Klinisk Kosmetolog

Fra:
DKK 49.990

Fra:
DKK 49.990

1. Semester
DKK 11.995 Merit mulighed læs mere
2. Semester
DKK 19.995
3. Semester
DKK 29.995
Ryd
Vis finansiering
×
Delbetaling
403 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 11.995 kr. over 36 mdr.: Månedlig ydelse 403 kr. Samlede kreditomkostninger 2.484 kr. Samlet tilbagebetaling 14.479 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%. ÅOP 13,42%. Lånet kræver kreditgodkendelse. Der er fortrydelsesret. Forudsætter betaling via Mit Sparxpres.
Prøv gratis

Krævende
Lektioner: 925
7 seminardage
Uddannelsesbevis

Klinisk Kosmetolog- og Hudterapeutuddannelse

Tag en spændende 2i1 uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog, hvor du får et statsligt valideret uddannelsesbevis på kvalifikationsniveau 5.

Bemærk at uddannelsen til Lægeeksamineret Hudterapeut til 29.995 kr er gratis med i denne statsligt valideret kosmetologuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog.

Vil du investere en af dine ferieuger?

Har du fuldtidsarbejde, men drømmer om at skifte karriere til Klinisk Kosmetolog og Hudterapeut, og måske efterfølgende starte din egen kosmetologklinik? – så er du kommet til det helt rigtige sted.

Hos Innowell kan du tage kosmetologuddannelse via lærerstyret e-læring, hvor du kan passe dit vanlige fuldtidsarbejde under hele uddannelsen. Det eneste du skal investere, er 1 af dine ferieuger fra dit job, hvor du skal på seminar på kosmetologskolen, resten af kosmetologuddannelsen kan du tage fra eget hjem, eller i en lokal klinik via lærerstyret e-læring.

Undervisningsformen e-læring giver dig den allerbedste økonomi under din kosmetologuddannelse, og så får du endda et statsligt valideret uddannelsesbevis på kvalifikationsniveau 5, – så hold ikke din drøm tilbage længere, start din nye karrierevej i dag.

Kosmetologuddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog er målrettet voksne, der ønsker at tage en kosmetologuddannelse på et højt fagligt niveau via undervisningsformen blandet e-læring. Undervisningsformen giver maksimal frihed, og gør det muligt, at kunne passe et fuldtidsarbejde eller andet studie, samt giver dig ret til at modtage dagpenge under hele uddannelsen, hvis du er dagpengeberettiget.

Kosmetologuddannelsen er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, hvilket betyder, at uddannelsens læringsudbytte er statsligt valideret og kvalifikationsvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Efter gennemført uddannelse får du et uddannelsesbevis der er statsligt valideret til kvalifikationsniveau 5, som er niveauet lige før bachelorniveau og pt. landets højeste kvalifikationsniveau på en kosmetologuddannelse. Der ud over vil du også modtage et internationalt diplom fra Ainhoa Cosmetics for din specialiserede viden i produktlære.

Pressemeddelelse kosmetologuddannelsen

Her kan du læse pressemeddelelse på uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog: Pressemeddelelse

Dokumentation på kvalifikationsniveau 5

Her kan du se og læse beviset på den statslige validering/ kvalifikationsvurdering af uddannelsen til Klinisk Kosmetolog: Niveaubevis

Kosmetolog uddannelse på fjernundervisning

En Kosmetolog uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog studeres som blended e-learning (blandet e-læring), som er en kombination af fjernundervisning (e-learning) og tilstedeværelsesundervisning (seminar) på Innowells kosmetologskole. Dette betyder i korte træk, at der læses teori og laves opgaver via nettet, læres behandlinger på kosmetologskolen i 7 dage, laves øvelsesbehandlinger hjemme via instruktionsvideoer, pensum og supervision m.m.

En kosmetolog uddannelse på fjernundervisning foregår som et spændende og nærværende studieforløb mellem undervisere og den studerende, hvor underviserne hjælper den studerende under hele kosmetologuddannelsen. Ligeledes har vi tilknyttet en studievejledning, der sidder klar ved telefonerne, hvis der er brug for hjælp i sin kosmetolog uddannelse.

I sin kosmetolog uddannelse på fjernundervisning, logger man sig ind på sit studie for at følge underviserens læreplan. I læreplanen fremgår hvilke sider der skal læses, hvilke opgaver der skal løses og indsendes, hvilke behandlinger der skal øves osv. Man tilrettelægger selv sit eget uddannelsesforløb i sin kosmetolog uddannelse indenfor den givne studieadgang, hvilket vil sige, at man selv bestemmer, hvornår det passer bedst at læse, løse opgaver m.m.

Den studerende har adgang til sit kosmetologstudie 24 timer i døgnet i 12 måneder i hvert semester, og kan således tage uddannelsen, lige så hurtigt man kan.

Kosmetologuddannelsens opbygning

En kosmetolog uddannelse til Lægeeksamineret Kosmetolog er opbygget af tre obligatoriske semestre.

1. semester af kosmetolog uddannelse på fjernundervisning

Det første semester i kosmetolog uddannelsen er et fælles semester for alle vores uddannelser. Det er også dette kosmetologsemester, der gør det særligt attraktivt at købe uddannelse hos Innowell, da man således kan overbygge med en ny uddannelse, ved at gå direkte til køb af 2. semester på sin næste uddannelse. Denne opbygning giver rigtig gode videreuddannelsesmuligheder som gør det meget billigt og hurtigere at tage endnu en uddannelse.

1. semester kaldes også for “den sundhedsfaglige grunduddannelse” og udbydes også hos Innowell som en populær “fagpakke“. På 1. semester af kosmetologuddannelsen studeres fagene som følger:

Det er muligt at opnå merit til dette kosmetologsemester, hvis du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse som fx sygeplejerske, fysioterapeut m.m. Du kan også opnå merit i blot nogle af fagene, dette er fx muligt, hvis du har en læreruddannelse eller pædagoguddannelse, hvor du således kan opnå merit i faget psykologi. Hør gerne mere om dine meritmuligheder i vores studievejledning eller gå til denne informationsside: Optagelseskrav og meritmuligheder

Du kan læse mere om de forskellige fag ved at klikke på de ovenstående links.

2. semester af kosmetolog uddannelse på fjernundervisning

På 2. semester i sin kosmetolog uddannelse studeres følgende overordnede fag:

 • 228 lektioner i klinisk kosmetologi og hudterapi
 • 60 lektioner i iværksætteri, klinikvejledning og klientbehandling udvidet
 • 12 lektioner i førstehjælp

I faget kosmetologi foregår dette som en spændende vekselvirkning mellem teori og lette praktiske øvelser via fjernundervisning, hvor de kosmetologstuderende fx starter med et spændende teoristudie i kosmetologi fx hudterapien (ansigtsbehandling), og herefter kobles lette praktiske læringselementer som fx ansigtsmassagen, der øves via pædagogiske trin-for-trin guides og undervisningsvideoer. Når man øver fx. ansigtsmassage fra eget hjem, afsluttes disse med, at man afleverer sine reflektioner til sin underviser, som vurderer og kommenterer disse.  “Øve-klienter” er ofte familie, venner eller kollegaer, som man øver på i eget hjem, i egen klinik eller måske i et mesterlæreforløb hos en kosmetolog eller kosmetiker.

3. semester af kosmetolog uddannelse på kosmetologskolen

3. semester i kosmetologuddannelsen afsluttes med et meget spændende og intensivt seminar på Innowells kosmetologskole. Seminaret består af 7 sammenhængende undervisningsdage, hvor hovedfokus er den praktiske læring i kosmetologi.

3. semester i kosmetologuddannelsen foregår som en intensiv tilstedeværelsesundervisning på et højt fagligt niveau, hvor man veksler mellem praktisk undervisning samt at øve på forskellige øveklienter.

Undervisningen på 3. semester forløber vejledende således:

Studiemiljøet i sin kosmetolog uddannelse er helt fantastisk, og dette især på 3. semester hvor de studerende endelig mødes. Da det er voksne studerende, hvor størstedelen ønsker at starte som selvstændige, har de rigtig meget til fælles, og flere kosmetologstuderende har også knyttet så tætte relationer, at de har holdt kontakten i mange år. Innowell har modtaget over 100 flotte anbefalinger på de sociale medier omkring netop studiemiljøet hos Innowell.

Efter 3. semesters seminar følger et lærerstyret supervisionsforløb, hvor man øver og journalfører de lærte behandlingsteknikker hjemme, fra egen klinik eller evt. i mesterlærerforløb hos en kosmetolog.

Semesteret afsluttes med opsamling, refleksion og den afsluttende lægeeksamination. Lægeeksaminationen består af en skriftlig prøve, der kan tages 6 forskellige stedet i landet. Til den skriftlige prøve må der benyttes hjælpemidler i form af pensum og notater. Efter prøven tilsendes et statsligt valideret uddannelsesbevis.

Uddannelsesbevis på et højt kvalifikationsniveau

Når du har gennemført din kosmetologuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog, får du tilsendt et statslig valideret uddannelsesbevis på kvalifikationsniveau 5. Beviset kan du bl.a. kan udskrive, sætte i en flot ramme og hænge op i din kosmetologklinisk. Uddannelsesbeviset kan fx også uploades til din hjemmeside, bruges på de sociale medier, medsendes ved jobansøgning m.m.

De samlede mål for læringsudbytte for uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

Kosmetologuddannelsens læringsudbytte

Den studerende skal opnå følgende overordnede læringsudbytte fordelt på viden, færdigheder og kompetencer.

Læringsudbytte fordelt på viden

Den studerende har viden om og forståelse for:

 • menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, biokemi og farmakologi i forhold til udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af betydning for kosmetologiske behandlinger
 • grundlæggende latinske betegnelser og forkortelser
 • kosmetologfagets almene produktlære og produktkendskab, farvning og retning af vipper og bryn, depilering, makeup, manicure, pedicure, spaterapi og hudterapi
 • klinisk beslutningstagen, forebyggelse, velvære- og sundhedsfremme og symptomlindring i relation til kosmetologiske behandlingsforløb
 • systematisk refleksion over observation, diagnosticering, vurdering, prioritering, intervention, koordinering, evaluering, dokumentation og justering af behandling til klienter med komplekse problematikker
 • professionens brug af teknologi, og innovation som metode til forandring af praksis
 • basale psykologiske tilgange, teorier og begreber, samt udvalgte kommunikationsteorier, kommunikationsmetoder og kommunikationens betydning for dialog og etablering af relationer
 • lovgivning omkring GDPR, relevant sundhedslovgivning, arbejdsmiljø og sikkerhedsrutiner
 • tværfagligt samarbejde og prioriteringer af professionsfaglige indsatser i sundhedsvæsenet og alternative behandlingsformer indenfor kosmetisk, kosmetologisk og hudplejefagligt relevant område

Læringsudbytte fordelt på færdigheder

Den studerende har færdigheder til at:

 • beherske og udføre kosmetologiske hudbehandlinger indenfor et specifikt afgrænset fagområde hhv. afrens, kemisk og mekanisk peeling, dybderens af pustler, komedoner og milier, samt indslusning med bl.a. ultralyd
 • beherske og udføre kosmetologiske behandlinger på kroppen i øvrigt, indenfor et specifikt afgrænset kompetenceområde, herunder kropsbehandling, hånd- og fodbehandling, skønhedsbehandling, hårfjerning m.m.
 • beherske og udføre kropsbehandlinger/spaterapi, herunder peeling, wrap, udvalgte massageformer m.m.
 • udføre ansigts-, hånd- og fodmassage, samt kropsmassage –  inden for retningslinjerne ift indikation, kontraindikation, områdets funktion og smidighed, samt lægge en plan for fremadrettet pleje og behandling af området og vejlede klienten herom
 • udføre, vurdere på og vejlede i behandlinger ift. bl.a. anomalier indenfor et specifikt afgrænset fagområde
 • udføre, vurdere, vejlede i og anvende udvalgt teknologi og apparatur inden for kosmetologisk behandling
 • vurdere og anvende situationsbestemt kommunikation ved formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til klienter, kolleger og øvrige samarbejdspartnere
 • anvende viden om individuelle, sociale, kulturelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser af velvære, sundheds- og skønhedsudfordringer
 • reflektere over kulturel og etisk indsigt i hudterapi, kosmetologisk og kosmetisk behandling internationalt såvel som nationalt, ud fra gældende lovgivning
 • udføre hudanalyse, optage anamnese og diagnosticere problematikker indenfor et afgrænset fagligt område
 • vurdere og formidle en behandlingsplan, der illustrerer klientinvolvering i organisering, vurdering, justering og dokumentation af behandling på tværs af professioner
 • kunne produktvejlede, udøve salg og service med udgangspunkt i den enkelte klient
 • beherske hygiejniske principper i klinik, behandling og egenbehandling
 • anvende basal førstehjælp

Læringsudbytte fordelt på kompetencer

Den studerende har kompetencer til at:

 • indgå i tværprofessionelt samarbejde i skrift og tale, der understøtter klientens behandlingsbehov og progression
 • varetage klinisk lederskab ift. klienten og medvirke til velvære- og sundhedsfremme samt sygdomsforebyggelse indenfor et specifikt afgrænset fagområde, der understøtter klientens oplevelse af sammenhæng
 • håndtere og påtage sig ansvar for at identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov, opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori indenfor et afgrænset fagområde i et kosmetologisk perspektiv
 • varetage kvalitetssikring- og udvikling inden for egne faglige færdigheder
 • kompetence til at starte egen kosmetologklinik herunder forretningsplan, relevant lovgivning, drift og budgettering

Overordnede fag og læringsindhold på 1. semester.

1. semester afsluttes med en skriftlig tilstedeværelseseksamen i alle fag. Eksamen kan tages 6 forskellige steder i Danmark og der må benyttes hjælpemidler til eksamen. Læs evt. mere om dette her: Tilstedeværelseseksamen

Overordnede fag og læringsindhold på 2. semester

Vejledende læringsindhold på 2. semester:

Fagspecifik anatomi, fysiologi og sygdomslære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Skeletsystemet
 • Muskelsystemet
 • Det endokrine system
 • Nervesystemet
 • Respirationssystemet
 • Kardiovaskulærsystemet
 • Lymfesystemet
 • Fordøjelsessystemet
 • Urinvejssystemet
 • Integumentærsystemet

Fagspecifik farmakologi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Begrebslære
 • Lokale og systemiske midler
 • Dispenseringsformer
 • Blodfortyndende midler
 • Antisvampemidler
 • Lokalbedøvende midler
 • Binyrebarkhormon
 • Diabetesmedicin
 • Antihypertensiv behandling
 • Kolesterolsænkende midler
 • Psoriasisbehandling
 • Psykiatrisk medicin
 • Smertestillende medicin
 • Naturlægemidler

Biokemi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Kemi i hudpleje
 • Lipider i hudplejeprodukter
 • Parabener
 • Hormoner og vitaminer i hudpleje
 • Proteiner og aminosyrer i hudpleje
 • Videnssøgning og vurdering af hudpleje

Almen produktlære og produktkendskab indeholdende følgende overordnede emner:

 • Produkttyper og deres anvendelse
 • Indikation, kontraindikation, virkning og bivirkning
 • Økologiske hudplejeprodukter
 • Naturlig hudpleje og brug af æteriske olier
 • Allergener i hudplejeprodukter
 • Produktmærkning og deres betydninger
 • Lovgivning og krav hudplejeprodukters indhold

Hygiejne indeholdende følgende overordnede emner:

 • Mikroorganismer
 • Smitte
 • Hygiejneregler
 • Hygiejnemetoder og værnemidler
 • Håndhygiejne

Remedie- og materialelære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Inventar i kosmetologklinikken
 • Apparater og maskiner til kosmetiske behandlinger
 • Tesla, Ultralyd
 • Frimator, Microdermabrator
 • Lysterapi
 • Damp, Ozon og vacuum
 • Remedier og værktøjer til fx. dybderensning
 • Hygiejnemaskiner

Farvning af vipper og bryn, samt korrigering af bryn indeholdende følgende overordnede emner:

 • Øjenomgivelserne samt vippe- og brynhårets struktur og funktion
 • Produkt- og materialelære
 • Kontraindikationer
 • Morfologi
 • Farveteknikker
 • Korrektionsteknikker
 • Efterbehandling

Depilering indeholdende følgende overordnede emner:

 • Hudens og hårets struktur og funktion på udvalgte områder
 • Produkt- og materialelære
 • Kontraindikationer
 • Voksteknikker
 • Efterbehandling
 • Sikkerhed

Massage indeholdende følgende overordnede emner:

 • Massagens virkning og evidens
 • Forholdsregler og kontraindikationer til massage
 • Ergonomi
 • Massagetyper
 • Gennemgang af massageteknikker

Makeup indeholdende følgende overordnede emner:

 • Makeuptyper
 • Begrebslære
 • Morfologi
 • Farvelære
 • Makeuppens anvendelse
 • Hygiejne

Manicure indeholdende følgende overordnede emner:

 • Manicuretyper
 • Kontraindikationer
 • Remedier og materialer
 • Håndens hudpleje
 • Håndmassage
 • Neglepleje
 • Lakering
 • Introduktion til kunstige negle og semipermanent lak

Pedicure indeholdende følgende overordnede emner:

 • Pedicuretyper
 • Kontraindikationer
 • Remedier og materialer
 • Fodens hudpleje
 • Fodmassage
 • Neglepleje
 • Lakering
 • Introduktion til kunstige negle og semipermanent lak

Spaterapi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Kropsterapi
 • Forholdsregler og kontraindikationer til spaterapi
 • Remedier og materialer
 • Peelingteknikker
 • Kropsindpakning/bodywrap
 • Massagens anvendelse i spaterapi
 • Varmeterapi
 • Aromaterapi
 • Introduktion til øvrige spaterapeutiske behandlinger
 • Hygiejne og sikkerhed

Journalføring indeholdende følgende overordnede emner:

 • Persondataforordning og tavshedspligt
 • Kontraindikationernes begreber
 • Konsultation og anamneseoptag
 • Konsultationsprocessen i klient- og behandlerdelen
 • Objektiv undersøgelse
 • Samtykke og opfølgning
 • Sundhedsstyrelsens RAB-journal

Hudterapi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Teknologi og apparatlære
 • Klinikudstyr-, materiale-, remedie- og produktlære
 • Vedligeholdelse og sikkerhed omkring materialer-, remedier-, instrumenter og maskiner
 • Arbejdsteknikker og stillinger
 • Fagtermer og begrebsforståelse
 • Hygiejne og arbejdsmiljø
 • Kontraindikationer
 • Allergi
 • Hudtyper og hudtilstande
 • Hudanalyse
 • Rynker, furer og linjer
 • Hudpleje
 • Professionel ansigtsbehandling
 • Kundepleje
 • Praktisk forberedelse til klinisk hudplejebehandling
 • Behandling af anomalier
 • Dybderensningsteknikker
 • Naturlig hudpleje
 • Brug af æteriske olier i hudterapi
 • Indre sundhed
 • Relevant lovgivning
 • Samarbejdspartnere i ansigtsbehandling
 • Kobling af øvrige fag til den kliniske hudpleje og hudterapi

Almen klientvejledning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Den sunde hud
 • Behandling, behandlingsforløb og egenbehandling
 • Hudpleje og produkter
 • Dokumentation af progression
 • Vejledning i anomalier inden for specifikt afgrænset område
 • Kosmetologens netværk og samarbejdspartnere

Fagspecifik arbejdsmiljø indeholdende følgende overordnede emner:

 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Forebyggelse af uheld og utilsigtede hændelser i faget
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Stressforebyggelse indenfor faget
 • Orientering inden for arbejdsmiljølovgivning
 • APV
 • Brug af værnemidler i faget
 • Særskilte hygiejneprocedurer og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Klinikvejledning og klientbehandling udvidet indeholdende følgende overordnede emner:

 • Basal sundhedslovgivning
 • Autorisationslovens øvrige bestemmelser om sundhedsfaglig virksomhed og straffebestemmelser
 • Reklamering af sundhedsydelser
 • Persondataforordningen
 • Skat, moms og lønsum
 • Etablering af egen virksomhed
 • Etablering- og driftsbudget
 • Forretningsplan
 • Klientbehandling og journalføring

Førstehjælp indeholdende følgende overordnede emner:

 • De 4 hovedpunkter i førstehjælp
 • Sådan ringer du efter hjælp
 • Lavt blodsukker
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Hjerteanfald/ hjertestop
 • Hjertelungeredning
 • Hjertestarter/ AED
 • Stabilt sideleje

Overordnede fag og læringsindhold på 3. semester. Lektioner 195.

Seminar af 7 sammenhængende dage, hvor der udelukkende vil være praktisk undervisning i hovedfagene kosmetologi og hudterapi.

Undervisningen på 3. semester forløber vejledende således:

 • Eventuelt Dag 1: Kosmetisk akupunktur trin for trin (tilvalgsfag)
 • Dag 1: Hudterapi/ klinisk ansigtsbehandling trin for trin
 • Dag 2: Hudterapi/ klinisk ansigtsbehandling trin for trin – fortsat
 • Dag 3: Eksklusive manicure og pedicurebehandlinger trin for trin. Lakteknikker samt introduktion til UV geleneglelak trin for trin.
 • Dag 4: Beauty makeup/ klassisk makeup trin for trin
 • Dag 5: Hårfjerning med voks trin for trin
 • Dag 6: Farvning af vipper og bryn, samt retning af bryn trin for trin
 • Dag 7: Wellness kropsbehandlinger trin for trin

Herefter følger et lærerstyret supervisionsforløb hvor man øver og journalfører de lærte behandlingsteknikker hjemme.
Semesteret afsluttes med opsamling, refleksion og eksamen. Den afsluttende eksamen er en lægeeksamination der består af en skriftlige prøve. Lægeeksaminationen kan tages 6 forskellige steder i landet, og der må benyttes hjælpemidler til eksamen, i form af pensum og notater.

Kosmetologuddannelsen er målrettet kvalitetsbevidste voksne med en høj selvdisciplin, der ønsker at tage ansvar for egen læring, så de kan varetage deres vanlige arbejde, og samtidigt tage en kosmetologuddannelse hurtigere end på ordinære kosmetologuddannelser.

Innowells kosmetologstuderende er ofte mellem 23-60 år med en kort eller mellemlang uddannelse fra en helt anden branche.

Vores kosmetologstuderende kommer fra hele Danmark, Færøerne, Grønland m.m., hvoraf størstedelen kommer fra Sjælland. Klik på dette link for at se hvorfra vores studerende læser lige nu: Innowells studerende

Over 90% af de studerende drømmer om at blive selvstændig kosmetolog med egen praksis, og vælger Innowells kosmetolog uddannelse, fordi de ofte har fået den anbefalet af andre, og fordi de kan tage en kosmetologuddannelse, mens de passer job eller modtager dagpenge.

Uddannelsen til Klinisk Kosmetolog hos Innowell er en teoretisk funderet professionsuddannelse, der giver kompetence til selvstændig vurdering og skønhedsbehandling med en klinisk tilgang.

Kliniske Kosmetologer arbejder i en selvstændig arbejdssituation, som medfører, at de både skal have ansvarsfulde holdninger og indstillinger, samt færdigheder og kundskaber om faget.

Den Kliniske Kosmetologs arbejdsopgaver kan deles ind i følgende hovedarbejdsområder:

 1. Information og vejledning
 2. Klinisk behandling og pleje indenfor:
  1. Hudterapi (ansigtsbehandling)
  2. Manicure (håndbehandling)
  3. Pedicure (fodbehandling)
  4. Depilering (hårfjerning
  5. Spaterapi (massage- og kropsbehandling)
  6. Beauty Makeup (dag-, aften- og brudemakeup)
  7. Vipper og bryn (farvning og korrigering)
 3. Salg og service
 4. Samarbejde og henvisning til andre relevante fagområder, fx praktiserende læge, dermatolog, plastikkirurg etc.

Den Kliniske Kosmetolog har sin eksistensberettigelse i den historiske og stadig voksende  skønhedsindustri. Dette underbygges af bl.a. arbejdsmarkedets generelle behov for kosmetologer indenfor skønhedsbehandling og salg, samt arbejdsmarkedets stigende behov for specialiserede kosmetologer med en mere klinisk tilgang, som fx assisterende hjælp i klinikker under det behandlingsområde Sundhedsstyrelsen betegner som kosmetisk behandling.

Kliniske Kosmetologers arbejdspladser kan være på skønhedsklinikker, lægeklinikker, klinikker for plastikkirurgi, hudplejeklinikker, klinikfællesskaber, spa og wellnesscentre, krydstogtskibe, parfumerier, kosmetik og detailhandel m.m., samt som selvstændig klinikindehaver og/eller som udebehandlende Klinisk Kosmetolog.

Uddannelsen til Klinisk Kosmetolog skal give de studerende praktiske, teoretiske og sociale kompetencer, færdigheder og holdninger, som sætter dem i stand til at planlægge, gennemføre og vurdere sit arbejde i forhold til klientens behov, gældende love og retningslinjer, samt skal klæde kosmetologen på til at kunne afgrænse egne kompetencer og praksis og kunne henvise og samarbejde med andre relevante fagområder.
<h3Behandlingsmuligheder

En Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog kan i praksis mestre et meget bredt udsnit af behandlinger, og har også en stor teoretisk viden. Her følger et lille udsnit af den studerendes viden i teori og/eller praksis:

 • Hudterapi
 • Klinisk hudpleje
 • Professionelle ansigtsbehandlinger
 • Intensive ansigtsbehandlinger som opstrammende-, frugtsyre-, pigment, acnebehandlinger med mere.
 • Wellnessmassage m.m.
 • Hotstone massage
 • Eksklusive kropsbehandlinger/ spaterapi
 • Bodypeeling
 • Indpakning/ bodywrap
 • Eksklusiv Manicure og Pedicure
 • Aromaterapi
 • Lymfedrænage
 • Produktlære og remedielære
 • Farvning af vipper og bryn, samt retning af bryn
 • Hårfjerning med naturvoks
 • Beauty Makeup/ klassisk makeup
 • Biokemi
 • Studieforberedelse og basal latinforståelse
 • Anatomi, Fysiologi og Sygdomslære
 • Psykologi
 • Basal farmakologi
 • Salgsteknikker
 • Virksomhedsopstart/iværksætteri og relevant lovgivning m.m.

Studiestart

Studiestart 2021-22

Kosmetologuddannelsens 1. semester: hver dag
Kosmetologuddannelsens 2. semester: hver dag
Kosmetologuddannelsens 3. semester: seminar udbydes ca. hver 4. måned/ 3 gange årligt.

For skoleåret 2021-22 er følgende udbudte seminardatoer:

Vælge mellem:

27. september – 3. oktober 2021

7. februar – 13. februar 2022

13. juni – 19. juni 2022

Kosmetologuddannelsens varighed

Kosmetologuddannelsen er normeret til 925 lektioner, og du kan gennemføre kosmetologuddannelsen lige så hurtigt du har mulighed for det. Den gennemsnitlige studietid på at gennemføre en hel uddannelse er 9-12 mdr. sideløbende med at passe et arbejde.

Du har 1 års studieadgang til hvert kosmetologsemester, hvor du har adgang hele døgnet rundt, og således kan studere på de tidspunkter der passer dig bedst.

Det er muligt at købe forlængelse af et kosmetologsemester, hvis du fx bliver alvorlig syg eller andet af betydning for dit studie. Det er heldigvis sjældent nødvendigt, da den gennemsnitlige studietid på en hel kosmetologuddannelse er 9-12 mdr., og med 3 års studieadgang til at gennemføre din uddannelse, så er der således god til andet end uddannelse.

Her følger nogle eksempler på varighed, som du dog helt selv bestemmer over, da du kan tage kosmetologuddannelsen lige så hurtigt du har mulighed for det.

Kosmetologuddannelsen som heltidsuddannelse fordelt på 1 år:

40 uger af gennemsnitlig 23 lektioner pr uge i alt 925 lektioner

Eksempler på kosmetologuddannelsen som deltidsuddannelse:

Deltidsuddannelse fordelt på 2 år:

80 uger af gennemsnitlig 12 lektioner pr uge i alt 925 lektioner

Deltidsuddannelse fordelt på 3 år:

120 uger af gennemsnitlig 8 lektioner pr uge i alt 925 lektioner

En lektion er svarende til 45 minutter

Kosmetolog pensum til uddannelsens semestre

Her følger det bogmateriale du skal anskaffe til uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog

Bøger i 1. semester kan lånes på biblioteket, eller købes hos boghandlere i fysiske butikker eller på nettet. Ved køb på nettet er bøgerne ofte billigere, og kan ofte leveres indenfor kun 1-2 dage. På hjemmesiden bogpriser.dk kan man se, hvor det er billigst at købe bøgerne.

Bogen på 2. semester købes hos Innowell.

Kosmetologpensum på 1. semester:

 1. Menneskekroppen af Steve Parker. Pris ca. 300,-
 2. Psykologiens veje af Ole Shultz Larsen. Pris ca. 500,-
 3. Samtale med sigte af Stina Rosted. Pris ca. 100,-

Kosmetolog pensum på 2. og 3. semester:

 1. Kosmetologi – fra interesse til profession. Pris ca. 650,-

Køb af kosmetologpensum

Vi anbefaler, at du venter med at anskaffe pensum til du er tilmeldt kosmetologuddannelsen, da vi har erfaring for, at man ikke kan lade være med at starte med at læse bøgerne når de først er kommet i hus.

Når man starter med at læse bøgerne inden tilmelding til kosmetologuddannelsen, så forlænger man unødigt sin studietid. Dette sker først og fremmest fordi man slet ikke skal læse alt i bøgerne, og fordi det obligatoriske læsestof efterfølges af opgaver der skal teste og understøtte forståelsen af det læste, og man er således nødt til at skulle læse forfra for at kunne løse sine opgaver i studiet. Ligeledes starter det tilmeldte studie slet ikke med at skulle læse i sine bøger, det starter med et lille fag der hedder “studievejledning”, hvor man bl.a. lærer hvordan man bedst læser og forstår sit kosmetolog pensum, hvordan man tager gode notater, hvordan man bedst strukturerer sin studietid i kosmetologuddannelsen m.m. – Så for din egen skyld, vent med at købe bøgerne til dette anvises af dine undervisere undervejs i kosmetologstudiet.

Rigtig god læselyst.

Prisen på kosmetologuddannelsen

Prisen på kosmetologuddannelsen er afhængig af om du har taget en uddannelsen hos os før eller om har en anden sundhedsfaglig uddannelse der kan give dig merit eller delvis merit for 1. semester. Øverst på siden kan du se prisen på hvert semester.

Betalingsmuligheder

Du kan vælge at betale hvert semester som en engangsbetaling eller du kan tage et uddannelseslån helt uden renter og til kun få hundrede kroner om måneden. Dette kan du læse mere om her: Økonomi under uddannelse

Yderligere udgifter i kosmetologuddannelsen

Ud over uddannelsesprisen kommer udgifter til nedenstående:

 • Eksamen på 1. semester til 1.500,-
 • Eksamen på 3. semester til 500,-
 • Elevkit hudpleje til eksamenstræning hjemme på 3. semester ca. 5.000,-
 • Elevkit remedier til eksamenstræning hjemme på 3. semester ca. 4.000,- (bemærk at mange af disse remedier måske allerede forefindes i din husholdning, hvor du således kun behøver at tilkøbe det du mangler)
 • Pensum til 2. og 3. semester ca. 650,-. (1. semesters pensum kan lånes på biblioteket)
 • Eventuelt 6 dages overnatning og transport til seminar på 3. semester.

Basisremedier og produkter til eksamenstræning hjemme

Til dit superviseret undervisningsforløb på 3. semester skal du købe følgende elevkit, der skal forberede dig til din endelige kosmetolog- og hudterapieksamen på 3. semester.

Dit elevkit består af diverse kosmetiske produkter fra de mærker du skal til eksamen i, samt remedier, til at øve den kliniske kosmetologi hjemme, og det er disse produkter og remedier der indgår i din praktiske eksamen.

Dine elevkit købes hos Danbeauty.dk, og når man er studerende hos Innowell kan du købe produkter og remedier til engrospriser. For at kunne købe og se Danbeautys engrospriser skal du derfor bestille et forhandler-login og dette gør du her: forhandlerstatus hos Danbeauty

Du kan købe dine produkter og remedier lige så hurtigt du har lyst til under din kosmetologuddannelse, eller du kan vente helt frem til du har været på seminar på 3. semester. Mange kosmetologstuderende vælger, at købe produkter og remedier allerede på 1. semester, da mange tager kosmetologuddannelse med henblik på hurtigt at åbne egen klinik, og vil derfor også gerne have deres remedier og hudplejeprodukter hurtigt til rådighed hjemme.

Her findes en oversigt over dine elevkits til brug for dine øvebehandlinger og eksamenstræning hjemme.

Elevkit: Basisremedier

Mange studerende har allerede mange basisremedier til rådighed hjemme inden de påbegynder en kosmetologuddannelse. Vi har derfor her opstillet en vejledende liste til de basisremedier du får brug for under din uddannelse. Alle varer kan købes til engrospriser hos Danbeauty.dk når du er studerende hos Innowell. Kontakt derfor Danbeauty.dk på 98901081 for at bestille et forhandlerlogin, så du kan få tilgang til at se og købe varer og elevkits til engrospriser.

Bemærk at denne nedenstående oversigt er vejledende og derfor kan ændre sig i forhold til eventuelle uddannelsesændringer.

Anslået pris for alle remedier ca. 4000,-. Kontakt Danbeauty.dk for flere oplysninger.

Ansigtsbehandling:

 1. Viftepensel
 2. Maskepensel
 3. Ansigtssvampe
 4. Blodlancetter
 5. Nålespand
 6. Kleenex/servietter
 7. Handsker
 8. Håndsprit
 9. Vatrondeller
 10. Vatpinde
 11. Inventar (stol/briks/luplampe/dampapparat)
 12. Skål til vand
 13. Evt. sonophorese/peelingapparat

Makeup:

 1. Læbepensel
 2. Skyggepensel lille
 3. Skyggepensel stor
 4. Mascara/spiralbørste
 5. Foundationbørste
 6. Pudderbørste
 7. Flatbuki foundation børste
 8. Evt. makeupsvampe

Manicure og pedicure:

 1. Negleklipper
 2. Neglehudstang
 3. Neglefil
 4. Neglebåndsskubber/rosenpind
 5. Fodfil
 6. Osmotisk film/plast
 7. Spongetowel/vaskeklud
 8. Futter+luffer/håndklæde
 9. Cellestofpapir/fnugfri wipes/vatrondeller
 10. Evt. engangsslippers
 11. Fodbad
 12. Håndbad
 13. Top/basecoat lak
 14. Neglelak (kraftig farve fx. rød)

Vipper og bryn:

 1. Farvepensler
 2. Dappenglas
 3. Pincet
 4. Brynsaks/lille spids saks
 5. Øjendråber (saltvandsdråber)
 6. Skål til vand/affaldsskål

Hårfjerning med voks:

 1. Voksvarmer dobbelt
 2. Voksgryde
 3. Spatler store
 4. Spatler små

Elevkit: Hudpleje

Kosmetiske produkter

Herunder findes vejledende de eksamensprodukter du skal benytte til din eksamenstræning hjemme.

Alle varer kan købes til engrospriser hos Danbeauty.dk når du er studerende hos Innowell. Kontakt derfor Danbeauty.dk på 98901081 for at bestille et forhandlerlogin, så du kan få tilgang til at se og købe varer og elevkits til engrospriser.

Anslået engrospris for alle produkter er ca. 5.000,-. Kontakt Danbeauty.dk for flere oplysninger.

Ainhoa hudplejeprodukter til ansigtsbehandlinger:

 1. Makeupfjerner
 2. Rensemælk
 3. Skintonic
 4. Peeling
 5. Maske
 6. Serum
 7. Ansigtscreme
 8. Øjencreme

Thuya produkter til vipper og bryn:

 1. Beskyttelsespapir
 2. Beskyttelsescreme
 3. Blåsort farve
 4. Mørkebrun farve
 5. Special Solution Dye Cream

Paolo Guatelli produkter til makeup:

 1. Makeupboks
 2. BB cream
 3. Mascara
 4. Eyeliner
 5. Øjenskygge
 6. Blush
 7. Læbestift
 8. Lipliner

Thuya produkter til manicure og pedicure:

 1. Lotion
 2. Peeling
 3. Maske
 4. Massagecreme

Ainhoa produkter til kropsbehandling

 1. Body Peeling
 2. Body Creme/Olie

Optagelseskrav på uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog er:

 • minimum 18 år
 • en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse. Hvis du ikke har en ungdomsuddannelse eller en erhvervsuddannelse, skal du som minimum have haft 2 års almen erhvervserfaring. Din erhvervsuddannelse eller almen erhvervserfaring behøver ikke at have relevans for dit uddannelsesvalg, men er alene for at sikre, at du er udstyret med den modenhed og selvdisciplin, der kræves for at tage en voksenuddannelse på blandet e-læring.

Dine meritmuligheder

Du har mulighed for at søge merit på fx 1. semester i din kosmetologuddannelse, hvis du har en sundhedsuddannelse på kvalifikationsniveau 5 eller derover, og du vil således kunne spare både en del tid og penge på din kosmetologuddannelse. Du kan også søge merit for delfag i kosmetologuddannelsen, læs mere om dine meritmuligheder her: Meritmuligheder

Ofte stillede spørgsmål

Hvilken kosmetologuddannelse skal jeg vælge?

Innowell udbyder to kosmetologuddannelser som blandet e-læring, der betyder at du kan tage begge kosmetologuddannelser mens du passer dit vanlige fuldtidsarbejde eller modtager dagpenge:

 1. Den hurtige kosmetologuddannelse til Lægeeksamineret Kosmetolog, der tager gennemsnitlig 3-6 måneder sideløbende med at passe sit vanlige arbejde. Her skal du 6+1 dage på skole, resten er lærerstyret e-læring.
 2. Vores højniveau-uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog, der gennemsnitlig tager ca. 6-9 måneder sideløbende med at passe sit vanlige arbejde. Her skal du 7+1 dage på skole, resten er lærerstyret e-læring. Uddannelsen er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

Hvorfor flere forskellige kosmetologuddannelser?

Menneskers læringspræferencer er vidt forskellige. Nogle vil have korte uddannelser og andre vil have højniveauuddannelser. Valget af uddannelse vurderes ofte ud fra hvor boglig minded man er, hvor meget tid man har til rådighed, økonomiske muligheder, hvor høj en selvdiciplin man har m.m.

Hos Innowell har vi uddannelser på alle niveauer, så de både matcher det de studerende ønsker og det som arbejdsmarkedet efterspørger. Man kan sammenligne dette med sundhedsuddannelserne, hvor der ligeledes findes forskellige uddannelser på forskellige niveauer og længder, hvor man fx kan blive Social og Sundhedshjælper, Social og Sundhedsassistent, Sygeplejerske og Læge.

Valget er dit, og det er langt bedre at du fx vælger en lidt billigere kort uddannelse, hvis fx du ikke har tid, ikke har økonomisk råderum, ikke er boglig minded m.m. Ligeledes er det bedre at du vælger en uddannelse på et højere niveau hvis du er boglig minded og har høje ambitioner til din karriere.

Forskellen på kosmetologuddannelserne i fag og lektioner

I nedenstående tabel kan du se overordnede forskelle på vores kosmetologuddannelser i fag og lektioner.

 Uddannelsesindhold: 1: 2:
200 lektioner basal anatomi og fysiologi Nej Ja
110 lektioner basal sygdomslære og farmakologi Nej Ja
50 lektioner basal psykologi og kommunikation Nej Ja
10 lektioner basal klinikvejledning Nej Ja
50 lektioner introduktion til andre behandlingsformer Nej Ja
Kosmetologi indeholdende:
– Studieforberedelse Ja Ja
– Udvidet anatomi, fysiologi og sygdomslære fra et kosmetologperspektiv Ja Ja
– Biokemi Ja Ja
– Almen produktlære Ja Ja
– Hygiejne Ja Ja
– Arbejdsmiljø Ja Ja
– Remedie og materialelære Ja Ja
– Salg og specifik produktlære Ja Ja
– Hudterapi Ja Ja
– Pedicure Ja Ja
– Manicure Ja Ja
– Lakteknikker Ja Ja
– Makeup Ja Ja
– Hårfjerning med voks Ja Ja
– Farvning af vipper og bryn, samt retning af bryn Ja Ja
– Journalføring i hudterapi Ja Ja
– Journalføring i kosmetologi Ja Ja
– Kropsbehandling/ spaterapi Nej Ja
– Hotstonemassage Nej Ja
– Wellnessmassage Nej Ja
– Journalføring kropsbehandling Nej Ja
70 lektioner udvidet klinikvejledning, klientbehandling og iværksætteri Nej Ja
10 lektioner Førstehjælp Nej Ja
120 lektioner klinisk praktik udvidet (*tilvalg) Nej *Ja
Antal lektioner i alt  380  1049

Stadig i tvivl? – så fortvivl ikke!

Læs gerne om begge kosmetologuddannelser på vores hjemmeside, så du sikrer at finde lige den kosmetolog uddannelse, der passer bedst til dig og dine uddannelsesdrømme.

Hvis du stadig er i tvivl om hvilken kosmetologuddannelse du skal vælge, så lad vores dygtige studievejledere rådgive dig i dit studievalg. Ring til os og lad os guide dig. Her vil vi bl.a. spørge ind til dine fremtidsdrømme, læringspræferencer, økonomi, forventninger m.m., til du føler dig helt tryg ved dit endelige uddannelsesvalg.

Du kan ringe til Innowells studievejledning mandag-torsdag 9-16 på 98901080. Vi glæder os til at kunne hjælpe.

Vi giver dig muligheden for, at prøve vores meget populære kosmetologuddannelse via fjernundervisning helt gratis. Vores studievejledning vil guide dig via telefonen. Du kan snakke med vores studievejledning via telefonen på 98 90 10 80 fra mandag til torsdag mellem 9-16. Du vil blive introduceret for vores læringsmiljø, der er utrolig pædagogisk bygget op, og det kræver ingen kendskab til IT for at studere hos os. Når vores studievejleder snakker med dig, vil du samtidig blive introduceret for vores pensum, niveauet, studieformen, eksamen og meget mere.

Hvis du gerne vil have en fysisk rundvisning, er du altid meget velkommen til at besøge os på kosmetologskolen. Her vil vi give dig en rundvisning, du kan prøve en elevbehandling og komme til at tale med vores undervisere og søde kosmetologstuderende.

Undervisere

Louise Feldtmose
Studie- og kvalitetskoordinator med baggrund indenfor fysioterapi, kosmetologi og folkesundhedsvidenskab.
Mille Mosegaard
Mille Mosegaard
Uddannelseskoordinator og videoforelæser. Underviser i kosmetologi, fodpleje samt sundhedsvidenskab.
Lecia Dixen
Lecia Dixen
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Catherina Juel
Catherina Juel
Underviser i psykologi og alternative behandlingsformer.
Helga Beckmann
Helga Beckmann
Underviser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Mikkel Wandahl Mathiesen
Mikkel Wandahl Mathiesen
Underviser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Søren Valgren Knudsen
Søren Valgreen Knudsen
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Gustav Valentin Gade
Gustav Valentin Gade
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.
Mikkel Munk
Mikkel Munk
Videoforelæser i anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Anmeldelser

Gennemsnitlig bedømmelse

5
Fra:
DKK 49.990
4 Bedømmelser

Detaljeret Bedømmelse

Stjerner 5
4
Stjerner 4
0
Stjerner 3
0
Stjerner 2
0
Stjerner 1
0
 • Hanne Hjørringgaard

  5 ud af 5

  Jeg har taget uddannelse til kosmetolog og kan varmt anbefale Innowell. Yderst kompetent materiale, undervisere og vejledere. Innowell står altid bag dig og er klar til at yde den hjælp du måtte have brug for. Jeg vil helt sikkert vælge Innowell hvis jeg skal uddanne mig videre.

 • Lene Annette Naabye

  5 ud af 5

 • Jeannette Toft Pedersen

  5 ud af 5

  Jeg har været utrolig glad for mit studie hos jer!

 • linda-doris Laugesen

  5 ud af 5

  Innowell har virkelig indfriet mine forventinger og mere til. Indlæringskurven er hele tiden stærkt stigende og 100% brugbart i den kommende hverdag som behandler. Den praktiske del er intens og sjov, samtidig med at barren sættes højt. Anbefaler på det varmeste. Super søde, hjælpsomme og meget kompetente faglærer og vejledning. Følte mig i sikre hænder og godt hjulpet hele vejen. Jeg synes allerede jeg bruger meget af min viden. Erhvervsmæssigt kan jeg vedlede langt bedre i min webshop (som sælger hudpleje) Jeg glæder mig også meget til at kunne supplere min webshop med behandlinger i min hjemmeklinik.

 • Anne Starcke

  De er super dygtige hos Innowell, går på deres uddannelse til kosmetolog og er mere end tilfreds.

 • Mia Højstoft David

  Jeg kan også varmt anbefale innowell og har i dag min egen klinik i Aarhus. En kosmetolog uddannelse fra Innowell er strikket sammen til din fordel! Du læser, når du har tid, du læser i dit eget tempo og får masser af kompetent undervisning og vejledning af innowells lærer. Innowell = vejen til success!

 • Regina Kristensen

  Jeg har gennemført uddannelsen som Lægeeksamineret kosmetolog og spaterapeut hos Innowell, og kan sige, at det var en ren fornøjelse at studerer hos jer. Under hele uddannelsen var der tæt kontakt med faglærerne. Studievejledningen fungerede også på yderst professionel vis. Det var også et fantastisk skoleophold med dygtige og skønne lærer og personale! Jeg kan varmt anbefale uddannelsen hos Innowell.

 • Adriana Kristiansen

  Jeg er netop færdiguddannet som Kosmetolog og Spaterapeut, og vil bare sige at det har været en fornøjelse! Jeg var i Mesterlære på mit arbejdsplads og læste ved siden af. Jeg har også 4 børn, så det hele skulle hænge sammen- og det gjorde det!
  Innowell har meget dygtige og hjælpsomme personale, og 3 semester, de 13 dage hos dem var super dejlige. med rigtig god forplejning. Det kan godt betale sig at tage uddannelsen på denne måde! Tusind tak for alt, Ditte, Maj og Lise- I er bare skønne og dejlige:)

 • Lisa Nørlund Jørgensen

  Fantastisk sted at tage uddannelse… 🙂

 • Camilla Skau Larsen

  Jeg er netop blevet færdig som kosmetolog og hudterapeut hos innowell. Min rejse med innowell har været intet andet end fantastisk! Der er altid hjælp af hente hvad end man ikke man finde ud af produkterne, forstår hvad man læser eller andre udfordringer man vil støde op – Maj sidder altid klar ved telefonen og er klar til at besvare alle spørgsmål man måtte have! Derudover har mit 3. Semesters skoleophold overgået alle mine forventninger – holdene er små, hvilket gør at der virkelig er tid til at fokusere på den enkle! Derudover foregår undervisning helt nede på jorden – der er ingen dumme spørgsmål. Vores kære lærer, Ditte, er fantastisk til at formidle alt teorien, så alle kan være med og hun er derudover en helt fantastisk person! Jeg vil klart anbefale alle at tage uddannelse og kurser her igennem – jeg er hvertfald ikke færdig med at uddanne mig igennem innowell!

 • Pilunnguaq Benjaminsen

  Jeg blev færdig som Kosmetolog i søndags, jeg er så glad for min kosmetolog uddannelse hos Innowell. Nu er jeg kommet videre med min egen klinik og det elsker jeg og er god til. Tak til mine lærere, studievejlederen Maj og rektor Brian. I har hjulpet mig til at komme videre med mit liv og det er jeg meget glad for.
  Maannamut Kosmetologitut naammassivunga sapaatiummat, nuannaarutigeqaara Innowell pinngorsimammat, imaallaat nuannarisannik ingerlaqqippunga naammasillungalu nuannarilluakkannik pikkoriffigilluakkannillu. Qujarusuppunga ilinniartitsisunnut siunnersorti Maj atuarfiup aqutsisualu Brian-imut ikiorsinnaasimagassinga naammassillungalu ingerlaqqinnissannut. ♥ 🙂 😉

 • Mia Højstoft David

  Jeg kan også varmt anbefale innowell. En kosmetolog og spaterapeut uddannelse der er strikket sammen til din fordel. Du læser, når du har tid, du læser i dit eget tempo og får masser af kompetent undervisning og vejledning af innowells lærer:-) Innowell = vejen til success !

 • Lise Mosegaard

  Jeg læser til klinisk fodplejer, klinisk kosmetolog og spaterapeut på 2. semester, og jeg er vild med måden at studere på! Jeg står i mesterlære hos Klinik Innowell, mens jeg læser teorien til uddannelserne på Innowells e-learning. Jeg har en ugentlig studiedag, hvor jeg får tid til at reflektere, læse og lave opgaver, fremfor at skulle forlade klinikken i længere tid ad gangen for at gå på skole.
  Jeg har flere gange fulgt elever på deres 3. semester, hvor de har deres skoleophold og tager deres eksamen. Det har været fantastisk at møde så mange dejlige mennesker, som bare brænder for deres fag! Det er en kæmpe inspiration 🙂 Jeg glæder mig til, at jeg kommer så langt i min uddannelse, for det er tydeligt, at eleverne er godt rustet til eksamen og den karriere, der møder dem efterfølgende.

 • Ann Evy Vinkel

  Jeg er i gang med 2 semester på kosmetolog uddannelsen, og jeg synes at det går rigtig godt. Da jeg arbejder som sygeplejerske, er det dejligt at jeg selv kan bestemme hvornår jeg skal læse og lave opgaver og øve behandlinger. Så jeg kan varmt anbefale innowells uddannelser.

 • Marianne Ankær Tollund

  Hej. Jeg er nu blevet lægeeksamineret kosmetolog og hudterapeut hos INNOWELL, og det var for mig en fantastisk rejse. Systemet med E-learning er det helt rigtige, hvis man ønsker at fordybe sig i det teoretiske når det passer i ens kalender, samtidig med at man har sit arbejde ved siden af. I det praktiske semester er der et fantastisk team som hjælper hele vejen igennem, med både små og store opgaver. INNOWELL i Hjallerup har en helt speciel ånd i huset der danner rammen om den “intelligente vej til succes”. Min uddannelse hos Innowell var en rigtig god og lærerrig oplevelse. Tak til Innowell for den store hjælp og støtte. Uanset alder, så kan man blive kosmetolog, hvis man studerer hos Innowell. Sidst men ikke mindst, tak for en fantastisk ånd i huset, og mange gode frokoster:-)

 • Helle Ellegaard

  Jeg er netop uddannet kosmetolog og hudterapeut hos Innowell! 🙂 Det er en fantastisk skole!!! – det er næsten ufatteligt hvad jeg har lært – især på det 3. semester som jeg syntes er utrolig godt sat sammen med den viden jeg har tillært mig på 1. og 2. Semester.
  Professionalisme og hjertet på rette sted må være kodeordene for Innowell!

 • Lisbeth Thorup

  Jeg vil blot sige tak for et fantastisk 9 dages ophold da jeg sluttede mit 3 semester som Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog og Hudterapeut, med hygge og god mad, men også hårdt arbejde. Jeg var godt nok træt da jeg kom hjem:-) Jeg vil også sige tak for den måde i er på, og man skal lede længe for at finde så varmhjertelige personer der har hjerter af guld. Uddannelsen hos innowell kan stærkt anbefales og det er alle pengene værd, og det kan være hårdt!, men så lærer du også en masse:-) Knus og krammer fra Lisbeth

 • Marianne Ankær Tollund

  Lige færdig med 1. semester, og godt igang med 2. semester af min uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog. Jeg har også deltaget i et kursus i “Produktlære og Powerfulde Salgstips” hos Innowell, og det var en fantastisk dag. Jeg kan kun anbefale at deltage på disse kurser, også selvom man ikke er nået så langt. Maj og co. er fantastiske til at hjælpe en på rette vej, hvis man skulle få brug for dette. Det er også en fornøjelse at komme i huset i Hjallerup, hvor man hurtigt fornemmer den gode ånd der er. Jeg har i dag kørt 120 km for at få en rigtig hudanalyse, med en efterfølgende ansigtsbehandling. Kørt hjem med de lækreste produkter som passer til min hud. Fantastisk:-))

 • Trine Kjær Karlsen

  Jeg kan kun varmt anbefale Innowell. Jeg er simpelthen så glad for min kosmetologuddannelse, og jeg føler virkelig jeg er på vejen til succes 🙂

 • Irene Leth Secher

  Jeg er rigtig glad for at jeg har valgt at tage kosmetolog og spaterapeut uddannelse igennem Innowell. Der er styr på tingene, og man kan få hjælp alt det man har brug for. Både til selve studiet, men også hvis man oplever it-problemer. Jeg synes det er nemt at overskue studiet, pga hjemmesidens design for det første, men også pga. af den modulopdeling der er i hvert semester. Derudover kan man have fuldtidsjob samtidig med at man studerer. Det er perfekt for mig! Når man har lavet en test eller opgave går der heller ikke længe før man får en tilbagemelding fra sin lærer, selvom man ikke sidder i et klasseværelse hver dag. Det går rent faktisk hurtigere end i de fleste skoler/gymnasiet. Super godt! Innowell er kort sagt et uddannelsessted jeg vil, og har anbefalet andre.

 • Tina Jørgensen

  Med min alder 50 år og lysten til at prøve noget andet her i livet, så jeg muligheden for en kosmetologuddannelse hos Innowell. Samtidig med mit fuldtidsjob, har jeg haft den mulighed at tage uddannelse sideløbende, og uden at skulle møde på en skole hver dag for at terpe teori. Jeg kunne sidde i lænestolen i ro og mag og læse og forstå, når det passede mig og jeg var i det humør hvor det kunne hænge fast. På hver bestået opgave stod der ikke bare orderne “bestået”, men der var altid et skulderklap/ros/ris eller bemærkning til en eller flere af de afleverede opgaver. Hvilket også gjorde, at jeg gerne ville aflevere noget ud over pensum, da man mange gange ikke kunne lade vær med at fordybede sig i nogle opgaver….

 • Irene Leth Secher Mogensen

  Jeg er rigtig glad for at jeg har valgt at tage hud- og spaterapeutuddannelse igennem Innowell. Der er styr på tingene, og man kan få hjælp alt det man har brug for. Både til selve studiet, men også hvis man opleve it-problemer på hjemmesiden. Jeg synes det er nemt at overskue studiet, pga hjemmesidens design for det første, men også pga af den modulopdeling der er i hvert semester. Derudover kan man have fuldtidsjob samtidig med at man studerer. Det er perfekt for mig! Når man har lavet en test eller opgave går der heller ikke længe før man får en tilbagemelding fra sin lære, selvom man ikke sidder i et klasseværelse hver dag. Det går rent faktisk hurtigere end i de fleste skoler/gymnasiet. Super godt! Innowell er kort sagt et uddannelsessted jeg vil, og har anbefalet andre.

 • Krestine Salomonsen

  Jeg har været super tilfreds med at tage min Kosmetolog og Hudterapeut uddannelse ved Innowell. Jeg kunne passe mit fuldtidsarbejde som selvstændig, læse al teori derhjemme og tage alle online eksamer i mit eget tempo. På den måde er uddannelsen meget fri og skræddersyet individuelt efter dit eget temperament og dine muligheder. Du er ikke alene om det. Du har dine medstuderende som du kan skrive med og ringe til og endda mødes med. I bliver klassekammerater, selvom I ikke ses hver dag. Skolens lærer er meget kompetente, vidende og ikke mindst med “på beatet” omkring hvad der kommer af nye produkter, behandlingsmuligheder og ikke mindst hvilke krav og regler der fornyes! Så hop ud i det :0)

 • Elene Maryan Rød

  Jeg valgte Innowell til at uddanne mig til kosmetolog, jeg vil anbefale andre til at vælge skolen. Innowell er en god mulighed for dig der vil studerer på nettet. Innowell er en meget professionel skole. 😉

Tilføj en anmeldelse