Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer

Fodplejeruddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er en spændende sundhedsfaglig uddannelse, der giver evne til selvstændig fodbehandling af forskellige former for fodlidelser.

Læs mere

Fodterapeut uddannelse eller fodplejer uddannelse?


Overvejer du en uddannelse til fodplejer eller en uddannelse til statsautoriseret fodterapeut, så er det godt at kende til nogle forskelle på en privat fodplejeruddannelse gennem Innowell og en offentlig fodterapeutuddannelse gennem teknisk skole.

En uddannelse til statsautoriseret fodterapeut foregår som fuldtids SU-berettiget tilstedeværelsesundervisning på en offentlig fodterapeutskole i Randers eller København. En fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er en bæredygtig privatuddannelse, der foregår som blandet e-læring, hvor du kan passe job samtidigt med at tage uddannelse til Klinisk Fodplejer.

De samlede mål for læringsudbytte for uddannelsen til statsautoriseret fodterapeut er indplaceret på kvalifikationsniveau 3 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, og de samlede mål for læringsudbytte for uddannelsen til Klinisk Fodplejer er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

Kvalifikationsrammen for livslang læring består af 8 kvalifikationsniveauer, hvor fx folkeskolen er niveau 1, 10 klasse er niveau 2, fodterapeutuddannelsen er niveau 3, social- og sundhedsassistent er niveau 4, klinisk fodplejer er niveau 5, sygeplejerskeuddannelsen er niveau 6, lægeuddannelsen er niveau 7 og PHD-uddannelser er niveau 8.
Bemærk de nævnte uddannelseseksempler er vidt forskellige i både form og indhold, og derfor heller ikke kan direkte sammenlignes, hvorfor kvalifikationsniveauer på div. uddannelser derfor også alene er et udtryk for sværhedsgraden af det læringsudbytte som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer.

Innowells fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer blev Danmarks første, og er pt. eneste private fodplejeuddannelse, der er blevet kvalifikationsvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Grundet Innowells bæredygtige undervisningsform e-læring er det muligt at bevare sit fuldtidsarbejde eller modtage dagpenge under hele sin fodplejeuddannelse.

Læs evt. mere om forskellen på fodterapeutuddannelsen og fodplejeruddannelsen under nedenstående punkter.

Niveauvurderet fodplejeuddannelse

Hvilken fodplejeuddannelser skal du vælge?

Innowells udbyder to bæredygtige fodplejeuddannelser, der er udviklet på mere end 20 års erfaring. Vi tilbyder en fodplejer uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer, og en ny fodbehandler uddannelse til Lægeeksamineret Fodbehandler. Fælles for dem begge er at uddannelserne foregår som blandet e-læring, der er en kombination af lærerstyret fjernundervisning og et minimum af undervisning på skolen.

Grunden til at vi nu udbyder 2 bæredygtige fodplejer uddannelser, er fordi vi nu ønsker at imødegå den massive efterspørgsel der er på kortere fodplejer uddannelser, hvor man langt hurtigere kan komme i gang med fodplejefaget, og måske senere i livet vælge læse videre til en længerevarende fodplejer uddannelse. Dette kan fx sammenlignes med social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor man ligeledes kan videreuddanne sig hvis man har lyst.

Herunder findes en overordnet oversigt over uddannelsesindholdet på henholdsvis uddannelse 1: Lægeeksamineret Fodbehandler og uddannelse 2: Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer:

 Uddannelsesindhold: 1: 2:
200 lektioner basal anatomi og fysiologi
110 lektioner basal sygdomslære og farmakologi
50 lektioner basal psykologi og kommunikation
10 lektioner basal klinikvejledning
50 lektioner introduktion til andre behandlingsformer
Klinisk fodpleje indeholdende:    
– Studieforberedelse
– Avanceret anatomi, fysiologi og sygdomslære fra et fodplejeperspektiv
– Farmakologi fra et fodplejeperspektiv
– Biokemi
– Hygiejne
– Produktlære
– Remedie og materialelære
– Basal aflastning (indlæg)
– Arbejdsmiljø
– Basal journalføring
– Udvidet journalføring
– Avanceret journalføring
– Diabetisk fodstatus
– Praktisk fodpleje/fodbehandling
– Udebehandling
– Basal bøjlebehandling
– Avanceret bøjlebehandling
– Basal sårpleje
– Almen klientvejledning
– Selvstændig fodplejer/fodbehandler
70 lektioner udvidet klinikvejledning og klientbehandling
10 lektioner Førstehjælp
120 lektioner klinisk praktik udvidet (tilvalg)
Antal lektioner i alt 380 1049

Denne informationsside og alt nedenstående information omhandler vores uddannelse 2 til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer. Hvis du er interesseret i vores kortere uddannelse til Lægeeksamineret Fodbehandler så klik her: Lægeeksamineret Fodbehandler

Pressemeddelelse på fodplejeuddannelsen

Læs pressemeddelelse omkring landets pt. eneste niveauvurderede private fodplejeuddannelse her: Pressemedelelse fodplejeuddannelse 

Dokumentation på kvalifikationsniveau 5

Her kan du hente dokumentation for fodplejeuddannelsens kvalifikationsniveau og læringsudbytte: Bevis på niveauvurdering.

Fodplejer uddannelsens struktur og opbygning

Fodplejer uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er opbygget af tre obligatoriske semestre 1., 2. og 3. semester, samt et 4. semester der er et frivilligt overbyggende tilvalgssemester.

1. semester (obligatorisk) består af fagene anatomi og fysiologi, sygdomslære og farmakologi, psykologi, introduktion til andre alternative behandlingsformer og klinikvejledning. Dette semester foregår som lærerstyret fjernundervisning, som man kan tilgå hele døgnet. 1. semester afsluttes med en skriftlig tilstedeværelseseksamen i alle fag. Eksamen kan tages 6 forskellige steder i Danmark og der må benyttes hjælpemidler til eksamen. Læs evt. mere om dette her: Tilstedeværelseseksamen

“Så fik jeg afsluttet 1. semester på fodplejeuddannelsen. Det har hele vejen igennem været en god og lærerig oplevelse med kvalificeret og konstruktiv feedback fra underviserne. Tusinde tak for rigtig god vejledning til jer alle. Til jer på kontoret og i studievejledningen: Tak fordi I altid er så søde og positive når man ringer. Jeg glæder mig til 2. semester”. Gitte Jessen, Åkirkeby 

2. semester (obligatorisk) indeholder fagene klinisk fodpleje, klinikvejledning udvidet og førstehjælp. 2. semester foregår igen som lærerstyret fjernundervisning, der kan tilgås hele døgnet.

“Tak for uddannelsesbeviset og for den eksamen jeg fik gjort så godt, at det faktisk tog mig flere dage at konsumere, og ligesom komme videre. Jeg har idag haft min første fodplejeklient, åh hvor jeg elsker det! 🙂 Jo, jeg må sige, jeg fik lært mange ting, det at bruge en skalpel troede jeg aldrig, at jeg skulle komme til at bruge…..! Takker for at i er som i er, bare fantastiske <3 Vil også gerne sige en stor tak og kram til Maj for hen es rolige væsen, at hun lægger en hånd på ens skulder, gør bare at der går en engel i gennem en, tak for det. Jeg vil til sidst takke for alt, selvom jeg godt ved, at jeg jo selv har knoklet for resultatet, og for den indre ro som jeg ikke selv vidste, hvor kom fra”. Dorthe Clausen, Singapore

3. semester (obligatorisk) inderholder den kliniske undervisning i faget fodpleje. Dette semester er opbygget af 3 undervisningsmoduler:

Modul 1: Klinisk undervisning på skolen

Seminar af 6 sammenhængende undervisningsdage på fodplejeskolen der indeholder disse praktiske læringsmål:

 • Dag 1: Velkomst, udlevering af basal elevkit, hygiejne, remedie- og materialelære, beskæring, introduktion til klinisk fodpleje trin for trin, reflektion og opsamling m.m.
 • Dag 2: Aflastning- og indlægslære, klinisk fodpleje i praksis fortsat, reflektion og opsamling m.m.
 • Dag 3: Basal ortonyxi, klinisk fodpleje i praksis fortsat, reflektion og opsamling m.m.
 • Dag 4: Klinisk fodpleje i praksis fortsat, reflektion og opsamling m.m.
 • Dag 5: Avanceret ortonyxi, reflektion og opsamling m.m.
 • Dag 6: Sårpleje, diabetisk fodstatus, reflektion og opsamling m.m.

Modul 2: Superviseret klinisk undervisning

I dette modul studeres den kliniske fodpleje fra eget hjem, dette styrker de studerendes kliniske færdigheder i et læringsrum der svarer til det miljø fodplejeren møder som udebehandler. I dette superviserede læringsrum kan den studerende fordybe sig den kliniske teori og praksis og opnå rutine og tryghed i faget klinisk fodpleje inden sin praktiske eksamen. Ved kombinationen mellem seminar og superviserede øvelser styrkes de kliniske færdigheder i den studerendes tempo, hvor de gennem øvelser hjemme integrerer klinisk og teoretisk undervisning, og således opnår optimale professionskompetencer i forhold til de kliniske færdigheder. Superviseringen mellem elev og underviser ruster den studerende til mødet med klinisk praksis i forskellige situationer og miljøer. Undervisningsformen skaber optimal læringsrum for erfaringsdannelse og refleksioner, samt erfaring med faglig sparring og udvikling af sin egen rolle som professionel fodplejer.

Modul 3: Opsamling, refleksion og eksamen

Fodplejeuddannelsen afsluttes med opsamling, refleksion og eksamen på skolen. Eksamen består af en skriftlig og praktisk prøve på fodplejeskolen. Til den skriftlige prøve må der benyttes hjælpemidler i form af pensum og notater. Til den praktiske prøve får den studerende forinden udleveret en virkelighedsnær case og har en uge til at forberede sig til prøven. Denne dag starter først med opsamling og reflektion, hvorefter der klargøres til prøven. Efter prøven tilsendes et uddannelsesbevis der redegør for antal lektioner og fag.

“Takk for en supergod utdannelse og et flott, men intensivt skole opphold. Står man fast på noe, er Maj alltid i den andre enden. Hva skulle man ha gjort uten deg? Også er det Ditte som gir klemmer når alt blir for mye oppe på skolen. Dere er et supert team! Man føler seg så hjemme. Fjernundervisning er en god måte og studere på når man har små barn. Og deres kompetanse og støtte gjør det hele komplett”. Tine Christensen Norge

4. semester er et valgfrit semester, hvor den studerende skal i klinisk praktik i 120 lektioner på en fodplejeskole eller i en klinik der er godkendt som praktiksted. Dette spændende semester foregår på et godkendt praktiksted, og kan påbegyndes efter gennemført 3. semester. Læs mere om klinisk praktik her: Klinisk Praktik. Den studerende skal selv finde et egnet praktiksted, men vi er gerne behjælpelige. Kontakt evt. Innowells studievejledning for at høre mere.

“Stor ros til alle på Innowell, har næsten lige afsluttet mit skoleophold til uddannelsen som lægeeksamineret klinisk fodplejer, og savner allerede dem alle sammen! Så kan kun give mine bedste anbefalinger til næste hold, – i kan godt glæde jer 🙂 Og til dig der sidder og overvejer fodplejeuddannelsen!! gør det, du vil helt sikkert ikke fortryde det” 🙂 Birgitte Graabek Johansen, Aarhus

Yderligere forskelle på en fodterapeut uddannelse og en fodplejer uddannelse

En fodterapeutuddannelse til statsautoriseret fodterapeut varer 60 uger/18 mdr. som heltidsuddannelse, og en fodplejeruddannelse til lægeeksamineret klinisk fodplejer varer 40 uger/12 måneder som heltidsuddannelse. På en fodplejeuddannelsen til Klinisk Fodplejer kan man dog tage uddannelse hurtigere pga. undervisningsformen e-læring, seminar og klinisk praktik, hvor du tager ansvar for egen læring, og dermed kan tage uddannelsen lige så hurtigt du har mulighed for det.

Ydernummer som fodterapeut eller egen klinik som fodplejer?

Når man tager en offentlig uddannelse til fodterapeut kan man også opnå en offentlig statsautorisation, hvilket betyder, at man har en bedre mulighed for at opnå job i det offentlige sundhedssystem. Som fodterapeut kan du opnå et ydernummer til selvstændig virksomhed, hvis et ydernummer er ledigt. Både Fodterapeuter og Kliniske Fodplejere kan åbne egen fodplejeklinik hvor som helst uden ydernummer.

Fodterapeutens og den kliniske fodplejers kompetencer

Både fodterapeuter og kliniske fodplejere har kompetencer, færdigheder og viden i fodbehandling, diabetes m.m. i både teori og praksis. I uddannelsen til fodterapeut findes en overvægt af praktisk læring, og i uddannelsen til klinisk fodplejer findes en overvægt af teoretisk læring, hvilket ofte er tilfældet i takt med læringsudbyttets kvalifikationsniveauer bliver højere/sværere. Således ses fx sundhedsuddannelser på kvalifikationsniveau 5-7 også at have en overvægt af teori, mens sundhedsuddannelser på fx kvalifikationsniveau 3-4 at have en overvægt af praktisk læring.

Om man ønsker en uddannelse til fodterapeut eller klinisk fodplejer, er og bliver et spørgsmål om temperament. Uddannelserne er vidt forskellige, og næsten så vidt forskellige at de slet ikke bør sammenlignes. Vi har dog mange som spørger til netop forskellen på en fodterapeut og en klinisk fodplejer, og derfor har forskellen også fået megen spalteplads. Vi anbefaler derfor også, at alle uddannelsesinteresserede undersøger både fodterapeutuddannelsen og uddannelsen til klinisk fodplejer, samt prøver en fodbehandling hos en statsautoriseret fodterapeut og en fodbehandling hos en klinisk fodplejer for at opleve forskellen på behandlingsmetode og service i praksis m.m.

Yderligere detaljeret uddannelsesforskelle mellem div. private fodplejeskoler og tekniske skoler opnås bedst ved at rekvirere en studieordning fra den eller de skoler, som du ønsker mere indsigt i.

“Ikke mindre end verdens bedste måde at tage en fodpleje uddannelse på. Jeg har læst til lægeeksamineret klinisk fodplejer hos Innowell, og hver gang jeg har henvendt mig enten til studievejlederen, eller en af lærerne har jeg fået en helt igennem fantastisk behandling. Jeg overvejer også at tage uddannelse som kosmetolog hos Innowell. I dag har jeg min egen fodplejeklinik og er formand for Dansk Behandlerforbund, samt har en bestyrelsespost i patientforeningen “Foreningen for Fodsundhed”. Dorthe Steen Wiedenbein, Helsingør

Fodterapeutskole eller fodplejerskole i København, Odense, Aarhus eller Aalborg?

Søger du en fodterapeutskole eller fodplejeskole i København, Odense, Aarhus eller Aalborg, så behøver du ikke at lede længere, for Innowells fodplejeskole tilbyder en landsdækkende fodplejer uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer. Fodplejeskolen er landsdækkende pga. af sin studieform i form af blandet e-læring, der betyder, at du kan tage en fodplejer uddannelse uanset om du bor tæt på eller langt fra København, Odense, Aarhus, eller Aalborg eller endnu længere væk som fx Grønland, Færøerne, Sverige, Norge m.m. Klik på dette link for at se hvorfra vores studerende læser lige nu.

“Jeg har læst til klinisk fodplejer hos Innowell, og driver i dag min egen fodplejeklinik i Tønder. Jeg er meget tilfreds med min fodplejeuddannelse. Der var hjælp at hente, hurtige svar og i det hele taget styr på tingene. Kan varmt anbefale det til alle, der ønsker sig en god fodplejeuddannelse og seriøse forhold”. Gitte Hansen, Tønder

Hvad er en uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer?

En fodplejer uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer er en bæredygtig, spændende og meget populær sundhedsfaglig uddannelse, som giver evne til selvstændig vurdering og fodbehandling af forskellige former for fodproblemer eller fodlidelser.

Fodplejer uddannelsen hos Innowell er målrettet voksne, som ønsker at tage en fodplejer uddannelse på et højt fagligt niveau sideløbende med at kunne passe sit arbejde.

En Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer kan mestre et bredt udsnit af fodplejebehandlinger som klinisk fodpleje, bøjlebehandling, ligtornbehandling og fissurbehandling, aflastning, samt eksklusive fodplejebehandlinger m.m. En Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer besidder også en stor viden om fodplejeprodukter, anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi, fodplejerens arbejdsmiljø, ergonomi, ortopædi, hygiejne, klinikvejledning, virksomhedsopstart for fodplejere med mere.

“I på Innowell skal naturligvis have 5 ud af 5 stjerner!! For et fantastisk dejligt og vigtigst af alt lærerigt ophold ved jer. Tak til Brian og Maj….og en stor tak til min dygtige og meget kompetente lærer Ditte!! Jeg er i fuld gang med mit nye virke som selvstændig fodplejer i min klinik, Strib Fodklinik. . . . er så GLAD!!!” Liselotte Lorentzen, Strib

Fodplejer uddannelse på fjernundervisning

Fodplejer uddannelse studeres som blended e-learning/ blandet e-læring, der er en kombination af lærerstyret fjernundervisning og seminar. Hele uddannelsen kan tages sideløbende med et fuldtidsarbejde, et andet studie eller mens man modtager dagpenge.

“Jeg har taget uddannelse som lægeeksamineret klinisk fodplejer, zoneterapeut og hudterapeut samt en række kurser hos Innowell. Jeg driver i dag min egen klinik og kan på det varmeste anbefale Innowell. Kompetencer og faglighed er helt i top, både hvad angår undervisningsmetoder, undervisningsmaterialer, undervisere, studievejledning samt den personlige kontakt. Alt foregår på en venlig, omsorgsfuld og tryg måde. Jeg har virkelig følt mig “hjemme” i Innowells regi og altid fået den hjælp, som jeg har haft behov for. Jeg glæder mig til, at vi ses igen”. Anne Mette Koustrup Nielsen, Qaqortoq, Grønland

Prøv fodplejer uddannelsen gratis

Vi anbefaler gratis at prøve vores spændende og meget populære fodplejer uddannelse på fjernundervisning, samt gratis at prøve fodplejer uddannelsens eksamensform, opgaver i fodpleje, studieformen med mere. Vi vil meget gerne give dig en guidet rundvisning i vores prøvemoduler via telefon. På denne måde oplever du også bedst, hvorfor Innowell er landets foretrukne fodplejerskole og hvorfor uddannelsesinteresserede rejser fra store dele af hele verden for at få en fodplejer uddannelse hos Innowell. Ved at ringe til os, oplever du endvidere Innowells anmelderroste serviceniveau og pædagogiske evne til at give dig alt den hjælp og vejledning, der skal til, for at du opnår maksimal læring hele vejen  gennem nettet. Ring til vores studievejledning på tlf. nr.: 98901080 mandag-torsdag 9-16.

Prøv gratis ved at klikke på knappen i faktaboksen eller lad os guide dig trin for trin hvor du også kan stille spørgsmål undervejs.

“Jeg er nu færdig med min 2. uddannelse hos Innowell, og denne gang som Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer. Det har været helt fantastisk lærerigt og spændende, og vores undervisning er af høj kvalitet. I dag driver jeg min egen klinik med zoneterapi, fodpleje m.m. Jeg glæder mig til at vende tilbage og kan på det varmeste anbefale Innowell til alle”. Charlotte Christiansen, Store Heddinge

Fodplejer uddannelsens tilmelding og pris

En fodplejer uddannelse kan påbegyndes 24 timer i døgnet, og tilmelding kan ske fra www.innowell.net eller til studievejledningen på 98901080 mandag-torsdag 9-16. Innowells fodplejer uddannelse koster fra 49.990,- og kan påbegyndes fra kun 832,- pr. måned rentefrit! Her kan du læse mere om prisen og hvad der skal tilkøbes til dine øvebehandlinger hjemme: Priser fodpleje uddannelse

Der ud over skal påregnes udgifter til fagbogen “Fodpleje- fra interesse til profession” af Læge Mille Mosegaard til 995-, ex. moms, samt udgifter til eksamen, overnatninger og transport, afhængig af afstand til fodplejeskolen. På denne side kan du læse mere om nærliggende overnatningsmuligheder og transportmuligheder: Skoleophold

Størstedelen af de studerende på fodplejer uddannelsen bor langt fra skolen, og har behov for transport samt 5 overnatninger. Her kan ses hvorfra de studerende læser lige nu, som er markeret med røde balloner: De studerende 

“Denne skole er top moderne og lever op til nutidens trends med de uddannelser og kurser de tilbyder. Jeg har uddannet mig til klinisk fodplejer og hudterapeut, og har taget kursus i voksbehandling. Nu driver jeg min egen klinik i Kongerslev. Giver skolen topkarakter og kan varmt anbefale stedet til andre”. Maja Grand Scheel-poulsen, Kongerslev

Hvorfor vælge Innowells fodplejer uddannelse?

Du skal vælge en fodplejer uddannelse som Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer fra Innowell, hvis du kan lide at arbejde med patientvejledning og klinisk fodpleje på et højt fagligt niveau, samt ønsker at tage uddannelse samtidig med at passe et arbejde eller modtage dagpenge. Ligeledes skal du vælge Innowells fodplejeuddannelse, hvis du ønsker en fodplejeuddannelse under ordnede forhold, jf. punktet om Niveauvurdering.

Ligeledes har du efter endt uddannelse mulighed for optagelse i brancheforeningen Dansk Behandlerforbund, der pt. er Danmarks eneste brancheforening der er godkendt af Sundhedsstyrelsen til at måtte registrere fodplejere under Styrelsen for Patientsikkerhed, se mere her: Godkendte foreninger

En Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer må behandle diabetikere i egen praksis eller i job. For pensionister med udvidet helbredstillæg er det også gældende, at der ydes offentligt tilskud på op til 85% til fodpleje, jf. loven om helbredstillæg.

 “Jeg er uddannet som klinisk fodplejer og kosmetolog hos Innowell og har i dag en min egen klinik. Det var nogle fantastiske skoleophold omgivet af de skønneste mennesker. Innowell er yderst professionelle og hjertelige, og man kan kun føle sig velkommen. De støtter os hele vejen og lader ingen være overladt til sig selv. Jeg kan på det varmeste anbefale Innowell”. Tina Persson, Dragør

Underviserne på fodplejer uddannelsen, måske Danmarks dygtigste?

Der benyttes i undervisningen et bredt udsnit af fagekspertiser, så en høj faglighed sikres på fodplejeuddannelsen. Fx er det medicinere der underviser i fagene anatomi, fysiologi og sygdomslære, psykologer i psykologi, erfarne fodplejere og fodterapeuter i den klinisk fodpleje osv.

Innowells dygtige undervisere har høstet mange flotte anbefalinger på de sociale medier, og i 2017 blev Innowells underviser i fodpleje Ditte Louise Nielsen bl.a. indstillet af kolleger og tidligere elever til Politikens undervisningspris, og ud af over 2000 indstillede, blev Ditte nomineret og fejret i Politiken Hus. En stolt dag for Ditte og Innowell.

Her kan du se en lille præsentation af Ditte, hvor journalister bl.a. spurgte til hendes undervisningsstil, hvor især humor, nærvær, kreativitet og empati er kendetegnende:

Her kan du læse mere om vores dygtige undervisere: Team Innowell

“Det har været en rigtig god og lærerig uddannelse, hvor jeg har fået rigtig meget viden, som jeg vil bruge fremover. Det har været en god måde at tage fodplejeuddannelsen på, hele forløbet har været en god oplevelse” Tina Stuhr Christoffersen, Vallensbæk Strand

Hvad betyder en niveauvurdering?

I Danmark har vi 8 uddannelsesniveauer, hvor Innowells uddannelse til Klinisk Fodplejer er indplaceret på niveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring. Her ses en illustration over de forskellige uddannelsesniveauer:kvalifikationsrammeEn niveauvurdering foretages af Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Det primære formål med niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. er at synliggøre sværhedsgraden af læringsudbyttet af disse uddannelser og give bedre overblik over det private uddannelsesmarked. Niveauvurderinger af private uddannelser m.fl. vil styrke mulighederne for samspil mellem private og offentlige uddannelser, fx ved meritvurderinger og realkompetencevurderinger, og dermed give bedre muligheder for sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked i et livslangt læringsperspektiv. Den øgede gennemsigtighed kan også bidrage til at imødegå dobbeltuddannelse. Niveauvurderingerne vil være en styrket forbrugeroplysning, og kan samtidig være med til at understøtte, at uddannelserne arbejder systematisk med læringsudbytte og sikring af kvalitet. Kilde: Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Uddannelsesbevis med statslig validering

Når du har gennemført din fodplejeuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer får du tilsendt et statslig valideret uddannelsesbevis på kvalifikationsniveau 5. Beviset er et e-bevis, som du bl.a. kan udskrive, sætte i en flot ramme og hænge op i din klinik.

Beviset kan fx også uploades til din hjemmeside, bruges på de sociale medier, tilsendes ved jobansøgning m.m.

Mere info fodplejer uddannelsen

Du er meget velkommen til at ringe til studievejledningen, hvor du kan få en god information og rundvisning i vores spændende populære fodplejer uddannelse på fjernundervisning, samt få mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

“Jeg er uddannet klinisk fodplejer hos Innowell i 2007. Og tak til Innowell, for sammen med jer, har jeg i dag en succesrig virksomhed – fodplejeklinik i byen Vorbasse. Min uddannelse som klinisk fodplejer hos innowell har givet mig en høj professionel standard, med en bred viden både teoretisk og praktisk. Jeg er blevet godt rustet i markedsføring af min klinik, som innowell lægger stor vægt på, samt en meget vigtig del, nemlig også at kunne tilbyde wellness for at favne et større kundepotentiale. Jeg lægger stor vægt på wellness i min fodplejeklinik, og det er en af grundene til at kunder kommer langvejsfra, for at få behandling hos Vorbasse Fodklinik. Hos mig går kunderne fra en fodbehandling med en stor følelse af velvære, og det gør, at kunderne næsten altid bestiller en ny tid. Jeg har fået en høj faglig uddannelse, som er bæredygtig, og med mange muligheder inden for både den kliniske fodpleje og wellness, som stadig er i høj kurs. Innowell har givet mig et godt redskab i markedsføring, samt i salgsteknikker, så jeg har følt mig godt rustet til at åbne min egen klinik. Jeg har i dag, 4 år efter endt uddannelse, så stor succes med min uddannelse som klinisk fodplejer, at jeg blev nødt til at udvide med en ansat. Nu er jeg blevet Mester & har fået en elev i Mesterlære. Min elev er min mand Mikael, som også tager sin uddannelse til fodplejer hos Innowell, så han kan få samme bæredygtige uddannelse som jeg selv. Sammen vil vi kunne opnå endnu mere succes”. Charlotte Jacobsen, Vorbasse

Interesseret i uddannelser og kurser hos Innowell?

Er du også blevet interesseret i Innowells online wellness- og sundhedsuddannelser eller vores store kursusudbud, så kan vi anbefale at du følger os på de sociale medier. På de sociale medier kan du hente aktuelle tilbud, viden, sparring og meget meget mere… Her kan du se hvad Innowell kan tilbyde dig:

Innowells Nyhedsmails: Vores nyhedsmails bliver udsendt højst en gang om måneden, og består af de vigtigste nyheder hos Innowell fx nye kurser og uddannelser, ny brancherelevant viden m.m.

Innowell på Facebook: Her kan du med fordel blive medlem, hvis du vil følge med i alt hvad der sker i Innowell. Klik “synes godt om” siden og tilvælg “notifikationer”, så du sikrer at du får besked. Vi bruger dette medie til små korte nyheder.

Innowell på YouTube: Innowells YouTube-kanal er en virtuel undervisningskanal med mange spændende læringsvideoer, forelæsninger m.m. Du kan gratis abonnere på kanalen og automatisk få besked når der er nye undervisningsvideoer. Her kan du bl.a. se et eksempel på en undervisningsvideo fra fodplejestudiets 2. semester, hvor de studerende skal lave en caseopgave i journalføring. I caseopgaven følger vi patienten Charles, der kommer til diabetisk årskontrol for første gang. De studerende skal i caseopgaven lytte og tage notaer mens de ser videoen, og herefter skal de udfylde en patientjournal ud fra det de observerede. Patientjournalen indsendes herefter til faglæren der bedømmer opgaven.

Og her er et eksempel på endnu en spændende læringsvideo, hvor de studerende følger videoen og lærer at udføre en grundlæggende fod- ankel- og lægbensmassage. Prøv bare at øve denne dejlige massage på en du holder af, & oplev selv hvor sjovt, spændende og lærende fjernundervisning ér 🙂

“Rigtig god uddannelsesmulighed hvis man samtidig har mand, hjem, børn og job. God vejledning ydes under hele uddannelsen og god respons på opgaver og eksamestest. På sidste skoleophold er holdene små, så man hele tiden kan få hjælp og vejledning. Man prøver, hvad det vil sige at have rigtige kunder. Opholdet er dejligt behageligt hvis man vælger at bo på hjallerup kro og skolen ligger ikke langt derfra. Kun stor ros herfra”. Else Jørgensen, Ballerup

fodplejer uddannelse - fodterapeut uddannelse

Fakta


 • Titel:

  Lægeeksamineret Klinisk Fodplejer

 • Studiestart:

  1. semester: hver dag
  2. semester: hver dag
  3. semester: Vælg mellem: 03.-08.05.21, 30.08-04.09.21, 10.-15.01.22 eller 02.-07.05.22
  4. semester: hver dag

 • Pris fra 49.990,-:

  *1. semester 11.995,- + 1.500,- i eksamensgebyr
  2. semester 19.995,-
  3. semester 29.995,- + 1.500,- i eksamensgebyr + elevkit
  I alt fra 49.990,- + eksamensgebyr + pensum + elevkit
  Bemærk at uddannelsen kan påbegyndes fra kun 832,- rentefrit pr. mdr. Læs mere under priser.
  Engangsgebyr ved ratebetaling er 995,- og fakturagebyr er 49,- pr. løbende mdr.
  *Merit mulighed

 • Studieform:

  Lærerstyret fjernundervisning/ e-learning og seminar

 • Særlig fordele:

  - Statsligt valideret uddannelsesbevis
  - Uddannelse på kvalifikationsniveau 5
  - Start hver dag
  - Hurtig uddannelse
  - Uddannelse mens du passer job
  - Uddannelse mens du modtager dagpenge
  - Rentefri ratebetaling fra kun 832,- pr. mdr.
  - Start hver dag