Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog

Bliv Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog via blandet e-læring og få et statsligt valideret uddannelsesbevis på kvalifikationsniveau 5

Læs mere

Kosmetolog uddannelse


Kosmetologuddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog er målrettet voksne, der ønsker at tage en kosmetologuddannelse på et højt fagligt niveau via undervisningsformen blandet e-læring. Undervisningsformen giver maksimal frihed, og gør det muligt, at kunne passe et fuldtidsarbejde eller andet studie, samt giver dig ret til at modtage dagpenge under hele uddannelsen, hvis du er dagpengeberettiget. 
Kosmetologuddannelsen er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, hvilket betyder, at uddannelsens læringsudbytte er statsligt valideret og kvalifikationsvurderet af Danmarks Akkrediteringsinstitution, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Efter gennemført uddannelse får du et uddannelsesbevis der er statsligt valideret til kvalifikationsniveau 5.

Invester 1 af dine ferieuger og start en ny karrierevej

Har du fuldtidsarbejde, men drømmer om at skifte karriere til Klinisk Kosmetolog og måske efterfølgende starte din egen kosmetologklinik? – så er du kommet til det helt rigtige sted. Hos Innowell kan du tage kosmetologuddannelse via lærerstyret e-læring, hvor du kan passe dit vanlige fuldtidsarbejde under hele uddannelsen. Det eneste du skal investere, er 1 af dine ferieuger fra dit job, hvor du skal have undervisning på kosmetologskolen, resten af kosmetologuddannelsen kan du tage fra eget hjem via lærestyret e-læring.

Undervisningsformen giver dig den allerbedste økonomi under din kosmetologuddannelse, og så får du endda et statsligt valideret uddannelsesbevis på kvalifikationsniveau 5, – så hold ikke din drøm tilbage længere, start din nye karrierevej nu fra kun 832,- pr. mdr. rentefrit. 

Jeg kan også varmt anbefale innowell og har i dag min egen klinik i Aarhus. En kosmetolog uddannelse fra Innowell er strikket sammen til din fordel! Du læser, når du har tid, du læser i dit eget tempo og får masser af kompetent undervisning og vejledning af innowells lærer. Innowell = vejen til success! Mia Højstoft David. Aarhus

2 kosmetologuddannelse på 2 forskellige niveauer

Innowell udbyder 2 forskellige kosmetologuddannelser på 2 forskellige niveauer:

 1. Den hurtige kosmetologuddannelse til Lægeeksamineret Kosmetolog, der tager gennemsnitlig 3-6 måneder sideløbende med at passe sit vanlige arbejde. Her skal du 6+1 dage på skole, resten er lærerstyret e-læring.
 2. Vores højniveau-uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog, der gennemsnitlig tager ca. 6-9 måneder sideløbende med at passe sit vanlige arbejde. Her skal du 7+1 dage på skole, resten er lærerstyret e-læring. Uddannelsen er indplaceret på kvalifikationsniveau 5 i Den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

Nedenstående information omhandler vores populære højniveau-uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog.

Læs gerne om begge kosmetologuddannelser, så du sikrer at finde lige den kosmetolog uddannelse, der passer bedst til dig og dine uddannelsesdrømme, eller besøg denne informationsside for et bedre overblik over forskellene: Hvilken Kosmetologuddannelse skal jeg vælge

Du er også velkommen til at ringe på 98901080 mandag-torsdag 9-16, så vejleder vi gerne.

“Jeg er netop uddannet kosmetolog hos Innowell! Det er en fantastisk skole!!! – det er næsten ufatteligt hvad jeg har lært – især på det 3. semester som jeg syntes er utrolig godt sat sammen med den viden jeg har tillært mig på 1. og 2. semester. Professionalisme og hjertet på rette sted må være kodeordene for Innowell!” Helle Ellegaard, Juelsminde

Pressemeddelelse og statslig validering af kosmetolog uddannelse

Her kan du læse presseomtale på uddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog: Pressemeddelelse

Her kan du se og læse beviset på den statslige validering/ kvalifikationsvurdering af uddannelsen til Klinisk Kosmetolog: Niveaubevis

stempel danmarks akkrediteringsinstitution

Målgruppe

Kosmetologuddannelsen er målrettet kvalitetsbevidste voksne med en høj selvdisciplin, der ønsker at tage ansvar for egen læring, så de kan varetage deres vanlige arbejde, og samtidigt tage en kosmetologuddannelse hurtigere end på ordinære kosmetologuddannelser. 

Teori og behandlingsmuligheder

En Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog kan i praksis mestre et meget bredt udsnit af behandlinger, og har også en stor teoretisk viden. Her følger et lille udsnit af den studerendes viden i teori og/eller praksis:

kosmetologelever øver ansigtsbehandling

Kosmetolog uddannelse på fjernundervisning

En Kosmetolog uddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog studeres som blended e-learning (blandet e-læring), som er en kombination af fjernundervisning (e-learning) og tilstedeværelsesundervisning (seminar) på Innowells kosmetologskole. Dette betyder i korte træk, at der læses teori og laves opgaver via nettet, læres behandlinger på kosmetologskolen i 7 dage, laves øvelsesbehandlinger hjemme via instruktionsvideoer, pensum og supervision m.m.

En kosmetolog uddannelse på fjernundervisning foregår som et spændende og nærværende studieforløb mellem undervisere og den studerende, hvor underviserne hjælper den studerende under hele kosmetologuddannelsen. Ligeledes har vi tilknyttet en studievejledning, der sidder klar ved telefonerne, hvis der er brug for hjælp i sin kosmetolog uddannelse.

I sin kosmetolog uddannelse på fjernundervisning, logger man sig ind på sit studie for at følge underviserens læreplan. I læreplanen fremgår hvilke sider der skal læses, hvilke opgaver der skal løses og indsendes, hvilke behandlinger der skal øves osv. Man tilrettelægger selv sit eget uddannelsesforløb i sin kosmetolog uddannelse indenfor den givne studieadgang, hvilket vil sige, at man selv bestemmer, hvornår det passer bedst at læse, løse opgaver m.m.

Den studerende har adgang til sit kosmetologstudie 24 timer i døgnet i 12 måneder i hvert semester, og kan således tage uddannelsen, lige så hurtigt man kan.

“Jeg er uddannet Kosmetolog og er så glad for min kosmetolog uddannelse hos Innowell. Nu har  jeg min egen klinik på Grønland. Tak til mine lærere, studievejlederen Maj og rektor Brian. I har hjulpet mig til at komme videre med mit liv og det jeg elsker, og det er jeg meget glad for!” Pilunnguaq Benjaminsen, Qaqortoq, Grønland

Kosmetologuddannelsens opbygning

En kosmetolog uddannelse til Lægeeksamineret Kosmetolog er opbygget af tre obligatoriske semestre.

“Jeg er lige startet på kosmetologuddannelsen hos Innowell og jeg føler mig rigtig godt modtaget og er så klar til at få min drømme uddannelse i hus:D Maria Nielsen, Jerslev

1. semester af kosmetolog uddannelse på fjernundervisning

Det første semester i kosmetolog uddannelsen er et fælles semester for alle vores uddannelser. Det er også dette kosmetologsemester, der gør det særligt attraktivt at købe uddannelse hos Innowell, da man således kan overbygge med en ny uddannelse, ved at gå direkte til køb af 2. semester på sin næste uddannelse. Denne opbygning giver rigtig gode videreuddannelsesmuligheder som gør det meget billigt og hurtigere at tage endnu en uddannelse.

1. semester kaldes også for “den sundhedsfaglige grunduddannelse” og udbydes også hos Innowell som en populær “fagpakke“. På 1. semester af kosmetologuddannelsen studeres fagene som følger:

Det er muligt at opnå merit til dette kosmetologsemester, hvis du har en relevant sundhedsfaglig uddannelse som fx sygeplejerske, fysioterapeut m.m. Du kan også opnå merit i blot nogle af fagene, dette er fx muligt, hvis du har en læreruddannelse eller pædagoguddannelse, hvor du således kan opnå merit i faget psykologi. Hør gerne mere om dine meritmuligheder i vores studievejledning eller gå til denne informationsside: Optagelseskrav og meritmuligheder

Du kan læse mere om de forskellige fag ved at klikke på de ovenstående links.

Jeg er lige startet på uddannelse hos Innowell og jeg føler mig rigtig godt modtaget og er så klar til at få min drømme uddannelse i hus 😀 Maria Nielsen. Jerslev.

2. semester af kosmetolog uddannelse på fjernundervisning

På 2. semester i sin kosmetolog uddannelse studeres følgende overordnede fag:

 • 228 lektioner i klinisk kosmetologi og hudterapi
 • 60 lektioner i klinikvejledning og klientbehandling udvidet
 • 12 lektioner i førstehjælp

I faget kosmetologi foregår dette som en spændende vekselvirkning mellem teori og lette praktiske øvelser via fjernundervisning, hvor de kosmetologstuderende fx starter med et spændende teoristudie i kosmetologi fx hudterapien (ansigtsbehandling), og herefter kobles lette praktiske læringselementer som fx ansigtsmassagen, der øves via pædagogiske trin-for-trin guides og undervisningsvideoer. Når man øver fx. ansigtsmassage fra eget hjem, afsluttes disse med, at man afleverer sine reflektioner til sin underviser, som vurderer og kommenterer disse.  “Øve-klienter” er ofte familie, venner eller kollegaer, som man øver på i eget hjem, i egen klinik eller måske i et mesterlæreforløb hos en kosmetolog eller kosmetiker. 

Vejledende læringsindhold på 2. semester:

Fagspecifik anatomi, fysiologi og sygdomslære indeholdende følgende overordnede emner: 

 • Skeletsystemet
 • Muskelsystemet
 • Det endokrine system
 • Nervesystemet
 • Respirationssystemet
 • Kardiovaskulærsystemet
 • Lymfesystemet
 • Fordøjelsessystemet
 • Urinvejssystemet
 • Integumentærsystemet

Fagspecifik farmakologi indeholdende følgende overordnede emner: 

 • Begrebslære
 • Lokale og systemiske midler
 • Dispenseringsformer
 • Blodfortyndende midler
 • Antisvampemidler
 • Lokalbedøvende midler
 • Binyrebarkhormon
 • Diabetesmedicin
 • Antihypertensiv behandling
 • Kolesterolsænkende midler
 • Psoriasisbehandling
 • Psykiatrisk medicin
 • Smertestillende medicin
 • Naturlægemidler

Biokemi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Kemi i hudpleje
 • Lipider i hudplejeprodukter
 • Parabener
 • Hormoner og vitaminer i hudpleje
 • Proteiner og aminosyrer i hudpleje
 • Videnssøgning og vurdering af hudpleje

Almen produktlære og produktkendskab indeholdende følgende overordnede emner:

 • Produkttyper og deres anvendelse
 • Indikation, kontraindikation, virkning og bivirkning
 • Økologiske hudplejeprodukter
 • Naturlig hudpleje og brug af æteriske olier
 • Allergener i hudplejeprodukter
 • Produktmærkning og deres betydninger
 • Lovgivning og krav hudplejeprodukters indhold

Hygiejne indeholdende følgende overordnede emner:

 • Mikroorganismer
 • Smitte
 • Hygiejneregler
 • Hygiejnemetoder og værnemidler
 • Håndhygiejne

Remedie- og materialelære indeholdende følgende overordnede emner:

 • Inventar i kosmetologklinikken
 • Apparater og maskiner til kosmetiske behandlinger
 • Tesla, Ultralyd
 • Frimator, Microdermabrator
 • Lysterapi
 • Damp, Ozon og vacuum
 • Remedier og værktøjer til fx. dybderensning
 • Hygiejnemaskiner

 Farvning af vipper og bryn, samt korrigering af bryn indeholdende følgende overordnede emner:

 • Øjenomgivelserne samt vippe- og brynhårets struktur og funktion
 • Produkt- og materialelære
 • Kontraindikationer
 • Morfologi
 • Farveteknikker
 • Korrektionsteknikker
 • Efterbehandling

Depilering indeholdende følgende overordnede emner:

 • Hudens og hårets struktur og funktion på udvalgte områder
 • Produkt- og materialelære
 • Kontraindikationer
 • Voksteknikker
 • Efterbehandling
 • Sikkerhed

Massage indeholdende følgende overordnede emner:

 • Massagens virkning og evidens
 • Forholdsregler og kontraindikationer til massage
 • Ergonomi
 • Massagetyper
 • Gennemgang af massageteknikker

Makeup indeholdende følgende overordnede emner:

 • Makeuptyper
 • Begrebslære
 • Morfologi
 • Farvelære
 • Makeuppens anvendelse
 • Hygiejne

Manicure indeholdende følgende overordnede emner:

 • Manicuretyper
 • Kontraindikationer
 • Remedier og materialer
 • Håndens hudpleje
 • Håndmassage
 • Neglepleje
 • Lakering
 • Introduktion til kunstige negle og semipermanent lak

Pedicure indeholdende følgende overordnede emner:

 • Pedicuretyper
 • Kontraindikationer
 • Remedier og materialer
 • Fodens hudpleje
 • Fodmassage
 • Neglepleje
 • Lakering
 • Introduktion til kunstige negle og semipermanent lak

Spaterapi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Kropsterapi
 • Forholdsregler og kontraindikationer til spaterapi
 • Remedier og materialer
 • Peelingteknikker
 • Kropsindpakning/bodywrap
 • Massagens anvendelse i spaterapi
 • Varmeterapi
 • Aromaterapi
 • Introduktion til øvrige spaterapeutiske behandlinger
 • Hygiejne og sikkerhed

Journalføring indeholdende følgende overordnede emner:

 • Persondataforordning og tavshedspligt
 • Kontraindikationernes begreber
 • Konsultation og anamneseoptag
 • Konsultationsprocessen i klient- og behandlerdelen
 • Objektiv undersøgelse
 • Samtykke og opfølgning
 • Sundhedsstyrelsens RAB-journal

Hudterapi indeholdende følgende overordnede emner:

 • Teknologi og apparatlære
 • Klinikudstyr-, materiale-, remedie- og produktlære
 • Vedligeholdelse og sikkerhed omkring materialer-, remedier-, instrumenter og maskiner
 • Arbejdsteknikker og stillinger
 • Fagtermer og begrebsforståelse
 • Hygiejne og arbejdsmiljø
 • Kontraindikationer
 • Allergi
 • Hudtyper og hudtilstande
 • Hudanalyse
 • Rynker, furer og linjer
 • Hudpleje
 • Professionel ansigtsbehandling
 • Kundepleje
 • Praktisk forberedelse til klinisk hudplejebehandling
 • Behandling af anomalier
 • Dybderensningsteknikker
 • Naturlig hudpleje
 • Brug af æteriske olier i hudterapi
 • Indre sundhed
 • Relevant lovgivning 
 • Samarbejdspartnere i ansigtsbehandling
 • Kobling af øvrige fag til den kliniske hudpleje og hudterapi

Almen klientvejledning indeholdende følgende overordnede emner:

 • Den sunde hud
 • Behandling, behandlingsforløb og egenbehandling
 • Hudpleje og produkter
 • Dokumentation af progression
 • Vejledning i anomalier inden for specifikt afgrænset område
 • Kosmetologens netværk og samarbejdspartnere

Fagspecifik arbejdsmiljø indeholdende følgende overordnede emner:

 • Det fysiske arbejdsmiljø
 • Forebyggelse af uheld og utilsigtede hændelser i faget
 • Det psykiske arbejdsmiljø
 • Stressforebyggelse indenfor faget
 • Orientering inden for arbejdsmiljølovgivning
 • APV
 • Brug af værnemidler i faget
 • Særskilte hygiejneprocedurer og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Førstehjælp indeholdende følgende overordnede emner: 

 • De 4 hovedpunkter i førstehjælp
 • Sådan ringer du efter hjælp
 • Lavt blodsukker
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Hjerteanfald/ hjertestop
 • Hjertelungeredning
 • Hjertestarter/ AED
 • Stabilt sideleje

Klinikvejledning og klientbehandling udvidet indeholdende følgende overordnede emner:

 • Basal sundhedslovgivning 
 • Autorisationslovens øvrige bestemmelser om sundhedsfaglig virksomhed og straffebestemmelser
 • Reklamering af sundhedsydelser
 • Persondataforordningen
 • Skat, moms og lønsum
 • Etablering af egen virksomhed
 • Etablering- og driftsbudget
 • Forretningsplan
 • Klientbehandling og journalføring
“Jeg har været super tilfreds med at tage min Kosmetolog uddannelse ved Innowell. Jeg kunne passe mit fuldtidsarbejde som selvstændig, læse al teori derhjemme og tage alle online eksamer i mit eget tempo. På den måde er uddannelsen meget fri og skræddersyet individuelt efter dit eget temperament og dine muligheder. Du er ikke alene om det. Du har dine medstuderende som du kan skrive med og ringe til og endda mødes med. I bliver klassekammerater, selvom I ikke ses hver dag. Skolens lærer er meget kompetente, vidende og ikke mindst med “på beatet” omkring hvad der kommer af nye produkter, behandlingsmuligheder og ikke mindst hvilke krav og regler der fornyes! Så hop ud i det”:0) Krestine Salomonsen, Aabenraa

3. semester af kosmetolog uddannelse på kosmetologskolen

3. semester i kosmetologuddannelsen afsluttes med et meget spændende og intensivt seminar på Innowells kosmetologskole. Seminaret består af 7 sammenhængende undervisningsdage, hvor hovedfokus er den praktiske læring i kosmetologi. 

3. semester i kosmetologuddannelsen foregår som en intensiv tilstedeværelsesundervisning på et højt fagligt niveau, hvor man veksler mellem praktisk undervisning samt at øve på forskellige øveklienter.

Undervisningen på 3. semester forløber vejledende således:

Studiemiljøet i sin kosmetolog uddannelse er helt fantastisk, og dette især på 3. semester hvor de studerende endelig mødes. Da det er voksne studerende, hvor størstedelen ønsker at starte som selvstændige, har de rigtig meget til fælles, og flere kosmetologstuderende har også knyttet så tætte relationer, at de har holdt kontakten i mange år. Innowell har modtaget over 100 flotte anbefalinger på de sociale medier omkring netop studiemiljøet hos Innowell.

Efter 3. semester følger et lærerstyret supervisionsforløb, hvor man øver og journalfører de lærte behandlingsteknikker hjemme, fra egen klinik eller evt. i mesterlærerforløb hos en kosmetolog.

Semesteret afsluttes med en praktisk eksamen på kosmetologskolen.

“Jeg er netop blevet færdiguddannet kosmetolog hos innowell. Min rejse med innowell har været intet andet end fantastisk! Der er altid hjælp af hente, og Maj sidder altid klar ved telefonen og er klar til at besvare alle spørgsmål man måtte have! Derudover har mit 3. semesters skoleophold overgået alle mine forventninge r – holdene er små, hvilket gør at der virkelig er tid til at fokusere på den enkle! Derudover foregår undervisning helt nede på jorden – der er ingen dumme spørgsmål. Vores kære lærer, Ditte, er fantastisk til at formidle alt teorien, så alle kan være med og hun er derudover en helt fantastisk person! Jeg vil klart anbefale alle at tage uddannelse og kurser her igennem – jeg er i hvert fald ikke færdig med at uddanne mig igennem innowell!” Camilla Skau Larsen, Vejle

Kosmetologuddannelsens læringsudbytte

Den studerende skal opnå følgende overordnede læringsudbytte fordelt på viden, færdigheder og kompetencer. 

Den studerende har viden om og forståelse for:

 • menneskets anatomi, fysiologi, sygdomslære, biokemi og farmakologi i forhold til udvalgte sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge af betydning for kosmetologiske behandlinger
 • grundlæggende latinske betegnelser og forkortelser
 • kosmetologfagets almene produktlære og produktkendskab, farvning og retning af vipper og bryn, depilering, makeup, manicure, pedicure, spaterapi og hudterapi
 • klinisk beslutningstagen, forebyggelse, velvære- og sundhedsfremme og symptomlindring i relation til kosmetologiske behandlingsforløb
 • systematisk refleksion over observation, diagnosticering, vurdering, prioritering, intervention, koordinering, evaluering, dokumentation og justering af behandling til klienter med komplekse problematikker 
 • professionens brug af teknologi, og innovation som metode til forandring af praksis 
 • basale psykologiske tilgange, teorier og begreber, samt udvalgte kommunikationsteorier, kommunikationsmetoder og kommunikationens betydning for dialog og etablering af relationer
 • lovgivning omkring GDPR, relevant sundhedslovgivning, arbejdsmiljø og sikkerhedsrutiner
 • tværfagligt samarbejde og prioriteringer af professionsfaglige indsatser i sundhedsvæsenet og alternative behandlingsformer indenfor kosmetisk, kosmetologisk og hudplejefagligt relevant område

Den studerende har færdigheder til at:

 • beherske og udføre kosmetologiske hudbehandlinger indenfor et specifikt afgrænset fagområde hhv. afrens, kemisk og mekanisk peeling, dybderens af pustler, komedoner og milier, samt indslusning med bl.a. ultralyd
 • beherske og udføre kosmetologiske behandlinger på kroppen i øvrigt, indenfor et specifikt afgrænset kompetenceområde, herunder kropsbehandling, hånd- og fodbehandling, skønhedsbehandling, hårfjerning m.m.
 • beherske og udføre kropsbehandlinger/spaterapi, herunder peeling, wrap, udvalgte massageformer m.m.
 • udføre ansigts-, hånd- og fodmassage, samt kropsmassage –  inden for retningslinjerne ift indikation, kontraindikation, områdets funktion og smidighed, samt lægge en plan for fremadrettet pleje og behandling af området og vejlede klienten herom
 • udføre, vurdere på og vejlede i behandlinger ift. bl.a. anomalier indenfor et specifikt afgrænset fagområde
 • udføre, vurdere, vejlede i og anvende udvalgt teknologi og apparatur inden for kosmetologisk behandling
 • vurdere og anvende situationsbestemt kommunikation ved formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder til klienter, kolleger og øvrige samarbejdspartnere
 • anvende viden om individuelle, sociale, kulturelle og etiske forholds indflydelse på menneskers oplevelser af velvære, sundheds- og skønhedsudfordringer
 • reflektere over kulturel og etisk indsigt i hudterapi, kosmetologisk og kosmetisk behandling internationalt såvel som nationalt, ud fra gældende lovgivning
 • udføre hudanalyse, optage anamnese og diagnosticere problematikker indenfor et afgrænset fagligt område
 • vurdere og formidle en behandlingsplan, der illustrerer klientinvolvering i organisering, vurdering, justering og dokumentation af behandling på tværs af professioner
 • kunne produktvejlede, udøve salg og service med udgangspunkt i den enkelte klient
 • beherske hygiejniske principper i klinik, behandling og egenbehandling
 • anvende basal førstehjælp

Den studerende har kompetencer til at:

 • indgå i tværprofessionelt samarbejde i skrift og tale, der understøtter klientens behandlingsbehov og progression
 • varetage klinisk lederskab ift. klienten og medvirke til velvære- og sundhedsfremme samt sygdomsforebyggelse indenfor et specifikt afgrænset fagområde, der understøtter klientens oplevelse af sammenhæng
 • håndtere og påtage sig ansvar for at identificere egne læreprocesser og udviklingsbehov, opsøge, vurdere og fortolke empiri og teori indenfor et afgrænset fagområde i et kosmetologisk perspektiv
 • varetage kvalitetssikring- og udvikling inden for egne faglige færdigheder
 • kompetence til at starte egen kosmetologklinik herunder forretningsplan, relevant lovgivning, drift og budgettering
Alletiders uddannelsessted. Samtlige personaler har været til utrolig stor hjælp både fagligt og personligt. Jeg kan i kraft af mit virke som sygeplejerske, som også er taget som e-learning, nævne at Innowells uddannelsessystem ligger på et meget højt fagligt niveau. Så alt i alt mine allerbedste anbefalinger til Innowell og tak for jeres måde at være på. Heidi Simonsen, Karlslunde

Uddannelsens start og tilmelding

Kosmetologuddannelsen til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog kan påbegyndes hver dag 24 timer i døgnet.

Du tilmelder dig din kosmetologuddannelse ved at klikke på “Tilmeld” knappen her på siden, og herefter skal du blot følge anvisningen. Du er også velkommen til at ringe til vores studievejledning for evt. at blive guidet trin for trin under din tilmelding.

Straks efter din tilmelding vil du modtage en velkomstmail, hvor du bliver opfordret til at ringe til vores studievejledning for en god velkomst og rundvisning i dit studie via telefon. Du kan sagtens selv gå igang, men vi vil gerne tage godt i mod dig, og sikre at du får den bedste studiestart med alle de informationer, du har brug for.

“Jeg er blevet færdiguddannet kosmetolog, massør og fodplejer i 2007 hos Innowell. Det har været et fantastisk uddannelsesforløb med faglige kompetente undervisere på det højeste niveau. Jeg har nu været selvstændig i mange år og kan varmt anbefale Innowell, som en uddannelsesinstitution der lever op til de faglige og sociale krav. Jeg takker meget Maj og Brian for deres støtte og kan kun sige at det er nogle dejlige fantastiske mennesker!!!” Stort knus herfra. Nada Lubani. Vrå.

Kosmetologuddannelsens varighed

Kosmetologuddannelsen indeholder i alt 925 lektioner, der kan tages lige så hurtigt du har mulighed for det. Det eneste du er afhængig af, er dit seminar af pt 7 dage (3. semester).

Vores studerende tager i gennemsnit kosmetologuddannelsen på 6-9 mdr. afhængig af deres forudgående viden, selvdiciplin og afsatte studietid. Denne meget hurtige gennemsnitstid skyldes i høj grad de studerendes høje selvdisciplin, motivation og interesse for faget, samt studieformen hvor det er muligt selv at bestemme sit uddannelsestempo indenfor den givne studieadgang. Den studerende har 12 måneders studieadgang til hvert semester, så der er god tid til at fordybe sig i uddannelsen og passe andre gøremål.

De fleste af vores studerende ønsker dog at skifte karriere hurtigt, og der er således både mulighed for en kosmetologuddannelse i en fart eller en kosmetologuddannelse med god tid, – det er helt op til dig og dit temperament.

kosmketologstuderende øver hårfjerning på kosmetologskole

Vores kosmetologstuderende

Innowells kosmetologstuderende er ofte mellem 25-60 år med en kort eller mellemlang uddannelse fra en helt anden branche.

Vores kosmetologstuderende kommer fra hele Danmark, Færøerne, Grønland m.m., hvoraf størstedelen kommer fra Sjælland. Klik på dette link for at se hvorfra vores studerende læser lige nu: Innowells studerende

Over 90% af de studerende drømmer om at blive selvstændig kosmetolog med egen praksis, og vælger Innowells kosmetolog uddannelse, fordi de ofte har fået den anbefalet af andre, og fordi de kan tage en kosmetologuddannelse, mens de passer job eller modtager dagpenge. 

Enkelte studerende tager kosmetologuddannelsen via bruttolønsordningen, hvor de således kun behøver at betale halvdelen af uddannelsesprisen. Læs eventuelt mere om dette her: Bruttolønsordningen 

“Jeg vil blot sige tak for et fantastisk ophold da jeg sluttede mit 3. semester som kosmetolog, med hygge og god mad, men også hårdt arbejde. Jeg var godt nok træt da jeg kom hjem:-) Jeg vil også sige tak for den måde i er på, man skal lede længe for at finde så hjertevarme personer der har hjerter af guld. Uddannelsen hos innowell kan stærkt anbefales og det er alle pengene værd, og det kan være hårdt!, men så lærer du også en masse. I dag har jeg min egen klinik”:-) Knus og krammer herfra. Lisbeth Thorup, København

Alt det praktiske omkring vores kosmetologskolen

Da de studerende ofte bor langt fra Innowells kosmetologskole melder der sig ofte praktiske spørgsmål omkring overnatning, forplejning, transport m.m., og dette kan du læse meget mere om ved at følge linket til denne informationside: Skoleophold på kosmetologskolen 

De fleste studerende vælger ofte at overnatte i byen, hvor de hygger sig med hinanden efter skoletid, videndeler og knytter værdifulde relationer. Andre studerende har små børn, hvor det ofte er mest praktisk at leje et sommerhus, og tage familien med til pasning af børnene, mens den studerende modtager de 7 dages undervisning fra 8.15-16.16.

“Jeg valgte Innowell til at uddanne mig til kosmetolog, og jeg har i dag min egen klinik. Jeg vil anbefale andre til at vælge Innowell fordi det er en meget professionel kosmetologskole!” Elene Maryan Rød, Helsinge

Prøv gratis vores kosmetologuddannelse

Du kan prøve en bid af vores meget populære kosmetologuddannelse via fjernundervisning helt gratis. Dette gøres ved at kontakte vores dygtige studievejledere på 98 90 10 80 fra mandag til torsdag mellem 9-16. Her vil du blive introduceret for vores e-læring, pensum, niveauet, studieformen, eksamen og meget mere.

Du kan også sagtens prøve på egen hånd ved at klikke på “Prøv Gratis” knappen, men du får den mest virkelighedsnære oplevelse af Innowells anmelderroste serviceniveau ved at ringe til os og lade os guide dig.

Hvis du gerne vil have en fysisk rundvisning, er du altid meget velkommen til at besøge os på kosmetologskolen. I dette tilfælde er det dog mest idéelt at besøge skolen, når der er seminar, så du kan møde de studerende og følge undervisningen. 

“Med min alder 50 år og lysten til at prøve noget andet her i livet, så jeg muligheden for en kosmetologuddannelse hos Innowell. Samtidig med mit fuldtidsjob, har jeg haft den mulighed at tage kosmetolog uddannelse sideløbende, og uden at skulle møde på en kosmetologkole hver dag for at terpe teori. Jeg kunne sidde i lænestolen i ro og mag og læse og forstå, når det passede mig og jeg var i det humør hvor det kunne hænge fast. På hver bestået opgave stod der ikke bare ordene “bestået”, men der var altid et skulderklap / ros / ris eller bemærkning til en eller flere af de afleverede opgaver. Hvilket også gjorde, at jeg gerne ville aflevere noget ud over pensum, da man mange gange ikke kunne lade vær med at fordybede sig i nogle opgaver”. Tina Jørgensen, Fårevejle

En lille autentisk stemningsvideo fra undervisningen

Når de kosmetologstuderende møder ind til undervisningen på 3. semester på kosmetologskolen foregår dette altid på små hold, så der er tid til differentieret læring i et virkelighedsnært og nærværende læringsmiljø. Læs også de mange flotte anbefalinger, her på siden og på de sociale medier, omkring netop den intensive undervisning og gode stemning på 3. semester hos Innowell. 

Uddannelsesbevis på et højt kvalifikationsniveau

Når du har gennemført din kosmetologuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog, får du tilsendt et statslig valideret uddannelsesbevis på kvalifikationsniveau 5. Beviset er et e-bevis, som du bl.a. kan udskrive, sætte i en flot ramme og hænge op i din kosmetologklinisk.

Uddannelsesbeviset kan fx også uploades til din hjemmeside, bruges på de sociale medier, medsendes ved jobansøgning m.m.

Jeg har lige afsluttet min kosmetologuddannelse og kan varmt anbefale Innowell. Yderest kompetent materiale, undervisere og vejledere. Innowell står altid bag dig og er klar til at yden den hjælp du måtte have brug for. Jeg vil helt sikkert vælge Innowell hvis jeg skal uddanne mig videre. Hanne Hjørringgaard, Brønderslev

Pris, betalingsmuligheder, pensum, optagelseskrav og merit

Information omkring priser, betalingsmuligheder, pensum, optagelseskrav og merit findes under disse menupunkter:

Mere information om vores kosmetolog uddannelse

Ønskes mere information på vores populære kosmetolog uddannelse på e-læring, så kan vi anbefale at ringe til vores dygtige og søde studievejledere på 98901080 mandag-torsdag 9-16 eller på info@innowell.net.

Vi glæder os rigtig meget til at tage godt imod dig til en rigtig spændende kosmetologuddannelse til Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog . 

“Jeg er nu blevet uddannet kosmetolog hos Innowell, og har min egen hudplejeklinik. Det var for mig en fantastisk rejse. Systemet med e-learning er det helt rigtige, hvis man ønsker at fordybe sig i det teoretiske når det passer i ens kalender, samtidig med at man har sit arbejde ved siden af. I det praktiske semester er der et fantastisk team som hjælper hele vejen igennem, med både små og store opgaver. Min kosmetolog uddannelse hos Innowell var en rigtig god og lærerrig oplevelse. Tak til Innowell for den store hjælp og støtte. Uanset alder, så kan man blive kosmetolog, hvis man studerer hos Innowell. Sidst men ikke mindst, tak for en fantastisk ånd i huset, & mange gode frokoster på skoleopholdet” 🙂 Marianne Ankær Tollund, Viborg

 

kosmetolog uddannelse kosmetolog skole

 

Fakta


 • Uddannelse:

  Lægeeksamineret Klinisk Kosmetolog

 • Gennemsnitslig studietid:

  6-9 måneder i alt sideløbende med at passe job

 • Studiestart:

  1. semester: hver dag
  2. semester: hver dag
  3. semester: 06.-12.04.21, 09.-15.06.21, 27.09.-03.10.21, 07.-13.02.22 eller 13.-19.06.22
  4. semester: hver dag

 • Pris fra 49.990,-:

  *1. semester 11.995,- + 1.500,- eksamensgebyr
  2. semester 19.995,- + 624,- pensum
  3. semester 29.995,- + 1.500,- eksamensgebyr
  Bemærk at uddannelsen kan påbegyndes fra kun 832,- rentefrit pr. mdr. Læs mere under priser.
  Engangsgebyr ved ratebetaling er 995,- og fakturagebyr er 49,- pr. faktura
  *Merit mulighed

 • Særlige fordele:

  - Hurtig uddannelse
  - Statslig valideret uddannelsesbevis
  - Kvalifikationsniveau 5
  - Uddannelse mens du passer job
  - Uddannelse mens du modtager dagpenge
  - Rentefri ratebetaling, hvor du selv bestemmer udbetaling og rater!
  - Start hver dag