på wellness i min fodplejeklinik, og det er en af grundene til at kunder kommer langvejsfra, for at få behandling hos Vorbasse Fodklinik. Hos mig går kunderne fra en fodbehandling med en stor følelse af velvære, og det gør at kunderne næsten altid bestiller en ny tid. Jeg har fået en høj faglig uddannelse, som er bæredygtig, og med mange muligheder inden for både den kliniske fodpleje og wellness, som stadig er i høj kurs. Innowell har givet mig et godt redskab i markedsføring, samt i salgsteknikker, så jeg har følt mig godt rustet til at åbne min egen klinik. Jeg har i dag, 4 år efter endt uddannelse, så stor succes med min uddannelse som klinisk fodplejer, at jeg blev nødt til at udvide med en ansat. Nu er jeg blevet Mester og har fået en elev i Mesterlære. Min elev er min mand Mikael, som også tager sin uddannelse til fodplejer hos Innowell (fjernundervisning), så han kan få samme bæredygtige uddannelse som jeg selv. Sammen vil vi kunne opnå endnu mere succes.

 • Maja Grand Scheel-poulsen

  Det der er super for denne skole er at man kan have et arbejde ved siden af man tager en af de mange uddannelser og eller kurser der er og vælge imellem.. Og opstår der et problem, lille eller stor, spørgsmål eller lign. hjælper de altid inde fra innowell. Altid hurtige til at reagere og dygtige til at forbedre kurser og uddannelserne… Jeg er super tilfreds og er igang med nr.2 kursus efter uddannelsen som klinisk fodplejer… 😀 Vil klart anbefale skolen til andre..

 • Gitte Hansen

  Jeg læser til fodplejer hos Innowell, og er meget tilfreds. Der er hjælp at hente, hurtige svar og i det hele taget styr på tingene. Glæder mig meget til det videre forløb. Kan varmt anbefale det til alle der ønsker sig en god udd. Og seriøse forhold.

 • Mette Stegmann

  Er lige blevet uddannet fodplejer hos Innowell og vil helt sikkert anbefale det til alle. Når man bor i udkants Danmark er det helt sikkert den mest fantastiske måde at studere på <3

 • Dorthe Steen Wiedenbein

  Ikke mindre end verdens bedste måde at tage uddannelse på. Jeg har læst til lægeeksamineret klinisk fodplejer hos Innowell og hver gang jeg har henvendt mig enten til studievejlederen, eller en af lærerne har jeg fået en helt igennem fantastisk behandling. Jeg overvejer at tage uddannelse som kosmetolog også.

 • Tina Malene Væver Olsen

  Jeg afsluttede uddannelsen som klinisk fodplejer i 2011. Perfekt uddannelsesform for mig, da jeg havde arbejde ved siden af. I dag bruger jeg alt hvad jeg har lært i mit daglige arbejde som selvstændig med egen klinik 🙂 🙂

 • Liss Adelsten Ruud

  Det er utroligt at der er sådan en fin mulighed for en fodpleje uddannelse, som kan kombineres med mange andre gøremål. For voksne damer som mig, der bor i Norge er mulighederne for denne type uddannelse et år i sygeplejen for at få anatomi og fysiologi, og senere andre lærersteder, tiden og prisen kan ikke sammenlignes. Nu ser jeg også hvilke muligheder der ligger i en kombination af den kliniske fodpleje og pedicuren. Prisen for fodpleje uddannelsen er lav og mulighederne store. Jeg synes også at alle de nye videoer der er lagt ud på nettet er utrolig lærerige, og en god forberedelse til 3 semester. Og sidst men ikke mindst tak til Maj i studievejledningen for hendes tålmodighed med mig hele vejen. Jeg vil varmt anbefale studiet til voksne damer og herrer. Når jeg kan, så kan I også. Juleklem fra Røyse, Norge!

Tilføj en anmeldelse